Adobe Exceptions Deployer gebruiken

OPMERKING: Dit document is vervangen sinds de release van Creative Cloud Packager versie 1.9.3.  Zie dit document voor installatie-instructies voor pakketten sinds deze versie van de Packager-tool is gemaakt.

Adobe® Exceptions Deployer biedt een methode om de pakketten in de map Exceptions automatisch te distribueren. Dit zijn de pakketten die u anders voor en/of na de distributie van het MSI- of PKG-hoofdbestand moet distribueren.

U kunt Exceptions Deployer alleen gebruiken voor de distributie van de payloads in de map Exceptions die zijn gegenereerd door Adobe® Creative Cloud™ Packager. Payloads die niet zijn gegenereerd door Creative Cloud Packager (bijvoorbeeld gedownloade payloads), kunt u niet distribueren met Exceptions Deployer.

Exceptions Deployer wordt naar de map Exceptions gekopieerd wanneer u een pakket maakt met Creative Cloud Packager.

Opmerking:

In dit document wordt naar de pakketten in de map Exceptions verwezen als 'uitzonderingspayloads'.

Achtergrondinformatie over installatiepakketten

Wanneer u een pakket maakt, wordt in Creative Cloud Packager een lijst met applicaties en updates weergegeven die u kunt installeren. U kunt de opties in deze lijst selecteren. Deze opties worden vastgelegd in het pakket.

Wanneer u een pakket voor distributie in ondernemingen maakt met Creative Cloud Packager, worden er twee mappen gemaakt:

 • De map Build bevat het MSI-bestand (Windows) of het PKG-bestand (Mac OS) dat kan worden gedistribueerd met hulpprogramma's voor distributie in ondernemingen, zoals Microsoft SCCM, Apple ARD of JAMF Casper Suite.
 • De map Exceptions bevat de payloads die afzonderlijk moeten worden geïnstalleerd.

Pakketten in de map Exceptions

Windows

In Windows bevat de map Exceptions alle pakketten die afzonderlijk moeten worden geïnstalleerd.

In Windows werd Acrobat voorheen opgenomen in de map Exceptions, maar in pakketten die zijn gemaakt met Creative Cloud Packager versie 1.9.3 en hoger wordt Acrobat geplaatst in de map Build en samen met de andere applicaties in het hoofdinstallatiepakket geïnstalleerd.

Mac OS

Als u in Mac OS de optie AIR-COMPONENTEN UITSCHAKELEN IN PAKKET hebt geselecteerd in het scherm Pakket configureren, worden AIR-componenten niet geïnstalleerd met het gewone pakket. Deze componenten worden gekopieerd naar de map Exceptions. Vanuit deze map kunt u de componenten installeren. De installatie-instructies vindt u in de volgende secties.

Als u in Mac OS de optie AIR-COMPONENTEN UITSCHAKELEN IN PAKKET in het scherm Pakket configureren echter niet hebt geselecteerd, worden er geen componenten naar de map Exceptions gekopieerd.

Installatievolgorde voor pakketten in de map Exceptions

Met uitzondering van Acrobat XI voor Windows (in oudere pakketten) moeten alle pakketten in de map Exceptions worden gedistribueerd nadat u het MSI- of PKG-hoofdpakket hebt gedistribueerd. Acrobat XI voor Windows moet worden gedistribueerd voordat u het hoofdpakket distribueert.

Als u de applicatie Exceptions Deployer gebruikt om Acrobat XI voor Windows te distribueren, moet u de applicatie Exceptions Deployer uitvoeren voordat u het MSI-hoofdpakket distribueert (in de modus pre). Voor alle overige pakketten voert u Exceptions Deployer uit nadat u de hoofdpakketten hebt gedistribueerd (in de modus post). Als de map Exceptions behalve Acrobat voor Windows ook andere pakketten bevat, moet u Exceptions Deployer twee keer uitvoeren: één keer voordat u het MSI-hoofdpakket distribueert (om Acrobat voor Windows te distribueren) en één keer nadat u het MSI-hoofdpakket hebt gedistribueerd (om de andere pakketten te distribueren).

Voor Acrobat is Exceptions Deployer niet vereist. Voor Acrobat hoeft u uitsluitend het bestand setup.exe in de map Build uit te voeren om Acrobat, het gekozen licentietype en eventuele hoofdapplicaties die niet worden gevonden in de map Exceptions te installeren.

Als er nog steeds applicaties in de map Exceptions staan, moet u ExceptionDeployer met de optie voor na-installatie uitvoeren om ze te installeren. Deze applicatie omvat Adobe Scount, Gaming SDK en Adobe Help.

Zie Adobe Acrobat distribueren voor instructies bij het handmatig installeren van Acrobat.

Distributiescript voor CCP

In Windows kunt u het volgende script gebruiken om Creative Cloud Packager te distribueren. Het bijgevoegde script is een voorbeeld en u kunt dit gebruiken nadat u de volgende gegevens hebt bewerkt op basis van het pakket dat u distribueert:

 • Taal: @cd /d "%~dp0"
 • Namen van MSI- en logbestand: start /wait msiexec /i "<msi_bestandsnaam>.msi" /qn /lv* "<log_bestandsnaam>.log"
REM ------------------------------------------------- ----------------------------------------------- REM Voorbeeld van distributiescript voor Creative Cloud Packager REM Let op: wijzig de taal en MSI en namen van logbestanden, zodat ze overeenkomen met het pakket dat wordt gebruikt REM en sla dit bestand vervolgens op in het pakket, samen met het .ccp-bestand dat het pakket definieert REM 2018 Adobe Inc. - ga voor ondersteuning naar http://www.adobe.com/support/ REM ------------------------------------------------- ----------------------------------------------- REM Zorg ervoor dat het script wordt gestart in de map van waaruit het is uitgevoerd @setlocal enableextensions @cd /d &quot;%~dp0&quot; REM Voorbeeld met Nederlands als optie voor installLanguage; vervang nl_NL door fr_FR, en_GB, en_US etc. zoals vereist cd Exceptions exceptionDeployer.exe --workflow=install --mode=pre --installLanguage=nl_NL cd ..\Build start /wait msiexec /i &quot;Adobe CC All.msi&quot; /qn /lv* &quot;%TEMP%\CC_all_msiexec.log&quot; cd ..\Exceptions exceptionDeployer.exe --workflow=install --mode=post

Downloaden

Uitzonderingspayloads distribueren met Exceptions Deployer

ZIP-pakket van Exceptions Deployer

Het ZIP-pakket bevat twee bestanden:

 • ExceptionDeployer: dit is het uitvoerbare bestand van Exceptions Deployer.
 • ExceptionConfig: dit bestand bevat informatie over de configuratie van uitzonderingspayloads.
Opmerking:

Bewerk het bestand ExceptionConfig niet. Dit bestand bevat configuratie-informatie die wordt gebruikt voor Exceptions Deployer.

U moet Exceptions Deployer uitvoeren vanuit de map Exceptions. Het programma wordt naar de map Exceptions gekopieerd wanneer u een pakket maakt met Creative Cloud Packager.

Vereisten voor het uitvoeren van Exceptions Deployer

 • Exceptions Deployer moet worden gestart met beheerdersreferenties.
 • Er kan slechts één exemplaar van Exceptions Deployer tegelijk worden uitgevoerd op een computer.

Syntaxis en beschrijving van Exceptions Deployer

Voer Exceptions Deployer uit vanuit de map Exceptions met de volgende syntaxis. De vetgedrukte parameters zijn verplicht.

ExceptionDeployer --workflow=install --mode=pre|post --INSTALLDIR=<pad_van_installatiemap> --installLanguage=<landcode voor Acrobat> --abortOnFail --help
Opmerking:

De optie installLanguage is alleen verplicht als u Acrobat voor Windows installeert.

Parameter

Beschrijving

--workflow=install

De workflow waarin de applicatie Exceptions Deployer moet worden gebruikt. Momenteel is dit alleen de workflow install.

--mode=pre|post

Geeft aan of de applicatie Exceptions Deployer wordt uitgevoerd voor of na de distributie van het hoofdpakket.

Gebruik de waarde pre als u de applicatie Exceptions Deployer uitvoert om de uitzonderingspayload te installeren voordat u het hoofdpakket distribueert. Momenteel is Acrobat voor Windows het enige pakket dat u moet distribueren voordat u het MSI-hoofdpakket distribueert en waarvoor de applicatie Exceptions Deployer dus moet worden uitgevoerd voordat u het hoofdpakket uitvoert.

Gebruik de waarde post als u de applicatie Exceptions Deployer uitvoert om de uitzonderingspayload te installeren nadat u het hoofdpakket hebt gedistribueerd. Momenteel moeten alle uitzonderingspayloads, behalve Acrobat voor Windows, worden gedistribueerd nadat u het hoofdpakket hebt gedistribueerd.

Opmerking: U kunt Exceptions Deployer het beste uitvoeren in zowel de modus pre als de modus post

--INSTALLDIR=<pad van installatiemap>

Het pad naar de map waarin de uitzonderingspayload moet worden geïnstalleerd.

Uitzonderingspayloads moeten worden geïnstalleerd op de locatie waar het MSI- of PKG-bestand is geïnstalleerd. Als het goed is, hebt u tijdens het maken van het hoofdpakket deze informatie opgegeven in het configuratiescherm.

Als u deze optie niet opgeeft, worden de uitzonderingspayloads geïnstalleerd op de standaardlocatie die is opgegeven in de payload.

--installLanguage

Geeft de landinstelling voor het Acrobat-pakket aan.

Opmerking: Deze optie is alleen verplicht als u Acrobat voor Windows installeert. Als u deze optie opgeeft voor andere pakketten, wordt de optie genegeerd.

Zie de Landinstellingen voor verschillende Acrobat-configuraties voor een overzicht van de beschikbare landinstellingen voor Acrobat in een bepaalde suite.

--abortOnFail

Geeft aan of de applicatie Exceptions Deployer moet doorgaan met de distributie van het volgende pakket wanneer de distributie van een van de pakketten mislukt.

De standaardwaarde is false. Met deze waarde wordt de applicatie Exceptions Deployer niet afgesloten als een pakket niet kan worden gedistribueerd, maar gaat de applicatie verder met het volgende pakket.

--Help

Geeft informatie weer over het gebruik en de syntaxis van de opdrachtregel.

Voorbeelden

 • Met de volgende opdracht kunt u Acrobat voor Windows distribueren. (Zoals u weet, moet Acrobat voor Windows worden gedistribueerd voordat u het hoofdpakket distribueert.) De optie --mode=pre geeft aan dat de applicatie Exceptions Deployer wordt uitgevoerd voordat het hoofdpakket wordt gedistribueerd. Voor de optie installLanguage is de waarde en_US (Amerikaans-Engels) opgegeven. Deze optie is ook verplicht als u Acrobat voor Windows distribueert.

ExceptionDeployer --workflow=install --mode=pre --installLanguage=en_US

 • Met de volgende opdracht distribueert u alle pakketten in de map Exceptions (behalve het pakket van Acrobat voor Windows, indien aanwezig). De optie --mode=post geeft aan dat de applicatie Exceptions Deployer wordt uitgevoerd nadat het hoofdpakket is gedistribueerd. De optie --installLanguage is hier niet verplicht. Omdat de optie --INSTALLDIR niet is opgegeven, wordt de uitzonderingspayload gedistribueerd naar de standaardlocatie die in de payload is opgegeven.

ExceptionDeployer --workflow=install --mode=post

 • Met de volgende opdracht geeft u op dat de pakketten in de map Exceptions moeten worden gedistribueerd naar de map \test op de clientcomputer. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat u het hoofdpakket eerder al hebt gedistribueerd naar de map \test op de clientcomputer.

ExceptionDeployer --workflow=install --mode=post --INSTALLDIR=\test

 • Met de volgende opdracht geeft u op dat de pakketten moeten worden geïnstalleerd op de locatie \test op de clientcomputer. Omdat de optie abortOnFail is ingesteld op true, wordt Exceptions Deployer afgesloten als een van de pakketten niet kan worden gedistribueerd en gaat de applicatie niet verder met de distributie van het volgende pakket.

ExceptionDeployer --workflow=install --mode=post --INSTALLDIR=\test --abortOnFail=true

Retourwaarden

Exceptions Deployer retourneert een van de volgende waarden nadat de applicatie is uitgevoerd:

0

De uitzonderingspayloads zijn zonder fouten gedistribueerd.

1

Algemene fout, bijvoorbeeld een interne fout.

2

Een of meer payloads konden niet worden gedistribueerd. Er zijn bijvoorbeeld slechts twee van de drie payloads correct gedistribueerd.

Gedetailleerde informatie is beschikbaar in het logbestand van Exceptions Deployer, zoals wordt besproken in de volgende sectie.

Man-pagina van Exceptions Deployer gebruiken in Mac OS

In Mac OS kunt u de man-pagina (Manual Page; informatiepagina) van Adobe Exceptions Deployer gebruiken om informatie over de syntaxis en het gebruik van de opdrachtregel weer te geven. Gebruik de volgende stappen om de man-pagina te configureren:

 1. Koppel het DMG-bestand van Exceptions Deployer.
 2. Open een opdrachtterminal.
 3. Geef de map met het gekoppelde DMG-bestand op.
 4. Voer de volgende opdracht uit:
  sudo sh Install_XDAManPage.sh

Hiermee wordt de man-pagina van Exceptions Deployer geconfigureerd. U kunt nu informatie over de syntaxis en het gebruik van de opdrachtregel weergeven met de opdracht man ExceptionDeployer.

Logbestand van Exceptions Deployer

Het logbestand van Exceptions Deployer biedt gedetailleerde informatie over gebeurtenissen die zich voordoen tijdens de distributie van uitzonderingspayloads.

Het logbestand heet ExceptionDeployer.log. U kunt dit bestand op de volgende locaties vinden:

 • In Windows bevindt het logbestand zich op de locatie %temp%.
 • In Mac OS staat het logbestand in de map ~/Bibliotheek/Logs/.

Hier ziet u een aantal fragmenten van inhoud uit voorbeeldlogbestanden:

ExceptionDeployer.log in Windows voordat het MSI-hoofdbestand wordt gedistribueerd

11/22/2011 15:19:36[INFO] ExceptionDeployer - Build Version - 3.0.35.0 11/22/2011 15:19:36[INFO] ExceptionDeployer - Logging Level verbosity Set to 4 11/22/2011 15:19:36 [INFO] ExceptionDeployer - 11/22/2011 15:19:36 [INFO] ExceptionDeployer - ################################################## 11/22/2011 15:19:36 [INFO] ExceptionDeployer - Launching the ExceptionDeployer... 11/22/2011 15:19:36 [INFO] ExceptionDeployer - ********************************* 11/22/2011 15:19:36 [INFO] ExceptionDeployer - AcrobatProfessional10.0-EFG 11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - The process return code is (0). 11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - Exception deployment passed for (AcrobatProfessional10.0-EFG) 11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - ********************************* 11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - ********************************* 11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - 11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - ********************************* 11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - AdobeContentViewer-mul 11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - Install information not found for this payload. Skipping the payload. 11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - Exception deployment skipped for (AdobeContentViewer-mul) 11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - ******************************* 11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - ************************************************** ################################################## 11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - Ending the ExceptionDeployer Return Code (0) 11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - ########################################### 11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - ########################################### 11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer -

ExceptionDeployer.log in Mac OS nadat het PKG-hoofdbestand is gedistribueerd

Tue Nov 22 16:24:08 2011 [INFO] ExceptionDeployer - Build Version - 3.0.35.0 Tue Nov 22 16:24:08 2011 [INFO] ExceptionDeployer - Logging Level verbosity Set to 4 Tue Nov 22 16:24:08 2011 [INFO] ExceptionDeployer - Tue Nov 22 16:24:08 2011 [INFO] ExceptionDeployer - ################################################## Tue Nov 22 16:24:08 2011 [INFO] ExceptionDeployer - Launching the ExceptionDeployer... Tue Nov 22 16:24:08 2011 [ERROR] ExceptionDeployer - ExceptionDeployer not launched with Admin privileges. Tue Nov 22 16:24:08 2011 [INFO] ExceptionDeployer - ################################################## Tue Nov 22 16:24:08 2011 [INFO] ExceptionDeployer - Ending the ExceptionDeployer Return Code (1) Tue Nov 22 16:24:08 2011 [INFO] ExceptionDeployer - ################################################## Tue Nov 22 16:24:08 2011 [INFO] ExceptionDeployer - ################################################## Tue Nov 22 16:24:08 2011 [INFO] ExceptionDeployer - Tue Nov 22 16:24:34 2011 [INFO] ExceptionDeployer - Build Version - 3.0.35.0 Tue Nov 22 16:24:34 2011 [INFO] ExceptionDeployer - Logging Level verbosity Set to 4 Tue Nov 22 16:24:34 2011 [INFO] ExceptionDeployer - Tue Nov 22 16:24:34 2011 [INFO] ExceptionDeployer - ################################################## Tue Nov 22 16:24:34 2011 [INFO] ExceptionDeployer - Launching the ExceptionDeployer... Tue Nov 22 16:24:34 2011 [INFO] ExceptionDeployer - ************************************************** Tue Nov 22 16:24:34 2011 [INFO] ExceptionDeployer - AdobeContentViewer-mul Tue Nov 22 16:24:56 2011 [INFO] ExceptionDeployer - The process return code is (0). Tue Nov 22 16:24:56 2011 [INFO] ExceptionDeployer - Exception deployment passed for (AdobeContentViewer-mul) Tue Nov 22 16:24:56 2011 [INFO] ExceptionDeployer - ************************************************** Tue Nov 22 16:24:56 2011 [INFO] ExceptionDeployer - ************************************************** Tue Nov 22 16:24:56 2011 [INFO] ExceptionDeployer - Tue Nov 22 16:24:56 2011 [INFO] ExceptionDeployer - ************************************************** Tue Nov 22 16:24:56 2011 [INFO] ExceptionDeployer - AdobeDreamweaverWidgetsBrowser1.0-mul Tue Nov 22 16:25:02 2011 [INFO] ExceptionDeployer - The process return code is (0). Tue Nov 22 16:25:02 2011 [INFO] ExceptionDeployer - Exception deployment passed for (AdobeDreamweaverWidgetsBrowser1.0-mul) Tue Nov 22 16:25:02 2011 [INFO] ExceptionDeployer - ************************************************** Tue Nov 22 16:25:02 2011 [INFO] ExceptionDeployer - ************************************************** Tue Nov 22 16:25:02 2011 [INFO] ExceptionDeployer - Tue Nov 22 16:25:02 2011 [INFO] ExceptionDeployer - ************************************************** Tue Nov 22 16:25:02 2011 [INFO] ExceptionDeployer - AdobeHelp Tue Nov 22 16:25:02 2011 [INFO] ExceptionDeployer - The process return code is (0). Tue Nov 22 16:25:02 2011 [INFO] ExceptionDeployer - Exception deployment passed for (AdobeHelp) Tue Nov 22 16:25:02 2011 [INFO] ExceptionDeployer - ************************************************** Tue Nov 22 16:25:02 2011 [INFO] ExceptionDeployer - ************************************************** Tue Nov 22 16:25:02 2011 [INFO] ExceptionDeployer - Tue Nov 22 16:25:02 2011 [INFO] ExceptionDeployer - ************************************************** Tue Nov 22 16:25:02 2011 [INFO] ExceptionDeployer - AdobeStory1.0-mul Tue Nov 22 16:25:10 2011 [INFO] ExceptionDeployer - The process return code is (0). Tue Nov 22 16:25:10 2011 [INFO] ExceptionDeployer - Exception deployment passed for (AdobeStory1.0-mul) Tue Nov 22 16:25:10 2011 [INFO] ExceptionDeployer - ************************************************** Tue Nov 22 16:25:10 2011 [INFO] ExceptionDeployer - ************************************************** Tue Nov 22 16:25:10 2011 [INFO] ExceptionDeployer - Tue Nov 22 16:25:10 2011 [INFO] ExceptionDeployer - ################################################## Tue Nov 22 16:25:10 2011 [INFO] ExceptionDeployer - Ending the ExceptionDeployer Return Code (0) Tue Nov 22 16:25:10 2011 [INFO] ExceptionDeployer - ################################################## Tue Nov 22 16:25:10 2011 [INFO] ExceptionDeployer - ################################################## Tue Nov 22 16:25:10 2011 [INFO] ExceptionDeployer -

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?