Grafik stilleri hakkında

Grafik stili, yeniden kullanılabilir bir görünüm nitelikleri kümesidir. Grafik stilleri, bir nesnenin görünümünü çabucak değiştirmenize olanak verir; örneğin, bir adımda dolgu ve kontur rengini veya saydamlığını değiştirebilir, efektler uygulayabilirsiniz. Grafik stilleriyle uygulayacağınız bütün değişiklikler tümüyle geri alınabilir niteliktedir.

Grafik stillerini nesnelere, gruplara veya katmanlara uygulayabilirsiniz. Gruba veya katmana grafik stili uyguladığınızda, gruptaki veya katmandaki her nesne, o grafik stilinin özelliklerini devralır. Örneğin, %50 opaklıktan oluşan bir grafik stiliniz olduğunu kabul edelim. Bu grafik stilini bir katmana uygularsanız, o katmanda bulunan veya sonradan eklenecek olan tüm nesneler %50 opak görünecektir. Ancak, bir nesneyi o katmandan dışarı taşırsanız, nesnenin görünümü önceki opaklığına geri döner.

Görünüm panelini ve Grafik Stilleri panelini kullanma hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_tr .

Not:

Grafik stilini bir gruba veya katmana uyguladığınızda stilin dolgu rengi resimde görünmezse, Görünüm panelinde Dolgu niteliğini İçindekiler girişinin üzerine sürükleyin.

Grafik Stilleri paneline genel bakış

Grafik Stilleri panelini (Pencere > Grafik Stilleri), görünüm nitelikleri kümeleri oluşturmak, adlandırmak ve uygulamak için kullanırsınız. Panelde belge oluşturduğunuzdaki varsayılan grafik stilleri dizisi listelenir. Belge açık ve etkin durumdayken, etkin belgeyle birlikte kaydedilmiş olan grafik stilleri panelde görüntülenir.

Stilde dolgu ve kontur yoksa (örneğin, yalnızca efekt stili) minik resim nesne şeklinde siyah anahat ve beyaz dolguyla görüntülenir. Ek olarak, dolgu veya kontur olmadığını belirten küçük kırmızı bir eğik çizgi görüntülenir.

Yazım için stil oluşturduysanız, kare yerine harfe uygulanan stile ait minik resmi görmek için Grafik Stilleri paneli menüsünden Önizleme İçin Metin Kullan'ı seçin.

Stilleri daha net görmek için seçili nesnedeki stilin önizlemesini görüntülemek için Grafik Stilleri panelinde stilin minik resmini sağ tıklatıp (Windows) ya da Ctrl tuşu basılı olarak tıklatıp (Mac OS) görüntülenen açılan büyük minik resmi görüntüleyin.

Görünüm panelini ve Grafik Stilleri panelini kullanma hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_tr .

Açılan büyük minik resim için stil minik resmini sağ tıklatma
Açılan büyük minik resim için stil minik resmini sağ tıklatın. Seçili stil yalnızca efekt stili.

Grafik stillerinin panelde görüntülenme şeklini değiştirme

 1. Aşağıdakilerden istediğinizi yapın:

  • Panel menüsünden görünüm boyutu seçeneği belirleyin. Minik resimleri görüntülemek için Minik Resim Görünümü'nü seçin. Küçük minik resimlerle adlandırılmış stiller listesini görüntülemek için Küçük Liste Görünümü'nü seçin. Büyük minik resimlerle birlikte adlandırılmış stiller listesini görüntülemek için Büyük Liste Görünümü'nü seçin.

  • Stili kare veya nesnenin görüntülendiği biçimde görüntülemek için panel menüsünden Önizleme İçin Kare Kullan'ı seçin.

  • Grafik stilini başka bir konuma sürükleyin. İstediğiniz konumda siyah bir çizgi çıktığında fare düğmesini bırakın.

  • Grafik stilleri alfabetik veya sayısal sıralamada (Unicode sıralama) listelemek için panel menüsünden Ada Göre Sırala seçeneğini belirleyin.

  • T harfinde stili görüntülemek için panel menüsünde Önizleme İçin Metin Kullan'ı seçin. Bu görünüm metne uygulanan stiller için daha doğru görsel açıklama sağlar.

    

  Önizleme için metin kullanan yazımla ilgili grafik stili
  Önizleme için metin kullanan yazımla ilgili grafik stili

Grafik stilleri oluşturma

Nesneye görünüm nitelikleri uygulayarak sıfırdan bir grafik stili oluşturabilirsiniz veya diğer grafik stillerine dayalı grafik stili oluşturabilirsiniz. Varolan grafik stillerini de çoğaltabilirsiniz.

Grafik stili oluşturma

 1. Nesne seçin, dolgular ve konturlar, efektler ve saydamlık ayarları dahil olmak üzere istediğiniz görünüm kombinasyonunu uygulayın.

  Görünüm niteliklerini ayarlamak ve sıralamak, birden çok dolgu ve kontur oluşturmak için, Görünüm panelini kullanabilirsiniz. Grafik stilinde örneğin, her biri çeşitli renklerin etkileşim şeklini tanımlayan farklı birer opaklık ve karıştırma modunda üç dolgu bulunabilir.

 2. Aşağıdakilerden istediğinizi yapın:

  • Grafik Stilleri panelinde Yeni Grafik Stili düğmesini tıklatın.

  • Panel menüsünden Yeni Grafik Stili'ni seçin, Stil Adı kutusuna adı yazıp Tamam'ı tıklatın.

  • Görünüm panelindeki minik resmi (veya illüstrasyon penceresindeki nesneyi) Grafik Stilleri paneline sürükleyin.

  • Yeni Grafik Stili düğmesini Alt (Windows) veya Option (Mac OS) düğmesini basılı tutarak tıklatın, grafik stilinin adını girin ve Tamam düğmesini tıklatın.

  Nitelikleri kaydetmek için minik resmi Görünüm panelinden Grafik Stilleri paneline sürükleyin.
  Nitelikleri kaydetmek için, minik resmi Görünüm panelinden Grafik Stilleri paneline sürükleyin.

Varolan iki veya daha çok grafik stiline dayalı olarak grafik stili oluşturma

 1. Birleştirmek istediğiniz bütün grafik stillerini seçmek için Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın, sonra da panel menüsünde Grafik Stillerini Birleştir'i seçin.

  Yeni grafik stili, seçili grafik stillerinin bütün niteliklerini içerir ve paneldeki grafik stilleri listesinin sonuna eklenir.

Grafik stilini çoğaltma

 1. Panel menüsünde Grafik Stilini Çoğalt'ı seçin veya grafik stilini Yeni Grafik Stili düğmesine sürükleyin.

  Yeni grafik stili, Grafik Stilleri panelinin alt tarafında görüntülenir.

Grafik stilini uygulama

 1. Nesne veya grup seçin (veya Katmanlar panelinde bir katmanı hedefleyin).

 2. Tek grafik stilini nesneye uygulamak için şunlardan birini yapın:

  • Kontrol panelinde, Grafik Stilleri panelinde veya bir stil kitaplığında, Stiller menüsünden bir stil seçin.

  • Grafik stilini belge penceresindeki bir nesnenin üstüne sürükleyin. (Daha önce nesnenin seçilmiş olması gerekmez.)

 3. Nesnenin varolan stil nitelikleriyle stili birleştirmek veya nesneye birden çok stil uygulamak için şunlardan birini yapın:

  • Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak stili Grafik Stilleri panelinden nesneye sürükleyin.

  • Nesneyi seçip Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak Grafik Stilleri panelinde stili tıklatın.

  Not:

  Grafik stilini uygularken yazının rengini korumak için, Grafik Stilleri panelinde Karakter Rengini Dikkate Alma seçeneğindeki işareti kaldırın.

Grafik stili kitaplıkları kullanma

Grafik stili kitaplıkları, hazır grafik stili koleksiyonlarıdır. Grafik stili kitaplığını açtığınızda, yeni bir panelde görüntülenir (Grafik Stilleri panelinde görüntülenmez). Aynen Grafik Stilleri panelinde yaptığınız şekilde, grafik stili kitaplığındaki öğeleri de seçebilir, sıralayabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Ancak, grafik stili kitaplıklarına öğe ekleyemez, kitaplıklardaki öğeleri silemez veya düzenleyemezsiniz.

Grafik stili kitaplığı açma

 1. Pencere > Grafik Stil Kitaplıkları alt menüsünden veya Grafik Stilleri paneli menüsündeki Grafik Stil Kitaplığı Aç alt menüsünden bir kitaplık seçin.

Not:

Illustrator uygulamasını başlattığınızda otomatik olarak bir kitaplığı açmak için, kitaplığın panel menüsünde Kalıcı seçeneğini işaretleyin.

Grafik stil kitaplığı oluşturma

 1. İstediğiniz grafik stillerini Grafik Stilleri paneline ekleyin ve istemediğiniz bütün grafik stillerini silin.

  Not:

  Belgede kullanılmayan bütün grafik stillerini seçmek için, Grafik Stilleri paneli menüsünde Tüm Kullanılmayanları Seç'i seçin.

 2. Grafik Stilleri paneli menüsünde Grafik Stili Kitaplığını Kaydet'i seçin.

  Kitaplığı istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Ancak, kitaplık dosyasını varsayılan konuma kaydederseniz, kitaplık adı, Grafik Stil Kitaplıkları'nın Kullanıcı Tanımlı alt menüsünde ve Grafik Stil Kitaplığı Aç menüsünde görüntülenir.

Grafik stillerini bir kitaplıktan Grafik Stilleri paneline taşıma

 • Bir veya birden çok grafik stilini, grafik stilleri kitaplığından Grafik Stilleri paneline sürükleyin.

 • Eklemek istediğiniz grafik stillerini seçin ve kitaplığın panel menüsünde Grafik Stillerine Ekle'yi seçin.

 • Grafik stilini, belgedeki bir nesneye uygulayın. Grafik stili, Grafik Stilleri paneline otomatik olarak eklenir.

Grafik stilleriyle çalışma

Grafik Stilleri panelinde grafik stillerini yeniden adlandırabilir veya silebilir, bir grafik stiliyle bağlantıyı kesebilir ve grafik stili niteliklerini başka niteliklerle değiştirebilirsiniz.

Grafik stilini yeniden adlandırma

 1. Panel menüsünde Grafik Stili Seçenekleri'ni seçin, dosyayı yeniden adlandırıp Tamam düğmesini tıklatın.

Grafik stilini silme

 1. Panel menüsünde Grafik Stilini Sil'i seçip Evet'i tıklatın veya grafik stilini Sil simgesine sürükleyin.

  Grafik stilini kullanan nesneler, gruplar veya katmanlar aynı görünüm özelliklerini korur; ancak, bu özellikler artık bir grafik stiliyle ilişkilendirilmiş durumda değildir.

 1. Grafik stilinin uygulanmış olduğu nesneyi, grubu veya katmanı seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Grafik Stilleri paneli menüsünde Grafik Stiline Bağlantıyı Kes'i seçin veya panelde Grafik Stiline Bağlantıyı Kes düğmesini  tıklatın.

  • Seçimin herhangi bir görünüm niteliğini (örneğin bir dolgu, kontur, saydamlık veya efekt) değiştirin.

   Nesne, grup veya katman aynı görünüm niteliklerini korur ve bağımsız olarak düzenlenebilir hale gelir. Ancak, bu nitelikler artık bir grafik stiliyle ilişkilendirilmiş durumda değildir.

Grafik stili niteliklerini başka niteliklerle değiştirme

 • Kullanmak istediğiniz grafik stilini Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak, değiştirmek istediğiniz grafik stilinin üstüne sürükleyin.

 • Kullanmak istediğiniz nitelikleri içeren bir nesneyi veya grubu seçin (veya Katmanlar panelinde ilgili katmanı hedefleyin). Sonra, Görünüm panelinin üst kısmındaki minik resmi Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak, Grafik Stilleri panelinde değiştirmek istediğiniz grafik stilinin üstüne sürükleyin.

 • Değiştirmek istediğiniz grafik stilini seçin. Sonra, kullanmak istediğiniz nitelikleri içeren resmi seçin (veya Katmanlar panelinde bir öğeyi hedefleyin) ve Görünüm paneli menüsünde Grafik Stilini Yeniden Tanımla "Stil adı" komutunu seçin.

  Değiştirilen grafik stili adını korur, ama yeni görünüm niteliklerini devralır. Grafik stili, Illustrator belgesinde kullanıldığı bütün yerlerde yeni nitelikleri kullanacak şekilde güncelleştirilir.

Başka belgeden tüm grafik stillerini içe aktarma

 1. Pencere > Grafik Stil Kitaplıkları > Diğer Kitaplık'ı seçin veya Grafik Stilleri paneli menüsünde Grafik Stil Kitaplığı Aç > Başka Kitaplık'ı seçin.

 2. Grafik stillerini hangi dosyadan içe aktarmak istiyorsanız o dosyayı seçip Aç'ı tıklatın.

  Grafik stilleri, bir grafik stil kitaplığı panelinde görüntülenir (Grafik Stilleri panelinde görüntülenmez).

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi