U kunt Creative Cloud Packager (CCP) ook gebruiken om andere producten dan Creative Cloud-producten te verpakken. Momenteel ondersteunt Creative Cloud Packager distributie met serienummer voor de volgende producten.

Als u een serienummer invoert voor een volumelicentie van een ander product dan een Creative Cloud-product, wordt alleen het betreffende product weergegeven. U moet afzonderlijke pakketten maken en u kunt deze producten niet toevoegen aan een pakket met Creative Cloud-producten.

Product Windows Mac OS
Photoshop Elements Ja* Ja
Premiere Elements Ja* Ja
Adobe Captivate Ja
Ja
Adobe Presenter Ja -
Adobe Robohelp Ja  - 
Adobe Framemaker Ja  - 
Adobe Technical Communication Suite Ja  - 
Adobe Presenter Video Express -
Ja

Opmerking:

Als u Elements 12-producten wilt gebruiken in Windows, raadpleegt u Photoshop Elements 12 distribueren. Als u Elements 13-producten wilt gebruiken, raadpleegt u Instructies voor een stille installatie en distributie.

 1. Haal uw serienummer voor ondernemingen op van de licentiewebsite van Adobe als u dit nog niet hebt gedaan.

 2. Start Creative Cloud Packager en meld u aan als een klant met een lidmaatschap voor ondernemingen.

 3. Maak een pakket met het licentietype Serienummer en geef het serienummer voor ondernemingen op.

 4. In Creative Cloud Packager worden de beschikbare producten weergegeven. Selecteer de vereiste producten en updates en klik op Samenstellen.

  Klik op Samenstellen

Bekende problemen

In Adobe Photoshop Elements 13.0 moet de regio worden opgeven na een installatie met CCP.

Eindgebruikers moeten na de installatie van Adobe Photoshop Elements 13.0 hun regio selecteren. Als u het pop-upvenster voor de regio wilt onderdrukken, maakt u een taalpointerbestand op de computers waarnaar u Photoshop Elements distribueert. In dat bestand kunt u de taal voor het installatieprogramma definiëren, zodat de gebruikers niet naar de taal worden gevraagd:

 1. Maak een bestand met de naam elements.ini op de computers waarop u Photoshop Elements distribueert op de volgende locatie: <hoofdmap>:\Gebruikers\Alle gebruikers\Adobe\Elements Organizer\13.0.

 2. Voeg aan het bestand elements.ini een vermelding toe voor de geografische locatie-id van het land van de eindgebruiker. Als uw eindgebruikers zich bijvoorbeeld in de VS bevinden, gebruikt u de code 244 en de volgende vermelding:

  [PSEInformation]
  
  Country=244
  

  De (decimale) id's van de geografische locaties voor alle landen vindt u hier:

  Tabel met geografische locaties

   

De installatie mislukt wanneer een 64-bits Adobe Presenter-pakket wordt gedistribueerd op een computer met een 64-bits besturingssysteem en een 32-bits versie van MS Office.

Als u een 64-bits Presenter-pakket maakt met CCP en het pakket op een computer met een 64-bits besturingssysteem en een 32-bits versie van MS Office installeert, mislukt de installatie. 

Ook als u een 32-bits Presenter-pakket maakt met CCP en het pakket op een computer met een 64-bits besturingssysteem installeert, mislukt de installatie.

Opmerking: Tijdens het maken van een pakket met CCP:

 1. Als u 32-bits kiest, verpakt de Packager de 32-bits versie van Presenter.
 2. Als u 64-bits kiest, verpakt de Packager de 64-bits versie van Presenter.  

Voor informatie over het maken van pakketten en stapsgewijze instructies raadpleegt u Pakketten maken.