Let op:

Creative Cloud Packager kan niet worden gebruikt om pakketten te maken die CC 2019-apps of nieuwere apps bevatten. Meer informatie.

Voorkeuren voor Creative Cloud Packager

Als u voorkeuren wilt instellen voor de locatie van de cache voor producten, de cache wilt wissen of Help-onderwerpen voor Creative Cloud Packager wilt weergeven, klikt u op de pijl omlaag naast het bericht 'Welkom, <gebruikersnaam>' in de rechterbovenhoek van het venster Pakket maken.

choose-package-option-pref

Als u de locatie wilt wijzigen van de cache waarnaar de applicaties worden gedownload of de cache wilt wissen, klikt u op Voorkeuren in de vervolgkeuzelijst.

Wijzig de locatie van de cache en klik op Opslaan

Opmerking: als u de cache wist, worden de gedownloade applicaties verwijderd.

Klik op Opslaan als u de aangebrachte wijzigingen in het venster Voorkeuren wilt opslaan. Klik op Annuleren als u wilt afsluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

Pakketconfiguratie wijzigen

Pakketconfiguraties

De instellingen voor de pakketconfiguratie bevatten opties waarmee u onder andere kunt aangeven of conflicterende processen tijdens de installatie moeten worden genegeerd.

Klik op Wijzigen als u de instellingen van de pakketconfiguratie wilt controleren of wijzigen. Het venster Geavanceerde configuraties wordt weergegeven.

advanced-config

Gedrag van Adobe Update Manager

Bij een installatie van een afzonderlijk product wordt Adobe Application Manager elke dag automatisch om 02:00 uur gestart om te controleren of er updates voor Adobe-producten beschikbaar zijn. De gebruiker merkt niets van deze controle, tenzij een productupdate wordt gevonden. In dat geval wordt op de computer van de eindgebruiker een dialoogvenster in de applicatie weergegeven waarin wordt aangegeven dat er een update beschikbaar is. Gewoonlijk is dit niet het gedrag dat u wilt gebruiken voor een distributie in een onderneming.

Adobe Creative Cloud Packager biedt drie opties voor het gedrag van updates:

  • Selecteer de standaardoptie 'Adobe Update Manager is uitgeschakeld (ICT-afdeling beheert distributie van updates)' als u wilt voorkomen dat Adobe Application Manager op de computer van de gebruiker de automatische controle op updates voor gedistribueerde producten uitvoert. Hiermee onderdrukt u niet alleen het gedrag voor automatische updates maar schakelt u ook de optie Update in het menu Help in de applicaties uit zodat gebruikers niet meer actief kunnen zoeken naar updates. Als u deze optie selecteert, moet de ICT-beheerder de updates downloaden en distribueren voor de gebruikers.
  • Met de optie 'Gebruikers met beheerdersrechten kunnen bijwerken via Adobe Update Manager' schakelt u de automatische controle op updates via Adobe Application Manager in. Dit is de standaardinstelling voor producten die afzonderlijk zijn geïnstalleerd. Wanneer de computer van de gebruiker eerder is ingesteld op het onderdrukken van updates, wordt de controle op automatische updates opnieuw ingeschakeld als een pakket waarin deze optie is ingesteld naar de computer wordt gedistribueerd.
  • U kunt ervoor kiezen het proces voor automatische updates om te leiden en de controle op updates uit te voeren op uw eigen updateserver in plaats van op de updateserver van Adobe. Hiervoor moet u de optie 'Interne updateserver gebruiken' selecteren. Bij deze optie moet u een interne server gebruiken als host voor de updates en Adobe Application Manager omleiden om op deze server te zoeken naar updates. U doet dit door het pad op te geven naar een XML-configuratiebestand dat gegevens over de hostserver bevat. Zie Adobe Update Server Setup Tool gebruiken voor meer informatie over het als host instellen van een interne server.

Remote Update Manager

Met Adobe Remote Update Manager kunt u het updateprogramma op afstand als beheerder uitvoeren op de clientcomputer. Selecteer deze optie om het gebruik van Remote Update Manager in te schakelen. Zie Remote Update Manager voor meer informatie. 

Locatie van de installatie

U kunt in Application Manager de volgende opties voor de distributielocatie gebruiken:

  • Distribueren naar standaardapplicatiemap: het standaardstation is het systeemstation en het standaardpad is \Program Files in Windows en /Programma's in Mac OS.
  • Map opgeven tijdens distributie: Als u deze optie selecteert, kunnen eindgebruikers het installatiepad opgeven tijdens de distributie van het pakket. In Mac OS worden gebruikers hiernaar gevraagd in de gebruikersinterface, terwijl dit in Windows alleen een opdrachtregeloptie is.
  • Map opgeven: hier kunt u het pad naar een specifieke installatielocatie opgeven.

 

Opmerking:

Sommige apps worden altijd op de standaardlocatie geïnstalleerd. Zie Bekende problemen voor meer informatie.

Klik op Opslaan om de wijzigingen in de configuratie op te slaan en terug te keren naar het venster Pakketdetails. Klik op Annuleren om terug te keren naar het venster Pakketdetails zonder de wijzigingen op te slaan.

Opmerking:

Als u de optie Applicaties en updates via het deelvenster Apps weergeven uitschakelt, wordt ook de optie Gebruikers met beheerdersrechten kunnen bijwerken via Adobe Update Manager uitgeschakeld. Deze configuratiewijziging wordt echter niet opgeslagen. De volgende keer dat u het inpakprogramma uitvoert, is de optie Applicaties en updates via het deelvenster Apps weergeven weer geselecteerd. Ook wordt optie Gebruikers met beheerdersrechten kunnen bijwerken via Adobe Update Manager weer ingeschakeld.

Offlinemedia toevoegen

U kunt apps en updates van apps toevoegen via een lokale offlinebron. 

Klik op Offlinemedia toevoegen als u applicaties en updates wilt toevoegen vanuit een lokale bron, zoals een dvd of softwaredownload, in plaats van applicaties en updates te downloaden vanaf Creative Cloud.

Blader naar de locatie met de offlinemedia. Plaats op een Mac het DMG-bestand in een map en blader naar deze map. Selecteer de producten en updates die u wilt verpakken.

Opmerking:

Gebruik alleen media die zijn geleverd door Adobe of die u hebt gedownload van de Adobe-website. Zo weet u zeker dat de media niet beschadigd zijn en geen schadelijke code bevatten.

Het venster Offlinemedia toevoegen

Nadat u een selectie hebt gemaakt, klikt u op Gereed om terug te keren naar het venster voor applicaties en updates.

Klik op Samenstellen om de geselecteerde applicaties en updates te verpakken.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid