Handboek Annuleren

Pakketten met apparaatlicenties maken

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud
Let op:

Creative Cloud Packager wordt niet verder ontwikkeld en er worden geen updates meer uitgebracht. Creative Cloud Packager kan ook niet worden gebruikt om pakketten te maken die Creative Cloud 2019-apps of nieuwere apps bevatten. Meer informatie.

We raden u aan de workflows voor het maken van pakketten in de Adobe Admin Console te gebruiken.

Kijk hoe u pakketten met gebruikerslicenties op naam en pakketten met licenties voor gedeelde apparaten maakt.

Creative Cloud voor het onderwijs: apparaatlicenties

 • Licenties voor afzonderlijke computers, in plaats van afzonderlijke gebruikers, met rechten voor installatie op één computer per licentie
 • Keuze uit volledige reeks Creative Cloud-applicaties of optie voor losse app
 • Onlineservices en -opslag zijn niet inbegrepen
 • Beschikbaar via het Adobe Value Incentive Plan (VIP)
 • Onlineaanbieding: computers moeten verbinding maken met Adobe-servers voor de eerste activering en hierna ten minste één keer in de 99 dagen
Zie Het juiste licentielidmaatschap voor uw instelling vinden voor meer informatie en andere licentieopties.

Apparaatlicenties van Creative Cloud voor het onderwijs voorzien in de mogelijkheid om, in plaats van een licentie op naam of een serienummer, een licentie toe te wijzen aan een specifieke computer. Gebruikers hoeven zich nooit aan te melden of een serienummer in te voeren om de software te gebruiken. De licenties zijn gekoppeld aan distributiegroepen voor computers, die automatisch worden gemaakt wanneer u producten bestelt.

Klanten met een lidmaatschap van Creative Cloud voor het onderwijs moeten een VIP-order voor apparaatlicenties plaatsen bij een geautoriseerde Adobe-leverancier voor het onderwijs. Adobe maakt vervolgens een distributiegroep voor de bestelde producten. Als u bijvoorbeeld 100 licenties voor een volledig Creative Cloud-lidmaatschap aanschaft en 50 licenties voor Photoshop, worden er twee distributiegroepen gemaakt.

Apparaatlicenties voor het onderwijs: overzicht

Apparaatlicenties zijn een onlineaanbieding. Nadat u de installatie hebt voltooid, wordt geprobeerd het pakket online te activeren. Als activering niet mogelijk is tijdens het distribueren omdat er geen internetverbinding of proxyconfiguratie beschikbaar is, blijven de verpakte apps actief. Gedurende zeven dagen wordt geprobeerd een stille activering uit te voeren voordat de applicaties stoppen met werken. Na eerste activering moeten de computers één keer in de 99 dagen verbinding maken met de Adobe-servers. Zie Informatie over poorten voor informatie over de gebruikte poorten en sites.

Gebruik Creative Cloud Packager om pakketten met licenties te maken waarmee u apps kunt distribueren. Meld u aan bij de Admin Console en download Creative Cloud Packager via de sectie Distributiegereedschappen.

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie over het gebruik van Creative Cloud Packager:

Creative Cloud-apps distribueren

Adobe Acrobat distribueren

Pakketten met apparaatlicenties maken

 1. Start Creative Cloud Packager en kies Creative Cloud voor onderwijsinstellingen. Meld uzelf vervolgens aan met de Adobe ID die is gekoppeld aan het VIP-lidmaatschap.

 2. Klik op Pakket maken om een nieuw pakket te maken. 

  Creative Cloud Packager

 3. Voer in het dialoogvenster Pakketdetails de informatie in zoals hieronder wordt beschreven:

  Pakketnaam

  Voer de naam in van het pakket dat wordt gemaakt.

  Opslaan in

  Voer de locatie in waar u het gemaakte pakket wilt opslaan. U kunt op het pictogram Bladeren klikken om de doelmap te zoeken of het absolute pad invoeren.

  Organisatie selecteren

  Selecteer de naam van uw organisatie.

  32-bits/64-bits

  In Windows: Selecteer ondersteuning voor 32-bits of 64-bits processors. U moet afzonderlijke pakketten maken voor 32-bits en 64-bits installaties.
  Een 32-bits pakket kan niet worden uitgevoerd op een
  64-bits computer.

  Opmerking:

  Deze optie is alleen beschikbaar als u een Windows-besturingssysteem gebruikt.

  Licentietype

  Selecteer Apparaatlicentie. Als u Apparaatlicentie niet als een optie ziet, meldt u zich dan af en daarna weer aan met een Creative Cloud voor het onderwijs-account. Het maakt een pakket met een geldige licentie aan. Met deze workflow kunt u de licentie voor een product of een groep met producten die updates bevatten, activeren voordat u het pakket distribueert naar de computers van cliënten. Op de clientcomputer is geen verdere validatie vereist.

  Pakketconfiguraties

  De instellingen voor de pakketconfiguratie bevatten opties waarmee u onder andere kunt aangeven of conflicterende processen tijdens de installatie moeten worden genegeerd. Zie Pakketconfiguratie wijzigen om de instellingen van de pakketconfiguratie te controleren of te wijzigen.

  Creative Cloud desktop-applicatie

  De Adobe Creative Cloud desktop-app is het centrale punt voor Creative Cloud-activiteiten en biedt gebruikers de mogelijkheid om applicaties en updates weer te geven.

  Let op:

  Schakel deze optie niet in. Adobe raadt aan om deze optie voor apparaatlicentiepakketten uitgeschakeld te houden. 

  Er is een bekend probleem met bepaalde soorten accounts dat ertoe kan leiden dat de licentie van het systeem wordt verwijderd wanneer de gebruiker zich afmeldt bij de Creative Cloud desktop-app. Dit is geen vereiste, maar als gebruikers zich afmelden en weer aanmelden kan dit onverwachte resultaten hebben.

  Applicaties en updates tonen via het deelvenster Apps

  Deze optie is alleen van toepassing als Adobe Creative Cloud desktop-applicatie is ingeschakeld. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt het deelvenster Apps in de Creative Cloud desktop-applicatie verborgen voor eindgebruikers.

  Als u deze optie in- of uitschakelt, resulteert dit in de volgende wijzigingen in het gedeelte Gedrag van Adobe Update Manager van het dialoogvenster Geavanceerde configuraties:

  Selectie van gebruiker

  Gebruikers met beheerdersrechten kunnen bijwerken via Adobe Update Manager

  Adobe Update Manager is uitgeschakeld (ICT-afdeling beheert distributie van updates)

  Adobe Update Manager inschakelen

  Adobe Update Manager uitschakelen

  Selecteer Applicaties en updates tonen via het deelvenster Apps

  Ingeschakeld

   

   

   

  Schakel Applicaties en updates tonen via het deelvenster Apps uit

   

  Ingeschakeld

   

   

  Selecteer Applicaties en updates tonen via het deelvenster Apps en Interne updateserver gebruiken

   

   

  Ingeschakeld

   

  Schakel Applicaties en updates tonen via het deelvenster Apps en Interne updateserver gebruiken
  uit

   

   

   

  Ingeschakeld

  Opmerking:

  Als u deze optie in- of uitschakelt, wordt gedrag van het updateprogramma dat u mogelijk in de pakketconfiguraties hebt gewijzigd, overschreven. U wordt aangeraden de updates van de pakketconfiguratie te controleren voordat u doorgaat.

  Verhoogde bevoegdheden

  Deze optie biedt gebruikers de mogelijkheid om apps en updates te beheren zelfs wanneer ze geen beheerdersrechten hebben. Selecteer deze optie als u wilt dat gebruikers zonder beheerdersreferenties apps en updates kunnen beheren.

  Wanneer u een pakket hebt gedistribueerd met verhoogde bevoegdheden en u de verhoogde bevoegdheden later wilt intrekken, moet u een pakket maken met alleen de Creative Cloud desktop-app, waarvoor u Verhoogde bevoegdheden uitschakelt, en dit pakket distribueren. Als u verhoogde bevoegdheden wilt verlenen aan bestaande gebruikers, moet u een pakket met alleen de Creative Cloud desktop-app maken waarvoor u Verhoogde bevoegdheden inschakelt en dit pakket distribueren.

  De optie Verhoogde bevoegdheden is alleen beschikbaar als u hebt geselecteerd dat apps en updates via het deelvenster Apps kunnen worden weergegeven.

  Opmerking:

  U moet de Creative Cloud desktop-applicatie opnieuw starten om deze wijziging door te voeren.

 4. Klik op Selecteren om het venster Distributiegroep selecteren te openen. Klik op een distributiegroep en klik op Selecteren.

  Elke distributiegroep omvat een afzonderlijk besteld product gegroepeerd op hoeveelheid. Als u bijvoorbeeld 100 licenties voor Creative Cloud volledig aanschaft en 50 licenties voor Photoshop, wordt er één groep gemaakt voor Creative Cloud volledig en één voor Photoshop.

  Het veld Distributie naar in Creative Cloud Packager geeft het aantal gedistribueerde licenties aan. Klik op Volgende in het venster Pakketdetails.

 5. In het venster Applicaties en updates wordt een lijst weergegeven met de applicaties die zijn gekoppeld aan de distributiegroep. Selecteer de gewenste apps en updates en klik op Samenstellen.

  Wanneer u een pakket met een update voor de nieuwste versie van enkele van de applicaties maakt, kunt u het pakket toepassen op het systeem waarop u nog geen basisversie van de applicatie hebt geïnstalleerd. U kunt deze apps herkennen aan het pictogram (). Zie Applicaties die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd voor een lijst met dergelijke applicaties.

  De update van Photoshop 2015.0.1 kan bijvoorbeeld worden geïnstalleerd op een clientcomputer waarop al een basisversie van Photoshop 2015 is geïnstalleerd. De nieuwste update van Photoshop kan worden geïnstalleerd op een computer waarop mogelijk nog geen basisversie van Photoshop is geïnstalleerd. Wanneer u een pakket maakt, kunt u er zodoende voor kiezen om alleen de updateversie op te nemen voor de apps die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd.

  U kunt ook pakketten met gearchiveerde softwareversies maken. Als u een lijst met eventuele ondersteunde vorige versies wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Gearchiveerde versies tonen in. Geselecteerde producten of updates met een pijl omlaag naast de naam zijn al gedownload naar uw computer.

  Nadat het pakket is samengesteld, wordt het samenvattingsvenster weergegeven.

  Opmerking:

  Raadpleeg Pakketten maken voor meer informatie.

  Nadat u het pakket hebt gemaakt, moet u het pakket distribueren. Zie Pakketten distribueren voor informatie.

Pakketten verwijderen

Let op: Met de conventionele verwijderingsmethode wordt de licentie niet weer vrijgegeven in de distributiegroep.

Als u de conventionele verwijderingsprocedure gebruikt om een afzonderlijke Creative Cloud-app als Photoshop of Illustrator te verwijderen van een clientcomputer, wordt de verwijderde licentie niet weer vrijgegeven in de distributiegroep. Het aantal beschikbare licenties in de distributiegroep wordt niet verhoogd. 

Ga als volgt te werk om de verwijderde apparaatlicentie weer vrij te geven in de distributiegroep:

 • Windows: voer de verwijdering uit met hetzelfde pakket (<pakketnaam>.msi) dat u hebt gebruikt voor installatie. U kunt dit doen door met de rechtermuisknop op het pakket te klikken en Verwijderen te kiezen of vanaf de opdrachtregel de volgende opdracht uit te voeren: msiexec /x <pakketnaam>.msi /q
 • Mac OS: voer de verwijdering uit met het verwijderingspakket (<pakketnaam>_Uninstall.pkg) dat samen met het installatiepakket is gemaakt (in dezelfde map).

Bestaande licenties migreren naar apparaatlicenties

Als u al Adobe-software hebt gedistribueerd en migreert naar apparaatlicenties, kunt u de workflow Licentiepakket maken gebruiken om eerder gedistribueerde licenties op naam of pakketten met proefversies te migreren naar apparaatlicenties. U kunt een licentiepakket distribueren om een licentie toe te passen op apps die al zijn gedistribueerd zonder dat u de apps opnieuw hoeft te verpakken. Zie de toepasselijke sectie hieronder:

Licenties op naam migreren

Als u een bestaande distributie van Creative Cloud hebt, gebruikt u de volgende workflow om apparaatlicenties te gebruiken in plaats van licenties op naam:

Stap 1

Maak een licentiepakket voor apparaatlicenties. Zie Licentiepakket maken voor meer informatie.

Stap 2

Eindgebruikers moeten zich afmelden bij Creative Cloud om de licentie van bestaande software te verwijderen. Gebruikers kunnen zich afmelden via de Creative Cloud-app of een ander geïnstalleerd product.

 • Creative Cloud-app: kies  > Voorkeuren > Account en klik op Afmelden bij Creative Cloud.
 • Geïnstalleerd product: kies Help > Afmelden.

Stap 3

Distribueer het licentiepakket naar de computers van de eindgebruikers en voer het uitvoerbare bestand AdobeSerialization uit met beheerdersrechten. Dit bestand wordt gemaakt wanneer u een licentiepakket maakt.

Enterprise Agreement voor het onderwijs migreren

De bestaande distributies van de Enterprise Agreement voor het onderwijs (EEA) gebruiken licenties op basis van serienummers. Gebruik de volgende workflow om te migreren naar apparaatlicenties:

Stap 1

Maak een licentiebestand voor apparaatlicenties. Zie Licentiebestand maken voor meer informatie.

Stap 2

Als u de licentie voor de momenteel geïnstalleerde applicaties wilt verwijderen, voert u op de computer van de eindgebruiker het uitvoerbare bestand RemoveVolumeSerial uit met beheerdersrechten. Dit bestand wordt gemaakt wanneer u een licentiepakket maakt.

Stap 3

Voer het uitvoerbare bestand AdobeSerialization, dat is gemaakt in stap 1, uit met beheerdersrechten. Gebruikers kunnen vervolgens Adobe-apps starten en gebruiken zonder zich aan te melden.

Verwante informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?