Zerwane powiązanie z plikiem .ai po zainstalowaniu nowej wersji programu Adobe Illustrator

Czasami po zainstalowaniu nowej wersji programu Illustrator na urządzeniu z systemem Windows zerwane zostaje powiązanie z plikami .ai, a użytkownicy nie mogą ustawić domyślnej aplikacji do otwierania plików projektowych programu Illustrator.

Rozwiązanie

1.    Znajdź ścieżkę pliku wykonawczego illustrator.exe.

 

Domyślna lokalizacja to:

 

C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC [wersja produktu]\Support Files\Contents\Windows

 

„[wersja produktu]” oznacza wersję programu Illustrator zainstalowanego na danym urządzeniu.

 

Na przykład:  

2015 oznacza wersję 19.X

2014 oznacza wersję 18.X

CC oznacza wersję 17.X itd.

 

2.    Otwórz Edytor rejestru. (Aby otworzyć Edytor rejestru, musisz posiadać uprawnienia administratora. Jeśli nie posiadasz uprawnień administratora, skontaktuj się ze swoim administratorem IT).

 

Aby otworzyć Edytor rejestru, kliknij menu Start i kliknij pozycję Uruchom lub przytrzymaj klawisz z logo Windows i klawisz R na klawiaturze.

 

Wpisz „regedit” i naciśnij Enter.

 

Rejestry są bardzo wrażliwe na modyfikacje. Odradzamy wprowadzanie zmian do rejestrów bez świadomości ich wpływu na działanie komputera.

 

Ponadto zalecane jest wykonanie kopii zapasowej rejestrów przed wprowadzeniem w nich zmian.

 

Aby utworzyć kopię zapasową rejestrów, przejdź do menu Plik > Eksport i wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kopię zapasową. W oknie Zakres eksportu zaznacz opcję Wszystko.

Określ nazwę pliku i zapisz go.

 

Otwórz Edytor rejestrów.

 

3.    Przejdź do HKEY_CLASSES_ROOT\APPLICATIONS\Illustrator.exe\shell\open\command.

 

Dwukrotnie kliknij opcję Klucz domyślny.

Sprawdź, czy w kluczu domyślnym zawarta jest poprawna ścieżka pliku wykonawczego illustrator.exe.

Jeśli okaże się, że dane w kluczu domyślnym są nieprawidłowe, wprowadź odpowiednią wartość w zakładce „Dane wartości” w oparciu o wersję aplikacji, której chcesz użyć do otwierania plików projektowych programu Illustrator.

 Na przykład, aby otworzyć pliki .ai za pomocą Ai CC 2015, należy wprowadzić następującą ścieżkę:

"C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\Support Files\Contents\Windows\Illustrator.exe" "%1"

(wraz z cudzysłowami)

Uwaga: jeśli nie znajdziesz pliku wykonawczego illustrator.exe we wspomnianym zbiorze rejestrów, przejdź do następującej lokalizacji i powtórz kroki podane powyżej:

 

HKEY_CLASSES_ROOT\Illustrator.Document\Shell\Open\Command

 

Kliknij OK i zamknij Edytor rejestrów. Teraz kliknij plik projektowy programu Illustrator prawym klawiszem myszy i wybierz domyślną aplikację. 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto