Gamut dışı rengi basılabilir renge kaydırma

RGB ve HSB renk modellerindeki, neon renkler gibi bazı renkler basılamaz; çünkü CMYK modelinde eşdeğerleri yoktur. Gamut dışı bir renk seçerseniz Renk panelinde veya Renk Seçici'de bir uyarı üçgeni belirir.

 1. Rengin en yakın CMYK eşdeğerine kaymak için üçgeni tıklatın (renk, üçgenin yanında küçük bir kutuda görüntülenir).

Rengi Web uyumlu renge kaydırma

Web uyumlu renkler, platformdan bağımsız olarak bütün Web tarayıcılarında kullanılan 216 renktir. Web uyumlu olmayan bir renk seçerseniz Renk panelinde, Renk Seçici'de veya Renkleri Düzenle/Resmi Yeniden Renklendir iletişim kutusunda bir uyarı küpü görüntülenir.

 1. En yakın Web uyumlu renge kaymak için küpü tıklatın (renk, küpün yanında küçük bir kutuda görüntülenir).

Renkleri karıştırma

Karışım komutları, nesnelerin dikey veya yatay yönlendirmesine veya yığın sıralamasına dayalı olarak, üç veya daha çok dolgulu nesne grubundaki renkler arasında bir dizi ara renk oluşturur. Karıştırma işlemi, konturlu veya boyanmamış nesneleri etkilemez.

 1. Üç veya daha çok sayıda dolgulu nesne seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Aradaki nesneleri, en öndeki ve en arkadaki dolgulu nesneler arasında degrade bir karışımla doldurmak için, Düzenle > Renkleri Düzenle > Önden Arkaya Karıştır'ı seçin.

  • Aradaki nesneleri, en soldaki ve en sağdaki dolgulu nesneler arasında degrade bir karışımla doldurmak için, Düzenle > Renkleri Düzenle > Yatay Karıştır'ı seçin.

  • Aradaki nesneleri, en üstteki ve en alttaki dolgulu nesneler arasında degrade bir karışımla doldurmak için, Düzenle > Renkleri Düzenle > Dikey Karıştır'ı seçin.

Rengi ters veya tamamlayıcı rengine değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz rengi seçin.

 2. Renk menüsünde, panel menüsünden bir seçenek belirleyin:

  Ters Çevir

  Rengin her bileşenini, renk skalasındaki karşıt rengine değiştirir. Örneğin, bir RGB rengin R değeri 100'se, Ters Çevir komutu R değerini 155 olarak değiştirir (255 – 100 = 155).

  Tamamlayıcı

  Rengin her bileşenini, seçilen rengin en yüksek ve en düşük RGB değerlerinin toplamına dayalı yeni bir değere değiştirir. Illustrator uygulaması, mevcut rengin en düşük ve en yüksek RGB değerlerini ekler, sonra her bileşenin değerini bu sayıdan çıkartarak yeni RGB değerleri oluşturur. Örneğin, RGB değeri kırmızı için 102, yeşil için 153 ve mavi için 51 olan bir renk seçtiğinizi kabul edelim. Illustrator uygulaması, en yüksek (153) ve en düşük (51) değerleri birbiriyle toplayarak yeni bir değer elde eder (204). Yeni tamamlayıcı RGB değerlerini oluşturmak için, varolan rengin RGB değerlerinden her biri bu yeni değerden çıkartılır: 204 – 102 (mevcut kırmızı değeri) = 102 (yeni kırmızı değeri), 204 – 153 (mevcut yeşil değeri) = 51 (yeni yeşil değeri) ve 204 – 51 (mevcut mavi değeri) = 153 (yeni mavi değeri).

Rengin tonunu değiştirme

 1. Renk Örnekleri panelinde bir global proses renk veya spot renk seçin ya da global proses veya spot renk uygulamış olduğunuz bir nesneyi seçin.

 2. Rengin yoğunluğunu değiştirmek için Renk panelinde T kaydırıcısını sürükleyin veya metin kutusuna bir değer girin. Renk tonu değeri %0 ile %100 arasında değişir; sayı ne kadar küçük olursa, renk tonu o kadar açık olur.

  Not:

  T kaydırma çubuğunu göremiyorsanız, global proses renk veya spot renk seçmiş olduğunuzdan emin olun. Yine de T kaydırma çubuğunu göremiyorsanız, Renk paneli menüsünde Seçenekleri Göster'i seçin.

 3. Renk tonunu renk örneği olarak kaydetmek için, rengi Renk Örnekleri paneline sürükleyin veya Renk Örnekleri panelinde Yeni Renk düğmesini tıklatın. Renk tonu, temel renginin adıyla kaydedilir, ama adın arkasına renk tonu yüzde değeri eklenir. Örneğin, "Gök Mavisi" adlı bir rengi yüzde 50 ile kaydettiyseniz, renk örneğinin adı "%50 Gök Mavisi" olur.

Birden çok rengi ters çevirme

 1. Renklerini ters çevirmek istediğiniz nesneleri seçin.

 2. Düzenle > Renkleri Düzenle > Renkleri Ters Çevir'i seçin.

  Not:

  Tek tek renkleri ters çevirmek için Renk panelini kullanabilirsiniz.

Bir veya birden çok rengin renk dengesini ayarlama

 1. Renklerini ayarlamak istediğiniz nesneleri seçin.

 2. Düzenle > Renkleri Düzenle > Renk Dengesini Ayarla'yı seçin.

 3. Dolgu ve Kontur seçeneklerini belirleyin.

 4. Renk değerlerini ayarlayın, sonra Tamam düğmesini tıklatın:

  • Herhangi bir global renk veya spot renk seçtiyseniz, renklerin yoğunluğunu ayarlamak için renk tonu kaydırma çubuğunu kullanın. Seçtiğiniz global olmayan renkler etkilenmez.

  • CMYK renk modunda çalışıyorsanız ve global olmayan proses renkler seçtiyseniz, siyan, macenta, sarı ve siyah yüzdelerini ayarlamak için kaydırma çubuklarını kullanın.

  • RGB renk modunda çalışıyorsanız ve global olmayan proses renkler seçtiyseniz, kırmızı, yeşil ve mavi yüzdelerini ayarlamak için kaydırma çubuklarını kullanın.

  • Seçtiğiniz renkleri gri tonlamaya dönüştürmek istiyorsanız, Renk Modu listesinden Gri Tonlamalı'yı seçin ve Dönüştür seçeneğini işaretleyin. Sonra siyah yüzdesini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

  • Herhangi bir global proses veya spot renk seçtiyseniz ve global olmayan proses renklere dönüştürmek istiyorsanız, Renk Modu listesinden (belgenin renk moduna bağlı olarak) CMYK veya RGB seçin ve Dönüştür seçeneğini işaretleyin. Sonra kaydırma çubuklarını kullanarak renkleri ayarlayın.

Belgenin renk modunu değiştirme

 1. Dosya > Belge Renk Modu > CMYK Renk veya RGB Renk'i seçin.

Lab değerleri kullanan spot renkleri görüntüleme ve çıktısını alma

TOYO, PANTONE, DIC ve HKS kitaplıklarındaki renkler gibi bazı hazır spot renkler, Lab değerleri kullanılarak tanımlanmıştır. Illustrator uygulamasının önceki sürümleriyle geriye doğru uyumluluk amacıyla, bu kitaplıkların renkleri aynı zamanda CMYK tanımlarını da içerir. Renk Örnekleri paneli, Illustrator uygulamasının, bu spot renkleri görüntülemekte, dışa aktarmakta ve yazdırmakta Lab değerlerini mi yoksa CMYK değerlerini mi kullanacağını denetlemenize olanak verir.

Doğru aygıt profilleriyle birlikte kullanıldığında Lab değerleri, size bütün aygıtlarda kullanılabilecek en kesin çıktıyı verir. Projeniz açısından renk yönetimi kritik önemdeyse, Adobe, spot renkleri Lab değerlerini kullanarak görüntülemenizi, dışa aktarmanızı ve yazdırmanızı önerir.

Not:

Illustrator, ekran doğruluğunu arttırmak için, Üst Baskı Önizleme ayarı açık olduğunda otomatik olarak Lab değerlerini kullanır. Yazdır iletişim kutusunun Gelişmiş bölümündeki Üst Baskılar seçeneğinde Benzet'i seçtiyseniz, yine Lab değerlerini kullanır.

 1. Renk Örnekleri paneli menüsünde Spot Renkler'i seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Renklerin en doğru görünümünü ve çıktısını istiyorsanız, Kitap Üreticisi Tarafından Tanımlanan Lab Değerlerini Kullanın'ı seçin.

  • Spot renklerin, Illustrator uygulamasının daha önceki sürümlerindekilerle eşleşmesini istiyorsanız, Üreticinin İşlem Kitaplarından Gelen CMYK Değerlerini Kullanın'ı seçin.

Rengi gri tonlamaya ve gri tonlamayı renge dönüştürme

Renkleri gri tonlamaya dönüştürme

 1. Renklerini dönüştürmek istediğiniz nesneleri seçin.

 2. Düzenle > Renkleri Düzenle > Gri Tonlamaya Dönüştür seçeneklerini belirleyin.

  Not:

  Nesneleri gri tonlamaya dönüştürüp aynı zamanda grinin tonlarını ayarlamak için, Düzenle > Renkleri Düzenle > Renkleri Ayarla komutunu kullanın.

Gri tonlamalı görüntüleri RGB'ye veya CMYK'ye dönüştürme

 1. Gri tonlamalı görüntüyü seçin.

 2. Düzenle > Renkleri Düzenle > CMYK'ye Dönüştür veya RGB'ye Dönüştür'ü (belgenin renk moduna bağlı olarak) seçin.

Gri tonlamalı veya 1 bitlik görüntüleri renklendirme

 1. Bitmap nesnesini seçin.

 2. Araçlar panelinde veya Renk panelinde Dolgu düğmesinin seçili olduğundan emin olun.

 3. Görüntüyü siyahla, beyazla, bir proses renkle veya bir spot renkle renklendirmek için, Renk panelini kullanın.

  Not:

  Gri tonlamalı görüntü bir alfa kanalı içeriyorsa, görüntüyü proses renkle renklendiremezsiniz. Onun yerine bir spot renk seçin.

Birden çok rengin doygunluğunu ayarlama

 1. Renklerini ayarlamak istediğiniz nesneleri seçin.

 2. Düzenle > Renkleri Düzenle > Doygunlaştır'ı seçin.

 3. Rengin veya spot renk tonunun ne kadar azaltılacağını veya artırılacağını belirlemek için %–100 ile %100 arasında bir yüzde değeri girin.

Çakışan renkleri karıştırma

Çakışan renkleri karıştırmak için karıştırma modlarını, Katı Karışım efektini veya Yumuşak Karışım efektini kullanabilirsiniz.

Karıştırma modları

Çakışan renklerin denetlenmesi için birçok seçenek sunar ve spot renkler, desenler, degradeler, metin veya başka karmaşık resimler içeren resimlerde her zaman Katı Karışım'ın veya Yumuşak Karışım'ın yerine kullanılmalıdır.

Katı Karışım efekti

Renkleri, renk bileşenlerinin her biri için en yüksek değeri seçerek birleştirir. Örneğin, Renk 1 %20 siyan, %66 macenta, %40 sarı ve %0 siyahsa; Renk 2 %40 siyan, %20 macenta, %30 sarı ve %10 siyahsa, ortaya çıkan katı renk %40 siyan, %66 macenta, %40 sarı ve %10 siyah olacaktır.

Yumuşak Karışım efekti

Alttaki renkleri, üstlerindeki resmin içinden görünür kılar, sonra görüntüyü bileşen yüzeylerine ayırır. Çakışan renklerde istediğiniz görünürlük yüzdesini belirleyebilirsiniz.

Karışım modlarını tek tek nesnelere uygulayabilirsiniz; Katı Karışım ve Yumuşak Karışım efektleriniyse bütün bir gruba veya katmana toplu halde uygulamanız gerekir. Karıştırma modları bir nesnenin hem dolgusunu hem de konturunu etkiler; Katı ve Yumuşak Karışım efektleriyse, nesnenin konturunun kaldırılmasına neden olur.

Not:

Çoğu durumda, proses ve spot renklerin karışımı kullanılarak boyanmış olan nesnelere Katı Karışım veya Yumuşak Karışım efektinin uygulanması, rengi CMYK'ye dönüştürür. Global olmayan bir proses RGB rengin bir spot RGB renkle karıştırılması durumunda, bütün spot renkler global olmayan bir proses RGB renge dönüştürülür.

Katı Karışım efektini kullanarak renkleri karıştırma

 1. Grubu veya katmanı hedefleyin.

 2. Efekt > Yol Bulucu > Katı Karışım'ı seçin..

Yumuşak Karışım efektini kullanarak renkleri karıştırma

 1. Grubu veya katmanı hedefleyin.

 2. Efekt > Yol Bulucu > Yumuşak Karışım'ı seçin.

 3. Çakışan renklerde istediğiniz görünürlük yüzdesini belirlemek için, Karıştırma Oranı metin kutusuna %1 ile %100 arasında bir değer girip Tamam düğmesini tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi