Dowiedz się, jak używać programu Illustrator na komputerach MacBook Pro z paskiem Touch Bar.

Do programu Illustrator wprowadzono obsługę paska Touch Bar — ekranu z technologią wielodotykową umieszczonego nad klawiaturą nowych laptopów MacBook Pro. Za pomocą paska Touch Bar można uzyskać szybki dostęp do funkcji i elementów sterujących programu Illustrator potrzebnych w kontekście zadania wykonywanego na ekranie głównym. Pasek Touch Bar obsługuje znane gesty, takie jak dotykanie, przeciąganie i przesuwanie.

Uwaga:

Więcej podstawowych informacji o pasku Touch Bar podano na stronie firmy Apple.

Interfejs paska Touch Bar

W konfiguracji domyślnej część interfejsu paska Touch Bar jest zarezerwowana dla elementów sterujących systemu macOS. Elementy sterujące programu Illustrator są wyświetlane w środkowej części paska Touch Bar przeznaczonej dla aplikacji.

default-touch-workspace
Domyślny interfejs paska Touch Bar

A. Elementy sterujące programu Illustrator B. Elementy sterujące systemu macOS (pasek sterujący i Esc) 

Kontekstowe elementy sterujące

Podczas wykonywania pewnych czynności w programie Illustrator na pasku Touch Bar mogą być dostępne kontekstowe elementy sterujące.

 • Pasek Touch Bar w głównej przestrzeni roboczej wyświetla elementy sterujące służące do tworzenia i otwierania dokumentu.
 • Jeśli w przestrzeni roboczej programu Illustrator nie zaznaczono żadnego obiektu, pasek Touch Bar wyświetla elementy sterujące służące do tworzenia lub otwierania dokumentu, umieszczania pliku, wyświetlania i ukrywania miarek, siatek i linii pomocniczych oraz pracy z obszarami roboczymi.
 • Jeśli zaznaczono obiekt ścieżki, pasek Touch Bar wyświetla elementy sterujące służące do dostosowania koloru wypełnienia i obrysu, krycia, wyrównania i ułożenia.
 • Jeśli zaznaczono wiele obiektów ścieżki, pasek Touch Bar wyświetla elementy sterujące służące do dostosowania koloru wypełnienia i obrysu, krycia, wyrównania i ułożenia. Możesz również zastosować efekty Odnajdywanie ścieżek i łączyć wybrane obiekty w grupy.
 • Jeśli zaznaczono obiekt tekstowy, pasek Touch Bar wyświetla elementy sterujące służące do dostosowania koloru wypełnienia i obrysu, krycia, wyrównania, ułożenia, wyrównania akapitów i rozmiaru czcionki.
 • Jeśli zaznaczono wiele obiektów tekstowych, pasek Touch Bar wyświetla elementy sterujące służące do dostosowania koloru wypełnienia i obrysu, krycia, wyrównania, ułożenia i wyrównania akapitów. Możesz również grupować wybrane obiekty tekstowe za pomocą paska Touch Bar.
 • Jeśli zaznaczenie zawiera obiekt tekstowy i obiekt ścieżki, pasek Touch Bar wyświetla elementy sterujące służące do dostosowania koloru wypełnienia i obrysu, krycia, wyrównania i ułożenia. Możesz również grupować wybrane obiekty za pomocą paska Touch Bar.
 • Jeśli zaznaczono obraz, pasek Touch Bar wyświetla elementy sterujące służące do dostosowania jego krycia, wyrównania i ułożenia. Za pomocą paska Touch Bar możesz również wykadrować lub zamaskować obraz.
 • Jeśli zaznaczono zgrupowany obiekt, pasek Touch Bar wyświetla elementy sterujące służące do dostosowania krycia, wyrównania i ułożenia grupy. Możesz również rozgrupować obiekty za pomocą paska Touch Bar.
 • Jeśli zaznaczono inny obiekt, pasek Touch Bar wyświetla elementy sterujące służące do dostosowania krycia, wyrównania i ułożenia.
 • Jeśli zaznaczono wiele innych obiektów, pasek Touch Bar wyświetla elementy sterujące służące do dostosowania krycia, wyrównania i ułożenia. Możesz również grupować obiekty za pomocą paska Touch Bar.
multiple-other-objects

Elementy sterujące programu Illustrator na pasku Touch Bar

Ikona Nazwa elementu sterującego Opis
Nowy Za pomocą tego elementu sterującego można przejść do okna dialogowego Nowy dokument, które pozwala utworzyć dokument w programie Illustrator. Można skorzystać z szerokiego wyboru ustawień predefiniowanych oraz szablonów, w tym szablonów Adobe Stock. 
Otwórz Otwiera dokumenty programu Illustrator i inne zgodne pliki za pomocą polecenia Plik > Otwórz.
Umieść Importuje plik do otwartego dokumentu za pomocą polecenia Plik > Umieść.
Miarka Wyświetla lub ukrywa miarkę.
Siatka Wyświetla lub ukrywa siatkę.
Linie pomocnicze Wyświetla lub ukrywa linie pomocnicze.
Obszary robocze Wyświetla dodatkowe opcje tworzenia lub usuwania obszaru roboczego.
Nawiguj między obszarami roboczymi Umożliwia przejście do pierwszego, ostatniego, poprzedniego lub następnego obszaru roboczego w dokumencie.
Kolor wypełnienia Wyświetla próbnik kolorów. Dostosuj położenie suwaków, aby wybrać kolor wypełnienia.
Kolor obrysu Wyświetla próbnik kolorów. Dostosuj położenie suwaków, aby wybrać kolor obrysu.
Krycie Dostosowuje krycie (0–100%) zaznaczonego obiektu.
Wyrównaj Umożliwia wyrównanie zaznaczonego obiektu za pomocą opcji dostępnych w panelu Wyrównaj i wyrównanie go do zaznaczenia, obszaru roboczego lub obiektu głównego.
Ułóż Zmienia kolejność ułożenia zaznaczonego obiektu w kompozycji. Można wybrać jedną z następujących opcji: Przesuń na wierzch, Przesuń do przodu, Przesuń do tyłu i Przesuń na spód. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Układanie obiektów w stos.
Wyrównanie akapitów Umożliwia wyrównywanie i justowanie tekstu za pomocą opcji dostępnych w panelu Akapit.
Rozmiar czcionki Umożliwia dopasowanie rozmiaru czcionki za pomocą suwaka.
Odnajdywanie ścieżek Umożliwia wybranie żądanych opcji trybów kształtu i efektów odnajdywania ścieżek, aby połączyć wiele obiektów w nowe kształty.
Kadrowanie Uruchamia interfejs kadrowania w programie Illustrator. Możesz wykadrować powiązane lub osadzone obrazy za pomocą elementów sterujących widżetu. Następnie wybierz polecenie Zastosuj, aby wykadrować obraz lub Anuluj, aby opuścić interfejs kadrowania za pomocą paska Touch Bar.
Maska Tworzy maskę przycinającą.
Grupuj Łączy wybrane obiekty w grupę, tak aby były traktowane jako pojedynczy obiekt.
Rozgrupuj Umożliwia rozgrupowanie zgrupowanego zaznaczenia, tak aby obiekty były traktowane jako osobne elementy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online