Adobe PDF seçenekleri kategorilere ayrılmıştır. Herhangi bir seçeneği değiştirdiğinizde, hazır ayarın adı Özel olarak değişir. İletişim kutusunun üst kısmında yer alan Standart ve Uyumluluk seçenekleri dışındaki kategoriler, Adobe PDF Kaydet iletişim kutusunun sol tarafındaki listede yer alır.

Adobe PDF seçeneklerini ayarlama

Adobe PDF seçenekleri kategorilere ayrılmıştır. Herhangi bir seçeneği değiştirdiğinizde, hazır ayarın adı Özel olarak değişir. İletişim kutusunun üst kısmında yer alan Standart ve Uyumluluk seçenekleri dışındaki kategoriler, Adobe PDF Kaydet iletişim kutusunun sol tarafındaki listede yer alır.

Standart

Dosya için bir PDF standardı belirler.

Uyumluluk

Dosya için bir PDF sürümü belirler.

Genel

Temel dosya seçeneklerini belirler.

Sıkıştırma

Resme sıkıştırma ve altörnekleme uygulanıp uygulanmayacağını ve uygulanacaksa hangi yöntemin kullanılacağını belirler.

İşaretler ve Taşma Payları

Yazıcı işaretlerini, taşma payı ve bilgi alanlarını belirler. Seçenekler Yazdır iletişim kutusundakilerle aynı olmakla birlikte, hesaplamalarda küçük farklar vardır, çünkü PDF dosyasının çıktısı, bilinen bir sayfa boyutuna alınmamaktadır.

Çıktı

Renklerin ve PDF/X çıktı hedefi profillerinin PDF dosyasına nasıl kaydedileceğini denetler.

Gelişmiş

Fontların, üst baskıların ve saydamlık ayarlarının PDF dosyasına nasıl kaydedileceğini denetler.

Güvenlik

PDF dosyasına güvenlik özellikleri ekler.

Özet

Mevcut PDF ayarlarının özetini görüntüler. Özeti ASCII metin dosyası olarak kaydetmek için, Özeti Kaydet düğmesini tıklatın.

PDF/X standartları hakkında

PDF/X standartları, ISO (International Organization for Standardization; Uluslararası Standardizasyon Örgütü) tarafından tanımlanmıştır. PDF/X standartları, grafik içerik takası için geçerlidir. PDF dönüştürme işlemi sırasında, işlem görmekte olan dosya, belirlenen standartlarla kontrol edilir. PDF dosyası seçilen ISO standardına uygun değilse, dönüştürme işleminin iptal edilmesini veya uyumsuz bir dosya oluşturmak üzere devam edilmesine karar vermenizi isteyen bir mesaj çıkar. Basın yayın iş akışında en yaygın olarak kullanılan standartlar, birkaç PDF/X formatıdır: PDF/X‑1a, PDF/X‑3 ve PDF/X‑4.

Not:

PDF/X hakkında daha fazla bilgi için bkz. ISO web sitesi ve Adobe web sitesi.

PDF uyumluluğu düzeyleri

PDF oluşturduğunuzda, hangi PDF sürümünün kullanılacağına karar vermeniz gerekir. PDF olarak kaydederken veya PDF hazır ayarını düzenlerken, farklı bir hazır ayara geçerek veya uyumluluk seçeneğini değiştirerek PDF sürümünü değiştirebilirsiniz.

Genelde, geriye dönük uyumluluk gerektiren özel bir ihtiyaç yoksa, en son sürümü (bu durumda sürüm 1.7) kullanmalısınız. En son sürüm, en yeni özelliklere ve işlevlere sahiptir. Ancak, geniş bir kitleye dağıtılacak belgeler oluşturuyorsanız, tüm kullanıcıların belgeyi görüntüleyebileceğinden ve yazdırabileceğinden emin olmak için Acrobat 5.0 (PDF 1.4) veya Acrobat 6.0 (PDF 1.5) sürümünü seçmeyi düşünün.

Aşağıdaki tablo, farklı uyumluluk ayarları kullanılarak oluşturulmuş PDF'lerdeki işlevselliklerden bazılarını karşılaştırır.

Not:

Acrobat 8.0 ve 9.0 da PDF 1.7 kullanır.

Acrobat 3.0 (PDF 1.3)

Acrobat 5.0 (PDF 1.4)

Acrobat 6.0 (PDF 1.5)

Acrobat 7.0 (PDF 1.6) ve Acrobat X (PDF 1.7)

PDF'ler Acrobat 3.0 ve Acrobat Reader 3.0 ve sonraki sürümleriyle açılabilir.

PDF'ler Acrobat 3.0 ve Acrobat Reader 3.0 ve sonraki sürümleriyle açılabilir. Ancak, sonraki sürümlere özgü özellikler kaybolabilir veya görüntülenemeyebilir.

Birçok PDF Acrobat 4.0 ve Acrobat Reader 4.0 ve sonraki sürümleriyle açılabilir. Ancak, sonraki sürümlere özgü belirli özellikler kaybolabilir veya görüntülenemeyebilir.

Birçok PDF Acrobat 4.0 ve Acrobat Reader 4.0 ve sonraki sürümleriyle açılabilir. Ancak, sonraki sürümlere özgü belirli özellikler kaybolabilir veya görüntülenemeyebilir.

Canlı saydamlık efektleri kullanan resimler içeremez. PDF 1.3'e dönüştürmeden önce tüm saydamlıkların düzleştirilmesi gerekir.

Resimde canlı saydamlık kullanılmasını destekler. (Acrobat Distiller özelliği saydamlığı düzleştirir.)

Resimde canlı saydamlık kullanılmasını destekler. (Acrobat Distiller özelliği saydamlığı düzleştirir.)

Resimde canlı saydamlık kullanılmasını destekler. (Acrobat Distiller özelliği saydamlığı düzleştirir.)

Katman desteği yoktur.

Katmanlar desteklenmez.

Illustrator CS ve sonraki sürümleri ya da InDesign CS ve sonraki sürümleri gibi, katmanlı PDF belgeleri oluşturulmasını destekleyen uygulamalardan PDF oluşturulduğunda katmanları korur.

Illustrator CS veya sonraki sürümleri ya da InDesign CS veya sonraki sürümleri gibi, katmanlı PDF belgeleri oluşturulmasını destekleyen uygulamalardan PDF oluşturulduğunda katmanları korur.

8 renklendiricili DeviceN renk uzayı desteklenir.

8 renklendiricili DeviceN renk uzayı desteklenir.

En çok 31 renklendiricili DeviceN renk uzayı desteklenir.

En çok 31 renklendiricili DeviceN renk uzayı desteklenir.

Çok baytlı fontlar gömülebilir. (Distiller gömme sırasında fontları dönüştürür.)

Çok baytlı fontlar gömülebilir.

Çok baytlı fontlar gömülebilir.

Çok baytlı fontlar gömülebilir.

40 bitlik RC4 güvenliği desteklenir.

128 bitlik RC4 güvenliği desteklenir.

128 bitlik RC4 güvenliği desteklenir.

128 bitlik RC4 ve 128 bitlik AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı) güvenliği desteklenir.

PDF Genel seçenekleri

Adobe PDF Kaydet iletişim kutusunun Genel bölümünde aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Açıklama

Seçilen hazır ayarın açıklamasını gösterir ve açıklamayı düzenleyebileceğiniz bir alan sunar. Panodan bir açıklama yapıştırabilirsiniz. Hazır ayarın açıklamasını düzenlerseniz, hazır ayar adının arkasına "(Değiştirildi)" sözcüğü eklenir. Buna karşılık, bir hazır ayardaki ayarlar değiştirildiğinde, tanımlamanın başına "[Tabanı <Mevcut Hazır Ayar Adı>]" eklenir.

Illustrator Düzenleme Özelliklerini Koru

Bütün Illustrator verilerini PDF dosyasına kaydeder. PDF dosyasını Adobe Illustrator uygulamasında yeniden açabilmek ve düzenleyebilmek istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin.

Not: Illustrator Düzenleme Özelliklerini Koru seçeneği, agresif sıkıştırma ve altörneklemeye olumsuz etki eder. Dosya boyutunu küçültmek önemliyse bu seçenekteki işareti kaldırın.

Sayfa Minik Resimlerini Göm

PDF'deki her bir sayfanın minik resim önizlemesini, dosya boyutunu büyüterek gömer. Acrobat 5.0 ve sonraki sürüm kullanıcılarının PDF'yi görüntüleyeceği ve yazdıracağı zaman bu seçeneğin işaretini kaldırın; bu sürümler, bir PDF'deki Sayfalar panelini her tıklattığınızda dinamik olarak minik resimler oluşturur.

Hızlı Web İzleme İçin En İyileştir

PDF dosyasını Web tarayıcısında daha hızlı görüntülenecek şekilde en iyileştirir.

Kaydettikten sonra PDF'yi İzle

Yeni oluşturulan PDF dosyasını, varsayılan PDF görüntüleme uygulamasında açar.

Acrobat Katmanlarını Üst Seviye Katmanlardan Oluştur

Illustrator uygulamasının üst düzey katmanlarını, PDF dosyası içindeki Acrobat katmanları olarak kaydeder. Böylece, Adobe Acrobat 6, 7 ve 8 kullanıcıları, tek bir dosyadan, belgenin birden çok sürümünü oluşturabilir.

Not: Bu seçenek ancak Uyumluluk ayarında Acrobat 6 (1.5), Acrobat 7 (1.6) ve Acrobat 8 (1.7) seçildiğinde kullanılabilir.

PDF için sıkıştırma ve altörnekleme seçenekleri

Adobe PDF dosyasına resim kaydederken, metin ve çizgi resimleri sıkıştırabilir, bitmap görüntüleri sıkıştırabilir ve altörnekleyebilirsiniz. Seçtiğiniz ayarlara bağlı olarak, sıkıştırma ve altörnekleme, ayrıntılarda ve hassasiyette çok az kayıpla veya hiç kayıpsız olarak, PDF dosyasının boyutunu önemli ölçüde küçültebilir.

Adobe PDF Kaydet iletişim kutusunun Sıkıştırma alanı, üç bölüme ayrılmıştır. Her bölümde, resminizdeki rengi, gri tonlamayı veya tek renkli görüntüleri sıkıştırmak ve altörneklemek için aşağıdaki seçenekler sunulur.

Not:

(Genel tercihler alanındaki) Illustrator Düzenleme Özelliklerini Koru seçeneği, agresiv sıkıştırma ve altörneklemeye olumsuz etki eder. Dosya boyutunu küçültmek önemliyse, bu seçenekteki işareti kaldırın.

Altörnekleme

PDF dosyasını Web'de kullanmayı düşünüyorsanız, daha yüksek sıkıştırma oranı elde etmek için altörnekleme kullanın. PDF dosyasını yüksek çözünürlükte yazdırmayı düşünüyorsanız, altörnekleme kullanmayın. Bütün altörnekleme seçeneklerini devre dışı bırakmak için bu seçeneğin seçimini kaldırın.

Altörnekleme bir görüntüdeki piksel sayısının azaltılması yoluyla yapılır. Renkli, gri tonlamalı veya tek renkli görüntülere altörnekleme uygulamak için, bir enterpolasyon yöntemi (ortalama değer altörnekleme, bikübik altörnekleme veya aşağıdakine altörnekleme) seçin ve istediğiniz çözünürlüğü (piksel/inç cinsinden) girin. Sonra, Üzerindeki Görüntüler İçin ppi metin kutusuna bir çözünürlük değeri girin. Eşik değerin üstündeki bütün görüntüler altörneklenir.

Seçtiğiniz enterpolasyon yöntemi, piksellerin silinme şeklini belirler:

Ortalama Değer Altörnekleme

Örneklenen alandaki piksellerin ortalamasını alır ve bütün alanı, belirlenen çözünürlükte ortalama piksel rengiyle değiştirir.

Aşağıdakine Altörnekleme

Örneklenen alanın ortasındaki bir pikseli seçer ve bütün alanı o piksel rengiyle değiştirir. Aşağıdakine altörnekleme, altörneklemeye kıyasla dönüştürme süresini önemli ölçüde azaltır, ama daha az düzgün ve kesintili görüntülere neden olur.

Bikübik Altörnekleme

Piksel rengini belirlemek için ağırlıklı ortalama değeri kullanır ve çoğunlukla basit ortalama değer altörneklemesinden daha iyi sonuçlar verir. Bikübik, en yavaş ama en hassas yöntemdir; en düzgün renk geçişlerinin elde edilmesini sağlar.

Sıkıştırma

Kullanılan sıkıştırma türünü belirler. Otomatik seçeneği, dosyanın içerdiği resim için mümkün olan en iyi sıkıştırma ve kaliteyi otomatik olarak ayarlar. Bu seçenek çoğu dosyada tatminkar sonuçlar verir. En fazla uyumluluğa ihtiyacınız varsa Otomatik (JPEG) seçeneğini belirleyin. Yüksek oranlı sıkıştırma için Otomatik (JPEG2000) seçeneğini kullanın.

ZIP sıkıştırması

Tek renkli veya tekrarlayan desenli geniş alanlar içeren resimlerde ve tekrarlayan desenler içeren siyah beyaz görüntülerde iyi iş görür. Kalite ayarına bağlı olarak ZIP sıkıştırması kayıpsız veya kayıplı olabilir.

JPEG sıkıştırması

Gri tonlamalı veya renkli görüntüler için uygundur. JPEG sıkıştırması kayıplıdır, yani bazı görüntü verilerini kaldırır ve görüntü kalitesini azaltabilir; ancak, minimum bilgi kaybıyla dosya boyutunu küçültmeye çalışır. JPEG sıkıştırmasında bazı veriler atıldığından, ZIP sıkıştırmasına oranla çok daha küçük dosya boyutu elde edilebilir.

JPEG2000

Görüntü verilerinin sıkıştırılmasında ve paketlenmesinde yeni uluslararası standarttır. JPEG sıkıştırması gibi JPEG2000 sıkıştırması da gri tonlamalı veya renkli görüntüler için uygundur. ayrıca, ilerleyen görüntüleme gibi ek avantajlar sağlar.

CCITT ve Çalışma Uzunluğu sıkıştırması

Sadece tek renkli bitmap görüntülerde kullanılabilir. CCITT (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) sıkıştırması, siyah beyaz görüntüler ve 1 bitlik görüntü derinliğindeki taranmış görüntüler için uygundur. Grup 4, çoğu tek renkli görüntüde iyi sıkıştırma sağlayan, genel amaçlı bir yöntemdir. Çoğu faks makinesi tarafından kullanılan Grup 3, tek renkli bitmap resimleri satır satır sıkıştırır. Çalışma Uzunluğu sıkıştırması, düz siyah veya beyaz renkte geniş alanlar içeren görüntülerde en iyi sonuçları verir.

Görüntü Kalitesi

Uygulanan sıkıştırma miktarını belirler. Mevcut seçenekler, sıkıştırma yöntemine bağlıdır. Illustrator uygulaması JPEG Sıkıştırma için, Minimum, Düşük, Orta, Yüksek ve Maksimum Kalite seçeneklerini sunar. Illustrator uygulaması ZIP sıkıştırması için, 4 bitlik ve 8 bitlik Kalite seçeneklerini sunar. 4 bitlik görüntülerde 4 bitlik ZIP sıkıştırması ya da 4 veya 8 bitlik görüntülerde 8 bitlik ZIP sıkıştırması kullanırsanız, ZIP yöntemi kayıpsızdır; yani, dosya boyutunu küçültmek için veri kaldırılmaz, dolayısıyla görüntü kalitesi etkilenmez. Ancak, 8 bitlik verilerle 4 bitlik ZIP sıkıştırması kullanıldığında bazı veriler atılacağından kalite etkileyebilir.

Döşeme Boyutu

Bu seçenek ancak ilgili Sıkıştırma ayarı JPEG2000 olarak ayarlandığında kullanılabilir. İlerleyen görüntülemede kullanılacak döşemelerin boyutunu belirler.

Metni Ve Çizgiyi Sıkıştır

Dosyadaki bütün metin ve çizgi resimlere sıkıştırma uygular. Bu yöntem, ayrıntı veya kalite kaybına yol açmaz.

PDF için işaretler ve taşma payları seçenekleri

Taşma payı, yazdırma sınırlayıcı kutusunun veya kırpma işaretlerinin ve kesim işaretlerinin dışında kalan resim miktarıdır. Sayfa kesildikten sonra mürekkebin en kenara kadar ulaştığından emin olmak için veya görüntünün belgede bir anahtar çizgiyle sınırlanabildiğinden emin olmak için, resminizde bir hata sınırı olarak taşma payı ekleyebilirsiniz.

Adobe PDF Kaydet iletişim kutusunun İşaretler Ve Taşma Payları bölümü, taşma payının kapsamını belirlemenize ve dosyaya çeşitli yazıcı işaretleri eklemenize olanak verir.

Tüm Yazıcı İşaretleri

PDF dosyasında bütün yazıcı işaretlerini (Kesim İşaretleri, Çakıştırma İşaretleri, Renk Çubukları ve Sayfa Bilgileri) etkinleştirir.

Yazıcı İşareti Türü

Latin yazıcı işaretlerini veya Asya dillerinde basılan sayfalar için Japonca işaretleri seçmenize olanak verir.

Kesim İşaretleri

PDF kesim kutusu sınırlarını belirtmek için kesim alanının her köşesine birer işaret koyar.

Kesim İşareti Kalınlığı

Kesim işaretlerinin kontur kalınlığını belirler.

Çakıştırma İşaretleri

Renkli bir belgede farklı renk ayrımlarının hizalanması için çalışma yüzeyinin dışına işaretler koyar.

Kaydırma

Bütün yazıcı işaretlerinin resmin kenarından olan uzaklığını belirler. Kesim işaretleri, kaydırmayla belirlenen boşluğun dış kenarında yer alır.

Renk Çubukları

Her spot veya proses renk için küçük birer renkli kare ekler. Proses renklere dönüştürülen spot renkler, proses renkler kullanılarak temsil edilir. Hizmet sağlayıcınız bu işaretleri, baskı makinesinde mürekkep yoğunluğunu ayarlamak için bu işaretlerden yararlanır.

Sayfa Bilgileri

Sayfanın çalışma yüzeyinin dışına sayfa bilgileri yerleştirir. Sayfa bilgileri, dosya adını, sayfa numarasını, bulunduğunuz tarih ve saati ve renk ayrımı adını içerir.

Belge Taşma Payı Ayarlarını Kullan

iletişim kutusundaki taşma payı ayarları yerine belgeye ait taşma payı ayarlarını kullanır.

Üst, Alt, Sol ve Sağ Taşma Payları

Resim için taşma paylarını denetler. düğmesi seçildiğinde, bu dört değer orantılı hale gelir; biri düzenlendiğinde, diğer üçündeki değerler otomatik olarak güncelleştirilir.

PDF için renk yönetimi ve PDF/X seçenekleri

Adobe PDF Kaydet iletişim kutusunun Çıktı bölümünde aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz: Çıktı seçenekleri arasındaki etkileşim Renk Yönetimi'nin açık ya da kapalı olmasına ve seçilen PDF standardına bağlıdır.

Renk Dönüşümü

Adobe PDF dosyasında renk bilgilerinin nasıl temsil edileceğini belirler. Renkli nesneleri RGB'ye veya CMYK'ye dönüştürdüğünüzde, aynı zamanda açılır menüden bir hedef profil seçin. Renk dönüşümü sırasında bütün spot renk bilgileri korunur; sadece proses renk eşdeğerleri, hedeflenen renk uzayına dönüştürülür.

Dönüşüm Yok

Renk verilerini olduğu gibi korur. PDF/X‑3 seçildiğinde bu, varsayılan değerdir.

Hedefe Dönüştür (Sayıları Koru)

Hedef profille aynı renk uzayı içindeki etiketlenmemiş içeriğin renk numaralarını korur (hedef profile dönüştürerek değil, hedef profili atayarak). Geri kalan bütün içerik, hedef renk uzayına dönüştürülür. Renk yönetimi kapalıysa, bu seçenek kullanılamaz. Profilin dahil edilip edilmeyeceği, Profil İçerme İlkesi'yle belirlenir.

Hedefe Dönüştür

Bütün renkleri, Hedef olarak seçilen profile dönüştürür. Profilin dahil edilip edilmeyeceği, Profil İçerme İlkesi'yle belirlenir.

Not: Hedefe Dönüştür seçildiğinde, Hedef, belgenin profiliyle eşleşmiyorsa seçeneğin yanında bir uyarı simgesi çıkar.

Hedef

Nihai RGB veya CMYK çıktı aygıtının gamutunu tanımlar; sözgelimi ekranınız veya bir SWOP standardı. Illustrator uygulaması bu profili kullanarak, belgenin (Renk Ayarları iletişim kutusunun Çalışma Alanları bölümündeki kaynak profilde tanımlanmış olan) renk bilgilerini hedef çıktı aygıtının renk uzayına dönüştürür.

Profil İçerme İlkesi

Belgeye bir renk profilinin dahil edilip edilmeyeceğini belirler.

Çıktı Hedefi Profil Adı

Belge için karakterize edilen yazdırma koşulunu belirler. PDF/X uyumlu dosyalar oluşturmak için bir çıktı hedefi profili gereklidir. Bu menü sadece, Adobe PDF Kaydet iletişim kutusunda bir PDF/X standardı (veya hazır ayarı) seçildiyse kullanılabilir. Mevcut seçenekler, renk yönetiminin açık mı kapalı mı olduğuna bağlıdır. Örneğin, renk yönetimi kapalıysa menüde, kullanılabilecek yazıcı profilleri listelenir. Renk yönetimi açıksa, menüde, Hedef Profil'de (CMYK çıktı aygıtı olması şartıyla) seçilmiş olan profilin yanı sıra önceden tanımlanmış diğer yazıcı profilleri yer alır.

Çıktı Durumu Adı

Hedeflenen yazdırma koşullarını tanımlar. Bu giriş, PDF belgesinin hedeflenen alıcısı için yararlı olabilir.

Çıktı Durumu Tanımlayıcısı

Hedeflenen yazdırma koşulları hakkında daha fazla bilgi için bir işaretçi. Tanımlayıcı, ICC kaydına dahil olan yazdırma koşulları için otomatik olarak girilir.

Kayıt Adı

Kayıt hakkında daha fazla bilgi alınacak Web adresini belirtir. URL, ICC kayıt adları için otomatik olarak girilir.

Bindirildi Olarak İşaretle

Belgedeki bindirme durumunu belirtir PDF/X uyumluluğu, Doğru (işaretli) veya Yanlış (işaretsiz) değeri gerektirir. Gereklere uymayan belgeler, PDF/X uyumluluk denetiminde başarısız olur.

PDF için font ve düzleştirme seçenekleri

Adobe PDF Kaydet iletişim kutusunun Gelişmiş bölümünde aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Kullanılan Karakterlerin Yüzdesi Bu Değerden Düşükse Gömülü Fontları Altkümele

Fontun karakterlerinden ne kadarının belgede kullanılmış olduğuna dayalı olarak, (sadece belgede kullanılan karakterlerin gömülmesi yerine) bütün fontun ne zaman gömüleceğini belirler. Örneğin, bir font 1.000 karakter içeriyorsa ama belgede bunlardan sadece 10'u kullanılmışsa, fontun gömülmesinin dosya boyutunu büyütmeye değmeyeceğine karar verebilirsiniz.

Üst Baskılar

Üst baskı yapılacak şekilde ayarlanan çakışan renklerin nasıl kaydedileceğini belirler. Üst baskıyı korumayı veya üst baskıyı atmayı seçebilirsiniz. İletişim kutusunun üst kısmında Uyumluluk alanında Acrobat 4 (PDF 1.3) seçildiyse, resmin düzleştirilerek üst baskının benzetilmesini de seçebilirsiniz.

Hazır Ayar

İletişim kutusunun üst kısmında Uyumluluk alanında Acrobat 4 (PDF 1.3) seçildiyse ve resim saydamlık içeriyorsa, saydamlığın düzleştirilmesi için bir hazır ayar (veya bir seçenekler kümesi) belirleyebilirsiniz. Bunun yerine, saydamlık düzleştirici ayarlarını özelleştirmek için Özel düğmesini de tıklatabilirsiniz.

Not:

Acrobat 5 (PDF 1.4), Acrobat 6 (PDF 1.5) ve Acrobat 7 (PDF 1.6) seçildiğinde resimdeki saydamlık otomatik olarak korunur. Dolayısıyla, Hazır Ayar ve Özel seçenekleri bu düzeydeki uyumlulukta kullanılamaz.

PDF dosyalarına güvenlik ekleme

PDF olarak kaydederken, şifre koruması ve güvenlik sınırlamaları ekleyebilir, böylece sadece dosyayı kimin açabileceğini değil, aynı zamanda kimin içerik kopyalayabileceğini veya ayıklayabileceğini, belgeyi yazdırabileceğini vb. de sınırlandırmış olursunuz.

PDF dosyası için, belgenin açılması (belge açma şifresi) ve güvenlik ayarlarının değiştirilmesi amacıyla (izin şifresi) şifre gerekebilir. Dosyanızda herhangi bir güvenlik sınırlaması ayarlarsanız, her iki şifreyi de belirlemeniz gerekir; aksi halde dosyayı açan herhangi biri sınırlamaları kaldırabilir. Dosya izin şifresiyle açılmışsa, güvenlik sınırlamaları geçici olarak devre dışı kalır.

PDF dosyalarına şifre koruması uygulamak için RSA Corporation şirketinin RC4 yöntemi kullanılır. Güvenlik ayarına (Genel kategorisinde) bağlı olarak, şifreleme düzeyi yüksek veya düşük olur.

Not:

Adobe PDF hazır ayarları şifre veya güvenlik ayarlarını desteklemez. Adobe PDF Dışa Aktar iletişim kutusunda şifreler ve güvenlik ayarları seçip Hazır Ayarı Kaydet'i tıklatırsanız, şifreler ve güvenlik ayarları korunmaz.

Güvenlik seçenekleri

PDF oluşturduğunuzda veya PDF'ye şifre koruması uyguladığınızda, aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Seçenekler, Uyumluluk ayarına göre değişir. PDF/X standartları veya hazır ayarları için güvenlik seçenekleri kullanılamaz.

Uyumluluk

Şifre korumalı bir belgenin açılması için kullanılacak şifreleme türünü belirler. Acrobat 6 ve sonraki sürümleri, arama için meta verileri etkinleştirmenize olanak verir.

Acrobat uygulamasının daha önceki bir sürümünü kullananların, daha yüksek uyumluluk ayarındaki PDF dosyalarını açamayacaklarını unutmayın. Örneğin, Acrobat 8 seçeneğini belirlerseniz, belge Acrobat 6.0 veya daha önceki sürümlerinde açılamaz.

Belgeyi Açmak İçin Şifre Gerekli

Belgeyi açmak için kullanıcılardan sizin belirlediğiniz şifrenin istenmesini sağlamak için bu seçeneği belirleyin.

Belge Açma Şifresi

PDF dosyasını açmak için kullanıcıların yazması gereken şifreyi belirleyin.

Not: Şifreyi unutursanız belgeden geri yüklemeniz için herhangi bir yöntem yoktur. Unutmanız ihtimaline karşı, şifreleri güvenli ayrı bir yerde saklamak iyi bir fikirdir.

Güvenlik ve İzin Ayarlarının Düzenlenmesini Sınırlamak İçin Bir Şifre Kullan

PDF dosyasının güvenlik ayarlarına erişimi sınırlandırır. Dosya Adobe Acrobat uygulamasında açılırsa, kullanıcı dosyayı görüntüleyebilir ama dosyanın Güvenlik ve İzin ayarlarını değiştirmek için, belirlenen İzin şifresini girmesi gerekir. Dosya Illustrator, Photoshop veya InDesign uygulamasında açılırsa, dosyayı salt okunur modda açmak mümkün olmadığından, kullanıcının İzin şifresini girmesi gerekir.

İzin Şifresi

İzin ayarlarını değiştirmek için gereken şifreyi belirleyin. Bu seçenek sadece önceki seçenek işaretlendiğinde kullanılabilir.

Yazdırma İzinli

Kullanıcılara PDF belgesi için izin verilen yazdırma düzeyini belirler.

Yok

Kullanıcıların belgeyi yazdırmasını engeller.

Düşük Çözünürlük (150 dpi)

Kullanıcıların, 150 dpi çözünürlükten daha yüksek çözünürlükte yazdırmasına izin vermez. Her sayfa bir bitmap görüntü olarak yazdırılacağından, yazdırma işlemi daha yavaş olabilir. Bu seçenek ancak, Uyumluluk seçeneğinde Acrobat 5 (PDF 1.4) veya sonraki bir sürümü belirlendiyse kullanılabilir.

Yüksek Çözünürlük

Kullanıcıların, PostScript ve gelişmiş yüksek kaliteli yazdırma özelliklerini destekleyen diğer yazıcılara yüksek kalitede vektör çıktısı yönlendirerek istedikleri çözünürlükte yazdırmalarına izin verir.

İzin Verilen Değişiklikler

PDF belgesinde hangi düzenleme eylemlerine izin verildiğini tanımlar.

Yok

Kullanıcıların dosya üzerinde, sözgelimi form alanlarını doldurmak ve yorum eklemek gibi, İzin Verilen Değişiklikler menüsünde listelenen değişiklikleri yapmasını engeller.

Sayfaların Eklenmesi, Silinmesi Ve Döndürülmesi

Kullanıcıların sayfa eklemesine, silmesine, sayfaları döndürmesine ve yer imleriyle minik resimler oluşturmasına izin verir. Bu seçenek sadece yüksek (128 bitlik RC4 veya AES) şifrelemeyle kullanılabilir.

Form Alanlarının Doldurulması Ve İmzalanması

Kullanıcıların formları doldurmasına ve dijital imza eklemesine izin verir. Bu seçenek, yorum eklemelerine veya form alanları oluşturmalarına izin vermez. Bu seçenek sadece yüksek (128 bitlik RC4 veya AES) şifrelemeyle kullanılabilir.

Yorum Oluşturma, Form Alanlarının Doldurulması Ve İmzalama

Kullanıcıların yorumlar ve dijital imzalar eklemesine ve formları doldurmasına izin verir. Bu seçenek, kullanıcıların sayfa nesnelerini taşımalarına veya form alanları oluşturmalarına izin vermez.

Sayfaların Ayıklanması Dışında Tümü

Kullanıcıların belgeyi düzenlemesine, form alanları oluşturmasına ve doldurmasına, yorumlar ve dijital imzalar eklemesine izin verir.

Metin, Görünüm ve Diğer İçeriğin Kopyalanması Özelliğini Etkinleştir

Kullanıcıların, PDF'nin içeriğini seçmesine ve kopyalamasına izin verir.

Görme Özürlüler İçin Ekran Okuma Aygıtlarının Metin Erişimini Etkinleştir

Görme özürlü kullanıcıların belgeyi ekran okuyucularla okumasına izin verir, ama kullanıcıların belgenin içeriğini kopyalamasına veya çıkartmasına izin vermez. Bu seçenek sadece yüksek (128 bitlik RC4 veya AES) şifrelemeyle kullanılabilir.

Düz Metin Meta Verilerini Etkinleştir

Kullanıcıların, PDF içeriğini kopyalamasına ve çıkartmasına izin verir. Bu seçenek ancak, Uyumluluk ayarında Acrobat 6 veya daha sonraki bir sürümü seçildiyse kullanılabilir. Bu seçeneğin işaretlenmesi, depolama/arama sistemlerinin ve arama motorlarının, belgede kayıtlı meta verilere erişimine izin verir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi