Saydamlık hakkında

Saydamlık, Illustrator uygulamasının o kadar ayrılmaz bir parçasıdır ki, resminize fark etmeden saydamlık eklemeniz mümkündür. Aşağıdakilerden birini yaparak resme saydamlık ekleyebilirsiniz:

 • Nesnelerin opaklığını azaltarak, altlarındaki resimlerin görünmesini sağlayarak.

 • Saydamlık çeşitlemeleri oluşturmak için opaklık maskeleri kullanarak.

 • Çakışan nesneler arasındaki renk etkileşimini değiştirmek için bir karıştırma modu kullanarak.

 • Saydamlık içeren degradeler ve kafesler uygulayarak.

 • Alt gölgeler gibi, saydamlık içeren efektler veya grafik stilleri uygulayarak.

 • Saydamlık içeren Adobe Photoshop dosyalarını içe aktararak.

Saydamlık paneline genel bakış

Nesnelerin opaklığını ve karıştırma modunu belirlemek, opaklık maskeleri oluşturmak veya nesnenin üzerinde yer alan bir saydam nesneye altını gizleme uygulayarak nesnenin bir bölümünü ortaya çıkarmak için Saydamlık panelini (Pencere > Saydamlık) kullanın.

Saydamlık panelindeki bütün seçenekleri gösterme

 1. Panel menüsünden Seçenekleri Göster'i seçin.

Saydamlık panelinde, seçili nesnenin minik resmini gösterme

 1. Panel menüsünden Minik Resimleri Göster'i seçin. Bunun yerine, panelin sekmesindeki çift üçgeni tıklatarak, görünüm boyutları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Resimdeki saydamlığı görüntüleme

Saydam resimleri yazdırırken ve kaydederken fazladan bazı seçenekleri ayarlamanız gerekeceğinden, ne zaman saydamlık kullandığınızın farkında olmanız önemlidir. Resminizdeki saydamlığı görüntülemek için, resminizin saydam alanlarını fark edebilmek amacıyla damalı bir arka plan görüntüleyin.

 1. Görünüm > Saydam Izgarasını Göster'i seçin.
 2. (İsteğe bağlı) Dosya > Belge Ayarları'nı seçin ve saydamlık ızgara seçeneklerini ayarlayın.

  Not:

  Çalışma yüzeyinin rengini değiştirerek, resminizin renkli kağıda basıldığında nasıl görüneceğinin benzetimini de yapabilirsiniz.

Resmin opaklığını değiştirme

Tek bir nesnenin opaklığını, bir gruptaki veya katmandaki bütün nesnelerin opaklığını veya bir nesnenin dolgusunun veya konturunun opaklığını değiştirebilirsiniz.

 1. Nesne veya grup seçin (veya Katmanlar panelinde bir katmanı hedefleyin).

  Dolgunun veya konturun opaklığını değiştirmek için nesneyi seçip ardından Görünüm panelinde dolguyu veya konturu seçin.

 2. Saydamlık veya Kontrol panelindeki Opaklık seçeneğini ayarlayın.

  Not:

  Belirli bir opaklık kullanan bütün nesneleri seçmek için, o opaklığa sahip bir nesneyi seçin veya bütün seçimleri kaldırın ve Saydamlık panelinde opaklık değeri girin. Sonra Seç > Aynı > Opaklık'ı seçin.

  Katmanda birden çok nesne seçip opaklık ayarını değiştirirseniz seçili nesnelerin çakışan alanlarının saydamlığı diğer nesnelere göreli olarak değişir ve birikmeli bir opaklık gösterir. Buna karşılık, bir katmanı veya grubu hedefleyip sonra opaklığını değiştirirseniz, o katmandaki veya gruptaki nesnelere ayrı ayrı birer nesne olarak davranılır. Sadece katmanın veya grubun dışında ve altında olan nesneler saydam nesnelerin içinden gözükür. Katmana veya gruba bir nesne taşınırsa, katmanın veya grubun opaklığını devralır; bir nesne dışarıya taşınırsa, opaklığını korumaz.

  Opaklık seçeneği
  Seçilmiş ve %50 opaklığa ayarlanmış tek tek nesneler (solda) ve hedeflenmiş ve %50 opaklığa ayarlanmış katman (sağda)

Saydamlık çıkarma grubu oluşturma

Saydamlık çıkarma grubunda, grubun öğeleri birbiri içinden görünmez.

Saydamlık çıkarma grubu
Altını Gizleme Grubu seçeneği işaretlenmemiş grup (solda) ve işaretlenmiş grup (sağda)

 1. Katmanlar panelinde, altını gizleme grubuna dönüştürmek istediğiniz grubu veya katmanı hedefleyin.
 2. Saydamlık panelinde, Altını Gizleme Grubu'nu seçin. Bu seçenek görünmüyorsa, panel menüsünde Seçenekleri Göster'i seçin.

  Altını Gizleme Grubu seçeneği, sırayla şu aşamalara geçer: açık (onay işareti), kapalı (işaretsiz) ve nötr (içi çizgili bir kare). Resmi, onu kapsayan katman veya grup tarafından belirlenen altını gizleme davranışından etkilenmeyecek şekilde gruplamak istediğinizde nötr seçeneğini kullanın. Saydam nesnelerden oluşan bir katmandaki veya gruptaki nesnelerin asla birbirlerini gizlemeyeceğinden emin olmak istiyorsanız, kapalı seçeneğini kullanın.

Saydamlık oluşturmak için opaklık maskeleri kullanma

Resmin saydamlığını değiştirmek için bir opaklık maskesi ve maskeleme nesnesi kullanırsınız. Opaklık maskesi (maskeli resim de denir), içinden diğer nesnelerin görüneceği şekli sağlar. Maskeleme nesnesi, hangi alanların saydam olduğunu ve saydamlık derecesini tanımlar. Herhangi bir renkli nesneyi veya raster görüntüyü maskeleme nesnesi olarak kullanabilirsiniz. Illustrator, maskedeki opaklık düzeyleri için, maskeleme nesnesindeki renklerin gri tonlamalı eşdeğerlerini kullanır. Opaklık maskesinin beyaz olduğu yerlerde resim tamamen görünür olur. Opaklık maskesinin siyah olduğu yerlerde resim gizlenir. Maskedeki gri tonları, resimde değişen derecelerde saydamlığa neden olur.

Opaklık maskeleri
Opaklık maskesi oluşturma

A. Alttaki nesneler B. Opaklık maskesi resmi C. Siyahtan beyaza degradeyle dolgulu maskeleme nesnesi D. C, B'nin alanı üzerine getiriliyor ve B'yi maskeliyor 

Opaklık maskesini oluşturduğunuzda, Saydamlık panelinde, maskelenen resmin minik resminin sağında maskeleme nesnesinin minik resmi görüntülenir. (Bu minik resimler görüntülenmiyorsa, panel menüsünde Minik Resimleri Göster'i seçin.) Varsayılan değer olarak, maskelenen resim ve maskeleme nesnesi birbirine bağlıdır (panelde minik resimler arasındaki bağlantıyla belirtilir). Maskelenen resmi taşıdığınızda, maskeleme nesnesi de onunla birlikte taşınır. Ancak, bir maskeleme nesnesini taşıdığınızda, maskelenen resim taşınmaz. Maskeyi yerine kilitlemek ve maskelenen nesneyi ondan bağımsız olarak taşımak için, Saydamlık panelinde maskenin bağlantısını ayırabilirsiniz.

Saydamlık seçenekleri paneli
Saydamlık panelinde opaklık maskesi minik resimleri görüntülenir: soldaki minik resim opaklık maskesini temsil eder, sağdaki minik resimse maskeleme nesnelerini temsil eder

Maskeleri Photoshop ile Illustrator arasında taşıyabilirsiniz. Illustrator uygulamasındaki opaklık maskeleri Photoshop uygulamasında katman maskelerine dönüşür ve tersi.

Not:

Maske düzenleme modunda çalışırken ayırma moduna geçemezsiniz veya tersini yapamazsınız.

Opaklık maskeleriyle çalışma hakkında bir video için bkz. Opaklık maskelerini kullanma.

Opaklık maskesi oluşturma

 1. Tek bir nesne veya grup seçin veya Katmanlar panelinde bir katmanı hedefleyin.
 2. Gerekiyorsa Saydamlık panelini açıp minik resimleri görmek için panel menüsünden Seçenekleri Göster'i seçin.
 3. Saydamlık panelinde minik resimlerden birinin hemen sağını çift tıklatın.

  Boş bir maske oluşturulur; Illustrator otomatik olarak maske düzenleme moduna geçer.

 4. Maskenin şeklini çizmek için çizim araçlarını kullanın.
 5. Maske düzenleme modundan çıkmak için, Saydamlık panelinde, maskelenen resmin minik resmini (soldaki minik resmi) tıklatın.

Not:

Kes seçeneği, maskenin arka planını siyah yapar. Bu nedenle, Kes seçeneği işaretliyken, opaklık maskesi oluşturmakta kullanılan, siyah yazı gibi siyah nesneler görünmez. Nesneleri görmek için, farklı bir renk kullanın veya Kes seçeneğindeki işareti kaldırın.

Varolan bir nesneyi opaklık maskesine dönüştürme

 1. En az iki nesne veya grup seçin ve Saydamlık paneli menüsünde Opaklık Maskesi Oluştur'u seçin. En üstteki seçili nesne veya grup maske olarak kullanılır.

Maskeleme nesnesini düzenleme

Maskenin şeklini veya saydamlığını değiştirmek için maskeyi düzenleyebilirsiniz.

 1. Saydamlık panelinde, maskeleme nesnesinin minik resmini (sağdaki minik resmi) tıklatın.
 2. Belge penceresinde diğer bütün resimleri gizlemek için, Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak maske minik resmini tıklatın. (Minik resimler görüntülenmiyorsa, panel menüsünde Minik Resimleri Göster'i seçin.)
 3. Maskeyi düzenlemek için, istediğiniz Illustrator düzenleme araçlarını ve tekniklerini kullanın.
 4. Maske düzenleme modundan çıkmak için, Saydamlık panelinde, maskelenen resmin minik resmini (soldaki minik resmi) tıklatın.
 • Maskenin bağlantısını ayırmak için, Katmanlar panelinde, maskelenen resmi hedefleyin, sonra Saydamlık panelinde minik resimler arasındaki bağlantı sembolünü tıklatın. Bunun yerine, Saydamlık paneli menüsünde Karartmayı Ayır'ı da işaretleyebilirsiniz.

  Maskeleme nesnesi konumuna ve boyutuna kilitlenir ve maskelenen nesneler, maskeden bağımsız olarak taşınabilir ve yeniden boyutlandırılabilir.

 • Maskeyi yeniden bağlamak için, Katmanlar panelinde, maskelenen resmi hedefleyin, sonra Saydamlık panelinde minik resimler arasındaki alanı tıklatın. Bunun yerine, Saydamlık paneli menüsünde Karartmayı Bağla'yı da işaretleyebilirsiniz.

Opaklık maskesini devre dışı bırakma ve yeniden etkinleştirme

Oluşturduğu saydamlığı kaldırmak için bir maskeyi devre dışı bırakabilirsiniz.

 • Maskeyi devre dışı bırakmak için, Katmanlar panelinde, maskelenen resmi hedefleyin, sonra Saydamlık panelinde maskeleme nesnesinin minik resmini (sağdaki minik resmi) Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın. Bunun yerine, Saydamlık paneli menüsünde Opaklık Maskesini Devre Dışı Bırak'ı da seçebilirsiniz. Opaklık maskesi devre dışı bırakıldığında, Saydamlık panelindeki maske minik resminin üstünde kırmızı bir x görüntülenir.
 • Maskeyi yeniden etkinleştirmek için, Katmanlar panelinde, maskelenen resmi hedefleyin, sonra Saydamlık panelinde maskeleme nesnesinin minik resmini Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın. Bunun yerine, Saydamlık paneli menüsünde Opaklık Maskesini Etkinleştir'i de işaretleyebilirsiniz.

Opaklık maskesi kaldırma

 1. Katmanlar panelinde maskelenmiş resmi hedefleyin, sonra Saydamlık paneli menüsünde Opaklık Maskesini Bırak'ı seçin.

  Maskeleme nesnesi, maskelenen nesnelerin en üstünde yeniden belirir.

Opaklık maskesini kesme veya ters çevirme

 1. Katmanlar panelinde, maskelenen resmi hedefleyin.
 2. Saydamlık panelinde aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  Kes

  Maskeye, maskelenen resmi maskelenen nesnenin sınırlarına kırpan, siyah bir arka plan verir. Kırpma davranışını kapatmak için, Kes seçeneğindeki işareti kaldırın. Yeni opaklık maskeleri için kırpmanın varsayılan değer olarak seçili olması için, Saydamlık paneli menüsünde Yeni Opaklık Maskeleri Kırpılıyor'u seçin.

  Maske Ters Çevir

  Maskeleme nesnesinin renk parlaklığı değerlerini ters çevirir; böylece, maskelenen resmin opaklığı ters çevrilmiş olur. Örneğin, %90 saydam olan alanlar, maske ters çevrildikten sonra %10 saydam olur. Maskeyi orijinal durumuna geri döndürmek için, Maske Ters Çevir seçeneğindeki işareti kaldırın. Maskelerin varsayılan değer olarak ters çevrilmesi için, Saydamlık paneli menüsünde Yeni Opaklık Maskeleri Ters Çevrildi'yi seçin.

  Bu seçenekler görünmüyorsa, panel menüsünde Seçenekleri Göster'i seçin.

Altını gizlemeyi şekillendirmek için saydamlığı kullanma

Altını gizleme efektini nesnenin opaklığıyla orantılı yapmak için Opaklık ve Maske Tanımı Alt Gösterme Şekli seçeneğini kullanın. Maskenin, %100 opaklığa yakın alanlarında, altını gizleme efekti güçlü olur; daha az opaklığa sahip alanlarda, altını gizleme efekti daha zayıf olur. Örneğin, degrade maskeli bir nesneyi alt gizleme olarak kullanırsanız, alttaki nesne, sanki bir degradeyle gölgelenmiş gibi aşamalı olarak gizlenecektir. Altını gizleme şekillerini hem vektör hem de raster nesneleriyle oluşturabilirsiniz. Bu teknik en çok, Normal dışında bir karıştırma modu kullanan nesneler için yararlı olur.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Altını gizlemeyi şekillendirmek için bir opaklık maskesi kullanmak için, maskelenen resmi seçin, sonra resmi, gizlemek istediğiniz nesnelerle birlikte gruplayın.

  • Altını gizlemeyi şekillendirmek için bir bitmap nesnesinin alfa kanalını kullanmak için, saydamlık içeren bir bitmap nesnesini seçin, sonra resmi, gizlemek istediğiniz nesnelerle birlikte gruplayın.

 2. Grubu seçin.
 3. Saydamlık panelinde, Altını Gizleme Grubu'nu, seçenek onay işareti gösterinceye kadar seçin.
 4. Katmanlar panelinde, gruplanan nesneler arasında maskelenen nesneleri veya saydam görüntüyü hedefleyin.
 5. Saydamlık panelinde, Opaklık ve Maske Tanımı Alt Gösterme Şekli'ni işaretleyin.
  Alt Gösterme Şekilleri
  Bitmap nesnesi kullanarak şekillerin altını gizleme

  A. Orijinal resim B. "PEARS" sözcüğüne Koyulaştır karıştırma modu uygulanmış ve Grup seçeneği işaretli durumda C. Sözcüğe Opaklık ve Maske Tanımı Alt Gösterme Şekli seçeneği uygulanmış durumda 

Karıştırma modları hakkında

Karıştırma modları, nesnelerin renklerinin, altlarındaki nesnelerin renkleriyle karışma şeklini değiştirmenize olanak verir. Nesneye karışım modu uyguladığınızda, karışım modunun etkisi, o nesnenin katmanının veya grubunun altında kalan bütün nesnelerde görünür.

Karıştırma modunun etkisini gözünüzde canlandırırken, aşağıdaki renk terimleri bağlamında düşünmek kolaylık sağlar:

 • Karışım rengi, seçilen nesnenin, grubun veya katmanın orijinal rengidir.

 • Temel renk, resmin alttaki rengidir.

 • Sonuç renk, karışımdan ortaya çıkan renktir.

Karıştırma modları
En üstteki Normal karıştırmalı nesne (solda) ve Sert Işık karıştırma modu (sağda)

Illustrator aşağıdaki karıştırma modlarını sunar:

Normal

Seçimi, temel renkle etkileşim kurmaksızın, karışım rengiyle boyar. Bu, varsayılan moddur.

Koyulaştır

Sonuç renk olarak, hangisinin daha koyu olduğuna göre temel rengi veya karışım rengini seçer. Karışım renginden daha açık renkteki alanların rengi karışım rengiyle değiştirilir. Karışım renginden daha koyu renkteki alanların rengi değişmez.

Çoğalt

Karışım rengini, temel renkle çarpar. Sonuç renk daima daha koyu bir renktir. Herhangi bir rengin siyahla çarpılması siyah verir. Herhangi bir renk beyazla çarpıldığında renk olduğu gibi kalır. Etkisi, sayfayı birden çok renkli işaretleme kalemiyle üst üste çizmek gibidir.

Renk Yanması

Temel rengi, karışım rengini yansıtacak şekilde koyulaştırır. Beyazla karıştırmak değişikliğe yol açmaz.

Açıklaştır

Sonuç renk olarak, hangisinin daha açık olduğuna göre temel rengi veya karışım rengini seçer. Karışım renginden daha koyu renkteki alanların rengi karışım rengiyle değiştirilir. Karışım renginden daha açık renkteki alanların rengi değişmez.

Ekran

Karışım ve temel renklerin tersini birbiriyle çarpar. Sonuç renk daima daha açık bir renktir. Siyahla perdelendiğinde renk, olduğu gibi kalır. Beyazla perdelendiğinde beyaz elde edilir. Etkisi, birden çok slayt görüntüsünün üst üste projeksiyonu gibidir.

Renk Soldurma

Temel rengi, karışım rengini yansıtacak şekilde açıklaştırır. Siyahla karıştırmak değişikliğe yol açmaz.

Kaplama

Temel renge bağlı olarak renkleri çarpar veya perdeler. Desenler veya renkler, mevcut resmin üstüne üst baskı yapılır, temel rengin açıktonları ve gölgeleri korunur, karışım rengiyse orijinal rengin açıklığını veya koyuluğunu yansıtacak şekilde karıştırılır.

Yumuşak Işık

Karışım rengine bağlı olarak renkleri koyulaştırır veya açıklaştırır. Etkisi, resmin üzerinde dağıtılmış projektör ışığı yansıtmak gibidir.

Karışım rengi (ışık kaynağı) %50 griden daha açıksa, resim, soldurulmuş gibi açıklaştırılır. Karışım rengi %50 griden daha koyuysa, resim, yanmış gibi koyulaştırılır. Saf beyaz veya siyahla boyama, belirgin biçimde daha koyu veya açık alan üretir; ancak saf siyah veya beyaz ile sonuçlanmaz.

Sert Işık

Karışım rengine bağlı olarak renkleri çarpar veya perdeler. Etkisi, resmin üzerinde sert projektör ışığı yansıtmak gibidir.

Karışım rengi (ışık kaynağı) %50 griden daha açıksa, resim, perdelenmiş gibi açıklaştırılır. Bu işlem, resme açıktonlar eklemek için yararlıdır. Karışım rengi %50 griden daha koyuysa, resmin renkleri birbiriyle çarpılıp artırılmış gibi koyulaştırılır. Bu işlem, resme gölgeler eklemek için yararlıdır. Saf siyahla veya beyazla boyama, saf siyah veya beyaz ortaya çıkarır.

Fark

Hangisinin daha yüksek parlaklık değerine sahip olduğuna göre, ya karıştırma rengini temel renkten çıkartır ya da temel rengi karıştırma renginden çıkartır. Beyazla karıştırıldığında temel renk değerleri ters çevrilir. Siyahla karıştırmak değişikliğe yol açmaz.

Dışlama

Etkisi Fark moduna benzer ama kontrast bakımından daha düşüktür. Beyazla karıştırıldığında temel renk bileşenleri ters çevrilir. Siyahla karıştırmak değişikliğe yol açmaz.

Ton

Ürettiği sonuç renk, temel rengin ışıklılığıyla doygunluğuna ve karışım renginin tonuna sahip olur.

Doygunluk

Ürettiği sonuç renk, temel rengin ışıklılığıyla tonuna ve karışım renginin doygunluğuna sahip olur. Doygunluğa sahip olmayan (gri) bir alanda bu modla boyama yapıldığında herhangi bir değişiklik olmaz.

Renk

Ürettiği sonuç renk, temel rengin ışıklılığına ve karışım renginin tonuyla doygunluğuna sahip olur. Böylece resimdeki gri düzeyleri korunur; tek renkli resmi renklendirmekte ve renkli resme renk tonu eklemekte yararlıdır.

Renk Parlaklığı

Ürettiği sonuç renk, temel rengin tonuyla doygunluğuna ve karışım renginin ışıklılığına sahip olur. Bu modun etkisi, Renk modununkinin tersidir.

Not: Fark, Dışlama, Ton, Doygunluk, Renk ve Renk Parlaklığı modları spot renklerle karışmaz; ayrıca çoğu karıştırma modunda, %100 K olarak atanmış bir siyah alttaki katmanın rengini gizler. CMYK değerlerini kullanarak %100 siyah yerine zengin bir siyah belirleyin.

Resmin karıştırma modunu değiştirme

 1. Nesne veya grup seçin (veya Katmanlar panelinde bir katmanı hedefleyin).

  Dolgunun veya konturun karıştırma modunu değiştirmek için nesneyi seçip ardından Görünüm panelinde dolguyu veya konturu seçin.

 2. Saydamlık panelinde, açılır menüden bir karıştırma modu seçin.

  altındaki nesnelerin etkilenmeden kalması için, karıştırma modunu hedeflenen bir katmana veya gruba ayırabilirsiniz. Bunun için, Katmanlar panelinde, karıştırma modu kullanan bir nesneyi içeren bir grubun veya katmanın sağındaki hedef simgesini seçin. Saydamlık panelinde, Karıştırmayı Ayır'ı seçin. (Karıştırmayı Ayır seçeneği görünmüyorsa, Saydamlık paneli menüsünde Seçenekleri Göster'i seçin.)

  Karıştırmayı Ayır seçeneği
  Karıştırmayı Ayır seçeneği işaretlenmemiş durumdaki grup (yıldız ve daire) (solda) ile seçeneğin işaretli olduğu durum (sağda)

  Not:

  Aynı karıştırma modunu kullanan bütün nesneleri seçmek için, o karıştırma moduna sahip bir nesneyi seçin veya bütün seçimleri kaldırın ve Saydamlık panelinde karıştırma modunu seçin. Sonra Seç > Aynı > Karıştırma Modu'nu seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi