Kullanıcı Kılavuzu İptal

Illustrator bulut belgelerini paylaşma ve bu belgelerde iş birliği yapma

 1. Illustrator Kullanıcı Kılavuzu
 2. Illustrator’ı tanıyın
  1. Illustrator’a giriş
   1. Illustrator’daki yenilikler
   2. Yaygın sorular
   3. Illustrator sistem gereksinimleri
   4. Apple silicon için Illustrator
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. Illustrator'daki Keşfedin paneli ile daha hızlı öğrenin
   3. Belge oluşturma
   4. Araç çubuğu
   5. Varsayılan klavye kısayolları
   6. Klavye kısayollarını özelleştirme
   7. Çalışma yüzeylerine giriş
   8. Çalışma yüzeylerini yönetme
   9. Çalışma alanını özelleştirme
   10. Özellikler paneli
   11. Tercihleri ayarlama
   12. Dokunmatik Çalışma Alanı
   13. Illustrator’da Microsoft Surface Dial desteği
   14. Düzenlemeleri geri alma ve tasarım geçmişini yönetme
   15. Görünümü döndür
   16. Cetveller, ızgaralar ve kılavuzlar
   17. Illustrator’da erişilebilirlik
   18. Güvenli Mod
   19. Çizimi görüntüleme
   20. Illustrator’ı Touch Bar ile kullanma
   21. Dosyalar ve şablonlar
  3. Illustrator’da araçlar
   1. Bir bakışta araçlar
   2. Seçme araçları
    1. Seçim
    2. Doğrudan Seçim
    3. Grup Seçimi
    4. Sihirli Değnek
    5. Kement
    6. Çalışma Yüzeyi
   3. Gezinme araçları
    1. El
    2. Görünümü Döndür
    3. Yakınlaştır
   4. Boyama araçları
    1. Degrade
    2. Kafes
    3. Şekil Oluşturucu
   5. Metin araçları
    1. Yazım
    2. Yola Yazma
    3. Dikey Metin
   6. Çizim araçları
    1. Kalem
    2. Bağlantı Noktası Ekle
    3. Bağlantı Noktasını Sil
    4. Bağlantı Noktası
    5. Kavis
    6. Çizgi Parçası
    7. Dikdörtgen
    8. Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen
    9. Elips
    10. Çokgen
    11. Yıldız
    12. Boya Fırçası
    13. Kabarcık Fırçası
    14. Kurşun Kalem
    15. Şekillendirici
    16. Dilim
   7. Değiştirme araçları
    1. Döndür
    2. Yansıtma
    3. Ölçek
    4. Yamultma
    5. Genişlik
    6. Serbest Dönüştürme
    7. Damlalık
    8. Karışım
    9. Silgi
    10. Makas
    11. Boyut
  4. Üretken Yapay Zeka (Çin ana karasında kullanılamamaktadır)
   1. Metin istemi kullanarak vektör grafiği oluşturma
   2. Metin istemi kullanarak resimleri yeniden renklendirme
  5. Hızlı eylemler
   1. Retro metni
   2. Neon ışıması metni
   3. Eski tip metin
   4. Yeniden Renklendir
   5. Taslağı vektöre dönüştür
 3. Web'de Illustrator (beta)
  1. Web'de Illustrator (beta) sürümüne genel bakış
  2. Web'de Illustrator (beta) hakkında SSS
  3. Sorun giderme hakkında SSS
  4. Web'de Illustrator (beta) için Klavye kısayolları
  5. Web'de şekil oluşturma ve şekilleri birleştirme
  6. Web'de sayfalara metin ekleme ve metinleri düzenleme
  7. Web'de renk ve degrade uygulama
  8. Web'de yol çizme ve yolları düzenleme
  9. Web'de bulut belgeleriyle çalışma
  10. Ortak çalışanları web'de düzenlemeye davet etme
 4. iPad'de Illustrator
  1. iPad’de Illustrator uygulamasına giriş
   1. iPad’de Illustrator’a genel bakış
   2. iPad’de Illustrator ile ilgili SSS
   3. Sistem gereksinimleri | iPad’de Illustrator
   4. iPad’de Illustrator uygulamasında yapabilecekleriniz veya yapamayacaklarınız
  2. Çalışma alanı
   1. iPad’de Illustrator çalışma alanı
   2. Dokunmatik kısayollar ve dokunma hareketleri
   3. iPad’de Illustrator için klavye kısayolları
   4. Uygulama ayarlarınızı yönetme
  3. Belgeler
   1. iPad’de Illustrator uygulamasında belgelerle çalışma
   2. Photoshop ve Fresco belgelerini içe aktarma
  4. Nesneleri seçme ve düzenleme
   1. Tekrar nesneleri oluşturma
   2. Nesneleri karıştırma
  5. Çizim yapma
   1. Yolları çizme ve düzenleme
   2. Şekil çizme ve düzenleme
  6. Yazım
   1. Yazım ve fontlarla çalışma
   2. Yol boyunca metin tasarımları oluşturma
   3. Kendi fontlarınızı ekleme
  7. Görüntülerle çalışma
   1. Raster görüntüleri vektörleştirme
  8. Renk
   1. Renkleri ve degradeleri uygulama
 5. Bulut belgeleri
  1. Temel bilgiler
   1. Illustrator bulut belgeleriyle çalışma
   2. Illustrator bulut belgelerini paylaşma ve bu belgelerde iş birliği yapma
   3. Belgeleri inceleme için paylaşma
   4. Adobe Illustrator için bulut depolama alanını yükseltme
   5. Illustrator bulut belgeleri | Yaygın sorular
  2. Sorun giderme
   1. Illustrator bulut belgelerinde oluşturma veya kaydetme sorunlarını giderme
   2. Illustrator bulut belgelerinde sorun giderme
 6. İçerik ekleme ve düzenleme
  1. Çizim ve boyutlandırma
   1. Çizim hakkında temel bilgiler
   2. Yolları düzenleme
   3. Piksel bakımından kusursuz resimler çizme
   4. Kalem, Kavis veya Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   5. Basit çizgiler ve şekiller çizme
   6. Dikdörtgen ve yuvarlak ızgaralar çizme
   7. Mercek parlamaları çizme ve düzenleme
   8. Görüntü İzleme
   9. Yolu basitleştirme
   10. Sembolizm araçları ve sembol kümeleri
   11. Yol parçalarını ayarlama
   12. 5 kolay adımda çiçek tasarlama
   13. Perspektif ızgarası oluşturma ve düzenleme
   14. Perspektif ızgarasında nesneler çizme ve değiştirme
   15. Nesneleri tekrar kullanmak üzere sembollere dönüştürme
   16. Web iş akışları için pikselle hizalanmış yollar çizme
   17. Boyutları ölçme ve çizme
  2. 3D nesneler ve malzemeler
   1. Illustrator’daki 3D efektler hakkında
   2. 3D grafikler oluşturma
   3. 3D nesneler üzerinde çizimi eşleme
   4. 3D metin oluşturma
   5. 3D nesneler oluşturma
  3. Renk
   1. Renk hakkında
   2. Renk seçme
   3. Renk örnekleri oluşturma ve kullanma
   4. Renkleri ayarlama
   5. Adobe Color Temaları panelini kullanma
   6. Renk grupları (renk uyumları)
   7. Renk Temaları paneli
   8. Resminizi yeniden renklendirme
  4. Boyama
   1. Boyama hakkında
   2. Dolgularla ve konturlarla boyama
   3. Canlı Boyama grupları
   4. Degradeler
   5. Fırçalar
   6. Saydamlık ve karıştırma modları
   7. Nesneye kontur uygulama
   8. Desen oluşturma ve düzenleme
   9. Kafesler
   10. Desenler
  5. Nesneleri seçme ve düzenleme
   1. Nesneleri seçme
   2. Katmanlar
   3. Nesneleri gruplama ve genişletme
   4. Nesneleri taşıma, hizalama ve dağıtma
   5. Nesneleri yığınlama    
   6. Nesneleri kilitleme, gizleme ve silme
   7. Nesneleri kopyalama ve çoğaltma
   8. Nesneleri döndürme ve yansıtma
   9. Nesnelere örgü uygulama
   10. Gerçekçi resim taslakları oluşturma
  6. Nesneleri yeniden şekillendirme
   1. Görüntüleri kırpma
   2. Nesneleri dönüştürme
   3. Nesneleri birleştirme
   4. Nesneleri kesme, bölme ve kırpma
   5. Kukla Çarpıt
   6. Nesneleri ölçekleme, yamultma ve deforme etme
   7. Nesneleri karıştırma
   8. Zarflar kullanarak yeniden şekillendirme
   9. Nesneleri efektlerle yeniden şekillendirme
   10. Şekillendirici ve Şekil Oluşturucu araçlarını kullanarak yeni şekiller oluşturma
   11. Canlı Köşeler ile çalışma
   12. Dokunma desteği ile geliştirilmiş yeniden şekillendirme iş akışları
   13. Kırpma maskelerini düzenleme
   14. Canlı şekiller
   15. Şekil Oluşturucu aracını kullanarak şekiller oluşturma
   16. Genel düzenleme
  7. Yazım
   1. Metin ekleme ve yazım nesneleriyle çalışma
   2. Madde işaretli ve numaralandırılmış listeler oluşturma
   3. Metin alanını yönetme
   4. Fontlar ve tipografi
   5. Görüntülerdeki metinleri düzenlenebilir metne dönüştürme
   6. Metne temel biçimlendirme ekleme
   7. Metne gelişmiş biçimlendirme ekleme
   8. Metni içe ve dışa aktarma
   9. Paragrafları formatlama
   10. Özel karakterler
   11. Yola yazma oluşturma
   12. Karakter ve paragraf stilleri
   13. Sekmeler
   14. Eksik fontları bulma (Typekit iş akışı)
   15. Arapça ve İbranice fontlar
   16. Fontlar | SSS ve sorun giderme ipuçları
   17. 3D metin efekti oluşturma
   18. Kreatif tipografi tasarımları
   19. Yazımı ölçekleme ve döndürme
   20. Satır ve karakter aralığı
   21. Tireleme ve satır sonları
   22. Yazım ve dil sözlükleri
   23. Asya dillerindeki karakterleri formatlama
   24. Asya dillerinde metinler için oluşturucular
   25. Karışım nesneleri ile metin tasarımları oluşturma
   26. Görüntü İzleme’yi kullanarak metin posteri oluşturma
  8. Özel efektler oluşturma
   1. Efektlerle çalışma
   2. Grafik stilleri
   3. Görünüm nitelikleri
   4. Taslaklar ve mozaikler oluşturma
   5. Alt gölgeler, ışımalar ve geçiş yumuşatma
   6. Efektler özeti
  9. Web grafikleri
   1. Web grafikleri oluşturmak için en iyi uygulamalar
   2. Grafikler
   3. SVG
   4. Dilimler ve görüntü eşlemeleri
 7. İçe aktarma, dışa aktarma ve kaydetme
  1. İçe aktarma
   1. Birden çok dosya yerleştirme
   2. Bağlantılı ve gömülü dosyaları yönetme
   3. Bağlantı bilgileri
   4. Gömülü görüntüleri çıkarma
   5. Photoshop’tan çizimleri içe aktarma
   6. Bitmap görüntüleri içe aktarma
   7. Adobe PDF dosyalarını içe aktarma
   8. EPS, DCS ve AutoCAD dosyalarını içe aktarma
  2. Illustrator’da Creative Cloud Libraries 
   1. Illustrator’da Creative Cloud Libraries
  3. Kaydet
   1. Çizimi kaydetme
  4. Dışa Aktar
   1. Illustrator çizimini Photoshop’ta kullanma
   2. Çizimi dışa aktarma
   3. Varlıkları toplama ve toplu hâlde dışa aktarma
   4. Dosyaları paketleme
   5. Adobe PDF dosyaları oluşturma
   6. CSS dosyalarını ayıklama | Illustrator CC
   7. Adobe PDF seçenekleri
   8. Belge bilgileri paneli
 8. Yazdırma
  1. Baskıya hazırlama
   1. Belgeleri baskı için ayarlama
   2. Sayfa boyutunu ve yönlendirmesini değiştirme
   3. Kırpma veya hizalama için kırpma işaretlerini belirleme
   4. Büyük tuval kullanmaya başlama
  2. Yazdırma
   1. Üst baskı
   2. Renk yönetimi ile yazdırma
   3. PostScript yazdırma
   4. Yazdırma hazır ayarları
   5. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   6. Saydam çizimleri yazdırma ve kaydetme
   7. Bindirme
   8. Renk ayrımlarını bastırma
   9. Degradeleri, kafesleri ve renk karışımlarını yazdırma
   10. Beyaz Üste Baskı
 9. Görevleri otomatikleştirme
  1. Değişkenler panelini kullanarak veri birleştirme
  2. Komut dosyaları ile otomasyon
  3. Eylemler ile otomasyon
 10. Sorun giderme 
  1. Bilinen sorunlar
  2. Çökme sorunları
  3. Çökmeden sonra dosyaları kurtarma
  4. Dosya sorunları
  5. Desteklenen dosya formatları
  6. GPU cihaz sürücüsü sorunları
  7. Wacom cihaz sorunları
  8. DLL dosyası sorunları
  9. Bellek sorunları
  10. Tercihler dosyası sorunları
  11. Font sorunları
  12. Yazıcı sorunları
  13. Kilitlenme raporunu Adobe ile paylaşma
  14. Illustrator performansını iyileştirme

Ekip olarak mı çalışıyorsunuz? Ortak çalışanları doğrudan Illustrator bulut belgelerinizi incelemeye ve bunlarla ilgili yorum paylaşmaya nasıl davet edeceğinizi öğrenin.

Illustrator, ekip olarak çalışırken iş birliğini kolaylaştırır. Bulut belgelerinin gücüyle, doğrudan uygulama içinden incelemeleri ve düzenlemeler yapmaları için belge bağlantılarını diğer ekip üyeleriyle paylaşabilirsiniz. Davet göndermek için Masaüstünde Illustrator veya iPad’de Illustrator’ı kullanabilirsiniz. Benzer şekilde, ortak çalışanlar paylaşılan belgeleri düzenlemek, incelemek ve yorum yapmak için masaüstü bilgisayar veya iPad kullanabilir.

düzenlemeye davet et

Belge paylaşma

Uygulamadan (Masaüstü veya iPad)

Illustrator bulut belgenizi ortak çalışanlarla paylaşmak için aşağıdaki görevleri gerçekleştirin: 

 1. Illustrator uygulamasının sağ üst köşesinde Dosya > Düzenlemeye Davet Et (masaüstü) seçeneğini belirleyin veya   simgesini (iPad) seçin.

 2. Kişileri düzenlemeye davet et bölümünü seçin ve bu belgede iş birliği yapmak istediğiniz kişinin geçerli Adobe ID e-posta adresini belirtin.

 3. [İsteğe bağlı] Yorum yaz bölümünde, ortak çalışanlar için bir not yazın.

 4. Davet göndermek ve ortak çalışanlarla aynı belge üzerinde tek tek iş birliği yapmak için Düzenlemeye Davet Et düğmesini seçin.

 5. Bağlantı erişimini kontrol etmek için Ayarlar simgesini seçin. Değiştir
  seçeneğini belirleyerek de ayarlara erişebilirsiniz.

 Alıcının davette kullanılan Adobe ID e-posta adreslerinin Illustrator, Creative Cloud masaüstü ve Creative Cloud web ile kullanılan Adobe ID'si ile eşleştiğinden emin olun. 

Düzenlemeye davet et iletişim kutusunun Üyeler bölümünde, davet edilen tüm ortak çalışanların adları ve e-posta adresleri ile paylaşılan bulut belgesinin sahibi görüntülenir.

 Dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Masaüstünüzde paylaşmak istediğiniz Illustrator belgesinin bir bulut belgesi olduğundan emin olun.  Paylaşmak istediğiniz belge bilgisayarınızda depolanıyorsa bunu bulut belgesi olarak kaydedin. Düzenlemeye davet et iletişim kutusunda Kişileri davet etmek için bulut belgesi olarak kaydet seçeneği altında Devam düğmesini tıklatın.
 • Paylaşılan bulut belgeleri üzerinde sorunsuz bir şekilde çalışmak için İnternet’e bağlı olduğunuzdan emin olun. Paylaşılan bulut belgelerinizi çevrimiçi olarak bulamıyorsanız veya herhangi bir sorunla karşılaşıyorsanız bkz. Bulut belgelerimi neden çevrimiçi olarak göremiyorum?

Ayarlar

 1. Illustrator uygulamasının sağ üst köşesinde Dosya > Düzenlemeye Davet Et (masaüstü) seçeneğini belirleyin veya   simgesini (iPad) seçin.

 2. Belgenin sahibiyseniz bağlantı erişimini kontrol etmek için Ayarlar simgesini seçebilirsiniz.

 3. Bağlantıyı paylaştığınız kişilerin yorumkopyasını kaydetme, veya iki işlemi de yapıp yapamayacağını kontrol edebilirsiniz.

 4. Paydaşların görüntülemesine ve yorum yapmasına izin vermek için bir bulut belgesini bağlantı olarak paylaşmak isterseniz Bağlantıyı gönder seçeneğini belirleyin. Yorumlar, geri bildirimi çözümlemek için uygulamaya geri gönderilir.
Yorum paylaşma ayarları
Yorum paylaşma ayarları

Creative Cloud Uygulamasından (Masaüstü veya Web)

Illustrator bulut belgelerinizi düzenlemek için Creative Cloud masaüstü ve web uygulamasından da ortak çalışanları davet edebilirsiniz.

Paylaşılan bulut belgelerini görüntüleme ve düzenleme

İNCELEYEN İÇİN

Adobe ID ile giriş yapan bir inceleyenseniz assets.adobe.com adresinden düzenleme erişimi isteyebilirsiniz. Adobe e-posta ID'niz olmasa bile Konuk olarak yorum yapabilirsiniz.

TASARIMCI İÇİN

Tasarımcıysanız Creative Cloud masaüstü ve web uygulamasının sağ üst köşesinde erişimi sağlamak veya reddetmek için Paylaşım Sayfası panelinde bir bildirim alırsınız.

Cihazınızda Illustrator henüz yüklü değilse veya güncellenmemişse uygulamayı yüklemeniz ya da güncellemeniz istenir.

Bu işlevin gerçek zamanlı olarak çalışması için her zaman etkin İnternet bağlantısı sağlamanız gerekir.

Yorumları yönetme

Paydaşlardan alınan geri bildirimleri Illustrator içinden görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Aldığınız yorumlar Illustrator'daki ilgili nesnelerle ve sayfalarla bağlantılıdır. 

Masaüstünde yorumları yönetme
Masaüstünde yorumları yönetme

iPad'de yorumları yönetme
iPad'de yorumları yönetme

Yorumları yanıtlama, çözümleme veya silme

Gözden Geçir panelinde her yorumu tek tek tıklatın  simgesini tıklatarak yorumlar için Yanıtla, Çöz veya Sil komutunu kullanın. Illustrator belgesindeki ilgili alana gitmek için herhangi bir yorumu tıklatın. 

Aşağıdaki öğeleri tıklattığınızda:

 • Raptiye ek açıklaması: Illustrator, raptiye ile işaretlenen alanla ilişkili yorumları görüntüler. 
 • Yorum: Illustrator, yorumla ilişkili nesneleri görüntüler. 
 • Tuval üzerinde bir ek açıklama: Illustrator, Gözden Geçir panelinde serbest biçimli bir şekil ile işaretlenen alanı ve ilgili yorumu görüntüler. 

Yorumlara yanıt verin

Gözden Geçir panelinde Yanıtla'yı tıklatın.

Yorumları çözümleyin, düzenleyin veya silin

Daha Fazla Seçenek'i tıklatın ve ilgili seçeneği belirleyin.

Bir yorumu sildiğinizde ilişkili tüm yanıtlar da kalıcı olarak silinir. 

@ bahsetme kullanarak paydaşlara referans verin

@bahsetme kullanarak paydaşlara referans verdiğinizde bu, Creative Cloud uygulaması ve e-posta yoluyla bildirilir. 

Uygulamadan (Masaüstü veya iPad)

Sizinle paylaşılanlar (masaüstü)
Masaüstünde paylaşılan belge

Sizinle paylaşılanlar (iPad)
iPad’de paylaşılan belge

Bulut belgesini düzenleme daveti otomatik olarak kabul edilir. Paylaşılan belgeyi görüntülemek için Masaüstünde Illustrator veya iPad'de Illustrator'ı açabilirsiniz. Aşağıdakileri yapın:

 1. Paylaşılan tüm belgelerinizi görmek için Giriş ekranı > Sizinle paylaşılanlar bölümüne gidin.

 2. Açmak ve düzenlemeye başlamak için paylaşılan belgeye tıklatın veya dokunun. Değişiklikleriniz, siz çalışırken bulutta otomatik olarak kaydedilir.

Şu anda Illustrator, her ortak çalışanın bir paylaşılan bulut belgesini tek tek düzenleyebildiği zaman uyumsuz düzenleme sağlamaktadır. Paylaşılan bulut belgesi zaten başka bir sistemde açıksa aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebildiğiniz bir iletişim kutusu görüntülenir:

 •  Paylaşılan bulut belgesinin bir kopyası üzerinde çalışmak için Kopyasını oluştur seçeneğini tıklatın.
 • Geçerli kullanıcı değişiklikleri yaptıktan sonra Tamam seçeneğini tıklatın ve belgeyi yeniden açın.

Paylaşılan bulut belgelerini yönetme

 • Sahibin ve ortak çalışanların adları ve e-posta adresleri, Düzenlemeye davet et iletişim kutusunda görünür.
 • Paylaşılan belgenin sahibi, bulut belgesini paylaşmayı durdurmak için ortak çalışanları kaldırabilir. 
 • Adobe e-posta ID'niz olmasa bile Konuk olarak yorum yapabilirsiniz.
 • Ortak çalışanlar artık katkıda bulunmak istemiyorlarsa ayrılmayı da seçebilir. 
 • Ortak çalışan ayrıldıktan veya kaldırıldıktan sonra paylaşılan belge, paylaşılan belgeler listesinden kalıcı olarak kaldırılır.
 • Ortak çalışanlar, paylaşılan belgenin sahibini kaldıramaz.

Uygulamadan (Masaüstü veya iPad)

Ortak çalışanı kaldırma
Ortak çalışanı kaldırma

Bir ortak çalışanı kaldırmak için:

 1. Illustrator menü çubuğunun sağ üst köşesinde Dosya > Düzenlemeye Davet Et (masaüstü) seçeneğini belirleyin veya  simgesini (iPad) seçin.

 2. Ortak çalışanın adının üzerine gelin ve Kaldır'ı seçin. 

Paylaşılan belgeden ayrılma
Paylaşılan belgeden ayrılma

Paylaşılan belgeden ayrılmak için:
 1. Illustrator uygulamasının sağ üst köşesinde  Dosya > Düzenlemeye Davet Et (masaüstü) seçeneğini belirleyin veya  simgesini (iPad) seçin.

 2. Kendi adınızın üzerine gelin ve Ayrıl'ı seçin. 

Creative Cloud Uygulamasından (Masaüstü veya Web)

Creative Cloud web sitesi ve masaüstü ile ortak çalışanları paylaşılan belgelerden kaldırabilirsiniz. Bkz. Davet edilen ortak çalışanları kaldırma.

İlgili kaynaklar

Bir sorunuz ya da fikriniz mi var?

Topluluğa Sorun

Sormak istediğiniz bir sorunuz veya paylaşmak istediğiniz bir fikriniz varsa Adobe Illustrator Topluluğu'na katılın. Görüşlerinizi almak isteriz.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi