I en videofilm har du oftast några särskilda favoritstunder. I Adobe Premiere Elements får du hjälp att markera och extrahera alla dina favoritstunder från en videofilm till ett enda klipp eller till flera separata klipp. Du kan sedan redigera eller dela de extraherade klippen med favoritstunder.

Funktionen Favoritstunder fungerar i både snabbvyn och expertvyn.

 1. Importera videoklipp i Adobe Premiere Elements med Lägg till media eller öppna dem från Projektresurser (om du redan har importerat videoklippen).

 2. Dra och släpp videoklippen på tidslinjen. Markera det videoklipp i vilket du vill markera favoritstunder.

 3. Välj Verktyg > Favoritstunder.

  Favoritstunder
  Favoritstunder

 4. Välj ett av följande sätt att markera favoritstunder:

  Använda indikatorn för aktuell tid och alternativet Markera stund

  Leta upp startpunkten där du vill börja markera favoritstunden, dra indikatorn för aktuell tid till den punkten och klicka på Markera stund. Du kan markera flera favoritstunder i ett videoklipp.

  Använda indikatorn för aktuell tid och +-symbolen på tidslinjen

  Dra indikatorn för aktuell tid till bildrutan i videoklippet där du vill markera stunden. Klicka på symbolen + för att markera favoritstunden.

  Spela upp tidslinjen och använda alternativet Markera stund

  Spela upp tidslinjen (med uppspelningsreglagen eller genom att trycka på blanksteg) och klicka sedan på Markera stund när du vill markera favoritstundens startpunkt. Klicka på Markera stund igen för att markera slutet av favoritstunden. I det här fallet fungerar alternativet Markera stund som en växlingsknapp.

  Använda alternativet Markera stunder automatiskt

  Klicka på Markera stunder automatiskt om du vill markera favoritstunder i videoklippet automatiskt. När ansiktsfiltret är aktiverat, fokuseras genererade utdata på aktiviteter samt ansiktsdata.

  Automatiskt markerade stunder visas med grönt i Adobe Premiere Elements. Manuellt markerade stunder visas med gult.

  A. Återställ, Markera stunder automatiskt, Inställningar B. Markera stund C. Förhandsgranskning D. Automatiskt markerad favoritstund E. Manuellt markerad favoritstund 
 5. Använd följande alternativ för att finjustera markeringen av favoritstunder:  

  Sammanfoga två favoritstunder

  Dra slutet eller början av en favoritstund så att den överlappar nästa eller föregående favoritstund på tidslinjen.

  Avmarkera en favoritstund

  Klicka på krysset i det övre högra hörnet av den markerade favoritstunden. Klippet tas inte bort.

  Avmarkera en favoritstund

  Förhandsgranska favoritstunder

  Klicka på Förhandsgranska när du vill visa de favoritstunder som markerats på tidslinjen.

  Återställ

  Klicka på Återställ och sedan på Ja om du vill ta bort alla markerade favoritstunder och börja om. Tryck på Ctrl + Z om du vill ångra återställningen och få tillbaka de markerade stunderna.

 6. Klicka på Klar. Välj alternativet att extrahera favoritstunderna som ett kombinerat klipp eller som separata klipp och klicka på OK.

  Extrahera favoritstunder som ett klipp eller som flera separata klipp

  Placera stunder som kombinerat klipp på tidslinjen

  Välj det här alternativet om du vill placera alla favoritstunder som ett kombinerat klipp. Du kan dubbelklicka på klippet och redigera favoritstunderna om det behövs.

  Placera som enskilda klipp på tidslinjen

  Välj det här alternativet om du vill placera favoritstunderna som enskilda klipp på tidslinjen.

  Inställningen Avsluta favoritstunder visas när du stänger första gången. Om du vill ändra inställningen senare kan du använda dialogrutan Inställningar.

Du kan dubbelklicka på ett klipp med en favoritstund och starta om arbetsflödet om du vill justera någon av stunderna eller lägga till och ta bort favoritstunder. Du kan dela och trimma klipp med favoritstunder på samma sätt som vanliga klipp på tidslinjen. När du väl har skapat en favoritstund visas den som en resurs i Projektresurser.

Uppspelningskontroller för favoritstunder

Använd uppspelningskontrollerna för enklare navigering när du markerar favoritstunder i en video.

A. Gå till föregående redigeringspunkt B. Stega bakåt (vänster) C. Växla Spela upp/Paus (blanksteg) D. Stega framåt (höger) E. Gå till nästa redigeringspunkt (PgDn) 

Inställningar för favoritstund

Du kan konfigurera inställningarna för favoritstunder som markerats automatiskt med Markera favoritstunder automatiskt och andra inställningar när du markerar favoritstunder manuellt.

Inställningar – Favoritstunder

Inställningar för markera stund automatiskt

Längden på markerad stund

Du kan ställa in skjutreglaget när du vill öka eller minska tidslängden på den markerade stunden. Klar markerar favoritstunder med kortast längd och Avspänd markerar favoritstunder med längst längd.

Inställningar för markera stund

Sekunder som ska läggas till före och efter markerad stund

Ange längden i sekunder som du vill lägga till före eller efter den markerade stunden.

Avsluta inställningar

Placera stunder som kombinerat klipp på tidslinjen

Välj det här alternativet om du vill placera alla favoritstunder som ett kombinerat klipp. Du kan dubbelklicka på klippet och redigera favoritstunderna om det behövs.

Placera som enskilda klipp på tidslinjen

Välj det här alternativet om du vill placera favoritstunderna som enskilda klipp på tidslinjen.

Använd standardövergång mellan favoritstunder

Välj det här alternativet när du vill använda en standardövergång mellan favoritstunder. Om du vill ange en viss övergång som standardövergång stänger du dialogrutan Favoritstunder och klickar på Övergångar i åtgärdsfältet. Högerklicka och välj en övergång som standardövergång.

Du kan även anpassa kortkommandot för följande två funktioner i Favoritstunder. Mer information finns i Anpassa genvägar.

 1. Markera stund (som standard tilldelat till F)
 2. Förhandsgranska (ej tilldelad)

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy