Handboek Annuleren

Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud
Let op:

De licentie-id's in dit document zijn niet van toepassing op CC 2019-apps of hoger. Meer informatie.

Een product met serienummer dat is geïnstalleerd met een distributiepakket dat u hebt gemaakt met Creative Cloud Packager, heeft een unieke licentie-id (LEID). Als de productnaam bijvoorbeeld Photoshop CS6 Extended is en het product is geïnstalleerd voor Mac OS, is de LEID Photoshop-CS6-Mac-GM. Zie Installaties identificeren voor de LEID's van Document Cloud-producten.

De volgende lijst bevat de LEID's voor de producten in Creative Cloud.

Creative Cloud-lidmaatschap

Product LEID voor Mac OS LEID voor Windows
Creative Cloud CreativeCloud-CS6-Mac-GM CreativeCloud-CS6-Win-GM
Acrobat doorlopend* V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat klassiek 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM
V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat klassiek 2017* V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat klassiek 2015* V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM V7{}AcrobatESR-12-Win-GM
Acrobat X AcrobatPro-AS1-Mac-GM AcrobatPro-AS1-Win-GM
Acrobat XI V6{}AcrobatPro-AS2-Mac-GM V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM
Adobe Flash Builder 4.7 Premium FlashBuilder-CS6-Mac-GM FlashBuilder-CS6-Win-GM
Adobe Media Encoder 8.0 V7{}AdobeMediaEncoder-8-Mac-GM V7{}AdobeMediaEncoder-8-Win-GM
After Effects 13.0 V7{}AfterEffects-13-Mac-GM V7{}AfterEffects-13-Win-GM
After Effects  AfterEffects-CS7-Mac-GM AfterEffects-CS7-Win-GM
After Effects CS6 AfterEffects-CS6-Mac-GM AfterEffects-CS6-Win-GM
Audition 7.0 V7{}Audition-7-Mac-GM V7{}Audition-7-Win-GM
Audition  Audition-CS7-Mac-GM Audition-CS7-Win-GM
Audition CS6 Audition-CS6-Mac-GM Audition-CS6-Win-GM
Dreamweaver 14.0 V7{}Dreamweaver-14-Mac-GM V7{}Dreamweaver-14-Win-GM
Dreamweaver  Dreamweaver-CS7-Mac-GM Dreamweaver-CS7-Win-GM
Dreamweaver CS6 Dreamweaver-CS6-Mac-GM Dreamweaver-CS6-Win-GM
Encore CS6 EncoreApp-CS6-Mac-GM EncoreApp-CS6-Win-GM
Fireworks CS6 Fireworks-CS6-Mac-GM Fireworks-CS6-Win-GM
Flash Builder 4.6 Premium FlashBuilder-CS5.5-Mac-GM FlashBuilder-CS5.5-Win-GM
Flash Builder-insteekmodule FlashBuilderPlugin-CS5.5-Mac-GM FlashBuilderPlugin-CS5.5-Win-GM
Flash Pro 14.0 V7{}FlashPro-14-Mac-GM V7{}FlashPro-14-Win-GM
Flash Pro CC FlashPro-CS7-Mac-GM FlashPro-CS7-Win-GM
Flash Pro CS6 FlashPro-CS6-Mac-GM FlashPro-CS6-Win-GM
Illustrator 18.0 V7{}Illustrator-18-Mac-GM V7{}Illustrator-18-Win-GM
Illustrator  Illustrator-CS7-Mac-GM Illustrator-CS7-Win-GM
Illustrator CS6 Illustrator-CS6-Mac-GM Illustrator-CS6-Win-GM
InCopy 10.0 V7{}InCopy-10-Mac-GM V7{}InCopy-10-Win-GM
InCopy  InCopy-CS7-Mac-GM InCopy-CS7-Win-GM
InCopy Dev InCopyDev-CS7-Mac-GM InCopyDev-CS7-Win-GM
InCopy Dev 10.0 V7{}InCopyDev-10-Mac-GM V7{}InCopyDev-10-Win-GM
InDesign 10.0 V7{}InDesign-10-Mac-GM V7{}InDesign-10-Win-GM
InDesign  InDesign-CS7-Mac-GM InDesign-CS7-Win-GM
InDesign CS6 InDesign-CS6-Mac-GM InDesign-CS6-Win-GM
InDesign Dev InDesignDev-CS7-Mac-GM InDesignDev-CS7-Win-GM
InDesign Dev 10.0 V7{}InDesignDev-10-Mac-GM V7{}InDesignDev-10-Win-GM
InDesignServer 10 V7{}InDesignServer-10-Mac-GM V7{}InDesignServer-10-Win-GM
Lightroom 5 LightRoom-5.0-Mac-GM LightRoom-5.0-Win-GM
Lightroom 5.5 V7{}Lightroom-55-Mac-GM V7{}Lightroom-55-Win-GM
Lightroom CS6 LightRoom-CS6-Mac-GM LightRoom-CS6-Win-GM
Lightroom CC 2015 V7{}Lightroom-6-Mac-GM
V7{}Lightroom-6-Win-GM
Muse Muse-1.0-Mac-GM Muse-1.0-Win-GM
Muse 2.0 V7{}Muse-80-Mac-GM V7{}Muse-80-Win-GM
Photoshop 15.0 V7{}Photoshop-15-Mac-GM V7{}Photoshop-15-Win-GM
Photoshop CC Photoshop-CS7-Mac-GM Photoshop-CS7-Win-GM
Photoshop CS6 Photoshop-CS6-Mac-GM Photoshop-CS6-Win-GM
Prelude 3.0 V7{}Prelude-3-Mac-GM V7{}Prelude-3-Win-GM
Prelude  Prelude-CS7-Mac-GM Prelude-CS7-Win-GM
Prelude CS6 Prelude-CS6-Mac-GM Prelude-CS6-Win-GM
Premiere Pro 8.0 V7{}PremierePro-8-Mac-GM V7{}PremierePro-8-Win-GM
Premiere Pro-app PremiereProSuite-CS7-Mac-GM PremiereProSuite-CS7-Win-GM
Premiere Pro-suite CS6 PremiereProSuite-CS6-Mac-GM PremiereProSuite-CS6-Win-GM
SpeedGrade 8.0 V7{}SpeedGrade-8-Mac-GM V7{}SpeedGrade-8-Win-GM
SpeedGrade CC SpeedGrade-CS7-Mac-GM SpeedGrade-CS7-Win-GM
SpeedGrade CS6 SpeedGrade-CS6-Mac-GM SpeedGrade-CS6-Win-GM

Creative Cloud-lidmaatschap voor teams

Product LEID voor Mac OS LEID voor Windows
Creative Cloud V6{}CreativeCloudTeam-1.0-Mac-GM V6{}CreativeCloudTeam-1.0-Win-GM
Acrobat doorlopend* V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat klassiek 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM
V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat klassiek 2017* V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat klassiek 2015* V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM V7{}AcrobatESR-12-Win-GM
Acrobat XI V6{}AcrobatPro-AS2-Mac-GM V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM
Acrobat X AcrobatPro-AS1-Mac-GM AcrobatPro-AS1-Win-GM
Adobe Media Encoder 8.0 V7{}AdobeMediaEncoder-8-Mac-GM V7{}AdobeMediaEncoder-8-Win-GM
After Effects CS6 AfterEffects-CS6-Mac-GM AfterEffects-CS6-Win-GM
After Effects  AfterEffects-CS7-Mac-GM AfterEffects-CS7-Win-GM
After Effects 13.0 V7{}AfterEffects-13-Mac-GM V7{}AfterEffects-13-Win-GM
Audition CS6 Audition-CS6-Mac-GM Audition-CS6-Win-GM
Audition  Audition-CS7-Mac-GM Audition-CS7-Win-GM
Audition 7.0 V7{}Audition-7-Mac-GM V7{}Audition-7-Win-GM
Dreamweaver CS6 Dreamweaver-CS6-Mac-GM Dreamweaver-CS6-Win-GM
Dreamweaver  Dreamweaver-CS7-Mac-GM Dreamweaver-CS7-Win-GM
Dreamweaver 14.0 V7{}Dreamweaver-14-Mac-GM V7{}Dreamweaver-14-Win-GM
Encore CS6 EncoreApp-CS6-Mac-GM EncoreApp-CS6-Win-GM
Fireworks CS6 Fireworks-CS6-Mac-GM Fireworks-CS6-Win-GM
Flash Builder 4.6 Premium FlashBuilder-CS5.5-Mac-GM FlashBuilder-CS5.5-Win-GM
Adobe Flash Builder 4.7 Premium FlashBuilder-CS6-Mac-GM FlashBuilder-CS6-Win-GM
Flash Builder-insteekmodule FlashBuilderPlugin-CS5.5-Mac-GM FlashBuilderPlugin-CS5.5-Win-GM
Flash Pro CS6 FlashPro-CS6-Mac-GM FlashPro-CS6-Win-GM
Flash Pro CC FlashPro-CS7-Mac-GM FlashPro-CS7-Win-GM
Flash Pro 14.0 V7{}FlashPro-14-Mac-GM V7{}FlashPro-14-Win-GM
Illustrator CS6 Illustrator-CS6-Mac-GM Illustrator-CS6-Win-GM
Illustrator  Illustrator-CS7-Mac-GM Illustrator-CS7-Win-GM
Illustrator 18.0 V7{}Illustrator-18-Mac-GM V7{}Illustrator-18-Win-GM
InCopy  InCopy-CS7-Mac-GM InCopy-CS7-Win-GM
InCopy 10.0 V7{}InCopy-10-Mac-GM V7{}InCopy-10-Win-GM
InCopy Dev 10.0 V7{}InCopyDev-10-Mac-GM V7{}InCopyDev-10-Win-GM
InDesign CS6 InDesign-CS6-Mac-GM InDesign-CS6-Win-GM
InDesign  InDesign-CS7-Mac-GM InDesign-CS7-Win-GM
InDesign 10.0 V7{}InDesign-10-Mac-GM V7{}InDesign-10-Win-GM
InDesign Dev 10.0 V7{}InDesignDev-10-Mac-GM V7{}InDesignDev-10-Win-GM
InDesign Server 10 V7{}InDesignServer-10-Mac-GM V7{}InDesignServer-10-Win-GM
Lightroom 5 LightRoom-5.0-Mac-GM LightRoom-5.0-Win-GM
Lightroom 5.5 V7{}Lightroom-55-Mac-GM V7{}Lightroom-55-Win-GM
Lightroom CS6 LightRoom-CS6-Mac-GM LightRoom-CS6-Win-GM
Lightroom CC 2015 V7{}Lightroom-6-Mac-GM
V7{}Lightroom-6-Win-GM
Muse Muse-1.0-Mac-GM Muse-1.0-Win-GM
Muse 2.0 V7{}Muse-80-Mac-GM V7{}Muse-80-Win-GM
Photoshop CS6 Photoshop-CS6-Mac-GM Photoshop-CS6-Win-GM
Photoshop CC Photoshop-CS7-Mac-GM Photoshop-CS7-Win-GM
Photoshop 15.0 V7{}Photoshop-15-Mac-GM V7{}Photoshop-15-Win-GM
Prelude CS6 Prelude-CS6-Mac-GM Prelude-CS6-Win-GM
Prelude  Prelude-CS7-Mac-GM Prelude-CS7-Win-GM
Prelude 3.0 V7{}Prelude-3-Mac-GM V7{}Prelude-3-Win-GM
Premiere Pro-suite CS6 PremiereProSuite-CS6-Mac-GM PremiereProSuite-CS6-Win-GM
Premiere Pro-app PremiereProSuite-CS7-Mac-GM PremiereProSuite-CS7-Win-GM
Premiere Pro 8.0 V7{}PremierePro-8-Mac-GM V7{}PremierePro-8-Win-GM
SpeedGrade CS6 SpeedGrade-CS6-Mac-GM SpeedGrade-CS6-Win-GM
SpeedGrade CC SpeedGrade-CS7-Mac-GM SpeedGrade-CS7-Win-GM
SpeedGrade 8.0 V7{}SpeedGrade-8-Mac-GM V7{}SpeedGrade-8-Win-GM

Creative Cloud-lidmaatschap voor ondernemingen

Product LEID voor Mac OS LEID voor Windows
Creative Cloud-lidmaatschap voor ondernemingen V7{}CreativeCloudEnt-1.0-Mac-GM V7{}CreativeCloudEnt-1.0-Win-GM
Acrobat doorlopend* V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat klassiek 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat klassiek 2017* V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat klassiek 2015* V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM V7{}AcrobatESR-12-Win-GM
Acrobat XI V6{}AcrobatPro-AS2-Mac-GM V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM
Adobe Flash Builder 4.7 Premium FlashBuilder-CS6-Mac-GM FlashBuilder-CS6-Win-GM
Adobe Media Encoder 8.0 V7{}AdobeMediaEncoder-8-Mac-GM V7{}AdobeMediaEncoder-8-Win-GM
After Effects 13.0 V7{}AfterEffects-13-Mac-GM V7{}AfterEffects-13-Win-GM
After Effects  AfterEffects-CS7-Mac-GM AfterEffects-CS7-Win-GM
Audition 7.0 V7{}Audition-7-Mac-GM V7{}Audition-7-Win-GM
Audition  Audition-CS7-Mac-GM Audition-CS7-Win-GM
Dreamweaver 14.0 V7{}Dreamweaver-14-Mac-GM V7{}Dreamweaver-14-Win-GM
Dreamweaver  Dreamweaver-CS7-Mac-GM Dreamweaver-CS7-Win-GM
Fireworks CS6 Fireworks-CS6-Mac-GM Fireworks-CS6-Win-GM
Flash Pro 14.0 V7{}FlashPro-14-Mac-GM V7{}FlashPro-14-Win-GM
Flash Pro CC FlashPro-CS7-Mac-GM FlashPro-CS7-Win-GM
Illustrator 18.0 V7{}Illustrator-18-Mac-GM V7{}Illustrator-18-Win-GM
Illustrator  Illustrator-CS7-Mac-GM Illustrator-CS7-Win-GM
InCopy 10.0 V7{}InCopy-10-Mac-GM V7{}InCopy-10-Win-GM
InCopy  InCopy-CS7-Mac-GM InCopy-CS7-Win-GM
InCopy Dev 10.0 V7{}InCopyDev-10-Mac-GM V7{}InCopyDev-10-Win-GM
InDesign 10.0 V7{}InDesign-10-Mac-GM V7{}InDesign-10-Win-GM
InDesign  InDesign-CS7-Mac-GM InDesign-CS7-Win-GM
InDesign Dev 10.0 V7{}InDesignDev-10-Mac-GM V7{}InDesignDev-10-Win-GM
InDesignServer 10 V7{}InDesignServer-10-Mac-GM V7{}InDesignServer-10-Win-GM
Lightroom 5 LightRoom-5.0-Mac-GM LightRoom-5.0-Win-GM
Lightroom 5.5 V7{}Lightroom-55-Mac-GM V7{}Lightroom-55-Win-GM
Lightroom CC 2015 V7{}Lightroom-6-Mac-GM V7{}Lightroom-6-Win-GM
Muse Muse-1.0-Mac-GM Muse-1.0-Win-GM
Muse 2.0 V7{}Muse-80-Mac-GM V7{}Muse-80-Win-GM
Photoshop 15.0 V7{}Photoshop-15-Mac-GM V7{}Photoshop-15-Win-GM
Photoshop CC Photoshop-CS7-Mac-GM Photoshop-CS7-Win-GM
Prelude 3.0 V7{}Prelude-3-Mac-GM V7{}Prelude-3-Win-GM
Prelude  Prelude-CS7-Mac-GM Prelude-CS7-Win-GM
Premiere Pro-app PremiereProSuite-CS7-Mac-GM PremiereProSuite-CS7-Win-GM
PremierePro 8.0 V7{}PremierePro-8-Mac-GM V7{}PremierePro-8-Win-GM
SpeedGrade 8.0 V7{}SpeedGrade-8-Mac-GM V7{}SpeedGrade-8-Win-GM
SpeedGrade CC SpeedGrade-CS7-Mac-GM SpeedGrade-CS7-Win-GM

Creative Cloud desktop-apps

Product LEID voor Mac OS LEID voor Windows
Creative Cloud desktop-apps V7{}CreativeCloudApps-1.0-Mac-GM
V7{}CreativeCloudApps-1.0-Win-GM
Acrobat doorlopend* V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat klassiek 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat klassiek 2017* V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat klassiek 2015* V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM V7{}AcrobatESR-12-Win-GM
Acrobat XI V6{}AcrobatPro-AS2-Mac-GM V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM
After Effects  AfterEffects-CS7-Mac-GM AfterEffects-CS7-Win-GM
Audition  Audition-CS7-Mac-GM Audition-CS7-Win-GM
Dreamweaver  Dreamweaver-CS7-Mac-GM Dreamweaver-CS7-Win-GM
Adobe Flash Builder 4.7 Premium FlashBuilder-CS6-Mac-GM FlashBuilder-CS6-Win-GM
Flash Pro CC FlashPro-CS7-Mac-GM FlashPro-CS7-Win-GM
Illustrator  Illustrator-CS7-Mac-GM Illustrator-CS7-Win-GM
InCopy InCopy-CS7-Mac-GM InCopy-CS7-Win-GM
InDesign  InDesign-CS7-Mac-GM InDesign-CS7-Win-GM
Lightroom 5 LightRoom-5.0-Mac-GM LightRoom-5.0-Win-GM
Lightroom 5.5 V7{}Lightroom-55-Mac-GM V7{}Lightroom-55-Win-GM
Lightroom  V7{}Lightroom-6-Mac-GM
V7{}Lightroom-6-Win-GM 
Muse Muse-1.0-Mac-GM Muse-1.0-Win-GM
Photoshop CC Photoshop-CS7-Mac-GM Photoshop-CS7-Win-GM
Prelude  Prelude-CS7-Mac-GM Prelude-CS7-Win-GM
Premiere Pro-app PremiereProSuite-CS7-Mac-GM PremiereProSuite-CS7-Win-GM
SpeedGrade CC SpeedGrade-CS7-Mac-GM SpeedGrade-CS7-Win-GM

Elements-producten

Product

LEID voor Mac OS

LEID voor Windows

Photoshop Elements 15

V7{}PhotoshopElements-15-Mac-GM

V7{}PhotoshopElements-15-Win-GM

Premiere Elements 15

V7{}PremiereElements-15-Mac-GM

V7{}PremiereElements-15-Win-GM

Photoshop Elements 2018

V7{}PhotoshopElements-2018-Mac-GM

V7{}PhotoshopElements-2018-Win-GM

Premiere Elements 2018

V7{}PremiereElements-2018-Mac-GM

V7{}PremiereElements-2018-Win-GM

Photoshop Elements 2019

V7{}PhotoshopElements-2019-Mac-GM

V7{}PhotoshopElements-2019-Win-GM

Premiere Elements 2019

V7{}PremiereElements-2019-Mac-GM

V7{}PremiereElements-2019-Win-GM

Photoshop Elements 2020

V7{}PhotoshopElements-2020-Mac-GM

V7{}PhotoshopElements-2020-Win-GM

Premiere Elements 2020

V7{}PremiereElements-2020-Mac-GM

V7{}PremiereElements-2020-Win-GM

Technical Communication Suite

Opmerking:

Technical Communication Suite wordt alleen ondersteund in Windows.

Product

LEID voor Windows

ExtendScript Toolkit CC

ESTK-CS7-Win-GM

Acrobat doorlopend* V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat klassiek 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat klassiek 2017* V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat klassiek 2015* V7{}AcrobatESR-12-Win-GM

Acrobat XI

V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM

Captivate 6.0

V6{}Captivate-ES6-Win-GM

FrameMaker 11

V6{}FrameMaker-TS4-Win-GM

Presenter 6.0

V6{}Presenter-ES6-Win-GM

RoboHelp 10

V6{}RoboHelp-TS4-Win-GM

Captivate 8.0
V7{}Captivate-8.0-Win-GM

Captivate 9.0

V7{}Captivate-9.0-Win-GM

Captivate 7.0

V7{}Captivate-ES7-Win-GM

FrameMaker 12

V7{}FrameMaker-TS5-Win-GM

FrameMaker 2015

V7{}FrameMaker-TS6-Win-GM

Presenter 10

V7{}Presenter-10.0-Win-GM

Presenter 11

V7{}Presenter-11-Win-GM

Presenter 7.0

V7{}Presenter-ES7-Win-GM

RoboHelp 11

V7{}RoboHelp-TS5-Win-GM

RoboHelp 12

V7{}RoboHelp-TS6-Win-GM

eLearning Suite

Product

LEID voor Mac OS

LEID voor Windows

Acrobat doorlopend* V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat klassiek 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM
V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat klassiek 2017* V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat klassiek 2015* V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM V7{}AcrobatESR-12-Win-GM

Acrobat XI Pro

AcrobatPro-AS1-Mac-GM

AcrobatPro-AS1-Win-GM

Audition CS 6

Audition-CS6-Mac-GM

Audition-CS6-Win-GM

Dreamweaver CS 6

Dreamweaver-CS6-Mac-GM

Dreamweaver-CS6-Win-GM

Flash Pro CS 6

FlashPro-CS6-Mac-GM

FlashPro-CS6-Win-GM

Photoshop CS 6

Photoshop-CS6-Mac-GM

Photoshop-CS6-Win-GM

Captivate 6.0

V6{}Captivate-ES6-Mac-GM

V6{}Captivate-ES6-Win-GM

Presenter 6.0

V6{}Presenter-ES6-Mac-GM

V6{}Presenter-ES6-Win-GM

*Nadat een ETLA-serienummer is opgegeven, verandert de LEID voor opdrachten zonder serienummer. Voor Acrobat klassiek 2015 en 2017 verandert deze in V7{}AcrobatETLA-12-Win-GM (in Windows) en in V7{}AcrobatETLA-12-Mac-GM (op de Macintosh). U zou bijvoorbeeld de ESR-versie van de LEID gebruiken om in eerste instantie een serienummer op te geven en vervolgens de ETLA-versie gebruiken als u het product wilt deactiveren of andere acties wilt uitvoeren met het hulpprogramma prtk.

Discussieer mee als u vragen of opmerkingen hebt over de onderwerpen, concepten of procedures die in dit artikel worden beschreven.

Nu aanmelden

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?