Let op:

Creative Cloud Packager kan niet worden gebruikt om pakketten te maken die CC 2019-apps of nieuwere apps bevatten. Meer informatie.

serial

Creative Cloud voor ondernemingen: serienummerlicenties

Serienummerlicenties zijn anonieme licenties die niet zijn gekoppeld aan een individuele gebruiker, maar aan een bepaalde computer. Serienummerlicenties kunnen worden gebruikt voor het maken van pre-licenties voor pakketten die extern worden gedistribueerd. Eindgebruikers hoeven zich niet aan te melden om de desktop-app te kunnen gebruiken. Licenties op basis van serienummer zijn ook geschikt voor omgevingen waarin internetgebruik niet is toegestaan of maar zo af en toe mogelijk is.

 • Flexibele licentieopties
 • Toegang tot de volledige reeks Creative Cloud-applicaties
 • Beschikbaar via een aanpasbare Enterprise Term License Agreement (ETLA)
 • U maakt een pakket waarvoor de licentie al is geactiveerd. Op de clientcomputer is geen verdere validatie vereist.

Op serienummer gebaseerde pakketten maken

Gebruik de volgende stappen om pakketten te maken met Adobe Creative Cloud Packager.

 1. Voer Adobe Creative Cloud Packager uit.

  • (Windows) Klik op de snelkoppeling voor de applicatie in het menu Start bij Programma's > Adobe > Creative Cloud Packager.
  • (Mac OS) Gebruik de alias bij /Programma's/Adobe/Creative Cloud Packager.
  Opmerking: U moet Creative Cloud Packager als beheerder uitvoeren op de computer waarop u de pakketten maakt.
 2. Kies Creative Cloud voor ondernemingen als accounttype.

  Selecteer uw accounttype
 3. Meld u aan met uw id en wachtwoord.

  Opmerking:

  Uw id moet zijn ingesteld als beheerders-id voor een van de accounttypen.

 4. Nadat u zich hebt aangemeld, wordt het venster Pakket maken weergegeven.

  Creative Cloud Packager

  Opmerking: Zie Configuraties bewerken en opslaan als u de voorkeursinstelling voor de downloadlocatie voor producten, het wissen van de cache of het weergeven van de Help van Creative Cloud Packager wilt opgeven.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit in het venster Pakket maken:

  • Klik op Pakket maken om het maken van een pakket te starten.
 6. Geef de vereiste gegevens op in het venster Pakketdetails dat wordt weergegeven.

  Pakketdetails

  Pakketnaam

  Voer de naam in van het pakket dat wordt gemaakt.

  Opslaan in

  Voer de locatie in waar u het gemaakte pakket wilt opslaan. U kunt op het pictogram Bladeren klikken om de doelmap te zoeken of het absolute pad invoeren.

  Organisatie selecteren

  Selecteer de naam van uw organisatie.

  32-bits/64-bits

  In Windows: Selecteer ondersteuning voor 32-bits of 64-bits processors. U moet afzonderlijke pakketten maken voor 32-bits en 64-bits installaties.
  Een 32-bits pakket kan niet worden uitgevoerd op een
  64-bits computer. 

  Licentietype

  Selecteer Licentie met serienummer. Als u deze optie kiest, wordt er een pakket met een geldige licentie gemaakt. Met deze workflow kunt u de licentie voor een product of een groep met producten die updates bevatten, activeren voordat u het pakket distribueert naar de computers van cliënten. Op de clientcomputer is geen verdere validatie vereist.

  Pakketconfiguraties

  De instellingen voor de pakketconfiguratie bevatten opties waarmee u onder andere kunt aangeven of conflicterende processen tijdens de installatie moeten worden genegeerd. Zie Pakketconfiguratie wijzigen om de instellingen van de pakketconfiguratie te controleren of te wijzigen.

  Creative Cloud desktop-applicatie

  De Adobe Creative Cloud desktop-app is het centrale punt voor Creative Cloud-activiteiten en biedt gebruikers de mogelijkheid om applicaties en updates weer te geven.

  De Adobe Creative Cloud desktop-app is het centrale punt voor Creative Cloud-activiteiten en biedt gebruikers de mogelijkheid om applicaties en updates weer te geven. Als uw gebruikers geen beheerdersrechten hebben, kunt u deze optie het beste uitschakelen.
  De Adobe Creative Cloud desktop-app is het centrale punt voor Creative Cloud-activiteiten en biedt gebruikers de mogelijkheid om applicaties en updates weer te geven. Als uw gebruikers geen beheerdersrechten hebben, kunt u deze optie het beste uitschakelen.
  De Adobe Creative Cloud desktop-app is het centrale punt voor Creative Cloud-activiteiten en biedt gebruikers de mogelijkheid om applicaties en updates weer te geven. Als uw gebruikers geen beheerdersrechten hebben, kunt u deze optie het beste uitschakelen.
  De Adobe Creative Cloud desktop-app is het centrale punt voor Creative Cloud-activiteiten en biedt gebruikers de mogelijkheid om applicaties en updates weer te geven. Als uw gebruikers geen beheerdersrechten hebben, kunt u deze optie het beste uitschakelen.
  De Adobe Creative Cloud desktop-app is het centrale punt voor Creative Cloud-activiteiten en biedt gebruikers de mogelijkheid om applicaties en updates weer te geven. Als uw gebruikers geen beheerdersrechten hebben, kunt u deze optie het beste uitschakelen.

  Let op:

  Schakel deze optie uit en installeer de Creative Cloud desktop-applicatie niet. Adobe raadt aan deze optie uitgeschakeld te houden voor pakketten met licenties op serienummer.

  Er is een bekend probleem met bepaalde soorten accounts dat ertoe kan leiden dat de licentie van het systeem wordt verwijderd wanneer de gebruiker zich afmeldt bij de Creative Cloud desktop-app. Dit is geen vereiste, maar als gebruikers zich afmelden en weer aanmelden kan dit onverwachte resultaten hebben.

  Creative Cloud desktop-app
  Apps en updates downloaden met de Creative Cloud desktop-app

  Applicaties en updates weergeven via het deelvenster Apps

  Deze optie is alleen van toepassing als Adobe Creative Cloud desktop-applicatie is ingeschakeld. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt het deelvenster Apps in de Creative Cloud desktop-applicatie verborgen voor eindgebruikers.

  Als u deze optie in- of uitschakelt, resulteert dit in de volgende wijzigingen in het gedeelte Gedrag van Adobe Update Manager van het dialoogvenster Geavanceerde configuraties:

  Selectie van gebruiker Gebruikers met beheerdersrechten kunnen bijwerken via Adobe Update Manager Adobe Update Manager is uitgeschakeld (ICT-afdeling beheert distributie van updates) Adobe Update Manager inschakelen Adobe Update Manager uitschakelen
  Selecteer Applicaties en updates via het deelvenster Apps weergeven Ingeschakeld      
  Schakel Applicaties en updates via het deelvenster Apps weergeven uit   Ingeschakeld    
  Selecteer Applicaties en updates via het deelvenster Apps weergeven en Interne updateserver gebruiken
      Ingeschakeld  
  Schakel Applicaties en updates via het deelvenster Apps weergeven en Interne updateserver gebruiken uit
        Ingeschakeld

  Opmerking:

  • Als u deze optie in- of uitschakelt, wordt het gedrag van het updateprogramma dat u in de pakketconfiguraties hebt gewijzigd, overschreven. U wordt aangeraden de updates van de pakketconfiguratie te controleren voordat u doorgaat.
  • Gebruikers moeten over beheerdersbevoegdheden beschikken om applicaties of updates te installeren vanuit het deelvenster Apps.

  U kunt het deelvenster Apps later alsnog inschakelen. Zie Creative Cloud desktop-app aanpassen voor meer informatie.

  Verhoogde bevoegdheden

  Deze optie biedt gebruikers de mogelijkheid om apps en updates te beheren zelfs wanneer ze geen beheerdersrechten hebben. Selecteer deze optie als u wilt dat gebruikers zonder beheerdersreferenties apps en updates kunnen beheren.

  Wanneer u een pakket hebt gedistribueerd met verhoogde bevoegdheden en u de verhoogde bevoegdheden later wilt intrekken, moet u een pakket maken met alleen de Creative Cloud desktop-app, waarvoor u Verhoogde bevoegdheden uitschakelt, en dit pakket distribueren. Als u verhoogde bevoegdheden wilt verlenen aan bestaande gebruikers, moet u een pakket met alleen de Creative Cloud desktop-app maken waarvoor u Verhoogde bevoegdheden inschakelt en dit pakket distribueren.

   

  De optie Verhoogde bevoegdheden is alleen beschikbaar als u hebt geselecteerd dat apps en updates via het deelvenster Apps kunnen worden weergegeven.

  Opmerking:

  • U moet de Creative Cloud desktop-applicatie opnieuw starten om deze wijziging door te voeren.
  • Als een eindgebruiker machtigingen toegewezen heeft gekregen en zich aanmeldt bij de desktop-app, wordt de bestaande licentie met serienummer op de computer vervangen door de machtigingen van die gebruiker.

 7. Klik in het venster Pakketdetails op Volgende. U wordt gevraagd de licentiecode voor ondernemingen in te voeren. Ga naar licensing.adobe.com als u geen licentiecode voor ondernemingen hebt. Voer de code in en klik op Volgende.

  license-number
 8. Het venster voor applicaties en updates wordt weergegeven. Selecteer een taal in de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek. 

  Het venster voor applicaties en updates

  Wanneer u een pakket met een update voor de nieuwste versie van enkele van de applicaties maakt, kunt u het pakket toepassen op het systeem waarop u nog geen basisversie van de applicatie hebt geïnstalleerd. U kunt deze apps herkennen aan het pictogram (). Zie Applicaties die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd voor een lijst met dergelijke applicaties.

  De update van Photoshop CC 2015.0.1 kan bijvoorbeeld worden geïnstalleerd op een clientcomputer waarop al een basisversie van Photoshop CC 2015 is geïnstalleerd. De nieuwste update van Photoshop kan worden geïnstalleerd op een computer waarop mogelijk nog geen basisversie van Photoshop is geïnstalleerd. Wanneer u een pakket maakt, kunt u er zodoende voor kiezen om alleen de updateversie op te nemen voor de apps die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd.

  U kunt ook pakketten met gearchiveerde softwareversies maken. Als u een lijst met eventuele ondersteunde vorige versies wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Gearchiveerde versies tonen in. Geselecteerde producten of updates met een pijl omlaag naast de naam zijn al gedownload naar uw computer.

 9. De lijst met apps en updates wordt weergegeven. 

  Selecteer de producten en/of updates die u wilt opnemen in het pakket. U kunt bijvoorbeeld Adobe® Photoshop® en alle bijbehorende updates opnemen en (alleen) de updates voor Adobe® InDesign®. Schakel de desbetreffende selectievakjes in.

  De optie Kerncomponenten is altijd geselecteerd en u kunt de selectie niet opheffen. Met deze optie wordt de algemene licentie-infrastructuur gedistribueerd naar de clientcomputers. 

  Standaard worden alleen de nieuwste versies van de software weergegeven. Schakel Gearchiveerde versies weergeven in om een lijst met gearchiveerde applicaties weer te geven. U kunt ook pakketten met gearchiveerde softwareversies maken. Geselecteerde producten of updates met een pijl omlaag naast de naam zijn al gedownload naar uw computer.

  Opmerking:

  Zorg ervoor dat de doelapparaten voldoen aan de systeemvereisten voor de apps die in het pakket zijn opgenomen. Wanneer u apps distribueert naar niet-ondersteunde systemen, kan dit onverwachte resultaten opleveren.

  Selecteer Taal van besturingssysteem om één pakket te maken dat zich aanpast aan de taal van het besturingssysteem van de clientcomputer. 

  De taal waarin het pakket wordt geïnstalleerd, is afhankelijk van drie factoren:

  • Of de optie Taal besturingssysteem afstemmen bij het maken van het pakket wel of niet is geselecteerd.
  • De taal die u hebt opgegeven in de opdracht tijdens de distributie van het pakket.
  • De taal waarin u het pakket hebt gemaakt.

  In de volgende tabel ziet u welke invloed deze factoren hebben op de taal waarin het pakket wordt geïnstalleerd.

  Taal besturingssysteem afstemmen

  Taal die tijdens distributie van een pakket expliciet is opgegeven met de opdrachtregel of het bestand Info.plist

  Het pakket wordt geïnstalleerd in…

  Geselecteerd

  Nee

  De taal van het besturingssysteem

  Geselecteerd

  Ja

  De taal die expliciet is opgegeven op de opdrachtregel tijdens distributie van een pakket

  Niet geselecteerd

  Niet geselecteerd

  Nee

  De taal waarin het pakket is gemaakt

  Geselecteerd

  Ja, maar de opgegeven taal is niet beschikbaar

  De taal waarin het pakket is gemaakt

  Niet geselecteerd

  Opmerking:

  • Wanneer het installatieprogramma wordt uitgevoerd, wordt de landinstelling gecontroleerd die is ingesteld op systeemniveau en niet op gebruikersniveau. Zie Creative Cloud-pakket installeren met de optie Taal besturingssysteem afstemmen voor meer informatie over deze instelling.
  • Adobe Fireworks ondersteunt geen meertalige pakketten en wordt geïnstalleerd in de taal waarin u het pakket hebt gemaakt.
  • De optie Taal besturingssysteem afstemmen wordt niet ondersteund voor CS6-applicaties.

 10. Zie Offlinemedia toevoegen als u apps en updates wilt toevoegen vanuit een lokale bron, zoals een dvd of softwaredownload, in plaats van deze te downloaden vanaf Creative Cloud.

 11. Klik op Samenstellen om een pakket met de geselecteerde applicaties en updates te maken. Adobe Creative Cloud Packager downloadt de producten en/of updates die nog niet zijn gedownload op uw computer. Vervolgens wordt het pakket gemaakt. De voortgang wordt aangegeven in de voortgangsvensters voor downloaden en samenstellen.

  Voortgangsvenster
 12. Als het samenstellen zonder fouten is voltooid, wordt het venster Samenvatting weergegeven.

  Samenvattingspagina

  Dit venster bevat een overzicht van de producten of componenten die zijn opgenomen in het pakket. In het venster wordt de naam weergegeven van de map waarin het pakket is gemaakt. Klik op deze naam om de map te openen.

  U kunt op de koppeling Logbestand klikken als u het gedetailleerde voortgangsrapport, inclusief eventuele fouten, wilt weergeven.

  Opmerking: Wanneer u een pakket maakt met Adobe Creative Cloud Packager, wordt een configuratiebestand voor het pakket gemaakt met de naam <pakketnaam>.ccp. Dit bestand bevindt zich in de map die u hebt opgegeven voor het pakket. Het configuratiebestand is alleen bedoeld voor intern gebruik. U mag het bestand niet aanpassen of verwijderen.

 13. Als u nog een pakket wilt maken, klikt u op Hoofdmenu, waarna u terugkeert naar het welkomstvenster. Klik op Sluiten als u Adobe Creative Cloud Packager wilt afsluiten.

Pakketten distribueren

Tijdens het samenstellingsproces worden twee mappen gemaakt:

 1. De map Build bevat de MSI-bestanden (Windows) of PKG-bestanden (Mac OS).
 2. De map Exceptions bevat de payloads die afzonderlijk moeten worden geïnstalleerd.
Zie Pakketten distribueren voor meer informatie over het distribueren van de pakketten.
 

Opmerking:

Voor uitzonderingsmedia (zoals het MSI- of EXE-bestand) van de nieuwste versie van Muse wordt het installatieprogramma voor uitzonderingen gekopieerd naar de volgende locatie en moet de gebruiker deze uitzondering afzonderlijk installeren:

Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers\Third Party\<Sapcode_van_app>\<pakketnaam>\

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid