Problem

Podczas próby otwarcia pliku w programie Illustrator CS4 lub starszym pojawia się następujący komunikat o błędzie:

"Nie można otworzyć ilustracji. Ilustracja zawiera niekompletny lub zniekształcony opis obiektu. Przeszkadzający operator: '%%End Setup''.

Komunikat o błędzie wyświetla następnie treść, która zawiera tyldę oraz znak większe-niż: „~>”. 

Bąd ten wskazuje, że dokument zawiera jeden lub więcej nieprawidłowo utworzonych binarnych wpisów danych.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Uaktualnij do programu Illustrator CS5 lub nowszego.

Program Illustrator CS5 zawiera poprawkę dotyczącą tego problemu, która eliminuje problemy z dokumentami podczas ich otwierania.

Rozwiązanie 2: Korzystając z trybu odzyskiwania treści programu Illustrator, usuń nieprawidłowe wpisy danych binarnych.

 1. Włącz tryb odzyskiwania treści, a następnie uruchom odzyskiwanie plików, aby przekształcić je do formatu, który będzie można zmodyfikować w edytorze tekstu. Pełny opis dostępny jest w artykule Jak włączyć tryb odzyskiwania treści w programie Illustrator CS2 lub nowszym.

 2. Otwórz odzyskaną kopię pliku w edytorze tekstowym, np. TextEdit (Mac OS) lub Word Pad (Windows). Użyj bardziej tradycyjnej aplikacji do edycji tekstu i zapisz plik jako zwykły plik tekstowy bez dodawania ukrytego rozszerzenia .txt.

 3. Wyszukaj następujący ciąg:

  %_/Binary: /ASCII85Decode

  Po tym ciągu następuje tekst, który zawiera tyldę, a następnie znak większe-niż:
  ~>

  Kolejna linia ma postać:

  %_; (hItem) ,

  Gdzie hItem może być nazwą innego klucza słownika.

 4. Zaznacz tekst rozpoczynający się od „%_/binary” i zawierający „%_; (hItem) ,”
 5. Usuń zaznaczony tekst.
 6. Powtórz wyszukiwanie, aby znaleźć dodatkowe instancje, po ich znalezieniu - powtórz operację usunięcia.
 7. Zapisz plik.
 8. Otwórz plik w programie Illustrator i wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i zapisz pod nową nazwą.
 9. Zamknij plik.

  Uwaga: Ten ostatni krok jest konieczny.

Dodatkowe informacje

Brak znaków między tyldą „~” a znakiem większe-niż „>” wskazuje, że dane są puste. To wtyczki firm trzecich lub inne oprogramowanie powodują hitem, ponieważ wpis nie jest natywny dla programu Illustrator. Jeśli znajdziesz inną nazwę zamiast „hitem”, zgłoś to poprzez stronę raportowania błędów firmy Adobe:

http://www.adobe.com/cfusion/mmform/index.cfm?name=wishform

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online