Poprawka programu Illustrator w wersji 19.0.1 rozwiązuje wszystkie krytyczne usterki, które powodowały błędy lub awarie w programie Illustrator CC 2015 (wersja 19.0.0 z czerwca 2015 roku).

Ważne: jeżeli zainstalowano program Illustrator CC 2015 i dostępna jest aktualizacja w aplikacji Adobe Creative Cloud na komputer, należy kliknąć przycisk Aktualizuj, aby pobrać szereg najważniejszych/krytycznych poprawek błędów

Okno dialogowe Zachowanie dla Internetu

Program Illustrator CC 2015 ulegał awarii w momencie korzystania z okna dialogowego Zachowanie dla Internetu Błąd ten został naprawiony.

Pliki SVG lub SVGZ

Gdy pliki SVG lub SVGZ były zapisywane przy zaznaczonej opcji Wielokrotne obszary, podczas otwierania plików następnym razem były one wyświetlane jako puste. Błąd ten został naprawiony.

Dokumenty w starszym formacie

Program Illustrator CC 2015 ulega awarii podczas próby zapisania dokumentów w starszym formacie. Błąd ten został naprawiony.

Zbyt wolne otwieranie plików

Otworzenie niektórych plików zajmuje dużo czasu. Po zastosowaniu tej poprawki (wersja 19.0.1) należy skopiować i zapisać zawartość pliku do nowego pliku. Pracę należy kontynuować na nowym pliku.

Błędy i awarie procesora GPU

Naprawione zostały następujące błędy związane z problemami z procesorem GPU:

Błędy systemu Mac:

  • Dochodzi do awarii podczas tworzenia ścieżki przy użyciu pędzla ze szczeciną, narzędzia Lasso i narzędzi rysujących pustą ścieżkę do adnotacji.
  • Wrażliwe na dotyk pędzle nie reagują w pożądany sposób w trybie GPU
  • Przy naciskaniu klawisza strzałki w górę lub w dół podczas rysowania obiektu (wieloboków takich jak gwiazdy) liczba rysowanych boków niespodziewanie szybko wzrasta.
  • Obszar kompozycji lub linie spadu nie są widoczne, jeśli obraz koloru jest ustawiony jako biały.
  • W przypadku wykrycia błędu technologii OpenGL następuje powrót do renderowania CPU. Stosowne powiadomienie wyświetlane jest w oknie dialogowym.

Błędy systemu Windows

  • W przypadku wykrycia błędu technologii OpenGL następuje powrót do renderowania CPU. Stosowne powiadomienie wyświetlane jest w oknie dialogowym.

Pliki z programu Adobe Line CC

Użytkownicy nie mogli zmieniać rozdzielczości plików utworzonych w aplikacji Adobe Line CC a następnie przesłanych do programu Illustrator. Problem został rozwiązany.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online