Distributiemethode voor ETLA-producten

Methoden om ETLA-producten te distribueren in bedrijfsomgevingen

Voor ETLA-producten (Enterprise-licentieovereenkomst) kunnen verschillende tools worden gebruikt om ze voor te bereiden op installatie in een bedrijfsomgeving. De onderstaande informatie leidt u door de tools om onze producten te distribueren. Vouw de onderstaande secties uit voor de producten die u distribueert.

Opmerking: Producten die worden aangeduid als uitzondering, gebruiken het Creative Cloud-installatieprogramma niet, waardoor er speciale overwegingen gelden. Producten die worden aangeduid als service, worden niet geïnstalleerd op de fysieke computer en zijn online beschikbaar via licenties op naam. Alleen gebruikers aan wie een lidmaatschap van Creative Cloud Alle apps met ingeschakelde services is toegewezen, hebben toegang tot deze functies.

 • Acrobat XI Pro (uitzondering)

 • Fireworks

 • Photoshop

 • Adobe Media Encoder

 • Flash Builder

 • Prelude

 • Adobe Muse (uitzondering)

 • Flash Professional

 • Prelude Live Logger (service)

 • After Effects

 • Gaming SDK

 • Premiere Pro

 • Audition

 • Illustrator

 • Scout

 • Bridge

 • InCopy

 • SpeedGrade

 • Dreamweaver

 • InDesign

 • Story Plus (service)

 • ExtendScript Toolkit

 • Lightroom (uitzondering)

 

 • Extension Manager

 • PhoneGap Build (service)

 

Creative Cloud Packager wordt gebruikt om de installatiebestanden voor Creative Cloud-software te maken. U moet de installatiebestanden ophalen met Creative Cloud Packager. Voor de meeste Creative Cloud-software kunt u eenvoudig pakketten maken met deze tool. Het Creative Cloud-serienummer kan op beide platforms worden gebruikt, maar u moet voor elk platform een afzonderlijk softwarepakket maken. Bovendien hebt u aparte pakketten nodig voor Windows 32-bits en 64-bits. Deze tool plaatst het eigen installatieprogramma van Adobe in een MSI-bestand voor Windows of een PKG-bestand voor Mac om het distributieproces te vereenvoudigen. De onderstaande informatie vormt een beknopte referentiehandleiding die u kunt raadplegen om uw software voor te bereiden op de installatie.

Voor Acrobat Professional gelden speciale overwegingen voor de distributie als onderdeel van Creative Cloud voor Windows. De onderstaande informatie heeft betrekking op de installatie van Acrobat als onderdeel van de Creative Cloud-software, hoewel de ondersteuning aanbeveelt om de Customization Wizard te gebruiken om een afzonderlijk pakket met Acrobat Professional te maken in Windows. De Customization Wizard biedt aanvullende installatieopties en aanpassingen van de voorkeuren.

Acrobat Professional voor Mac is geen uitzondering en kan in een pakket worden geplaatst met Creative Cloud Packager, tenzij u de extra functionaliteit van de Customization Wizard wilt gebruiken. Lees het gedeelte Adobe Acrobat Professional en Standard voor informatie over het maken van afzonderlijke pakketten met Acrobat Professional.

 • Lightroom en Muse geven bij het starten de EULA en aanmeldingsinformatie weer op basis van de onderstaande informatie. Nadat u de onderstaande procedure hebt uitgevoerd, moet u aanvullende stappen uitvoeren om deze meldingen uit te schakelen. Zie Producten in de map Exceptions installeren voor meer informatie.

Pakketten met Creative Cloud-software maken

 1. Download en installeer Creative Cloud Packager.

  Opmerking: Er zijn twee methoden om Creative Cloud Packager te downloaden. Gebruik het gedeelte dat op u van toepassing is. Gebruik de licentiewebsite als u het niet zeker weet.

  Toegang tot Creative Cloud Packager vanaf de licentiewebsite

  1. Meld u aan op de licentiewebsite: licensing.adobe.com​.
  2. Kies Licenses > Downloads.
  3. Selecteer de distributie-ID van de ETLA van uw bedrijf in de vervolgkeuzelijst End Users/Deploy-to.
  4. Selecteer Creative Cloud Pkgr in de vervolgkeuzelijst Product Name.
  5. Klik op de koppeling Creative Cloud Pkgr voor het juiste platform.

  1. Klik op Download en vervolgens op Accept om door te gaan.
  2. Sla het CCPLaunch-installatiebestand lokaal op en voer het uit om de installatie te starten.
  3. Volg de aanwijzingen op het scherm.

  Toegang tot Creative Cloud Packager via de Admin Console

  1. Meld u aan bij de Admin Console: https://adminconsole.adobe.com/enterprise
   Opmerking:
   U moet zijn geconfigureerd in de Admin Console voordat u de software via deze methode kunt downloaden.
  2. Klik op het tabblad Distributie en klik op de koppeling Downloaden voor Windows of Mac.
  3. Sla het CCPLaunch-installatiebestand lokaal op en voer het uit om de installatie te starten.
  4. Volg de aanwijzingen op het scherm.
 2. Voor distributies met een serienummer zoekt u uw Creative Cloud ENT-serienummer op de licentiewebsite. Voor distributies met licenties op naam gaat u verder naar de volgende stap.

  Het serienummer opzoeken op de licentiewebsite

  1. Meld u aan op de licentiewebsite: licensing.adobe.com​.
  2. Kies Licenses > Retrieve Serial Number.
  3. Selecteer de distributie-ID voor de ETLA van uw bedrijf in het veld End User ID of Deploy-to ID en klik op Search.
  4. Selecteer Creative Cloud ENT in de vervolgkeuzelijst Product Name.
  5. Voor bundels of producten die hieronder worden aangemerkt als videoproducten, gebruikt u het Creative Cloud ENT-serienummer met de aanduiding VIDEO in het veld Additional Text.

  Videoproducten zijn

  After Effects

  Adobe Premiere Pro

  Audition

  SpeedGrade

  Prelude

  1. Gebruik voor andere bundels of producten het serienummer met NONVIDEO.  
 3. Start Creative Cloud Packager en volg de instructies op het scherm om de software voor te bereiden op de installatie. Raadpleeg de Help voor Creative Cloud Packager voor informatie over het gebruik van Creative Cloud Packager.

  • Licenties met serienummer bevatten bestanden voor offline activering waarmee de installatie kan worden uitgevoerd in offline omgevingen.
  • Voor licenties op naam is een internetverbinding vereist om een licentie toe te wijzen aan de aangemelde gebruiker.
  • Voor de Creative Cloud desktop-applicatie is aanmelding vereist. We raden niet aan om deze applicatie te installeren via pakketten met serienummers, tenzij uw gebruikers de installatie en updates van producten zelf beheren.
  • Producten worden geselecteerd in het scherm Applicaties en updates.
  • Aangepaste video-, web- of ontwerpbundels worden handmatig geselecteerd in het scherm Applicaties en updates. Uw kennismakingspakket bevatte een PDF-bestand waarin wordt beschreven welke producten zijn inbegrepen. Als u het PDF-bestand niet kunt vinden, neemt u contact op met ecs@adobe.com voor een nieuw exemplaar.
  • Eerdere versies kunnen worden geselecteerd als u Gearchiveerde toepassingen weergeven inschakelt.

 4. Gebruik de map die door Creative Cloud Packager is gemaakt om de software in uw omgeving te installeren.

  Belangrijk: De map die door Creative Cloud Packager is gemaakt, kan worden gebruikt voor een UI-installatie (via de gebruikersinterface, dubbelklik hiervoor op het installatieprogramma) of een stille installatie (met behulp van distributietools). Voor Mac OS gelden momenteel geen uitzonderingen, dus stappen voor de map Exceptions voor Mac OS zijn verwijderd.

  Een UI- of desktopinstallatie uitvoeren

  Elk pakket bevat de map Build, de map Exceptions en een .ccp-bestand. De map Build en de map Exceptions moeten worden gebruikt om het product volledig te installeren. 

  • Windows
   Belangrijk:
   Exceptions Deployer is een hulpprogramma dat Adobe heeft ontwikkeld om u te helpen bij het installeren van producten die in de map Exceptions staan zonder dat u afzonderlijke opdrachten moet uitvoeren. Exceptions Deployer kan alleen in een stille modus worden uitgevoerd. We hebben eenvoudige batchbestanden gemaakt die kunnen worden opgenomen in de map Exceptions en waarmee u Exceptions Deployer kunt uitvoeren zonder de opdracht te typen. Bij de onderstaande stappen wordt ervan uitgegaan dat u deze batchbestanden gebruikt. Vervang VoorInstallatie.bat en NaInstallatie.bat door de namen van uw batchbestanden. Zie Batchbestanden en scripts maken... voor hulp bij het maken van batchbestanden.
   • Pakketten met Acrobat
    Opmerking:
    De ondersteuning van Adobe raadt u aan om pakketten met Acrobat te maken met de Customization Wizard.
   1. Voer Exceptions Deployer in de Pre-modus uit in de map Exceptions door met de rechtermuisknop op het bestand VoorInstallatie.bat te klikken en Als administrator uitvoeren te kiezen.
   2. Ga verder naar het volgende gedeelte, Pakketten zonder Acrobat.
   • Pakketten zonder Acrobat
   1. Voer setup.exe in de map Build uit door te dubbelklikken op setup.exe.
   2. Voer Exceptions Deployer in de Post-modus uit in de map Exceptions door met de rechtermuisknop op het bestand NaInstallatie.bat te klikken en Als administrator uitvoeren te kiezen.

  • Mac OS
  1. Voer de installatie in Mac OS uit in de map Build door te dubbelklikken op het bestand Install.pkg.

  Een stille of gedistribueerde installatie uitvoeren

  Alle volgende stappen moeten worden uitgevoerd met een distributietool of opdrachtregel met verhoogde bevoegdheden. In Windows kunt u met de rechtermuisknop op de opdrachtprompt klikken en Als administrator uitvoeren kiezen. In Mac OS kunt u deze opdrachten uitvoeren met sudo. Zie Pakketten distribueren voor meer informatie.

  • Windows
   Opmerking:
   De ondersteuning van Adobe raadt u aan om pakketten met Acrobat te maken met de Customization Wizard.
   • Pakketten met Acrobat
   1. Voer Exceptions Deployer uit in de Pre-modus door de volgende opdracht in te voeren: ExceptionDeployer --workflow=install --mode=pre
   2. Ga verder naar het volgende gedeelte, Pakketten zonder Acrobat.
   • Pakketten zonder Acrobat
   1. Voer <Productnaam>.msi in de map Build uit door de volgende opdracht in te voeren: msiexec /i <Productnaam>.msi / quiet
   2. Voer Exceptions Deployer in de map Exceptions uit door de volgende opdracht in te voeren: ExceptionDeployer --workflow=install --mode=post
  • Mac OS
  1. Voer Install.pkg uit vanuit de map Build door de volgende opdracht in te voeren: sudo installer -pkg -target

De Customization Wizard bereidt een installatiemap voor Acrobat voor op installatie in een gedistribueerde omgeving. De installatiebestanden van Acrobat Professional en Standard die worden aangeroepen, kunnen met deze tool zonder aanpassing worden uitgevoerd en accepteren het serienummer van uw onderneming voor Acrobat. U moet het Acrobat-installatieprogramma, de Customization Wizard en het serienummer downloaden op het platform waarvoor u een installatiepakket wilt maken. In tegenstelling tot de Creative Cloud-producten heeft Acrobat een apart serienummer voor Windows en voor Mac.

Acrobat voor Windows gebruikt een Microsoft Windows-installatieprogramma (MSI) en ondersteunt de standaard MSI-opdrachten. Met de Customization Wizard voor Windows kunt u een MSI maken die de Acrobat-installatiebestanden aanpast. Deze tool biedt uitgebreide aanpassingen voor het installatiepakket en de voorkeuren bij het installeren van Acrobat. Het versienummer van de Customization Wizard moet hetzelfde zijn als de versie van Acrobat. De onderstaande informatie vormt een beknopte referentiehandleiding die u kunt raadplegen om uw software voor te bereiden op de installatie. 

Belangrijk: De tool en de computer die worden gebruikt om het pakket te maken, het serienummer en het installatieprogramma van het product moeten hetzelfde platform gebruiken.

Deze tool ondersteunt de volgende producten:

 • Adobe Acrobat Pro
 • Adobe Acrobat Standard
 • Reader
 1. Download en installeer de Customization Wizard.

  Belangrijk: Het versienummer van de Customization Wizard moet overeenkomen met het product dat wordt geïnstalleerd.

  • Windows
  1. Klik op Doorgaan met downloaden op de pagina Customization Wizard XI voor Windows.
  2. Klik op Doorgaan met downloaden en voer het gedownloade bestand uit.
  3. Volg de instructies op het scherm om Customization Wizard 11 te downloaden.
  • Mac OS
  1. Klik op Doorgaan met downloaden op de pagina Customization Wizard XI voor Mac.
  2. Klik op Doorgaan met downloaden en voer het gedownloade bestand uit.
  3. Open het station met de Customization Wizard.
 2. Download de software Adobe Acrobat Professional of Standard voor het juiste platform.

  1. Meld u aan op de licentiewebsite: licensing.adobe.com​.
  2. Kies Licenses > Downloads.
  3. Selecteer de distributie-ID van de ETLA van uw bedrijf in de vervolgkeuzelijst End Users/Deploy-to.
  4. Selecteer Acrobat Professional of Acrobat Standard in de vervolgkeuzelijst Product Name.
  5. Klik op de koppeling voor Acrobat Professional of Standard voor het platform waarop u de software gaat installeren.
   Opmerking: Het veld Description bevat tekst over het product en niet over de Customization Wizard, zoals 'Acrobat Professional 11.0 WIN ESD MUN FLP'.

  1. Klik op Download en vervolgens op Accept om door te gaan.
  2. Sla het Acrobat-installatieprogramma lokaal op en voer het uit om de bestanden uit te pakken.
   Opmerking: Op de Mac wordt met 'uitpakken' het koppelen van het DMG-bestand bedoeld. In Windows wordt op de opgegeven locatie een map met de installatiebestanden gemaakt.
  3. Alleen Windows: Volg de instructies op het scherm en selecteer een locatie om de bestanden uit te pakken.
   Opmerking: Start Acrobat niet. In de volgende stappen maakt u een pakket waarmee de software kan worden gedistribueerd.
 3. Zoek uw serienummer voor Acrobat Professional of Standard op de licentiewebsite.

  1. Meld u aan op de licentiewebsite: licensing.adobe.com​.
  2. Kies Licenses > Retrieve Serial Number.
  3. Selecteer de distributie-ID voor de ETLA van uw bedrijf in het veld End User ID of Deploy-to ID en klik op Search.
  4. Selecteer Acrobat Professional of Acrobat Standard in de vervolgkeuzelijst Product Name.
  5. U hebt het serienummer nodig voor het platform waarvoor u een pakket maakt en de software installeert.
   Opmerking: U kunt het serienummer van deze website kopiëren en in de tool plakken. Sla het serienummer op als u de resterende stappen later gaat uitvoeren.

 4. Start de Customization Wizard.

  • Windows
  1. Klik op Start > Alle programma's > Customization Wizard XI.
  • Mac OS
  1. Control-klik op de app Customization Wizard en kies Open.
   Opmerking: Als u een opmerking over een niet-geïdentificeerde provider ziet, moet u Control ingedrukt houden terwijl u op Open klikt.

  1. Als u wordt gevraagd te bevestigen dat u de applicatie wilt uitvoeren, klikt u op Open.
 5. Gebruik de Customization Wizard om uw wijzigingen op het pakket toe te passen.

  Belangrijk: De tool en de computer die worden gebruikt om het pakket te maken, het serienummer en het installatieprogramma voor het product moeten hetzelfde platform gebruiken. In de onderstaande stappen wordt uitgelegd hoe u uw pakket selecteert en de wijzigingen opslaat. Selecteer het pakket dat u eerder hebt gedownload en uitgepakt. Pas eventuele aanvullende wijzigingen toe.

  • Windows
  1. Kies File > Open Package.
  2. Navigeer naar AcroPro.msi in de uitgepakte installatiemap en klik op Open.

  1. Voer op het tabblad Personalization Options uw serienummer en bedrijfsgegevens in. 
  2. Selecteer eventuele aanvullende opties in de Customization Wizard.

  1. Kies File > Save Package wanneer u klaar bent met uw aanpassingen.

  Belangrijk: Klanten die administratieve installatiepunten (AIP) of alleen de MSI-opdracht gebruiken, kiezen Transform > Generate Transform. Hierdoor wordt een transformatie gemaakt, maar wordt het bestand Setup.ini niet bijgewerkt om setup.exe te gebruiken. Als u File > Save Package kiest met een AIP, wordt er een fout gegenereerd omdat voor de installatie een transformatie moet worden gebruikt.

  • Mac
  1. Klik in het veld Locate Installer op Open.
  2. Blader naar het PKG-bestand voor Acrobat dat op het bureaublad is gekoppeld en klik op Open.

  1. Voer uw serienummer in, selecteer andere wijzigingen en klik op OK.

  1. Voer een naam in voor het voltooide installatieprogramma en selecteer een andere locatie dan de DMG van Acrobat, zoals Bureaublad.
  2. Klik op OK.
 6. Distribueer het product met het installatieprogramma dat door de Customization Wizard is gemaakt.

  Een UI- of desktopinstallatie uitvoeren

  • Windows
  1. Dubbelklik op Setup.exe in de uitgepakte Acrobat-installatiemap.
   Opmerking: Selecteer Interactively in de Customization Wizard als u een gebruikersinterface voor het installatieprogramma wilt zien.
  • Mac OS
  1. Dubbelklik op <Pakketnaam>.pkg dat is gemaakt door de Customization Wizard.

  Een stille of gedistribueerde installatie uitvoeren

  • Windows
   Belangrijk:
   Er zijn twee methoden om Acrobat te distribueren voor Windows. Met Setup.exe of met de MSI. Afhankelijk van uw distributie-engine hebt u mogelijk een tool nodig. Acrobat biedt chaining van updatepatches, logboekregistratie, andere stille schakelopties en talloze andere MSI-opdrachten. De onderstaande informatie is bedoeld voor de eenvoudigste workflow. Raadpleeg de Help voor Customization Wizard voor meer informatie.
   • Gebruik Setup.exe en voer de installatie uit door de volgende opdracht in te voeren: Setup.exe
    Belangrijk: U moet er in de Customization Wizard voor hebben gekozen om het installatieprogramma uit te voeren in een niet-interactieve modus omdat er anders een interface op het scherm verschijnt.
   • Voer de installatieopdracht voor het MSI-bestand uit door de volgende opdracht in te voeren: msiexec /i AcroPro.msi TRANSFORMS="AcroPro.mst" /qn
  • Mac OS
   • Voer CustomizationWizardInstaller.pkg, dat is gemaakt door de Customization Wizard, uit door de volgende opdracht in te voeren: sudo installer -pkg <CustomizationWizardInstaller.pkg> -target / Applications

Opmerking: Producten die worden aangeduid als uitzondering, gebruiken het Creative Cloud-installatieprogramma niet, waardoor er speciale overwegingen gelden. Deze komen aan bod in het gedeelte Creative Cloud-producten. Vaak wordt naar dit product verwezen als een niet-Creative Cloud-product.

 • Acrobat Professional (uitzondering)
 • Captivate (uitzondering)
 • FrameMaker
 • Illustrator
 • Photoshop
 • Presenter
 • RoboHelp

Creative Cloud Packager wordt gebruikt om Technical Communication Suite 5 voor te bereiden voor installatie in Windows. Er is geen Mac-versie van deze software beschikbaar om te installeren. In de onderstaande stappen worden de verschillen beschreven met het maken van pakketten met Creative Cloud-producten. Illustrator en Photoshop kunnen worden geïntegreerd met enkele van de Technical Communication Suite-producten. Ze zijn niet inbegrepen bij uw licentie en moeten afzonderlijk worden aangeschaft en geïnstalleerd. Na installatie wordt de extra functionaliteit ingeschakeld.

Belangrijk: De onderstaande stappen komen overeen met de stappen in het gedeelte Creative Cloud-producten. Gebruik de onderstaande informatie om een pakket met dit product te maken in plaats van met een Creative Cloud-product. Open deze pagina nogmaals op een nieuw tabblad en klik op de distributiemethode voor Creative Cloud-producten, zodat u zowel het gedeelte Creative Cloud-producten als het gedeelte Technical Communications Suite hebt geopend.

 1. Download en installeer Creative Cloud Packager.

  • Er is geen verschil met het downloaden van deze tool voor de Creative Cloud-producten.
 2. Voor distributies met serienummer hebt u uw serienummer van Technical Communications Suite (TCS) van de licentiewebsite nodig. Er is geen optie voor licenties op naam voor dit product.

  Het serienummer opzoeken op de licentiewebsite

  • Wanneer u het product selecteert, kiest u Adobe TechnicalSuite in de vervolgkeuzelijst Product Name.
  • Voor TCS is er geen verschil tussen video- en niet-videoproducten. Gebruik het serienummer van Adobe TechnicalSuite 5.0 wanneer daarom wordt gevraagd in Creative Cloud Packager.

 3. Start Creative Cloud Packager en volg de instructies op het scherm om de software voor te bereiden op de installatie.

  • Selecteer Licentie met serienummer onder Licentietype in het scherm Pakketconfiguratie.
  • Selecteer de producten in het scherm Applicaties en updates.
  Gearchiveerde versies selecteren

 4. Gebruik de map die door Creative Cloud Packager is gemaakt om de software in uw omgeving te installeren.

  • Zorg ervoor dat u de map Build en de map Exceptions installeert zoals hierboven wordt beschreven, anders worden sommige producten niet geïnstalleerd.

Opmerking: Producten die worden aangeduid als uitzondering, gebruiken het Creative Cloud-installatieprogramma niet, waardoor er speciale overwegingen gelden. Deze komen aan bod in het gedeelte Creative Cloud-producten. Vaak wordt naar dit product verwezen als een niet-Creative Cloud-product.

 • Acrobat Professional (uitzondering)
 • Audition CS6
 • Bridge CS6
 • Captivate (uitzondering)
 • Dreamweaver CS6
 • Flash Professional CS6
 • Photoshop CS6
 • Presenter 8

U moet een pakket maken voor alle drie de soorten serienummers en deze vervolgens installeren om het installatieproces te voltooien.   

Belangrijk: De onderstaande stappen komen overeen met de stappen in het gedeelte Creative Cloud-producten. Gebruik de onderstaande informatie om een pakket met dit product te maken in plaats van met een Creative Cloud-product. Open deze pagina nogmaals op een nieuw tabblad en klik op de distributiemethode voor Creative Cloud-producten, zodat u zowel het gedeelte Creative Cloud-producten als het gedeelte eLearning Suite hebt geopend.

eLearning Suite, 1e serienummer: pakket met Acrobat Pro, Audition, Bridge, Dreamweaver, Flash Professional en Photoshop

 1. Download en installeer Creative Cloud Packager.

  • Er is geen verschil met het downloaden van deze tool voor de Creative Cloud-producten.
 2. Voor distributies met een serienummer hebt u uw Creative Cloud ENT-serienummer van de licentiewebsite nodig. Er is geen optie voor licenties op naam voor dit product.

  Het serienummer opzoeken op de licentiewebsite

  • Wanneer u het product selecteert, kiest u Creative Cloud ENT in de vervolgkeuzelijst Product Name.
  • Als u een pakket met deze producten wilt maken, hebt u het ELS NON-VIDEO-serienummer nodig dat wordt weergegeven in het veld Additional Text.

 3. Start Creative Cloud Packager en volg de instructies op het scherm om de software voor te bereiden op de installatie.

  • Selecteer Licentie met serienummer onder Licentietype in het scherm Pakketconfiguratie.
  • Selecteer Gearchiveerde toepassingen weergeven en selecteer Bridge, Audition CS6, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6 en Photoshop CS6 in het scherm Applicaties en updates.

 4. Gebruik de map die door Creative Cloud Packager is gemaakt om de software in uw omgeving te installeren.

  • Zorg ervoor dat u de map Build en de map Exceptions installeert zoals hierboven wordt beschreven, anders worden sommige producten niet geïnstalleerd.

eLearning Suite, 2e serienummer: Captivate

 1. Download en installeer Creative Cloud Packager.

  • Er is geen verschil met het downloaden van deze tool voor de Creative Cloud-producten.
 2. Voor distributies met een serienummer hebt u uw Captivate-serienummer van de licentiewebsite nodig. Er is geen optie voor licenties op naam voor dit product.

  Het serienummer opzoeken op de licentiewebsite

  • Wanneer u het product selecteert, kiest u Captivate in de vervolgkeuzelijst Product Name.
  • Als u een pakket met dit product wilt maken, hebt u het serienummer van Captivate 8 voor het juiste platform nodig.

 3. Start Creative Cloud Packager en volg de instructies op het scherm om de software voor te bereiden op de installatie.

  • Selecteer Licentie met serienummer onder Licentietype in het scherm Pakketconfiguratie.
  • Selecteer Captivate onder Applicaties en updates.

 4. Gebruik de map die door Creative Cloud Packager is gemaakt om de software in uw omgeving te installeren.

  • Zorg ervoor dat u de map Build en de map Exceptions installeert zoals hierboven wordt beschreven, anders worden sommige producten niet geïnstalleerd.

eLearning Suite, 3e serienummer: Presenter-pakket

 1. Download en installeer Creative Cloud Packager.

  • Er is geen verschil met het downloaden van deze tool voor de Creative Cloud-producten.
 2. Voor distributies met een serienummer hebt u het serienummer van Presenter Licensed van de licentiewebsite nodig. Er is geen optie voor licenties op naam voor dit product.

  Het serienummer opzoeken op de licentiewebsite

  • Wanneer u het product selecteert, kiest u Presenter Licensed in de vervolgkeuzelijst Product Name.
  • Als u een pakket met dit product wilt maken, hebt u het serienummer van Presenter Licensed voor het juiste platform nodig.

 3. Start Creative Cloud Packager en volg de instructies op het scherm om de software voor te bereiden op de installatie.

  • Selecteer Licentie met serienummer onder Licentietype in het scherm Pakketconfiguratie.
  • Selecteer Presenter onder Applicaties en updates.

   

 4. Gebruik de map die door Creative Cloud Packager is gemaakt om de software in uw omgeving te installeren.

  • Zorg ervoor dat u de map Build en de map Exceptions installeert zoals hierboven wordt beschreven, anders worden sommige producten niet geïnstalleerd.

Opmerking: Captivate is een uitzonderingsproduct dat het Creative Cloud-installatieprogramma niet gebruikt. In de sectie Creative Cloud-producten komen uitzonderingsproducten aan bod, maar in onze documentatie wordt naar dit product verwezen als een niet-Creative Cloud-product.

Belangrijk: De onderstaande stappen komen overeen met de stappen in het gedeelte Creative Cloud-producten. Gebruik de onderstaande informatie om een pakket met dit product te maken in plaats van met een Creative Cloud-product. Open deze pagina nogmaals op een nieuw tabblad en klik op de distributiemethode voor Creative Cloud-producten, zodat u zowel het gedeelte Creative Cloud-producten als het gedeelte Captivate hebt geopend.

 1. Download en installeer Creative Cloud Packager.

  • Er is geen verschil met het downloaden van deze tool voor de Creative Cloud-producten.
 2. Voor distributies met een serienummer hebt u uw Captivate-serienummer van de licentiewebsite nodig. Er is geen optie voor licenties op naam voor dit product. 

  • Captivate vereist een distributie met serienummer.

  Het serienummer opzoeken op de licentiewebsite

  • Wanneer u het product selecteert, kiest u Captivate in de vervolgkeuzelijst Product Name.
  • Als u een pakket met dit product wilt maken, hebt u het serienummer van Captivate 8 voor het juiste platform nodig.

 3. Start Creative Cloud Packager en volg de instructies op het scherm om de software voor te bereiden op de installatie.

  • Selecteer Licentie met serienummer onder Licentietype in het scherm Pakketconfiguratie.
  • Selecteer Captivate onder Applicaties en updates.

 4. Gebruik de map die door Creative Cloud Packager is gemaakt om de software in uw omgeving te installeren.

  • Zorg ervoor dat u de map Build en de map Exceptions installeert zoals hierboven wordt beschreven, anders worden sommige producten niet geïnstalleerd.

Opmerking: FrameMaker is een uitzonderingsproduct dat het Creative Cloud-installatieprogramma niet gebruikt. In de sectie Creative Cloud-producten komen uitzonderingsproducten aan bod, maar in onze documentatie wordt naar dit product verwezen als een niet-Creative Cloud-product.

Belangrijk: De onderstaande stappen komen overeen met de stappen in het gedeelte Creative Cloud-producten. Gebruik de onderstaande informatie om een pakket met dit product te maken in plaats van met een Creative Cloud-product. Open deze pagina nogmaals op een nieuw tabblad en klik op de distributiemethode voor Creative Cloud-producten, zodat u zowel het gedeelte Creative Cloud-producten als het gedeelte FrameMaker hebt geopend.

 1. Download en installeer Creative Cloud Packager.

  • Er is geen verschil met het downloaden van deze tool voor de Creative Cloud-producten.
 2. Voor distributies met een serienummer hebt u uw FrameMaker-serienummer van de licentiewebsite nodig. Er is geen optie voor licenties op naam voor dit product.

  Het serienummer opzoeken op de licentiewebsite

  • Wanneer u het product selecteert, kiest u FrameMaker in de vervolgkeuzelijst Product Name.
  • Als u een pakket met dit product wilt maken, hebt u het serienummer van FrameMaker voor het juiste platform nodig. 

 3. Start Creative Cloud Packager en volg de instructies op het scherm om de software voor te bereiden op de installatie.

  • Selecteer Licentie met serienummer onder Licentietype in het scherm Pakketconfiguratie.
  • Selecteer FrameMaker onder Applicaties en updates.

 4. Gebruik de map die door Creative Cloud Packager is gemaakt om de software in uw omgeving te installeren.

  • Zorg ervoor dat u de map Build en de map Exceptions installeert zoals hierboven wordt beschreven, anders worden sommige producten niet geïnstalleerd.

Opmerking: Presenter is een uitzonderingsproduct dat het Creative Cloud-installatieprogramma niet gebruikt. In de sectie Creative Cloud-producten komen uitzonderingsproducten aan bod, maar in onze documentatie wordt naar dit product verwezen als een niet-Creative Cloud-product.

Belangrijk: De onderstaande stappen komen overeen met de stappen in het gedeelte Creative Cloud-producten. Gebruik de onderstaande informatie om een pakket met dit product te maken in plaats van met een Creative Cloud-product. Open deze pagina nogmaals op een nieuw tabblad en klik op de distributiemethode voor Creative Cloud-producten, zodat u zowel het gedeelte Creative Cloud-producten als het gedeelte Presenter hebt geopend.

 1. Download en installeer Creative Cloud Packager.

  • Er is geen verschil met het downloaden van deze tool voor de Creative Cloud-producten.
 2. Voor distributies met een serienummer hebt u uw Presenter-serienummer van de licentiewebsite nodig. Er is geen optie voor licenties op naam voor dit product.

  Het serienummer opzoeken op de licentiewebsite

  • Wanneer u het product selecteert, kiest u Presenter Licensed in de vervolgkeuzelijst Product Name.
  • Als u een pakket met dit product wilt maken, hebt u het serienummer van Presenter Licensed voor het juiste platform nodig.

   

 3. Start Creative Cloud Packager en volg de instructies op het scherm om de software voor te bereiden op de installatie.

  • Selecteer Licentie met serienummer onder Licentietype in het scherm Pakketconfiguratie.
  • Selecteer Presenter onder Applicaties en updates.

 4. Gebruik de map die door Creative Cloud Packager is gemaakt om de software in uw omgeving te installeren.

  • Zorg ervoor dat u de map Build en de map Exceptions installeert zoals hierboven wordt beschreven, anders worden sommige producten niet geïnstalleerd.

Belangrijk: De onderstaande stappen komen overeen met de stappen in het gedeelte Creative Cloud-producten. Gebruik de onderstaande informatie om een pakket met dit product te maken in plaats van met een Creative Cloud-product. Open deze pagina nogmaals op een nieuw tabblad en klik op de distributiemethode voor Creative Cloud-producten, zodat u zowel het gedeelte Creative Cloud-producten als het gedeelte Premiere en Photoshop Elements 13 hebt geopend.

 • Daarnaast kunt u een pakket met Premiere Elements 12 (alleen) voor Windows maken met behulp van deze instructies.
 1. Download en installeer Creative Cloud Packager.

  • Er is geen verschil met het downloaden van deze tool voor de Creative Cloud-producten.
 2. Voor distributies met een serienummer hebt u uw serienummer Photoshop of Premiere Elements 13 van de licentiewebsite nodig. Er is geen optie voor licenties op naam voor dit product.

  Het serienummer opzoeken op de licentiewebsite

  • Wanneer u het product selecteert, kiest u Photoshop of Premiere Elements in de vervolgkeuzelijst Product Name.
  • Als u een pakket met deze producten wilt maken, hebt u het serienummer van Photoshop of Premiere Elements 13 voor het juiste platform nodig.

 3. Start Creative Cloud Packager en volg de instructies op het scherm om de software voor te bereiden op de installatie.

  • Selecteer Licentie met serienummer onder Licentietype in het scherm Pakketconfiguratie.
  • Selecteer Photoshop of Premiere Elements onder Applicaties en updates.

 4. Gebruik de map die door Creative Cloud Packager is gemaakt om de software in uw omgeving te installeren.

  • Zorg ervoor dat u de map Build en de map Exceptions installeert zoals hierboven wordt beschreven, anders worden sommige producten niet geïnstalleerd.

   

Opmerking: Photoshop en Premiere Elements 12 moeten worden voorbereid voor distributie in Windows en op een Macintosh. Volg de onderstaande stappen om de software en het serienummer op te halen en de software voor te bereiden voor de installatie. In tegenstelling tot de andere drie producten waarnaar hier wordt verwezen, moet Premiere Elements 12 voor Windows worden voorbereid met Creative Cloud Packager. Raadpleeg het gedeelte Premiere en Photoshop Elements 13 voor meer informatie.

 1. Download de software.

  Zoek de software op de licentiewebsite.

  1. Meld u aan op de licentiewebsite: licensing.adobe.com​.
  2. Kies Licenses > Downloads.
  3. Selecteer de distributie-ID van de ETLA van uw bedrijf in de vervolgkeuzelijst End Users/Deploy-to.
  4. Selecteer Photoshop of Premiere Elements in de vervolgkeuzelijst Product Name.
  5. Klik op de koppeling voor Photoshop of Premiere Elements voor het gewenste platform.
  6. Klik op Download en vervolgens op Accept om door te gaan.
  7. Sla beide bestanden lokaal op en voer het uitvoerbare bestand uit om het productinstallatieprogramma uit te pakken.
  8. Volg de aanwijzingen op het scherm. 
  • Als u daarom wordt gevraagd, annuleert u de installatie zodra de bestanden zijn uitgepakt.

 2. Zoek het serienummer.

  Het serienummer opzoeken op de licentiewebsite

  1. Meld u aan op de licentiewebsite: licensing.adobe.com​.
  2. Kies Licenses > Retrieve Serial Number.
  3. Selecteer de distributie-ID voor de ETLA van uw bedrijf in het veld End User ID of Deploy-to ID en klik op Search.
  4. Selecteer Photoshop of Premiere Elements in de vervolgkeuzelijst Product Name.

   

  1. Kopieer het serienummer van Photoshop of Premiere Elements 12 naar een tekstbestand voor later gebruik.
 3. Bereid de software voor op de installatie.

  Een UI- of desktopinstallatie uitvoeren

  Belangrijk: Eindgebruikers kunnen het gedownloade installatieprogramma gebruiken om een UI-installatie uit te voeren, hoewel het serienummer en de opties door de eindgebruiker worden geselecteerd. Eindgebruikers moeten beheerdersrechten hebben.

  1. Geef het installatieprogramma dat u in stap 1 hebt opgehaald aan de eindgebruiker.
  2. Vraag de eindgebruiker of technicus om de installatie uit te voeren in de productinstallatiemap.
  3. Verstrek het serienummer dat u in stap 2 hebt opgezocht wanneer daarom wordt gevraagd.

  Een stille of gedistribueerde installatie uitvoeren

  Gebruik de software die u in stap 1 hebt opgehaald en het serienummer dat u in stap 2 hebt opgehaald om een pakket met de software te maken met behulp van de volgende documentatie.

  Opmerking: Premiere Elements 12 voor Windows moet worden voorbereid met Creative Cloud Packager. Raadpleeg het gedeelte Premiere en Photoshop Elements 13 voor aanvullende informatie.

Belangrijk: De onderstaande stappen komen overeen met de stappen in het gedeelte Creative Cloud-producten. Gebruik de onderstaande informatie om een pakket met dit product te maken in plaats van met een Creative Cloud-product. Open deze pagina nogmaals op een nieuw tabblad en klik op de distributiemethode voor Creative Cloud-producten, zodat u zowel het gedeelte Creative Cloud-producten als het gedeelte Flash Builder Premium hebt geopend.

 1. Download en installeer Creative Cloud Packager.

  • Er is geen verschil met het downloaden van deze tool voor de Creative Cloud-producten.


 2. Voor distributies met een serienummer hebt u het serienummer van Flash Builder Premium van de licentiewebsite nodig. Er is geen optie voor licenties op naam voor dit product.

  Het serienummer opzoeken op de licentiewebsite

  • Wanneer u het product selecteert, kiest u Flash Builder Premium in de vervolgkeuzelijst Product Name.
  • Als u een pakket met dit product wilt maken, hebt u het serienummer van Flash Builder Premium voor het juiste platform nodig.
 3. Start Creative Cloud Packager en volg de instructies op het scherm om de software voor te bereiden op de installatie.

  • Selecteer Licentie met serienummer onder Licentietype in het scherm Pakketconfiguratie.
  • Selecteer Flash Builder Premium onder Applicaties en updates.
 4. Gebruik de map die door Creative Cloud Packager is gemaakt om de software in uw omgeving te installeren.

  • Zorg ervoor dat u de map Build en de map Exceptions installeert zoals hierboven wordt beschreven, anders worden sommige producten niet geïnstalleerd.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online