brush_appicon_128

iPad veya iPhone'unuzu kullanarak sizi etkileyen her türlü sahnenin fotoğrafından mükemmel ve yüksek kaliteli fırçalar oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz? Fırçalarınızı Creative Cloud Library'ye kaydedin ve dilediğiniz yerde Photoshop ve Illustrator'dan erişin!

Adobe Brush CC iPad uygulaması hakkında daha fazla bilgiye bu videodan erişebilirsiniz.

Muhteşem Adobe Brush CC uygulamasını iTunes app store'dan indirebilirsiniz.


Fırçalar hakkında

Fırçalar, yolların görünümünü stilize etmenize olanak verir. Varolan yollara fırça darbeleri uygulayabilir veya bir yol çizmek için Boya Fırçası aracını kullanıp aynı anda bir fırça darbesi uygulayabilirsiniz.

Illustrator'da farklı türlerde fırçalar vardır: kaligrafi, saçılma, resim, desen ve kıl fırça. Bu fırçaları kullanarak aşağıdaki efektleri elde edebilirsiniz:

Kaligrafi fırçaları

Kaligrafi kaleminin açılı kesik ucuyla çizilmişe benzeyen konturlar oluşturur ve bunlar yolun ortası boyunca çizilir. Kabarcık Fırçası aracını kullandığınızda, kaligrafik fırçayla boyayabilir ve yığın düzeniyle kesişen veya bununla bitişik aynı renkle doldurulmuş diğer nesnelerle birleşen dolgu şekline fırça darbesini otomatik olarak genişletebilirsiniz.

Saçılma fırçaları

Yol boyunca, bir nesnenin (sözgelimi bir uğurböceğinin veya bir yaprağın) kopyalarını saçar.

Resim fırçaları

Yolun uzunluğu boyunca bir fırça şeklini (sözgelimi Kaba Füzen) veya nesne şeklini uzatır.

Kıl fırça

Kıl fırçalarla doğal bir fırçanın görünümüne sahip fırça darbeleri oluşturur.

Desen fırçaları

Yol boyunca, tekrarlayan tek tek döşemelerden oluşan bir desen boyar. Desen fırçaları, desenin yanları, iç köşesi, dış köşesi, başlangıcı ve bitişi için en çok beş döşeme içerebilir.

Fırça türleri
A. Kaligrafi Fırçası B. Saçılma Fırçası C. Resim Fırçası D. Desen Fırçası E. Kıl Fırça 

Saçılma fırçaları ve Desen fırçaları çoğunlukla aynı sonucu elde etmenizi sağlayabilir. Ancak, bunların arasındaki bir fark, Desen fırçaları yolu tam olarak izlerken, Saçılma fırçalarının izlememesidir.

Desen fırçasındaki oklar
Desen fırçasındaki oklar yolu izlemek için eğilir (solda); Saçılma fırçasındaki oklar ise düz kalır (sağda).

Fırçaları kullanma hakkında bir video izleyin.

Fırçalar paneline genel bakış

Fırçalar paneli (Pencere > Fırçalar), mevcut dosya için fırçaları görüntüler. Fırça kitaplığından fırça seçtiğinizde, otomatik olarak Fırçalar paneline eklenir. Oluşturup Fırçalar panelinde sakladığınız fırçalar sadece mevcut dosyayla ilişkilendirilir; yani, her Illustrator dosyasının Fırçalar panelinde farklı fırça kümeleri olabilir.

Fırça türünü gösterme veya gizleme

 1. Panel menüsünde aşağıdakilerden istediklerinizi seçin: Göster: Kaligrafi Fırçaları, Göster: Saçılma Fırçaları, Göster: Resim Fırçaları, Göster: Kıl Fırçalar, Göster: Desen Fırçaları.

Fırçaların görüntülenişini değiştirme

 1. Panel menüsünde Minik Resim Görünümü'nü veya Liste Görünümü'nü seçin.

Fırçalar panelinde fırçaların sırasını değiştirme

 1. Fırçayı yeni bir konuma sürükleyin. Fırçaları sadece kendi türleri içinde taşıyabilirsiniz. Örneğin, bir Kaligrafi fırçasını Saçılma fırçası alanına taşıyamazsınız.

Fırçalar panelinde bir fırçayı çoğaltma

 1. Fırçayı Yeni Fırça düğmesine taşıyın veya Fırçalar paneli menüsünde Fırçayı Çoğalt'ı seçin.

Fırçalar panelinden fırça silme

 1. Fırçaları seçin ve Fırçayı Sil düğmesini  tıklatın. Fırçalar paneli menüsünde Tüm Kullanılmayanları Seç'i seçerek, belgede kullanılmayan bütün fırçaları seçebilirsiniz.

Fırça kitaplıklarıyla çalışma

Fırça kitaplıkları (Pencere > Fırça Kitaplıkları > [kitaplık]), Illustrator uygulamasıyla birlikte gelen hazır fırça koleksiyonlarıdır. Birden çok fırça kitaplığı açarak, bunların içeriğinde dolaşabilir ve fırçalar seçebilirsiniz. Fırçalar paneli menüsünü kullanarak da fırça kitaplıkları açabilirsiniz.

Not:

Illustrator uygulamasını başlattığınızda otomatik olarak bir fırça kitaplığı açmak için fırça kitaplığının panel menüsünde Kalıcı seçeneğini işaretleyin.

Fırça kitaplığındaki fırçaları Fırça paneline taşıma

 1. Fırçaları Fırçalar paneline sürükleyin veya fırça kitaplığının panel menüsünde Fırçalara Ekle'yi seçin.

Başka bir dosyadan Fırçalar paneline fırça ekleme

 1. Pencere > Fırça Kitaplıkları > Diğer Kitaplık'ı seçin ve dosyayı seçin.
 2. Fırça Kitaplığı panelinde, içe aktarmanız gereken tek bir fırça tanımını ya da tüm fırça tanımlarını tıklatın ve Fırça Kitaplığı panel menüsünden (alt menü) Fırçalara Ekle'yi seçin.

Yeni fırça kitaplıkları oluşturma

 1. İstediğiniz fırçaları Fırçalar paneline ekleyin ve istemediğiniz bütün fırçaları silin.
 2. Fırçalar paneli menüsünde Fırça Kitaplığını Kaydet'i seçin ve yeni kitaplık dosyasını aşağıdaki klasörlerden birine koyun; böylece Illustrator uygulamasını yeniden başlattığınızda Fırça Kitaplıkları menüsünde görüntülenecektir:
  • (Windows) User/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Illustrator <sürüm numarası> Settings/Brushes
  • (Mac OS) Library/Application Support/Adobe/Adobe Illustrator <sürüm numarası> Settings/Brushes

  NOT:

  Sisteminizde yüklü olan Illustrator sürümüne bağlı olarak <sürüm numarası> alanına aşağıdaki değerleri girin. Daha fazla bilgi için bkz. Illustrator sürüm numarasını değiştirme.

  Not:

  Dosyayı başka bir klasöre kaydederseniz Pencere > Fırça Kitaplıkları > Diğer Kitaplık'ı seçip kitaplık dosyasını seçerek kitaplığı açabilirsiniz.

Fırça darbeleri uygulama

Kalem aracı, Kurşun Kalem aracı veya temel şekil araçları dahil olmak üzere herhangi bir araçla oluşturulan bir yolla fırça darbeleri uygulayabilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yol seçin, sonra bir fırça kitaplığından, Fırçalar panelinden veya Kontrol panelinden fırça seçin.

  • Fırçayı yola sürükleyin. Zaten yola uygulanmış fırça darbesi varsa yeni fırça, eskisinin yerini alır.

  Not:

  Yola farklı fırçalar uygulamak ve orijinal fırçayla kullanılan fırça darbesi ayarlarını kullanmak istiyorsanız uygulamak istediğiniz yeni fırçayı tıklatırken Alt tuşunu (Win) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutun.

Yol çizerken aynı zamanda fırça darbeleri uygulama

 1. Fırça kitaplığında veya Fırçalar panelinde bir fırça seçin.
 2. Boya Fırçası aracını  seçin.
 3. Fare işaretçisini, fırça darbesinin başlamasını istediğiniz yere getirin ve sürükleyerek bir yol çizin. Siz sürüklerken, işaretçiyi kesikli bir çizgi izler.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Açık bir yol çizmek için, yol istediğiniz şekli aldığında fare düğmesini bırakın.

  • Kapalı bir şekil çizmek için sürüklerken Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun. Boya Fırçası aracı küçük bir çember görüntüler . Şekli kapatmaya hazır olduğunuzda fare düğmesini bırakın (Alt veya Option tuşunu henüz bırakmayın).

   Siz çizerken Illustrator, bağlantı noktalarını belirler. Bağlantı noktalarının sayısı, yolun uzunluğuyla karmaşıklığına ve Boya Fırçası tolerans ayarlarına göre saptanır.

   İpucu: Çizimi bitirdikten sonra fırçanın uygulandığı yolun şeklini ayarlamak için önce yolu seçin. Sonra Boya Fırçası aracını yolun üstüne getirin ve yol istediğiniz şekli alana kadar sürükleyin. Bu tekniği, fırça darbeli bir yolu uzatmak için olduğu kadar varolan bitiş noktaları arasında yolun şeklini değiştirmek için de kullanabilirsiniz.

Boya Fırçası aracı seçenekleri

Boya Fırçası aracını çift tıklatıp aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:

Aslına Uygunluk

Illustrator uygulamasının, farenizi veya stilus kaleminizi ne kadar hareket ettirdiğinizde yola yeni bir bağlantı noktası ekleyeceğini belirler. Örneğin, Aslına Uygunluk alanında 2,5 değeri varsa 2,5 pikselden az bir aralıktaki araç hareketleri göz ardı edilir. Aslına Uygunluk değeri 0,5 ile 20 piksel arasında değişebilir; değer ne kadar yüksekse, yol o kadar düzgün ve az karmaşık olur.

Düzgünlük

Illustrator uygulamasının, aracı kullandığınızda uygulayacağı düzgünlük miktarını denetler. Düzgünlük değeri %0 ile %100 arasında değişebilir; yüzde ne kadar yüksekse, yol o kadar düzgün olur.

Yeni Fırça Darbesi Doldur

Yola dolgu uygular. Bu seçenek, en çok kapalı yollar çizerken yararlı olur.

Seçili Tut

Illustrator uygulamasının, siz çizdikten sonra yolu seçili bırakıp bırakmayacağını saptar.

Seçili Yolları Düzenle

Varolan bir yolu Boya Fırçası aracıyla değiştirip değiştiremeyeceğinizi saptar.

Piksel Aralığı

Varolan yolu Boya Fırçası aracıyla düzenlemek için farenin veya stilus kaleminin yola hangi uzaklıkta olması gerektiğini saptar. Bu seçenek sadece, Seçili Yolları Düzenle seçeneği işaretliyse kullanılabilir.

Fırça darbelerini kaldırma

 1. Fırçanın uygulandığı bir yol seçin.
 2. Fırçalar panelinde, panel menüsünde Fırça Darbesini Kaldır'ı seçin veya Fırça Darbesini Kaldır düğmesini  tıklatın.
 3. Fırçalar paneli veya Kontrol panelinden Temel fırçayı seçerek de bir fırça darbesini kaldırabilirsiniz.

Fırça darbelerini konturlara dönüştürme

Fırçanın uygulandığı yolun bileşenlerini ayrı ayrı düzenlemek için fırça darbelerini yol anahatlarına dönüştürebilirsiniz.

 1. Fırçanın uygulandığı bir yol seçin.
 2. Nesne > Görünümü Genişlet'i seçin.

  Illustrator uygulaması, genişletilen yolun bileşenlerini bir gruba koyar. Grupta, bir yol ve fırça darbesi anahatlarını içeren bir alt grup yer alır.

Fırça oluşturma veya değiştirme

İhtiyacınız olan fırça türüne bağlı olarak, kaligrafi, saçılma, resim, desen ve kıl fırçaları oluşturabilir ve özelleştirebilirsiniz. Saçılma, resim ve desen fırçaları için, önce resmi oluşturmanız gerekir.

Fırçalar için resim oluştururken şu yönergelere uyun:

 • Resim, degradeler, karışımlar, başka fırça darbeleri, kafes nesneleri, bitmap görüntüler, grafikler, yerleştirilmiş dosyalar veya maskeler içeremez.

 • Resim ve desen fırçalarında kullanılacak olan resim, yazı içeremez. Yazıyla bir fırça darbesi efekti elde etmek için, yazının anahatlarını oluşturun, sonra bu anahatlarla bir fırça oluşturun.

 • Desen fırçaları için (fırça konfigürasyonuna bağlı olarak) en çok beş desen döşemesi oluşturun ve döşemeleri Renk Örnekleri paneline ekleyin.

Not:

Yeni Belge Profiline fırça tanımı ekleyerek oluşturduğunuz fırçaları tüm yeni belgelerde kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Yeni belge profilleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yeni belge profilleri hakkında.

Fırça oluşturma

 1. Saçılma ve resim fırçaları için, kullanmak istediğiniz resmi seçin. Desen fırçaları için, yan döşeme için kullanılacak resmi seçebilirsiniz; ama bu şart değildir. Desen fırçalarını oluşturma hakkında ayrıntılı yönergeler için bkz. Desen döşemesi oluşturma yönergeleri. Desen fırçası seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Desen fırçası seçenekleri.

  Not:

  Desen fırçasını oluşturmak için kullanılan resim parçaları arasında geçiş izi görmek istemiyorsanız, Düzenle> Tercihler> Genel (Windows) ya da Illustrator > General > Preferences (Mac OS)'dan Kenar Yumuşatma seçeneğini kapatın.

 2. Fırçalar panelinde Yeni Fırça düğmesini tıklatın. Bunun yerine, seçili resmi Fırçalar paneline sürükleyebilirsiniz.
 3. Oluşturmak istediğiniz fırça türünü seçip Tamam düğmesini tıklatın.
 4. Fırça Seçenekleri iletişim kutusunda, fırça için bir ad girin, fırça seçeneklerini ayarlayın ve Tamam düğmesini tıklatın.

Fırça üzerinde değişiklik yapma

 • Fırçanın seçeneklerini değiştirmek için, Fırçalar panelinde o fırçayı çift tıklatın. Fırça seçeneklerini ayarlayıp Tamam düğmesini tıklatın. Mevcut belge, değiştirilmiş fırçayı kullanan yollar içeriyorsa bir mesaj çıkar. Varolan konturları değiştirmek için, Konturlara Uygula'yı tıklatın. Varolan konturları olduğu gibi bırakmak ve değiştirilen fırçayı sadece yeni konturlara uygulamak için, Konturları Bırak'ı tıklatın.
 • Saçılma, resim veya desen fırçasında kullanılan resmi değiştirmek için, fırçayı resminize sürükleyin ve istediğiniz değişiklikleri yapın. Sonra, değiştirdiğiniz fırçayı, Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak Fırçalar panelindeki orijinal fırçanın üzerine sürükleyin.
 • Fırça uygulanmış bir yolu ilgili fırçayı güncellemeden değiştirmek için yolu seçin ve Fırçalar panelinde Seçili Nesne Seçenekleri düğmesini tıklatın ya da Fırçalar paneli menüsünden (açılır menü) seçili nesnenin seçeneklerini işaretleyin.

Fırça seçenekleri

Farklı türden fırçalar için farklı seçenekler belirleyebilirsiniz. Fırçanın seçeneklerini değiştirmek için, Fırçalar panelinde o fırçayı çift tıklatın.

Saçılma, Resim ve Desen fırçalarının renklendirme seçenekleri birbiriyle aynıdır.

Resim Fırçaları veya Desen Fırçaları için bir kontur örneğini özelleştirmek için Fırçalar Paneli'nde Seçili Nesne Seçenekleri'ni tıklatın ve darbe seçeneklerini ayarlayın. Resim fırçası için kontur genişliğini çevirme, renklendirme ve çakışma seçenekleriyle birlikte ayarlayabilirsiniz. Desen fırçası için ölçekleme seçeneklerini çevirme, sığdırma ve renklendirme seçenekleriyle birlikte ayarlayabilirsiniz.

Kaligrafi fırçası seçenekleri

Açı

Fırçanın dönüş açısını belirler. Önizlemedeki ok başını sürükleyin veya Açı kutusuna bir değer girin.

Yuvarlaklık

Fırçanın yuvarlaklığını belirler. Önizlemedeki siyah noktayı merkezden uzağa veya merkeze doğru sürükleyin veya Yuvarlaklık kutusuna bir değer girin. Değer ne kadar yüksek olursa yuvarlaklık da o kadar artar.

Çap

Fırçanın çapını belirler. Çap kaydırma çubuğunu kullanın veya Çap kutusuna bir değer girin.

Her seçeneğin sağındaki açılır liste, fırçanın şeklindeki çeşitlemeleri denetlemenize olanak verir. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Sabit

Sabit açıya, yuvarlaklığa veya çapa sahip bir fırça oluşturur.

Rastgele

Rastgele açı, yuvarlaklık veya çap çeşitlemelerine sahip bir fırça oluşturur. Fırça özelliklerinin hangi aralık içinde değişebileceğini belirlemek için, Çeşitleme kutusuna bir değer girin. Örneğin, Çap değeri 15, Çeşitleme değeri 5'se, çap 10, 20 veya ikisi arasında herhangi bir değer olabilir.

Basınç

Stilus çizim kalemine uygulanan basınca göre açısı, yuvarlaklığı veya çapı değişen bir fırça oluşturur. Bu seçenek, en çok Çap ile birlikte kullanıldığında yararlı olur. Yalnızca, grafik tabletiniz varsa kullanılabilir. Fırça özelliklerinin orijinal değerden hangi aralık içinde farklılaşabileceğini belirlemek için Çeşitleme kutusuna bir değer girin. Örneğin, Yuvarlaklık değeri %75, Çeşitleme değeri %25'se, en açık kontur %50, en koyu kontursa %100 olur. Basınç ne kadar hafif olursa fırça darbesi o kadar açılı olur.

Stilus Tekeri

Stilus tekerinin oynatılmasına göre çapı değişen bir fırça oluşturur. Bu seçenek yastıklamasında stilus tekerleği bulunan ve bu kalemi algılayabilen grafik tabletiyle birlikte pistole kalemiyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır .

Eğme

Stilus çizim kaleminin eğimine göre açısı, yuvarlaklığı veya çapı değişen bir fırça oluşturur. Bu seçenek, en çok Yuvarlaklık ile birlikte kullanıldığında yararlı olur. Yalnızca, kalemin dikey açıya ne kadar yakın olduğunu algılayabilen bir grafik tabletiniz varsa kullanılabilir.

Yatak

Kalemin davranışına göre açısı, yuvarlaklığı veya çapı değişen bir fırça oluşturur. Bu seçenek en çok, kaligrafi fırçalarının açısını denetlemek için kullanıldığında, özellikle fırçayı boya fırçası gibi kullanıyorsanız yararlıdır. Yalnızca, kalemin hangi yöne eğildiğini algılayabilen bir grafik tabletiniz varsa kullanılabilir.

Dönüş

Stilus çizim kaleminin ucunun nasıl döndürüldüğüne bağlı olarak açısı, yuvarlaklığı veya çapı değişen bir fırça oluşturur. Bu seçenek en çok, kaligrafi fırçalarının açısını denetlemek için kullanıldığında, özellikle fırçayı kesik uçlu kalem gibi kullanıyorsanız yararlıdır. Yalnızca, bu türden dönüş hareketlerini algılayabilen bir grafik tabletiniz varsa kullanılabilir.

Saçılma, resim ve desen fırçaları için renklendirme seçenekleri

Saçılma, resim veya desen fırçasının boyadığı renk, mevcut kontur rengine ve fırçanın renklendirme yöntemine bağlıdır. Renklendirme yöntemini ayarlamak için, Fırça Seçenekleri iletişim kutusunda aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Yok

Renkleri, Fırçalar panelindeki fırçada göründükleri şekilde görüntüler. Fırçayı Fırçalar panelindekiyle aynı renklerde tutmak için Yok'u seçin.

Renk Tonları

Fırça darbesini, kontur renginin renk tonlarında görüntüler. Resmin siyah olan kısımları kontur rengini alır, siyah olmayan kısımlar kontur renginin tonlarını alır, beyazsa beyaz kalır. Kontur olarak bir spot renk kullanırsanız, Renk Tonları, spot rengin tonlarını üretir. Siyah beyaz olan fırçalar için veya bir fırça darbesini spot renkle boyamak istiyorsanız, Renk Tonları'nı seçin.

Renk Tonları ve Gölgeler

Fırça darbesini, kontur renginin renk tonlarında ve gölgelerinde görüntüler. Renk Tonları ve Gölgeler, siyahla beyazı korur; ikisinin arasındaki her şey, kontur rengi kapsamında siyahtan beyaza kadar bir karışım haline gelir. Renk Tonları ve Gölgeler'i spot renklerle kullandığınızda siyah eklendiğinden, tek bir kalıpla baskı yapamayabilirsiniz. Gri tonlamalı fırçalar için Renk Tonları ve Gölgeler'i seçin.

Ton Kaydırma

Fırça resminde, Ana Renk kutusunda gösterilen ana rengi kullanır. (Varsayılan değer olarak ana renk, resimdeki en belirgin renktir.) Fırça resminde ana renkte olan her şey kontur rengi haline gelir. Fırça resmindeki diğer renkler, kontur rengiyle ilişkili renkler haline gelir. Ton Kaydırma, siyahı, beyazı ve griyi korur. Birden çok renk kullanan fırçalarda Ton Kaydırma'yı kullanın. Ana rengi değiştirmek için, Ana Renk damlalığını tıklatın, damlalığı, iletişim kutusundaki önizleme resmine götürün ve ana renk olarak kullanmak istediğiniz rengi tıklatın. Ana Renk kutusundaki renk değişir. Damlalığı seçili durumdan çıkartmak için, damlalığı tekrar tıklatın.

Her seçim hakkında bilgi ve örnekler için Uçlar'ı tıklatın.

Saçılma fırçası seçenekleri

Boyut

Nesnelerin boyutunu denetler.

Aralık

Nesneler arasındaki boşluk miktarını denetler.

Saçılma

Nesnelerin yolun iki yanında bağımsız olarak yolu ne kadar yakından izleyeceğini denetler. Değer ne kadar yüksek olursa nesneler yoldan o kadar uzak olur.

Dönüş

Nesnelerin dönüş açısını denetler.

Döndürme Şuna Göreli

Saçılan nesnelerin dönüş açısını sayfaya veya yola göre ayarlar. Örneğin, 0° dönüşte Sayfa seçerseniz, nesneler sayfanın üst tarafına dönük olur. 0° dönüşte Yol seçerseniz, nesneler yola teğet olur.

Her seçeneğin sağındaki açılır liste, fırçanın şeklindeki çeşitlemeleri denetlemenize olanak verir. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Sabit

Sabit boyuta, aralığa, dağılmaya ve dönüşe sahip bir fırça oluşturur.

Rastgele

Rastgele boyut, aralık, dağılma ve dönüş çeşitlemelerine sahip bir fırça oluşturur. Fırça özelliklerinin hangi aralık içinde değişebileceğini belirlemek için, Çeşitleme kutusuna bir değer girin. Örneğin, Çap değeri 15, Çeşitleme değeri 5'se, çap 10, 20 veya ikisi arasında herhangi bir değer olabilir.

Basınç

Stilus çizim kalemine uygulanan basınca göre açısı, yuvarlaklığı veya çapı değişen bir fırça oluşturur. Bu seçenek yalnızca, grafik tabletiniz varsa kullanılabilir. Sağdaki kutuya bir değer girin veya Maksimum kaydırma çubuğunu kullanın. Basınç için en hafif tablet basıncı olarak Minimum değeri, en güçlü basınç olarak da Maksimum değeri kullanılır. Bu ayarı Çap için seçerseniz, ne kadar bastırılırsa nesneler o kadar büyür.

Stilus Tekeri

Stilus tekerinin oynatılmasına göre çapı değişen bir fırça oluşturur. Bu seçenek yalnızca yastıklamasında stilus tekerleği olan grafik tabletiniz varsa ve girdileri bu kalemden algılayabiliyorsanız kullanılabilir.

Eğme

Stilus çizim kaleminin eğimine göre açısı, yuvarlaklığı veya çapı değişen bir fırça oluşturur. Yalnızca, kalemin dikey açıya ne kadar yakın olduğunu algılayabilen bir grafik tabletiniz varsa kullanılabilir.

Yatak

Stilus çizim kaleminin yatağına göre; açısı, yuvarlaklığı veya çapı değişen bir fırça oluşturur. Bu seçenek, en çok fırçaların açısını denetlemek için kullanıldığında yararlı olur. Yalnızca, kalemin hangi yöne eğildiğini algılayabilen bir grafik tabletiniz varsa kullanılabilir.

Dönüş

Stilus çizim kaleminin ucunun nasıl döndürüldüğüne bağlı olarak açısı, yuvarlaklığı veya çapı değişen bir fırça oluşturur. Bu seçenek, en çok fırçaların açısını denetlemek için kullanıldığında yararlı olur. Yalnızca, bu türden dönüş hareketlerini algılayabilen bir grafik tabletiniz varsa kullanılabilir.

Resim fırçası seçenekleri

Genişlik

Resmin, orijinal kalınlığına göreli olarak kalınlığını ayarlar. Genişlik seçeneği kaydırıcısını kullanarak genişliği belirleyebilirsiniz. Resim fırçasının Genişlik açılır menüsünde Basınç, Stilus Tekeri, Eğme, Yatak ve Dönüş gibi ölçek çeşitlerini ayarlamak için kalem tableti seçenekleri bulunur. Varsayılan resim fırçası genişliği %100'dir.

Not: Genişlik aracını belirli bir Resim fırçası kontur örneğinde kullanırsanız tüm tablet verileri Genişlik noktalarına dönüştürülür. Genişlik açılır listesinde Genişlik Noktaları/Profiller seçeneğinin seçili olduğuna dikkat edin.

Fırça Ölçeği Seçenekleri

Ölçeklenmiş resmin boyut oranını korur. Kullanılabilir seçenekler şunlardır: Orantılı Ölçekle, Kontur Uzunluğunu Sığdırmak İçin Uzat, Kılavuzlar Arasında Uzat.

Yön

Çizgiye göre resmin yönünü belirler. Yönü ayarlamak için ilgili oku tıklatın: Resmin sol tarafını dolgunun uç noktası olarak yerleştirmek için  ; resmin sağ tarafını dolgunun uç noktası olarak yerleştirmek için ; resmin üst tarafını dolgunun uç noktası olarak yerleştirmek için ; resmin alt tarafını dolgunun uç noktası olarak yerleştirmek için .

Boyunca Çevir veya Yanında Çevir

Çizgiye göre resmin yönelimini belirler.

Renklendirme

Kontur ve renklendirme yöntemi için bir renk seçin. Bu açılır listeyi kullanarak farklı renklendirme yöntemlerinden birini seçebilirsiniz. Renk Tonları, Renk Tonları ve Gölgeler ve Ton Kaydırma seçenekleri bulunur.

Çakıştır

Bir nesnenin kenarlarının birleşim ve kat yerlerinin üst üste binmesini önlemek için Çakışma ayar düğmesini seçebilirsiniz.

Resim fırçalarının gelişmiş özelliklerini kullanma hakkında bir video için bkz. Gelişmiş resim ve desen fırçalarını kullanma.

Parçalı resim fırçası

Parçalı resim fırçası, bir resim fırçası sonlarının uzatılamayan kısımlarını tanımlama özelliğine sahiptir. Resim fırçasının Fırça Seçenekleri iletişim kutusunda, Kılavuzlar Arasında Uzat seçeneğini belirleyin ve iletişim kutusunun önizleme bölümünde kılavuzları ayarlayın.

Resim Fırçası seçenekleri
Resim fırçasının Fırça Seçenekleri iletişim kutusundaki Kılavuzlar Arasında Uzat seçeneği

Kılavuzlar arasında kalan resim, resim fırçasının yol uzunluğuna sığmasını sağlamak için genişletilen veya daraltılan fırça kısmıdır.

Parçalı resim fırçası ile parçalı olmayan resim fırçası arasında karşılaştırma
Parçalı resim fırçası ile parçalı olmayan resim fırçası arasında karşılaştırma

A. Parçalı resim fırçası B. Parçalı olmayan resim fırçası 

Desen fırçası seçenekleri

Ölçek

Orijinal boyutlarına göreli olarak döşemelerin boyutlarını ayarlar. Ölçek seçeneği kaydırıcısını kullanarak ölçeği belirleyin. Desen fırçası aracının açılır listesinde, basınç, Stilus Tekeri, Eğme, Yatak ve Dönüş gibi ölçek çeşitlemesini ayarlamak için kalem tableti seçenekleri bulunur.

Not: Genişlik aracını belirli bir Desen fırça darbesi örneğinde kullanırsanız tüm tablet verileri Genişlik noktalarına dönüştürülür. Kontur seçeneklerinin Ölçek açılır menüsünde, Genişlik Noktaları/Profiller seçeneğinin seçili olduğuna dikkat edin.

Aralık

Döşemeler arasındaki boşluğu ayarlar.

Döşeme düğmeleri

Yolun farklı kısımlarına farklı desenler uygulamanızı sağlar. Tanımlamak istediğiniz döşemenin döşeme düğmesini tıklatın ve kayar listeden bir desen renk örneği seçin. Gerekiyorsa diğer döşemelere de desen renk örnekleri uygulamak için aynı yöntemi tekrarlayın.

Not: Desen fırçası seçeneklerini ayarlamadan önce kullanmak istediğiniz desen döşemelerini Renk Örnekleri paneline eklemiş olmanız gerekir. Desen fırçası oluşturduktan sonra, başka bir resimde kullanmayı düşünmüyorsanız desen döşemelerini Renk Örnekleri panelinden silebilirsiniz.

Desen fırçasındaki döşemeler
Desen fırçasındaki döşemeler

A. Kenar döşemesi B. Dış Köşe döşemesi C. İç Köşe döşemesi D. Başlangıç döşemesi E. Son Döşeme 

Boyunca Çevir veya Yanında Çevir

Çizgiye göre desenin yönelimini belirler.

Sığdır

Desenlerin yola nasıl sığdırılacağını belirler: Tam Sığdır, nesneye sığacak şekilde desen döşemesini kısaltır veya uzatır. Bu seçenek, eşitsiz döşemeye yol açabilir. Sığacak Boşluğu Ekle, deseni yola orantılı şekilde uygulamak için desenler arasına boş alan ekler. Yaklaşık Yol, döşemeleri değiştirmeksizin, en yakın yaklaşık yola sığdırır. Bu seçenek, eşit döşemeyi korumak için deseni yola ortalamak yerine yolun biraz içine veya dışına uygular.

Sığdırma seçenekleri
Sığdırma seçenekleri

A. Gererek Sığdır B. Boşluk Ekleyerek Sığdır C. Yaklaşık Yol 

Renklendirme

Kontur ve renklendirme yöntemi için bir renk seçin. Bu açılır listeyi kullanarak farklı renklendirme yöntemlerinden birini seçebilirsiniz. Renk Tonları, Renk Tonları ve Gölgeler ve Ton Kaydırma seçenekleri bulunur.

Resim fırçalarının gelişmiş özelliklerini kullanma hakkında bir video için bkz. Gelişmiş resim ve desen fırçalarını kullanma.

Kıl fırça

Kıl fırça, kıllı doğal fırça görünümlü fırça konturu oluşturmanıza olanak sağlar. Kıl fırça ile şunları yapabilirsiniz:

 • Gerçek fırçalarla ve suluboya gibi bir araçla yapılabilen boyama efektlerini taklit edebileceğiniz doğal ve akıcı fırça konturları oluşturabilirsiniz.

 • Fırçaları önceden oluşturulmuş bir kitaplıktan seçin veya sağlanan yuvarlak, düz veya yelpaze gibi uç şekillerinden kendi fırçalarınızı oluşturun. Ayrıca, kıl uzunluğu, sertliği ve boya opaklığı gibi diğer fırça özellikleri tanımlayabilirsiniz.

Farklı Kıl fırça şekilleri
Çizim için farklı Kıl fırça şekilleri ve özellikleri kullanan illüstrasyon

Kıl fırçayı bir grafik tabletiyle birlikte kullandığınızda, Illustrator tabletin üzerindeki stilusun hareketlerini etkileşimli olarak izler. Illustrator, çizim yolunun her noktasındaki yön ve basınç girdisini her yönden değerlendirir. Illustrator, stilusun x ekseni konumu, y ekseni konumu, basıncı, eğimi, davranışı ve döndürmesini gözeterek çıktı sağlar.

Dönüşü destekleyen bir tablet ve stilus kullanırken fırçanın ipucunu gösteren bir imleç ek açıklayıcısı görüntülenir. Bir fare gibi başka girdi aygıtları kullanıldığında bu ek açıklayıcı görüntülenmez. Ek açıklayıcı, kesin imleçleri kullanırken de devre dışıdır.

Not:

Kıl fırçanın tüm özelliklerini keşfetmek için Art (6D) Kalemi ile Wacom Intuos 3 veya sonraki bir tablet kullanın. Illustrator, bu aygıt bileşiminin sağladığı tüm 6 derece özgürlüklerini yorumlayabilir. Ancak, Wacom Grip kalemi ve Resim Fırçası kalemi dönüş gibi bazı özellikleri yorumlayamayabilir. Yorumlanmamış bu özellikler, fırça darbelerinin sonuçlarında sabitler olarak değerlendirilir.

Fare kullanırken yalnızca x ve y eksenin hareketleri kaydedilir. Eğme, davranış, dönüş ve basınç gibi diğer girdiler sabit kalarak daha eşit ve tutarlı konturlar elde etmenizi sağlar.

Kıl Fırça darbeleri için aracı sürüklediğinizde geri bildirim görüntülenir. Bu geri bildirim, nihai konturun yaklaşık bir görünümünü verir.

Not:

Kıl Fırça darbeleri, çakışan ve dolgulu birçok saydam yoldan oluşur. Bu yollar, Illustrator uygulamasındaki diğer tüm dolgulu yollar gibi, diğer kıl fırça yolları dahil diğer nesnelerin boyası ile etkileşime girer. Ancak, fırça darbeleri dolgusu kendinden etkileşimli değildir. Bu nedenle, katmanlı, ayrı ayrı kıl fırça darbeleri yığılma oluşturur ve birbirleri ile etkileşime girer, ancak olduğu yerde ileri ve geri hareket ettirilmiş tek bir fırça darbesi kendi kendisi ile etkileşime girmez ve yığılma oluşturmaz.

Kıl fırçayı kullanma

Kıl fırçayı kullanmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Yeni fırça simgesini tıklatarak veya Fırçalar paneli menüsünden Yeni Fırça'yı seçerek bir fırça tanımı oluşturun.

 2. Kıl Fırça seçeneğini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

  Kıl Fırça Seçenekleri iletişim kutusu
  Kıl Fırça Seçenekleri iletişim kutusu

 3. Kıl Fırça Seçenekleri iletişim kutusunda şunları belirleyin:

  Adı

  adı. Fırça adı maksimum 31 karakter uzunluğunda olabilir.

  Şekil

  Farklı çizim deneyimleri ve kıl fırça yolları sunan on farklı fırça modelinden birini seçin.

  Boyut

  Fırça boyutu, fırçanın çapını gösterir. Kıl fırça çapı bir fiziksel ortam fırçasındaki gibi kılların tutamaçla birleştiği noktadan (demir halka)itibaren ölçülür. Fırça boyutunu kaydırıcıyı kullanarak veya boyutu doğrudan metin alanında girerek belirtin. Bu aralık 1 mm ile 10 mm arasında olabilir.

  Orijinal Fırça tanımının fırça boyutu Fırçalar panelinde Fırça önizlemesinde görüntülenir.

  Not: Köşeli parantez tuşları, [ ve ], boyutu uygun bir şekilde küçültmek ve büyütmek için kullanılır. Köşeli parantez tuşları, boyutu 1 mm'lik artışlarla artırır ve azaltır.

  Kıl Uzunluğu

  Kıl uzunluğu, kılların kıl ucunun tutamacıyla birleştiği noktadan başlar. Kılların uzunluğu diğer kıl fırça seçenekleriyle aynı şekilde Kıl Uzunluğu kaydırıcısını sürükleyerek veya Kıl Uzunluğu alanında tam değeri girerek (%25 - %300) belirlenebilir.

  Kıl Yoğunluğu

  Kıl Yoğunluğu, fırça boynunun belirlenen bir alanındaki kıl sayısıdır. Bu özelliği de diğer kıl fırça seçenekleri gibi ayarlayabilirsiniz. Kıl yoğunluğu %1 ile %100 aralığındadır ve fırça boyutu ve fırça uzunluğuna göre hesaplanır.

  Kıl Kalınlığı

  Kıl kalınlığı, inceden kabaya (%1 ve %100 arasında) kadar değişebilir. Kıl kalınlığını diğer kıl fırça seçeneklerinde olduğu gibi kaydırıcıyı sürükleyerek veya metin alanına kalınlık değerini girerek ayarlayın.

  Boya Opaklığı

  Bu seçenek, kullanılan boyanın opaklığını ayarlamanızı sağlar. Boya opaklığı %1 ile (Saydam) %100 (opak) arasında değişebilir. Belirtilen opaklık değeri fırçada kullanılan maksimum opaklıktır. Kıl fırça darbelerinin opaklığını ayarlamak için sayı tuşlarını [0-9] kısayol olarak şu şekilde kullanabilirsiniz:

  • 0 = 100

  • 1 = %10

  • 9 = 90

  Diğer durumlarda, örneğin, 35 girerseniz opaklık %35'e ayarlanır ve 356 girerseniz opaklık değeri 56'ya ayarlanır (son iki rakam). Sonu 00 ile biten tüm rakam satırları %100 olarak ayarlanır.

  Sertlik

  Sertlik, kılların sertliğini belirtir. Düşük bir sertlik değeri ayarlarsanız, kıllar esnek olur. Daha yüksek bir değer belirlediğinizde sertleşmeye başlarlar. Kıl sertliği %1 ve %100 aralığındadır.

 4. Fırça tanımını seçilen ayarlarla oluşturmak için Tamam'ı tıklatın.

Fırça aracı seçiliyken ve Fırçalar panelinde bir Kıl fırça tanımı seçiliyken Kıl fırçayı kullanarak resim oluşturabilirsiniz.

Bir belgeyi 30'dan fazla kıl fırça darbesiyle yazdırmayı, kaydetmeyi veya saydamlığını düzleştirmeyi denerseniz, bir uyarı mesajı görüntülenir. Bu uyarılar dosya içeriğini kaydettiğinizde, yazdırdığınızda ve düzleştirdiğinizde görüntülenir.

Uyarı iletişim kutusu
Bir belgeyi 30'dan fazla kıl fırça darbesi ile yazdırmayı denediğinizde görüntülenen uyarı iletişim kutusu

Uyarı iletişim kutusu
Bir belgeyi 30'dan fazla kıl fırça darbesi ile kaydetmeyi denediğinizde görüntülenen uyarı iletişim kutusu

Uyarı iletişim kutusu
30'dan fazla kıl fırça darbeli bir belgenin saydamlığını düzleştirmeye çalıştığınızda görüntülenen uyarı iletişim kutusu

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi