Yol parçalarının düzenlenmesi, Adobe uygulamalarında birbirine benzer şekilde yapılır. Yol parçasını istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz, ama varolan parçaların düzenlenmesi, yeni parça çizmekten biraz farklıdır. Parçaları düzenlerken, aşağıdaki ipuçlarını aklınızda tutun:

 • Bağlantı noktası iki parçayı birbirine bağlıyorsa, o bağlantı noktası hareket ettirildiğinde her zaman iki parça da değişir.

 • Kalem aracıyla çizim yaparken, daha önce çizmiş olduğunuz parçaları ayarlayabilmek için, son kullanılan seçim aracını (Illustrator) veya Doğrudan Seçim aracını (InDesign ve Photoshop) geçici olarak etkinleştirmek için, Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşuna basın.

 • Kalem aracıyla başta yumuşak bir nokta çizdiyseniz, yön noktası sürüklendiğinde, noktanın her iki tarafındaki yön çizgisinin uzunluğu değişir. Ancak, varolan bir yumuşak noktayı Doğrudan Seçim aracıyla düzenlediğinizde, yön çizgisinin boyunu sadece sürüklediğiniz tarafta değiştirirsiniz.

Düz parçaları taşıma

 1. Doğrudan Seçim aracı  ile ayarlamak istediğiniz parçayı seçin.
 2. Parçayı yeni konumuna sürükleyin.

Düz parçaların uzunluğunu veya açısını ayarlama

 1. Doğrudan Seçim aracı  ile ayarlamak istediğiniz parçadaki bağlantı noktasını seçin.
 2. Bağlantı noktasını istediğiniz konuma sürükleyin. Ayarlamayı 45° değerinin katlarıyla sınırlamak için Shift tuşu basılı olarak sürükleyin.

  Not:

  Illustrator veya InDesign uygulamasında sadece bir kareyi daha geniş veya daha dar yapmaya çalışıyorsanız, kareyi Seçim aracı ile seçmek ve sınırlayıcı kutusunun yanlarındaki tutamaçlarından birini kullanarak yeniden boyutlandırmak daha kolaydır.

Eğri parçaların konumunu veya şeklini ayarlama

 1. Doğrudan Seçim aracı ile bir eğri parça veya eğri parçanın iki ucundan birinde bir bağlantı noktası seçin. Yön çizgileri varsa bunlar görünür. (Bazı eğri parçalar sadece bir yön çizgisi kullanır.)
 2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  • Parçanın konumunu ayarlamak için parçayı sürükleyin. Ayarlamayı 45° değerinin katlarıyla sınırlamak için Shift tuşu basılı olarak sürükleyin.
  Eğri parçayı seçmek için tıklatma, ardından ayarlamak için sürükleme
  Eğri parçayı seçmek için tıklatın. Ardından ayarlamak için sürükleyin.

  • Parçanın şeklini seçilen bağlantı noktasının iki ucundan birinde ayarlamak için bağlantı noktasını veya yön noktasını sürükleyin. Hareketi 45° değerinin katlarıyla sınırlamak için Shift tuşu basılı olarak sürükleyin.
  Bağlantı noktasını (solda) veya yön noktasını (sağda) sürükleme
  Bağlantı noktasını veya yön noktasını sürükleyin.

  Not:

  Ayrıca parçaya veya bağlantı noktasına ölçekleme veya döndürme gibi bir dönüştürme uygulayabilirsiniz.

Parça silme

 1. Doğrudan Seçim aracı  seçeneğini belirleyin ve silmek istediğiniz parçayı seçin.
 2. Seçilen parçayı silmek için Geri Al (Windows) veya Delete (Mac OS) tuşuna basın. Geri Al tuşuna veya Delete tuşuna tekrar basıldığında yolun geri kalanı silinir.

Açık yolu uzatma

 1. Kalem aracını kullanarak işaretçiyi uzatmak istediğiniz açık yolun uç noktasının üzerine getirin. İşaretçi tam olarak uç noktasının üzerine getirildiğinde değişir.
 2. Uç noktasını tıklatın.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Köşe noktası oluşturmak için Kalem aracını yeni parçayı sonlandırmak istediğiniz yere getirin ve tıklatın. Yumuşak noktada sonlanan bir yolu uzatıyorsanız, yeni parça varolan yön çizgisi ile eğrilir.

  Not:

  Illustrator uygulamasında yumuşak noktada sonlanan bir yolu uzatıyorsanız, yeni parça düz olur.

  • Yumuşak nokta oluşturmak için Kalem aracını yeni eğri parçayı sonlandırmak istediğiniz yere getirin ve sürükleyin.

İki açık yolu birleştirme

 1. Kalem aracını kullanarak işaretçiyi başka bir yolla birleştirmek istediğiniz açık yolun uç noktasının üzerine getirin. İşaretçi tam olarak uç noktasının üzerine getirildiğinde değişir.
 2. Uç noktasını tıklatın.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Açık yolu başka bir yola bağlamak için diğer yoldaki uç noktasını tıklatın. Kalem aracını tam olarak diğer yolun uç noktası üzerine getirdiğinizde, işaretçinin yanında küçük bir birleştirme sembolü  görünür.
  • Yeni yolu varolan bir yola bağlamak için yeni yolu varolan yolun yakınında çizin ve kalem aracını varolan yolun (seçilmemiş) uç noktasına getirin. İşaretçinin yanında beliren küçük birleştirme sembolünü gördüğünüzde uç noktasını tıklatın.

İki uç noktayı birleştirme

 1. Uç noktaları seçin.

  Uç noktalar çakışıyorsa (birbirinin üstüne denk geliyorsa), seçmek için, imleci sürükleyerek her iki uç noktanın çevresine bir seçim çerçevesi çizin.

 2. Kontrol panelinde, Seçili Uç Noktaları Bağla düğmesini tıklatın.

  Illustrator'da uç noktaları birleştirme
  Uç noktaları birleştirme

  A. Çakışan uç noktaları seçme ve birleştirme B. Çakışmayan uç noktaları seçme ve birleştirme 

  Not:

  Illustrator'da açık yolları birleştirmek için yalnızca köşe birleşimleri kullanılır.

İki veya daha fazla yolu birleştirme

Illustrator iki veya daha fazla açık yolu birleştirme seçeneği sunar. İki veya daha fazla açık yolu birleştirmek üzere açık yolları seçmek için Seçim aracını kullanın ve Nesne > Yol > Birleştir'i tıklatın. Ayrıca Ctrl+J (Windows) veya Cmd+J (Mac) klavye kısayolunu kullanabilirsiniz.

Bağlantı noktaları çakışmıyorsa, Illustrator yolların arasında köprü olması için bir çizgi parçası ekler. İki yoldan daha fazla yolu birleştirirken, Illustrator ilk olarak birbirine en yakın uç noktaları olan yolları bulur ve birleştirir. Tüm yollar birleştirilene kadar bu işlem tekrarlanır. Birleştirmek için yalnızca bir yol seçerseniz, bu yol kapalı bir yola dönüştürülür.

Not:

Bu işlem sırasında, resim stillerinizin karmaşık özelliklerini kaybedebilirsiniz.

Çıktı yolu, seçimde en üstte olan yolun görünümüne sahiptir.

Birleştirme seçeneği, birleştirme için bağlantı noktaları veya tüm yolu seçmenizden bağımsız olarak yalnızca bir köşe birleştirmesi ile sonuçlanır. Ancak, çakışan bağlantı noktaları için düzgün birleştirme veya köşe birleştirme seçeneğini belirlemek istiyorsanız, Ctrl+Shift+Alt+J (Windows) veya Cmd+Shift+Opt+J (Mac OS) tuşlarını kullanın.

Klavyeyi kullanarak bağlantı noktalarını veya parçaları taşıma veya hafifçe itme

 1. Bağlantı noktasını veya yol parçasını seçin.

  Not:

  Photoshop uygulamasında sadece bağlantı noktalarını bu şekilde hareket ettirebilirsiniz.

 2. Ok yönünde her seferinde 1 piksel hareket ettirmek için tıklatın veya ok tuşlarından birini basılı tutun.

Bir seferde 10 piksel hareket ettirmek için ok tuşuna ek olarak Shift tuşunu basılı tutun.

Not:

Illustrator ve InDesign uygulamasında Klavye Artımı tercihini değiştirerek hafifçe hareket ettirme uzaklığını değiştirebilirsiniz. Varsayılan artımı değiştirdiğinizde Shift tuşunu basılı tutmak, belirlenen uzaklığın 10 katı oranında hafifçe hareket ettirir.

Genel şeklini bozmaksızın bir yolun parçalarını uzatma

 1. Yolun tamamını seçin.

 2. Yeniden Şekillendir aracını  seçin (Ölçekle aracının  altında yer alır).

 3. İmleci, odak noktası (yani, seçilen yol parçalarını çeken bir nokta) olarak işlev görmesini istediğiniz bağlantı noktasının üstüne getirin ve tıklatın.

  Yol parçasını seçerseniz, yola, çevresinde bir kare bulunan, vurgulanmış bir bağlantı noktası eklenir.

 4. Birden çok bağlantı noktasının veya yol parçasının odak noktası olarak işlev görmesi için, Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın. İstediğiniz kadar bağlantı noktasını veya yol parçasını vurgulayabilirsiniz.

 5. Vurgulu bağlantı noktalarını sürükleyerek yolu ayarlayın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi