Funktionsbeskrivning

Funktionen Ersätt mottagare är avsedd att hjälpa avsändare att skicka ett avtal när mottagaren antingen inte är tillgänglig eller om fel e-postvärden har angetts.

Funktionen är tillgängliga på alla tjänstenivåer med vissa konfigurationsalternativ för de som har konton med flera licenser.

Så här används de

Om du vill ersätta den aktuella mottagaren går du till sidan Hantera. Detta kan endast utföras av avtalets ursprungliga avsändare.

1. På fliken Hantera klickar du en gång på det avtal som är skickat för signatur.

 • Avtalsposten blir blå när den är markerad

2. Klicka på fliken Oversigt i nedre högra delen av fönstret

 • Högerpanelen uppdateras för att visa listan över händelser för det valda avtalet

3. Sök efter den aktuella mottagaren av avtalet. Precis under e-postadress hittar du länken Ersätt signerare. Klicka på länken Ersätt signerare

1. Manage page - History tab - marked

Sidan Ersätt aktuell signerare läses in. Till höger finns en beskrivning av den angivna standardinställningen (antingen för att helt ersätta den aktuella mottagaren eller för att lägga till nya mottagare).

2. Replace Signer page - Sender Options

Om det är aktiverat av Adobe Sign-administratören finns det ett alternativ för avsändaren att ändra åtgärden från standardvärdet (markerats ovan). Om det här alternativet inte syns kan bara den angivna standardåtgärden väljas.

4. Ange e-postadressen till den nya mottagare som du vill tilldela avtalet

5. Skriv ett meddelande till den nya mottagaren

 • Meddelandefältet är obligatoriskt, så skriv något där.

6. När du är nöjd med meddelandet klickar du på knappen Ersätt meddelande

7. Du kommer nu tillbaka till Kontrollpanelen och ett meddelande om att åtgärden lyckades visas överst på sidan

3. Success Banner

 

Fliken Oversigt visar delegeringen från en mottagare till den andra.

4. Replace Recipient - History tab post-replace

 

 

Revideringsrapporten återspeglar bytet av mottagare

5. Replace Signer - Audit Report

Så här konfigurerar du inställningen

Standardinställningarna för funktionen Ersätt mottagare ersätter den aktuella mottagaren med den nya mottagaren.

Användare på enskilda planer kan inte ändra den här standardinställningen.

För konton med flera licenser finns det ett alternativ för att ändra standardinställningen på konto- eller gruppnivå och ge avsändaren möjligheten att välja vilka alternativ som bäst passar deras situation.

Navigera till Konto > Kontoinställningar > Globala inställningar > Ersätt mottagare.

6. Nav to setting

Administratörer har två frågor att svara på:

Vad ska standardinställningen vara för kontot/gruppen?

 • Endast den nya mottagaren kan delta – Det är standardåtgärden för Ersätta
  • Om det största problemet är att ett avtal har skickats till fel e-postadress är detta ett bättre alternativ.
 • Både den ursprungliga mottagaren och den nya mottagare kan delta – Detta är åtgärden Inkludera
  • Om det största problemet är att signaturprocessen pausas av en mottagare som inte är på kontoret eller som är svår att nå är det här ett bättre alternativ.

Ska den som skickat avtalet tillåtas att ändra standardinställningen?

 • Genom att markera rutan Användare på mitt konto kan välja om den ursprungliga mottagaren kan eller inte kan delta efter det att personen har ersatts visas en kryssruta på sidan Ersätt aktuell signerare som tillåter avsändare att välja åtgärd.
  • Konto-/gruppnivåvärdet återspeglas i kryssrutans status när sidan läses in. 

Tänk på

Det går enbart att ersätta den aktuella mottagaren.

Du kan inte byta ut en mottagare mot någon som redan ingår i avtalet.

Du kan inte ändra en ersatt mottagare tillbaka till det ursprungliga värdet.

Avtal som skickas via Mega Sign kan inte använda funktionen Ersätt mottagare.

Du kan ersätta samma mottagarindex (t.ex. signerare nr 2) flera gånger med olika värden

 • När du använder alternativet Inkludera växer antalet möjliga mottagare varje gång
 • När du använder funktionen Ersätt, kommer hela listan med potentiella mottagare ersättas av den senaste adressen

Mottagare i en Mottagargrupp kan inte ersättas individuellt.

 • Om du använder åtgärden Ersätta kommer hela gruppen att ersättas med den senaste e-postadressen.
 • Om du använder åtgärden Inkludera kommer mottagargruppen växa med en ny mottagare

Mottagare i en parallell deltagarordning kan ersättas individuellt.

Mottagare som definieras i en hybridroutningsordning kan ersättas individuellt.

 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy