Illustrator'da Değişkenler panelini kullanarak bir veri kaynak dosyasını (CSV veya XML dosyası) bir Illustrator belgesiyle birleştirdiğinizde resminizin birden fazla versiyonunu kolayca oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir şablondaki nesneleri manuel olarak değiştirmek yerine farklı çıktı yüzeyleri için hızlı ve doğru bir şekilde yüzlerce şablon versiyonu oluşturmak için veri birleştirme işlevini kullanın. Aynı şekilde, görüntünüzün üzerinde yeniden çalışmanıza gerek kalmadan etkinlik rozetleri üzerindeki katılımcı isimlerini değiştirebilir veya web afişlerindeki ve kartpostallardaki görsellerin versiyonlarını oluşturabilirsiniz. Tek bir tasarım oluşturun ve veri kaynak dosyasındaki adları veya görüntüleri içeri aktararak hızlı bir şekilde farklı versiyonlar hazırlayın.

variable-panel
Değişkenler panelini kullanarak yazdırılabilir posterler, web afişleri ve etkinlik rozetleri gibi farklı projeler için kendi tasarım şablonunuzun özel versiyonlarını oluşturun.

Ön Koşullar

Veri birleştirme için ihtiyacınız olan yalnızca veri kaynak dosyası ve hedef belgedir. 

 • Veri kaynak dosyası, hedef belgenin her versiyonunda değişen bilgiler (ör. form mektubu alıcılarının adları, fotoğrafları ve adresleri) içerir. Veri kaynak dosyası, virgülle sınırlanmış dosya (.csv) veya genişletilebilir biçimlendirme dili dosyası (.xml) olabilir. 
 • Hedef belge, şablon olarak kullanılacak ana resmi içeren bir Illustrator belgesidir. Bu belgede, veri alanı yer tutucu ve birleştirilen belgenin her versiyonunda korunan öğeler yer alabilir.

Veri birleştirme işlevine erişim

Veri birleştirme işlevine, Illustrator'daki Değişkenler panelinden erişilebilir (Pencere > Değişkenler). Belgedeki her değişkenin türü ve adı panelde listelenir. Değişken bir nesneye bağlıysa bağlı nesnenin adı Nesneler sütununda Katmanlar panelinde görüntülendiği şekilde belirtilir. Başlık çubuğundaki öğeleri tıklatarak satırları şunlara göre sıralayabilirsiniz: değişken adına, nesne adına veya değişken türüne göre.

Değişkenler paneli
Değişkenler paneli

A. Veri kümesi B. Panel menüsü C. Veri kümeleri arasında geçiş D. Bağlı nesnenin adı E. Değişken adı F. Değişken türü G. Değişkenleri kilitleme H. Nesneyi dinamikleştirme I. Görünürlüğü dinamikleştirme J. Değişkenlerin bağlantısını ayırma K. Değişken oluşturma L. Değişkenleri silme 

Veri birleştirmek için hızlı adımlar

 1. Şablon olarak kullanılacak bir Illustrator belgesi oluşturun.

 2. Kaynak veri dosyanızı CSV veya XML formatı olarak ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. Veri kaynak dosyası hazırlama.

 3. Değişkenler panelini kullanarak Illustrator'a bir veri kaynak dosyası aktarın. Daha fazla bilgi için bkz. Veri kaynak dosyasını içe aktarma.

 4. Bir değişkeni şablonunuzdaki bir nesneye bağlayın. Daha fazla bilgi için bkz. Değişkenleri nesnelere bağlama.

 5. Tüm dosyaları dışa aktarmadan önce belgeyi her veri kümesiyle önizleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Belgeyi her veri kümesiyle önizleme.

 6. Illustrator'daki Eylemler panelini kullanarak verilerden bir grup dosyayı dışa aktarın. Daha fazla bilgi için bkz. Eylemler panelini kullanarak dosyaları dışa aktarma.

Veri kaynak dosyası hazırlama

Veri kaynak dosyaları, virgülle sınırlanmış (.csv) veya Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (.xml) formatında kaydedilmelidir.

CSV kaynak dosyaları oluşturma

Virgülle sınırlanmış (.csv) bir metin dosyasında kayıtlar paragraf kesmeleriyle, alanlarsa virgül veya sekmelerle ayrılır. Veri kaynak dosyası diskteki görüntülere referansta bulunan metin veya yollar da içerebilir. Bir CSV dosyasını içe aktarmadan önce Illustrator'ın değişken türünü belirlemesi için aşağıdaki işlemleri yapın.

 1. Elektronik tablonuzu açın.

 2. Elektronik tablonuzun ilk satırına veri alan adınızı girin. Ardından aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

  • Görüntü dosyalarına referansta bulunan metin veya yollar eklemek için veri alanı adının başına "@" simgesi girin. @ simgesi sadece ilk satırda gereklidir; sonraki satırlar görüntü yollarını içermelidir.
  • Aynı şekilde, veri alan adının başına grafikler için bir "yüzde" (%) sembolü, görünürlük için "etiket" (#) sembolünü yazın.

  Not:

  • Elektronik tablonuzdaki veri alan adları boşluk içermemelidir. Örneğin, veri alanını Şirket Adı yerine Şirket_Adı olarak belirleyebilirsiniz. 
  • Aynı şekilde, bir görüntü veya grafik dosyasını referans alan yollar da boşluk içermemelidir. Örneğin, bir görüntü dosyasının yolu C:\Fotoğraflar\Ali Kaya yerine C:\Fotoğraflar\AliKaya şeklinde olmalıdır.
  • Veri kaynak dosyanızdan bağlanan tüm grafik dosyaları, virgülle sınırlanmış (.csv) dosyalar olarak kaydedilmelidir.
  • Alanın başına @ simgesini girdiğinizde hata mesajı alırsanız fonksiyonu doğrulamak için @ simgesinden önce tırnak işareti (') girin ('@Fotoğraflar gibi). Microsoft Excel gibi bazı uygulamalar @ simgesini fonksiyonlar için ayırır.

  (Windows) Veri kaynak dosyasındaki görüntü ve grafik referanslarına örnek

  Ad Yaş @Fotoğraflar %Grafikler
  Bill Tucker 36 C:\Fotoğraflar\AliKaya.jpg C:\Fotoğraflar\AliKaya.csv
  Dat Nguyen 53 C:\Belgelerim\dat.jpg C:\Belgelerim\dat.csv
  Maria Ruiz 26 C:\Fotoğraflar\Ruiz.jpg C:\Fotoğraflar\Ruiz.csv

  (macOS) Veri kaynak dosyasındaki görüntü ve grafik referanslarına örnek

  Ad Yaş @Fotoğraflar %Grafikler
  Bill Tucker 36 /Users/photos/BillTucker.jpg
  /Users/photos/BillTucker.csv
  Dat Nguyen 53 /Users/family/photos/dat.jpg
  /Users/family/photos/dat.csv
  Maria Ruiz 26 /Users/alpha/photos/Ruiz.jpg /Users/alpha/photos/Ruiz.csv
 3. Verilerinizi elektronik tabloya girin.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Microsoft Excel'in en yeni sürümü (2016 sürümü) ile oluşturulan elektronik tabloları aşağıdaki dosya formatlarında kaydedin:
   • CSV (Virgülle sınırlanmış) (*.csv).
   • CSV (MS-DOS) (*.csv)
  • Apple Numbers ile oluşturulan elektronik tabloları, Unicode (UTF-8) kodlaması ile CSV formatında kaydedin.

  Not:

  Şu anda, yukarıda belirtilen formatlarda dışa aktarılan CSV dosyaları Illustrator'da desteklenmektedir. Macintosh Virgülle Ayrılmış (.csv) gibi diğer CSV dosya formatları veri birleştirme için desteklenmez.

Bir XML dosyası hazırlama

 1. Belgenizde bir değişken tanımlayın. Daha fazla bilgi için bkz. Değişkenleri nesnelere bağlama.

 2. Değişkenler panelinde Veri Kümesini Yakala düğmesini () tıklatın. Dilerseniz Değişkenler paneli menüsünde Veri Kümesini Yakala'yı da seçebilirsiniz.

 3. İstenen sayıda veri kümesi oluşturduktan sonra veri kümelerini bir XML dosyası olarak kaydetmek için Değişken Kitaplığını Kaydet'i seçin. Ardından dosya adı ve konum belirleyip Kaydet'i tıklatın.

  save-variable-as-xml-file
  Illustrator'da oluşturduğunuz değişkenleri XML dosyası olarak dışa aktarma
 4. Şimdi veri kümelerinizi bu dosyaya eklemek için XML dosyasını Notepad++ (Windows) veya TextWrangler (macOS) gibi bir metin düzenleme uygulamasında düzenleyin.

  example-XML-file
  Örneğin: Herhangi bir metin düzenleme uygulamasını kullanarak bir XML dosyasını düzenleme

  A. Görüntünün yolunu değiştirme B. Metin dizesini değiştirme 
 5. Illustrator'da XML dosyanızı içe aktarmak için Değişkenler paneli menüsünde Değişken Kitaplığı Yükle'yi seçin. XML dosyasını seçin ve 'ı tıklatın.

  load-variable-to-data-set
  Değişkenleri Illustrator'a İçe Aktarma

Veri kaynak dosyasını içe aktarma

Değişkenleri istenen verilere bağlamak için Değişkenler panelinde bir veri kaynağını içe aktarın. Her belge için yalnızca bir veri kaynak dosyası seçilebilir.

 1. Pencere > Değişkenler'i seçin.

 2. Değişkenler panelinde İçe Aktar'ı işaretleyin.

  import-data-set_1
  Değişkenler panelini kullanarak veri kaynak dosyası aktarma
 3. Değişken Kitaplığı Yükle iletişim kutusunda, CSV veya XML formatında bir veri kaynak dosyası seçip 'ı tıklatın.

  select-a-data-source-file_1
  CSV veya XML veri kaynak dosyası seçme
 4. (İsteğe bağlı) Önce Veri Kümesi açılır menüsünden veri kümesini seçip ardından seçeneklerini belirleyerek veri kümesini düzenleyebilir,yeniden adlandırabilirveya silebilirsiniz.

  • Veri kümeleri arasında geçiş yapmak için Değişkenler panelinde VeriKümesi listesindenbir veri kümesi seçin. Dilerseniz Önceki Veri Kümesi düğmesini () veya Sonraki Veri Kümesi düğmesini () tıklatabilirsiniz.
  • Çalışma yüzeyindeki verileri geçerli veri kümesine uygulamak için Değişkenler paneli menüsünden VeriKümesini Güncelle öğesini seçin.
  • Bir veri kümesini yeniden adlandırmak için metni doğrudanVeri Kümesimetin kutusunda düzenleyin. Alternatif olarak Veri Kümesi sözcüklerini (Veri Kümesi metin kutusunun solunda yer alır)çift tıklatıp yeni birad girebilirve Tamam'ı tıklatabilirsiniz.
  • Bir veri kümesini silmek için Sil simgesini tıklatın. Dilerseniz Değişkenler panel menüsündeki Veri Kümesini Sil'i seçebilirsiniz.

Değişkenleri nesnelere bağlama

Şablondaki değiştirmek istediğiniz öğeleri tanımlamak için değişkenleri kullanın. Dört farklı türde değişken tanımlayabilirsiniz: Görünürlük değişkeni, Metin Dizesi değişkeni, Bağlı Dosya değişkeni ve Grafik Verileri değişkeni. Değişkenin türü, hangi nesne niteliklerinin değiştirilebilir (dinamik) olduğunu belirtir. Belgedeki her değişkenin türü ve adı panelde listelenir. Değişken bir nesneye bağlıysa bağlı nesnenin adı Nesneler sütununda Katmanlar panelinde görüntülendiği şekilde belirtilir.

Değişken türü Değişken türünü belirten simge
Tanım
Görünürlük değişkenleri Resmi gösterir veya gizler.
Metin Dizesi değişkenleri Bir metin dizesinin yerine kullanılır.
Bağlantılı Dosya değişkenleri Çalışma yüzeyindeki nesnenin yerine başka bir dosyadaki nesneyi yerleştirir.
Grafik Verileri değişkeni Bir grafikteki değerlerin yerine kullanılır.
Türsüz (bağlantısız) değişken Hiçbir nesneye bağlı değildir.

Illustrator'da değişkenleri tanımlamak için aşağıdaki işlemleri yapın:

 1. Bir nesne seçin.

 2. Değişkenler panelinde (Pencere> Değişkenler), nesneyi bağlamak istediğiniz değişkeni seçin.

 3.  Nesneyi değişkene bağlamak için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

  • Nesneyi Dinamikleştir () düğmesini tıklatın.
  • Panel menüsünden Nesneyi Dinamikleştir'i seçin.

Bir nesneye bağlamadan bir değişken oluşturmak için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 1. Değişkenler panelinden Yeni Değişken düğmesini () tıklatın veya panel menüsünden Yeni Değişken öğesini seçin.

 2. Değişkene sonradan bir nesne bağlamak için nesneyi ve değişkeni seçin ve Görünürlüğü Dinamikleştir düğmesini () veya Nesneyi Dinamikleştir düğmesini tıklatın (). Dilerseniz panel menüsünden bu seçeneklerden birini işaretleyin.

Değişkenlerle çalışma

Değişkenler panelini kullanarak bir değişkenin adını veya türünü düzenleyebilir, bağlantısını ayırabilir ve bir değişkeni kilitleyebilirsiniz.

Değişkenin bağlantısının ayrılması, değişkenle nesneleri arasındaki bağlantıyı keser. Değişkenlerin kilitlenmesi, değişken oluşturmanızı, değişken silmenizi ve değişken seçeneklerini düzenlemenizi engeller. Ancak, nesneleri, kilitli değişkenlere bağlayabilir ve bağlantısını ayırabilirsiniz.

Değişkenin adını ve türünü değiştirme

 1. Değişkenler panelinde değişkeni çift tıklatın. Dilerseniz Değişkenler panelinde değişkeni seçebilir ve Değişkenler paneli menüsünde Değişken Seçenekleri'ni işaretleyebilirsiniz.

Değişkenin bağlantısını ayırma

 1. Değişkenler panelinde Değişkeni Ayır düğmesini () tıklatın veya Değişkenler paneli menüsünde Değişkeni Ayır'ı seçin.

Belgedeki bütün değişkenleri kilitleme veya kilidini açma

 1. Değişkenler panelinde Değişkenleri Kilitle  veya Değişkenlerin Kilidini Kaldır  düğmesini tıklatın.

Değişkenleri silme

Değişken silindiğinde, Değişkenler panelinden kaldırılır. Nesneye bağlı bir değişkeni silerseniz, nesne statik hale gelir (eğer nesne aynı zamanda başka türden bir değişkene de bağlı değilse).

 1. Silmek istediğiniz değişkeni seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Değişkenler panelinde Değişkeni Sil düğmesini () tıklatın veya Değişkenler paneli menüsünde Değişkeni Sil'i seçin.

  • Değişkeni onaya gerek kalmadan silmek için Değişkeni Sil düğmesinin () üzerine sürükleyin.

Dinamik nesneleri düzenleme

Değişkenle ilişkilendirilmiş verileri, verilerin bağlı olduğu nesneyi düzenleyerek değiştirebilirsiniz. Örneğin, Görünürlük değişkeniyle çalışıyorsanız nesnenin görünürlük durumunu, Katmanlar panelinde değiştirirsiniz. Dinamik nesneleri düzenleyerekşablonda kullanılacak birden çokveri kümesi oluşturabilirsiniz.

 1. Çalışma yüzeyinde dinamik nesneyi seçin veya bir dinamik nesneyi otomatik olarak seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak, Değişkenler panelinde bir değişkeni tıklatın.

  • Değişkenler panelinde bir değişken seçin ve Değişkenler paneli menüsünden Bağlı Nesneyi Seç'i işaretleyin.

  • Tüm dinamik nesneleri seçmek için, değişkenler panel menüsünden Tüm Bağlı Nesneleri Seç öğesini belirleyin.

 2. Nesneyle ilişkilendirilmiş verileri şu şekilde düzenleyin:

  • Metinlerde, metin dizesini çalışma yüzeyinde düzenleyin.

  • Bağlı dosyalarda, Bağlantılar panelini veya Dosya > Yerleştir komutunu kullanarak görüntüyü bir başkasıyla değiştirin.

  • Grafiklerde, verileri Grafik Verileri iletişim kutusunda düzenleyin.

  • Dinamik görünürlüğe sahip tüm nesnelerde, nesnenin görünürlük durumunu, Katmanlar panelinde değiştirin.

XML Kimliklerini kullanarak dinamik nesneler tanımlama

Değişkenler panelinde, dinamik nesnelerin adları, Katmanlar panelinde görüntülendiği şekilde belirtilir. Şablonu, başka Adobe uygulamalarıyla kullanmak üzere SVG formatında kaydederseniz, bu nesne adlarının XML adlandırma kurallarına uygun olması gerekir. Örneğin, XML adlarının bir harfle, alt çizgiyle veya iki nokta üst üsteyle başlaması ve boşluk içermemesi gerekir.

Illustrator uygulaması, oluşturduğunuz her dinamik nesneye otomatik olarak, geçerli bir XML Kimliği atar. Nesne adlarını XML Kimlikleri kullanarak görüntülemek, düzenlemek ve dışa aktarmak için Düzenle > Tercihler > Birimler'i (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Birimler'i (Mac OS) seçin ve XML Kimliği'ni seçin.

Her veri kümesi içeren belgenin önizlemesini görüntüleme

Grafiklerinizin son halini görmek için tüm dosyaları dışa aktarmadan önce önizlemelerini görüntüleyebilirsiniz. Değişkenler panelinde, Veri Kümesinin yanındaki ok tuşlarını kullanarak belgenizdeki istediğiniz veri kümesini bulup önizleyin.

Eylemler panelini kullanarak dosyaları dışa aktarma

Değişkenleri ve bir ya da birkaç veri kümesini tanımladıktan sonra veri kümesi değerlerini kullanarak toplu iş modunda resimler oluşturabilirsiniz. Aşağıdakileri yapın:

 1. Eylemler panelini kullanarak (Pencere> Eylemler) bir eylem kaydı oluşturup belgenizi istediğiniz formatta kaydedin. Ayrıntılı bilgi için bkz. Eylemlerle otomasyon.

 2. Eylemler paneli menüsünden Toplu İş'i seçin ve bir önceki adımda oluşturduğunuz eylemi işaretleyin.

 3. Kaynak için Veri Kümeleri'ni seçerek eylemi geçerli dosyadaki her bir veri kümesine uygulayın.

 4. Hedef için işlem gören dosyalarla ne yapmak istediğinizi belirleyin. Değişiklikleri kaydetmeden dosyaları açık bırakabilirsiniz (Yok), dosyaları bulundukları konuma kaydedip kapatabilirsiniz (Kaydet ve Kapat) veya dosyaları farklı bir konuma kaydedebilirsiniz (Klasör).

  Seçtiğiniz Hedef seçeneğine göre, başka dosya kaydetme seçenekleri belirleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Toplu bir dosya üzerinde eylem yürütme.

 5. Tamam seçeneğini tıklatın.

Veri birleştirme için şablon kaydetme

Illustrator belgesinde değişkenler tanımladığınızda veri birleştirme işlemi için bir şablon oluşturmuş olursunuz. Bu şablonu, Adobe® Graphics Server gibi farklı bir Adobe ürünüyle kullanmak için SVG formatında kaydedebilirsiniz. Örneğin, Adobe Graphics Server ile çalışan bir geliştirici, SVG dosyasındaki değişkenleri doğrudan bir veritabanına veya başka bir veri kaynağına bağlayabilir.

 1. Dosya > Farklı Kaydet'i seçin, bir dosya adı girin, dosya formatı olarak SVG'yi seçin ve Kaydet'i tıklatın.

 2. Daha Fazla Seçenek düğmesini tıklatın ve Adobe Graphics Server verilerini İçer'i seçin. Bu seçenek, SVG dosyasında değişken alternatifi için gereken tüm bilgileri dahil eder.

 3. Tamam seçeneğini tıklatın.

CSV dosyanızı içe aktarırken sorun mu yaşıyorsunuz?

CSV veri kaynak dosyasını yüklerken Gelen değişken kitaplığı geçerli değil hatasıyla karşılaşıyorsanız aşağıdakileri kontrol edin:

 • CSV dosyası boş değil.
 • Microsoft Excel'in en son sürümünü kullanarak oluşturduğunuz elektronik tablolar CSV (Virgülle sınırlanmış) (*.csv) ya da CSV (MS-DOS) (*.csv) olarak kaydedilmiştir ve Apple Numbers kullanılarak oluşturulanlar Unicode (UTF-8) kodlama içeren CSV formatında kaydedilmiştir. Macintosh Virgülle Ayrılmış (.csv) gibi başka bir CSV dosya formatında kaydedilmiş veri kaynak dosyaları, veri birleştirme için desteklenmez.
 • Her sütunun bir veri alan adı vardır. Örneğin, veri kaynak dosyanızda bir sütunda veri bulunduğunda ancak veri alan adı olmadığında Illustrator bir hata mesajı görüntüler.
 • Veri kaynak dosyasında dolu sütunlar arasında boş bir sütun yoktur. Örneğin, veri kaynak dosyanızda B sütununda ve D sütununda veri bulunuyorsa ancak C sütunu boşsa Illustrator bir hata mesajı görüntüler.
Example-errors-while-importing-CSV-files
Örnek: veri birleştirme için bir CSV kaynak dosyası oluşturulurken hata meydana geldi

A. Bir sütunun veri alan adı yok B. Dolu sütunlar arasında boş bir sütun var 
 • Elektronik tablonuzdaki veri alan adları boşluk içermez.
 • Veri kaynak dosyanızdaki bir görüntü veya grafik dosyasını referans alan yollar da boşluk içermez.
 • Veri kaynak dosyasından bağlanan grafik dosyaları, virgülle sınırlanmış (.csv) dosyalar olarak kaydedilir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi