Handboek Annuleren

Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap | Aan de slag

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Met het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen kunnen medewerkers in een organisatie effectief samenwerken, niet alleen met ontwerpteams, maar ook met elkaar. Zodra je toegang hebt tot het gratis lidmaatschap, kun je ontwerpspecificaties en prototypen beoordelen die door ontwerpteams worden gedeeld. Je kunt de gratis services, zoals Adobe Fonts en Document Cloud-services, gebruiken om professionele presentaties te maken en inhoud te publiceren. Je hebt toegang tot Creative Cloud Libraries vanuit Microsoft Office-producten en kunt gedeelde bibliotheekelementen gebruiken. Je hebt ook toegang tot gedeelde Creative Cloud-inhoud die je kunt beoordelen en waaraan je opmerkingen kunt toevoegen.

Wat is inbegrepen bij het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen?

Toegang tot Creative Cloud-bibliotheken vanuit Microsoft Office-producten, zodat je ontwerpmiddelen kunt opnemen in presentaties, rapporten en ander materiaal.

Afhankelijk van de verleende machtigingen kun je inhoud maken en elementen ordenen of de naam ervan wijzigen. Je kunt ook Adobe Stock-afbeeldingen vanaf het web opslaan in Creative Cloud Libraries. Meer informatie.

Toegang tot beschikbare lettertypen met je lidmaatschap.

Adobe Fonts is een online lidmaatschapsbibliotheek met lettertypen van hoge kwaliteit. Je hebt toegang tot de lettertypen die zijn inbegrepen bij je Creative Cloud-lidmaatschap. Meer informatie.

Opmerking: Klik hier als je wilt weten hoe je Adobe Fonts-lettertypen op je computer activeert.

Toegang tot koppelingen naar gedeelde prototypen en ontwerpspecificaties voor beoordeling en feedback.

Je kunt ook XD-bestanden openen en koppelingen weergeven die door anderen in de organisatie zijn gedeeld. Adobe XD is een krachtig, gebruiksvriendelijk samenwerkingsplatform waarmee ontwerpteams websites, mobiele apps en dergelijke kunnen ontwerpen. Meer informatie.

Toegang tot gedeelde Creative Cloud-inhoud in de cloud die je kunt beoordelen en waaraan je opmerkingen kunt toevoegen. Gebruik de gratis 2 GB opslagruimte om je middelen op te slaan, te ordenen en te delen. Meer informatie.

Gedeelde beoordelingen en koppelingen bekijken die zijn gepubliceerd vanuit InDesign. Je hebt toegang tot webversies van InDesign-bestanden die door anderen in de organisatie zijn gedeeld en je kunt deze bekijken. Meer informatie.

Aan de slag

De beheerder van een in aanmerking komende organisatie verleent gebruikers toegang tot het gratis lidmaatschap van Creative Cloud. Afhankelijk van de optie die de beheerder heeft geselecteerd om gebruikers op de hoogte te stellen, ontvang je mogelijk een melding (bijvoorbeeld een e-mailbericht) over het gratis lidmaatschap. Ongeacht de manier waarop je op de hoogte wordt gesteld, kan de melding een koppeling naar dit document bevatten.

Als je nog geen aanmeldingsgegevens hebt, bevat de melding ook je nieuwe aanmeldingsgegevens. Meld je met de aanmeldingsgegevens in de melding of met je Enterprise ID/Federated ID aan bij de services waar je recht op hebt.

Opmerking:

Wanneer de beheerder je lidmaatschap intrekt, ontvang je een melding hierover als de beheerder e-mailmeldingen heeft ingeschakeld in de Admin Console.

Veelgestelde vragen

De beheerder van je organisatie geeft je recht op het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen. Als je toegang wilt tot de aanbieding, neem je contact op met je beheerder.

Als je toegang wilt tot Creative Cloud Libraries, neem je contact op met je beheerder. Als je eenmaal over de vereiste rechten beschikt, lees je in dit document hoe je toegang krijgt tot Creative Cloud Libraries vanuit Microsoft Office-producten.

Je kunt de gescande PDF-documenten, formulieren of bestanden opslaan in de Document Cloud-opslag.

Als je een bestaand betaald lidmaatschap hebt, kun je Adobe Stock-afbeeldingen met en zonder licentie rechtstreeks opslaan in Creative Cloud Libraries met het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account