Landinstelling op systeemniveau instellen

Stel de landinstellingen in op systeemniveau voor Windows en macOS

Let op:

Creative Cloud Packager wordt niet verder ontwikkeld en er worden geen updates meer uitgebracht. Creative Cloud Packager kan ook niet worden gebruikt om pakketten te maken die Creative Cloud 2019-apps of nieuwere apps bevatten. Meer informatie.

We raden u aan de workflows voor het maken van pakketten in de Adobe Admin Console te gebruiken.

Kijk hoe u pakketten met gebruikerslicenties op naam en pakketten met licenties voor gedeelde apparaten maakt.

Opties voor landinstellingen kiezen voor het pakket

Kies de volgende opties als u de taal waarin de apps worden geïnstalleerd, wilt laten bepalen door de landinstelling van de computer van de eindgebruiker:

  • In de Adobe Admin Console kiest u de optie Landinstelling besturingssysteem gebruiken
  • In Creative Cloud Packager kiest u de optie Taal besturingssysteem afstemmen

Wanneer u het installatieprogramma uitvoert, controleert het programma de landinstelling op het hostsysteem. Houd er rekening mee dat de landinstellingscontrole op systeemniveau wordt uitgevoerd. Dit betekent dat als op een hostsysteem de landinstelling waarvoor de producten moeten worden geïnstalleerd, is ingesteld voor een gebruiker (of een reeks gebruikers), de producten niet in die taal worden geïnstalleerd maar in de taal die op het systeemniveau is ingesteld.

Landinstellingen kiezen op de computer van de gebruiker

Zorg dat de landinstelling is geconfigureerd op het systeemniveau om te garanderen dat de producten in een specifieke taal worden geïnstalleerd.
  • Gebruik voor Windows de volgende stappen om de landinstelling en de regio te wijzigen:
  • Voor macOS kunt u de landinstelling van het systeem wijzigen via de Terminal of via Systeemvoorkeuren. Selecteer een van de volgende methoden om de taal en regio te wijzigen:

Via de terminal:

Gebruik de volgende opdracht om de landinstelling van het besturingssysteem op systeemniveau te wijzigen in Japans:
sudo defaults write .GlobalPreferences AppleLocale ja_JP
De nieuwe landinstelling wordt vervolgens toegepast op het installatieprogramma van Creative Cloud Packager.

Opmerking:

In de bovenstaande methode wordt Japans als voorbeeld gebruikt. U kunt de taalcode vervangen door die van de gewenste taal.

Via Systeemvoorkeuren:

Ga naar Apple-menu > Systeemvoorkeuren en stel de gewenste regio en taal in. Start de computer vervolgens opnieuw op om de nieuwe instellingen toe te passen.

Beheerderswachtwoord invoeren

Adobe-logo

Aanmelden bij je account