Belangrijk: sta minstens 30 dagen productoverlapping toe zodat u steeds toegang hebt. Het is raadzaam om uw ETLA (Enterprise Term License Agreement) te ondertekenen voordat uw bestaande abonnement vervalt om deze overlapping toe te laten. Neem contact op met uw Adobe-verkoopvertegenwoordiger als u vragen hebt.

We kunnen geen verlengingen bieden om het migratieproces te vergemakkelijken.

Deze pagina is ontworpen voor IT-beheerders die gebruikers naar het Adobe Enterprise Dashboard migreren zodat deze gebruikers gebruik kunnen maken van de toepasselijke apps en services, zoals Creative Cloud voor ondernemingen, Adobe Document Cloud voor enterprise en Adobe Digital Publishing Solution (DPS). Deze instructies zijn van toepassing voor het migreren van Creative Cloud voor teams of Adobe Document Cloud aangeschaft met het Value Incentive Plan (VIP), individuele Creative Cloud- of Acrobat-accounts en implementaties met serienummers.

Voor gedetailleerde instructies en bepaalde vragen, kunt u snel een ondersteuningsaanvraag openen via uw Enterprise Dashboard. Een medewerker van de Enterprise-klantenservice neemt vervolgens contact met u op.

De stappen onder Help zorgen voor een soepele overgang:

 • Stel een Adobe Enterprise Dashboard in
  • Kies een identiteitstype
  • Claim een domein voor Enterprise en Federated ID's
  • Voeg gebruikers toe aan het Enterprise Dashboard
 • Eindgebruiker: instellingen en gegevens migreren
 • Verwijder gebruikers uit eerdere implementaties

Stel een Adobe Enterprise Dashboard in

Nadat Adobe het Enterprise Dashboard van uw organisatie met alle toepasselijke producten en services heeft gemachtigd, krijgt uw aangewezen IT-beheerder een e-mailuitnodiging om te beginnen met het configureren van het Enterprise Dashboard en het toevoegen van gebruikers.

Kies een identiteitstype

Adobe gebruikt een onderliggend systeem voor identiteitsbeheer om gebruikers te verifiëren en autoriseren. Als u het Enterprise Dashboard wilt gebruiken, moet u identiteiten gebruiken. Het identiteitstype dat uw organisatie kiest, beïnvloedt de complexiteit van het migratieproces.

Adobe ondersteunt momenteel drie identiteits- of accounttypen:

Een Adobe ID wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van de gebruiker. Beheerders kunnen gebruikers uitnodigen om zich aan te sluiten bij de organisatie, en kunnen ze ook weer verwijderen. Een beheerder kan gebruikers echter niet de toegang ontzeggen tot hun eigen Adobe ID-account. Dit is een handige optie voor freelancers en contractanten.

Een Enterprise ID wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van een organisatie. Beheerders maken een Enterprise ID en verstrekken deze aan een gebruiker. Beheerders kunnen de toegang tot producten en services intrekken door de account over te nemen, of de Enterprise ID verwijderen om toegang tot gekoppelde gebruikersgegevens permanent te blokkeren.

Een Federated ID wordt gemaakt door en is eigendom van een organisatie en is federatief gekoppeld aan de bedrijfsdirectory. De organisatie beheert de aanmeldingsgegevens en verwerkt Single Sign-On (SSO) via een SAML2-identiteitsprovider.

Voor meer informatie om u te helpen bij het juiste identiteitstype voor uw organisatie, raadpleegt u Identiteitstypen beheren.

Claim een domein voor Enterprise en Federated ID's

Organisaties die Enterprise of Federated ID's willen gebruiken moeten eerst een domein claimen dat eigendom is van de organisatie. Voor meer informatie en gedetailleerde instructies raadpleegt u Een domein claimen.

Voeg gebruikers toe aan het Enterprise Dashboard

Nadat u een uitnodiging hebt ontvangen voor het Enterprise Dashboard en een domein hebt geclaimd, kunt u groepen maken en gebruikers toevoegen en uitnodigen. Groepen vormen de basis voor het leveren van licenties aan eindgebruikers voor alle drie identiteitstypen. Licenties die op het groepsniveau worden toegewezen, bepalen de productmachtiging van een gebruiker. Bijvoorbeeld: als u een Illustrator-groep en een Photoshop-groep hebt, moet een gebruiker lid zijn van beide groepen om toegang te hebben tot beide toepassingen. Zie voor meer informatie Groepen beheren en Gebruikers beheren.

Eindgebruiker: instellingen en gegevens migreren

Bestaande gebruikers moeten hun huidige Creative Cloud- en Document Cloud-instellingen en gegevens migreren. Instrueer uw gebruikers deze eenvoudige stappen te volgen:

 1. Instellingen synchroniseren
 2. Gegevens migreren (Enterprise en Federated ID)
 3. Afmelden bij Creative Cloud of Document Cloud
 4. Aanmelden bij het Enterprise Dashboard
 5. Synchronisatie en migratie voltooid

Instellingen synchroniseren

Gebruikers met een Adobe ID moeten hun instellingen synchroniseren voordat ze zich bij Creative Cloud afmelden en weer aanmelden. Voorzie uw gebruikers van de stappen onder Toepassingsinstellingen synchroniseren met Creative Cloud.

Gebruikersgegevens van Adobe ID migreren naar Enterprise of Federated ID

Als gebruikers voor het Enterprise Dashboard worden uitgenodigd met een Enterprise of Federated ID, moeten ze de inhoud van hun Adobe ID migreren. Het is niet vereist om te migreren als de gebruiker zijn Adobe ID blijft gebruiken. De eenvoudigste manier om middelen te migreren, is elementen downloaden en ze vervolgens uploaden via de Creative Cloud-desktopapp waar de functie voor het synchroniseren van bestanden dit automatisch doet. Instructies kunnen in Elementmigratie op de pagina Bestandsoverdrachtelementen worden gevonden.

Afmelden en aanmelden

Vervolgens moet de gebruiker zich afmelden bij Creative Cloud of Document Cloud en opnieuw aanmelden met de juiste gegevens. Afmelden en aanmelden is eenvoudig.Raadpleeg Afmelden bij Creative Cloud voor instructies over het afmelden en Hulp bij Enterprise ID, aanmelden en account over hoe u zich aanmeldt met een Enterprise of Federated ID.  

Verwijder gebruikers uit eerdere implementaties

Gebruikers verwijderen uit de Beheerconsole

Ondernemingen die migreren van de Beheerconsole (Creative Cloud voor teams of Document Cloud) naar het Enterprise Dashboard moeten controleren of er minstens 30 dagen overlapping is tussen het begin van hun ETLA en het einde van hun abonnement.

Als u de Enterprise Dashboard hebt geconfigureerd naar de voorkeuren van uw organisatie en uw gebruikers zich met het juiste identiteitstype hebben aangemeld, kunt u gebruikers uit de Beheerconsole verwijderen. Raadpleeg Uw team beheren voor instructies.

Gebruikers migreren van implementatie met serienummer naar licentieverlening op naam

Als uw organisatie serienummers gebruikt en naar het model van licentieverlening op naam wilt migreren, volgt u de instructies bij Migreren van licentieverlening met serienummer naar licentieverlening op naam.  

Migreren van licentieverlening op naam naar implementatie met serienummer

Organisaties kunnen van bestaande licentieverlening op naam migreren naar implementatie met serienummer. Implementatie met serienummer is exclusief cloudopslag en -services. Eindgebruikers verliezen toegang tot hun cloudopslag en -services wanneer ze migreren naar implementatie met serienummer.

 1. Gebruikers moeten zich afmelden bij Creative Cloud op hun computers.
 2. Maak een licentiebestand met de Creative Cloud Packager voor implementatie met serienummer.
 3. Implementeer en voer het pakket uit op de gewenste computers.
 4. Verwijder alle gebruikers uit de Beheerconsole.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid