Let op:

Creative Cloud Packager kan niet worden gebruikt om pakketten te maken die CC 2019-apps of nieuwere apps bevatten. Meer informatie.

U kunt het maken van pakketten automatiseren. Met een XML-invoerbestand waarmee u de verschillende instellingen en opties in het pakket opgeeft, kunt u het maken van pakketten met Creative Cloud Packager automatiseren.

 1. Meld u aan bij Packager en ga akkoord met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA). Meld u niet af terwijl u het automatiseringsproces gebruikt. 

 2. Maak een XML-bestand waarin de volgende opties zijn opgegeven.

  Het XML-bestand moet voldoen aan het bijgevoegde XSD-bestand (schema): pkgConfigFile.zip. 

  Downloaden

  Opmerking:

  Als u in het XML-invoerbestand de vlag appsPanelEnabled instelt op false, moet u de vlag adminPrivilegesEnabled ook instellen op false.

  Voorbeeld 1: Met het volgende XML-bestand wordt automatisch een pakket met serienummer gemaakt met alle nieuwste updates waarop de gebruiker recht heeft:

  <CCPPackage>
   <CreatePackage>
  	<packageName>AllLatestUpdates Package</packageName>
  	<outputLocation>C:\Temp\CCPPkg.9a137bb2-d7b4-4302-bf90-e9f89c502afa\WIN32\mul</outputLocation>
  	<is64Bit>true</is64Bit>
  	<customerType>enterprise</customerType>
  	<organizationName>Adobe Production Validation: GAR</organizationName>
  	<matchOSLanguage>true</matchOSLanguage>
  	<rumEnabled>true</rumEnabled>
  	<updatesEnabled>false</updatesEnabled>
  	<appsPanelEnabled>true</appsPanelEnabled>
  	<adminPrivilegesEnabled>false</adminPrivilegesEnabled>
  	<serialNumber>11111111111111111111111</serialNumber>
  	<ProductCategory>AllLatestUpdates</ProductCategory>
  	<IncludeUpdates>true</IncludeUpdates>
    <Language>
     <id>en_US</id>
    </Language>
   </CreatePackage>
  </CCPPackage>

  Voorbeeld 2: Met het volgende XML-bestand wordt een apparaatgroeppakket voor een team met alle nieuwste updates gemaakt:

  <CCPPackage>
   <CreatePackage>
  	<packageName>All Product Package</packageName>
  	<outputLocation>C:\Temp\CCPPkg.9a137bb2-d7b4-4302-bf90-e9f89c502afa\WIN32\mul</outputLocation>
  	<is64Bit>true</is64Bit>
  	<customerType>team</customerType>
  	<organizationName>Adobe Production Validation: GAR</organizationName>
  	<matchOSLanguage>true</matchOSLanguage>
  	<rumEnabled>true</rumEnabled>
  	<updatesEnabled>false</updatesEnabled>
  	<appsPanelEnabled>true</appsPanelEnabled>
  	<adminPrivilegesEnabled>false</adminPrivilegesEnabled>
  	<devicePoolName>Complete</devicePoolName>
  	<ProductCategory>AllLatestProducts</ProductCategory>
  	<IncludeUpdates>true</IncludeUpdates>
    <Language>
     <id>en_US</id>
    </Language>
   </CreatePackage>
  </CCPPackage>

  Voorbeeld 3: Met het volgende XML-bestand wordt een ondernemingspakket op naam gemaakt met een aangepaste lijst met producten en updates: 

  <CCPPackage>
   <CreatePackage>
  	<packageName>Custom Package</packageName>
  	<outputLocation>C:\Temp\CCPPkg.9a137bb2-d7b4-4302-bf90-e9f89c502afa\WIN32\mul</outputLocation>
  	<is64Bit>true</is64Bit>
  	<customerType>enterprise</customerType>
  	<organizationName>Adobe Production Validation: GAR</organizationName>
  	<matchOSLanguage>true</matchOSLanguage>
  	<rumEnabled>true</rumEnabled>
  	<updatesEnabled>false</updatesEnabled>
  	<appsPanelEnabled>true</appsPanelEnabled>
  	<adminPrivilegesEnabled>false</adminPrivilegesEnabled>
  	<ProductCategory>Custom</ProductCategory>
  	<IncludeUpdates>true</IncludeUpdates>
    <Language>
     <id>en_US</id>
    </Language>
  //Add the products tag for a custom list of products to be deployed. Inside the Products tag add a Product tag for each of the products to be deployed and specify its sap code and version in it
    <Products>
      <Product>
        <sapCode>AEFT</sapCode>
        <version>12.0</version>
      </Product>
    </Products>
  //Add the HDUpdates tag for a list of updates to be deployed for products that can be installed without their base versions. Inside the HDUpdates tag add an HDUpdate tag for each of the updates to be deployed and specify its sap code and version in it
    <HDUpdates>
      <HDUpdate>
        <sapCode>AEFT</sapCode>
        <version>13.8.1</version>
      </HDUpdate>
    </HDUpdates>
  //Add the Updates tag for a list of updates to be deployed for products other than the products that can be installed without their base versions. Inside the Updates tag add an Update tag for each of the updates to be deployed and specify the update's refId in it
    <Updates>
      <Update>
        <refId>AdobePhotoshopCC2015-16.0/16.1.2</refId>
      </Update>
    </Updates>
   </CreatePackage>
  </CCPPackage>

  Als u een aangepaste lijst met producten die moeten worden gedistribueerd, wilt opgeven in het XML-bestand, voegt u de tag Products toe. Voor elk product dat moet worden gedistribueerd, voegt u de tag Product toe en binnen die tag geeft u de SAP-code (<sapCode>) en versie (<version>) voor elk van de te distribueren producten op. De SAP-code en versies voor applicaties die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd, staan vermeld op deze pagina. Voor andere applicaties kunt u de SAP-codes en versies bekijken op het scherm Applicaties van CCP.

  Als u een aangepaste lijst met updates in het XML-bestand wilt opgeven, moet u het volgende invoeren:

  • Voor updates van applicaties die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd, voegt u de tag HDUpdates toe aan het XML-configuratiebestand. Binnen de tag HDUpdates moet u voor elke update de tag HDUpdate toevoegen en de SAP-code (<sapCode>) en versie (<version>) van de update erin opgeven. De SAP-codes van updates zijn gelijk aan de SAP-codes voor de desbetreffende producten op deze pagina. U vindt de versie van dergelijke updates in het Creative Cloud Packager-venster voor het desbetreffende product. 
  HDProductVersioninPackager

   

  • Voor updates van andere applicaties moet u de tag Updates invoeren. Voor elk van de updates geeft u de tag Update op en voert u alleen de refID voor de update in. U maakt de refID van de update door de kanaal-id van het product met de versie van het product toe te voegen in de volgende indeling: kanaal-id/versie. Bijvoorbeeld AdobePhotoshopCC2015-16.0/16.1.2. U vindt de kanaal-id's van de verschillende producten op deze pagina. U vindt de versies van de productupdates in Creative Cloud Packager. 
  ProductVersioninPackager
 3. U kunt desgewenst de volgende aanpassingen gebruiken in het XML-bestand:

  • Als u Custom hebt opgegeven voor ProductCategory, moet u ook de exacte SAP-codeversie van het product en de update voor producten en ref-id's voor updates in het XML-bestand opgeven.
  • serialNumber is een optionele tag die alleen relevant is als customerType is ingesteld op Enterprise. Als de tag serialNumber aanwezig is en is opgegeven in het XML-bestand, creëert het automatiseringsproces een licentiepakket met een serienummer. Zo niet, dan wordt een licentiepakket op naam gemaakt.
  • devicePoolName is optioneel en is alleen relevant als customerType is ingesteld op Team. Als de tag devicePoolName aanwezig is en is opgegeven in het XML-bestand, creëert het automatiseringsproces een pakket met apparaatlicenties. Zo niet, dan wordt een licentiepakket op naam gemaakt.
 4. Voer de PDApp uit waarbij u de volgende parameters opgeeft:

  Parameter Waarde
  Pad van het uitvoerbare PDApp-bestand

  Geef het pad van het uitvoerbare PDApp-bestand op uw computer op tussen dubbele aanhalingstekens

  Mac: Programma's/Hulpprogramma's/Adobe Application Manager/core/Adobe Application Manager.app/Contents/MacOS/PDApp

  Win: C:/Program Files/Common Files/Adobe/OOBE/PDApp/Core/PDApp.exe

  --appletID CCP_UI
  --appletVersion 1.0
  --workflow ccp
  --automationMode ccp_automation
  --pkgConfigFile Naam en pad van het XML-pakketconfiguratiebestand dat u in stap 1 hebt gemaakt.

  Hier volgt een voorbeeld van de opdracht voor Windows. 

  "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\core\PDapp.exe" --appletID=CCP_UI --appletVersion=1.0 --workflow=ccp --automationMode=ccp_automation --pkgConfigFile="<path of input XSD>"

  Het pakket wordt gemaakt. In hetzelfde pad als dat van het XML-invoerbestand wordt een XML-bestand met de naam [pkgConfigFileName]_result.xml gemaakt.

  In het geval van eventuele fouten kunt u het bestand [pkgConfigFileName]_result.xml gebruiken voor meer informatie over fouten en het oplossen ervan. PDApp en andere logbestanden worden op de gebruikelijke manier gemaakt.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid