Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition is een opdrachtregelhulpprogramma voor ondersteunde platforms waarmee u de serienummering kunt bijhouden en beheren van de Adobe®-producten die u in uw onderneming hebt gedistribueerd met Adobe Application Manager Enterprise Edition. De toolkit wordt gedownload als onderdeel van de installatie van Creative Cloud Packager.

U downloadt Creative Cloud Packager als volgt:

 • Als u een lidmaatschap van Creative Cloud voor teams hebt, kunt u Adobe Creative Cloud Packager downloaden via de Admin Console.
 • Als u een lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen hebt, kunt u Adobe Creative Cloud Packager downloaden via de licentiewebsite van Adobe (LWS) of de Admin Console. U kunt ook uw licentiecode voor ondernemingen ophalen van de LWS.

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition is een platformspecifiek uitvoerbaar bestand: adobe_prtk.exe in Windows® of adobe_prtk in Mac OS.

Activeer een DOS-opdrachtshell in Windows of een Terminal in Mac OS en ga naar de map waarnaar u het uitvoerbare bestand hebt gedownload. Roep de opdracht aan met de syntaxis die wordt beschreven in de volgende secties.

Syntaxis voor het uitvoeren van APTEE-opdrachten

Een serienummer opgeven voor een pakket voor gebruikers in ondernemingen

Met de volgende algemene stappen kunt u een serienummer opgeven voor een pakket voor distributie in ondernemingen:

 1. De beheerder van de onderneming maakt het bestand prov.xml dat de relevante inrichtingsinformatie bevat. Maak verbinding met internet om dit bestand te genereren.
 2. Met het gegenereerde bestand prov.xml kan de beheerder een serienummer voor het gedistribueerde pakket opgeven en het pakket op de clientcomputers activeren met de opdracht voor het opgeven van serienummers voor volumelicenties.

Het bestand prov.xml genereren

Als u het bestand prov.xml wilt genereren voor producten waarvoor Creative Cloud Packager niet wordt gebruikt voor distributie in ondernemingen, voert u de volgende opdracht uit als beheerder:

adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial=<serialnum> [--leid=<LEID>] [--regsuppress=ss] [--eulasuppress]
[--locales=limited list of locales in xx_XX format or ALL>] [--provfile=<Absolute path to prov.xml>]

Het gegenereerde bestand prov.xml kan worden gebruikt om voor pakketten die al zijn gedistribueerd in de modus voor proefversies een serienummer op te geven en de pakketten te activeren.

De volgende argumenten worden ondersteund voor de opdracht.

--serial serialNum Het serienummer
--leid LEID De licentie-id voor het product (zie Productidentificatie).
--regsuppress=ss Optioneel: hiermee kunt u registratie onderdrukken.
--eulasuppress Optioneel: hiermee kunt u de prompt voor de EULA (licentieovereenkomst voor eindgebruikers) onderdrukken.
--locales Optioneel: geef hier een waarde uit de beperkte lijst met landcodes op met de notatie xx_XX of geef de waarde ALL op.
--provfile Optioneel: het pad naar de map waarin prov.xml wordt gemaakt. Als deze parameter niet is opgegeven, wordt prov.xml gemaakt in de map waarin APTEE zich bevindt.

Opmerkingen en aanbevelingen:

 • Zelfs als een product niet is geïnstalleerd, kunt u deze opdracht uitvoeren.
 • Zorg dat de computer waarop u deze opdracht uitvoert, is verbonden met internet.
 • U kunt het beste de parameter --regsuppress=ss gebruiken om registratie te onderdrukken wanneer u het bestand prov.xml genereert voor gebruik met volumelicenties.

Het pakket voorzien van een serienummer voor volumelicenties

Beheerders kunnen de volgende opdracht gebruiken om een serienummer op te geven voor de gedistribueerde pakketten op clientcomputers en de pakketten te activeren.

adobe_prtk --tool=VolumeSerialize [--provfile=<Absolute path to prov.xml>] [--stream]

De volgende argumenten worden ondersteund voor de opdracht.

--provfile Optioneel: het absolute pad naar prov.xml. Als u dit argument niet opgeeft, moet het bestand prov.xml aanwezig zijn in de map waarin APTEE zich bevindt.
--stream Optioneel: deze optie wordt gebruikt in ondernemingen die hulpprogramma’s voor installatiekopieën gebruiken om pakketten met licenties te distribueren naar verschillende computers.

Opmerkingen en aanbevelingen:

 • Voor deze opdracht is de nieuwste versie van Adobe Application Manager vereist. U kunt de nieuwste versie downloaden van http://www.adobe.com/go/applicationmanager_nl/.
 • Voer de opdracht uit nadat het bestand prov.xml is gegenereerd.

Een proefversie starten voor producten zonder gebruikersinterface

Sommige producten hebben geen gebruikersinterface. Voor deze producten kunt u een proefversie starten met de volgende opdracht:

adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=LEID

Hierbij is LEID de licentie-id voor het product (zie Productidentificatie).

Het serienummer van een pakket verwijderen

Gebruik de volgende opdracht om het serienummer van een pakket te verwijderen:

adobe_prtk --tool=UnSerialize --leid=<LEID> [--locale=locale] [--deactivate] [--removeSWTag]

De volgende argumenten worden ondersteund voor de opdracht.

--leid LEID De licentie-id voor het product (zie Productidentificatie).
--locale locale Optioneel: een code voor de landinstelling. Zie Codes voor landinstellingen voor een lijst met codes en de bijbehorende landinstellingen.
--deactivate Optioneel: hiermee deactiveert u de overeenkomende licentie op het systeem.
--removeSWTag

Hiermee verwijdert u de SWTag-bestanden.

SWTag verwijst naar bestanden met universele identificatietags voor titels van applicaties gemaakt op basis van ISO/IEC-normen (ISO/IEC 19770-2). Met deze bestanden kunnen softwaremiddelen nauwkeurig, consistent en automatisch worden gedetecteerd en beheerd.

--force Optioneel: hiermee forceert u de deactivering van de overeenkomende licentie op de computer.

Opmerkingen en aanbevelingen:

 • Met de optie --deactivate verwijdert u de SWTag-bestanden alleen impliciet als op het systeem een geldige licentie aanwezig is.
 • Voor deze opdracht is de nieuwste versie van Adobe Application Manager vereist. U kunt de nieuwste versie downloaden van http://www.adobe.com/go/applicationmanager_nl/.

Logbestanden

De hulpprogramma's schrijven informatie over de voortgang en het resultaat van elke opdracht naar het licentielogbestand oobelib.log.

Het bestand bevindt zich op de volgende locatie:

 • %temp% in Windows
 • ~/Bibliotheek/Logs in Mac OS

Foutcodes

Als de serienummering niet is gelukt, kunnen de volgende foutcodes worden geretourneerd.

1 Er zijn ongeldige argumenten doorgegeven op de opdrachtregel
8 Kan AMT-configuratiepad niet omzetten
9 Upgradeserienummer niet ondersteund
14 Onbekende fout
19 Het bestand prov.xml ontbreekt
20 Permanente respijtperiode voor activering kan niet worden geladen (vanwege verkeerd geformuleerde XML, beschadigde of ontbrekende Enigma-gegevens of een andere fout)
21 Kan PCF/SLCache niet bijwerken
22 Kan PCF/SLCache-sessie niet openen
23 Het bestand prov.xml bevat ongeldige, lege tagwaarden
24 Enigma-gegevens bevatten een serienummer voor een andere taal dan die van het geïnstalleerde product
25 Er is geen product geïnstalleerd op de doelcomputer, of het serienummer of de Enigma-gegevens kunnen niet worden gedecodeerd
26 Kan PCF-bestand niet vinden
27 Kan het bestand prov.xml niet bewerken
28 Ongeldig bestand prov.xml opgegeven
29 Geen overeenkomende licentie gevonden
30 Handeling die niet is gestart door een beheerder
31 Ongeldige landinstelling opgegeven
32 Ongeldig SLConfig-pad
33 Kan LEID voor serienummer niet vinden
37 Kan niet uitpakken op deze computer
38 Kan geen activeringsaanroep uitvoeren omdat de computer offline is

Productidentificatie

Een product met serienummer dat is geïnstalleerd met een distributiepakket, heeft een unieke licentie-id (LEID). Gebruik de LEID om de geïnstalleerde producten waarvan u het serienummer wilt opvragen of wijzigen, te identificeren. De lijst met LEID's is hier beschikbaar.

Codes voor landinstellingen

De volgende tabel bevat de codes voor landinstellingen die u kunt gebruiken om met de optie voor het verwijderen van serienummers het serienummer te verwijderen voor die betreffende landinstelling.

da_DK Deens
de_DE Duits
en_GB Engels (internationaal)
en_US Engels (VS)
es_LA Spaans (Latijns-Amerika)
es_MX Spaans (Mexico)
es_NA Spaans (Noord-Amerika)
fi_FI Fins
fr_CA Frans (Canada)
fr_FR Frans (Frankrijk)
hr_HR Kroatisch
hu_HU Hongaars
it_IT Italiaans
ja_JP Japans
ko_KR Koreaans
nb_NO Noors
nl_NL Nederlands
pl_PL Pools
pt_BR Portugees (Brazilië)
ro_RO Roemeens
ru_RU Russisch
sk_SK Slowaaks
sl_SI Sloveens
sv_SE Zweeds
tr_TR Turks
uk_UA Oekraïens
zh_CN Vereenvoudigd Chinees
zh_TW Traditioneel Chinees

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid