Cetvelleri kullanma

Cetveller nesneleri çizim penceresinde veya çalışma yüzeyinde doğru olarak yerleştirmenize ve ölçmenize yardımcı olur. Her cetvelde 0'ın bulunduğu noktaya cetvel başlangıcı denir.

Illustrator CS5 uygulamasında cetveller, InDesign ve Photoshop gibi diğer Creative Suite uygulamalarındaki cetvellerle benzerdir. Illustrator, belgeler ve çalışma yüzeyleri için ayrı cetveller sunmaktadır. Bu cetvellerden aynı anda yalnızca bir tanesini seçebilirsiniz.

Adobe'nin sunduğu tavsiyeler

Adobe'nin sunduğu tavsiyeler
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-illustrator-cs5/gs01-using-rulers-and-guides/" shape="rect" >Using Rulers and Guides</a> (Cetvelleri ve Kılavuzları Kullanma)
Mordy Golding

Not:

Pencere cetvelleri, bu belgede Global cetveller olarak adlandırılır.

Global cetveller resim penceresinin üst ve sol yanında görüntülenir. Varsayılan cetvel başlangıç noktası resim penceresinin sol alt köşesindedir.

Çalışma yüzeyi cetvelleri etkin çalışma yüzeyinin üst ve sol kenarlarında görüntülenir. Varsayılan çalışma yüzeyi cetveli başlangıç noktası çalışma yüzeyinin sol üst köşesindedir.

Çalışma yüzeyi cetvelleri ile global cetveller arasındaki fark, çalışma yüzeyi cetvelini seçtiğinizde başlangıç noktasının etkin çalışma yüzeyine bağlı olarak değişmesidir. Ayrıca, çalışma yüzeyi cetvelleri için farklı başlangıç noktalarına da sahip olabilirsiniz. Çalışma yüzeyi cetvelinin başlangıç noktasını değiştirdiğinizde, çalışma yüzeyindeki nesnelerin desen dolguları bu değişiklikten etkilenmez.

Global cetveller için varsayılan başlangıç noktası ilk çalışma yüzeyinin sol üst köşesinde, çalışma yüzeyleri için varsayılan başlangıç noktasıysa ilgili çalışma yüzeyinin sol üst köşesindedir.

 • Cetvelleri göstermek veya gizlemek için Görünüm > Cetveller > Cetvelleri Göster'i veya Görünüm > Cetveller > Cetvelleri Gizle'yi seçin.

 • Çalışma yüzeyi cetvelleri ve global cetveller arasında geçiş yapmak için Görünüm > Cetveller > Global Cetvellere Değiştir'i veya Görünüm > Cetveller > Çalışma Yüzeyi Cetvellerine Değiştir'i seçin. Varsayılan olarak, çalışma yüzeyi cetvelleri gösterilir; bu nedenle Global Cetvellere Değiştir seçeneği Cetveller alt menüsünde gösterilir.

 • Video cetvellerini göstermek veya gizlemek için Görünüm > Video Cetvellerini Göster veya Görünüm > Video Cetvellerini Gizle'yi seçin.

 • Cetvel başlangıcını değiştirmek için fare işaretçisini cetvellerin kesiştiği yere götürün ve işaretçiyi, yeni cetvel başlangıcının olmasını istediğiniz yere sürükleyin.

  Sürüklediğinizde, penceredeki ve cetvellerdeki ince artı işareti Global cetvel başlangıç noktasının değiştiğini belirtir.

  not: Global cetvel başlangıç noktasını değiştirmek doku döşemesini etkiler.

 • Varsayılan cetvel başlangıcına geri dönmek için sol üst köşesinde cetvellerin kesiştiği yeri çift tıklatın.

Önceden ilk çeyrekte olan koordinat sistemi dördüncü çeyreğe taşındı. Illustrator CS5 uygulamasında, aşağıya doğru hareket ettiğinizde y eksenin değeri, sağa doğru hareket ettiğinizde x ekseninin değeri artar.

Illustrator'ın eski sürümlerinde kaydederken, Global cetveller eski belgelerde ayarlandıkları konumda kalır. Başlangıç noktası, sol üst köşeye taşınmaz ancak koordinat sistemi dördüncü çeyrek olarak değişir.

Koordinat sistemindeki veya cetvel başlangıç noktasındaki değişiklik, eski komut dosyalarınızı korumanızı sağlayan komut dosyaları için geçerli değildir. Ancak, komut dosyası kullanarak nesneleri dönüştürdüğünüzde, y koordinat değeri Illustrator kullanıcı arabiriminde ayarladığınız değerlerden farklı olur. Örneğin, bir taşıma işlemine Y= +10 değer uygularsanız, aynı taşımayı komut dosyasıyla uygulamak istediğinizde Y = -10 değer dönüştürmesi uygulamanız gerekir.

Ölçü birimini değiştirme

Illustrator uygulamasındaki varsayılan ölçü birimi puntodur (bir punto 0,3528 milimetreye karşılık gelir). Illustrator uygulamasının genel ölçümlerde, konturlarda ve yazılarda kullandığı birimi değiştirebilirsiniz. Kutulara değer girerken, varsayılan birimi değiştirebilirsiniz.

 • Varsayılan ölçü birimini değiştirmek için Düzen > Tercihler > Birimler'i (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Birimler'i (Mac OS) seçin ve Genel, Kontur ve Tür seçenekleri için birimleri belirleyin. Yazım tercihlerinde Asya Dillerindeki Seçenekleri Göster seçeneği işaretliyse, özellikle Asya dillerindeki yazı için kullanılan bir birim de seçebilirsiniz.

  not: "Genel" ölçü seçeneği, cetvelleri, noktalar arasındaki mesafe ölçümünü, nesnelerin taşınmasını ve dönüştürülmesini, ızgara ve kılavuz aralıklarının ayarlanmasını ve boşluk oluşturmayı etkiler.

 • Yalnızca geçerli belgedeki genel ölçü birimi ayarlamak için önce Dosya > Belge Ayarları'nı, ardından da Birimler menüsünden kullanmak istediğiniz ölçü birimini seçip Tamam'ı tıklatın.
 • Kutuya değer girerken ölçü birimini değiştirmek için, değerin arkasına aşağıdaki kısaltmalardan birini koyun: inç, in, milimetre, mm, Q (bir Q, 0,25 milimetreye eşittir), santimetre, cm, punto, p, pt, pika, pc, piksel ve px.

  İpucu: Pika ve punto birimlerini bir arada kullanırken değerleri XpY şeklinde girebilirsiniz; burada X ve Y, pika ve punto değerini gösterir (örneğin 12 pika 6 punto için, 12p 6).

Izgarayı kullanma

Izgara, illüstrasyon penceresinde resminizin arkasında görüntülenir; yazdırılmaz.

 • Izgarayı görüntülemek için Görünüm > Izgarayı Göster'i seçin.
 • Izgarayı gizlemek için Görünüm > Izgarayı Gizle'yi seçin.
 • Nesneleri ızgara çizgilerine yaslamak için, Görünüm > Izgaraya Yasla'yı seçin, taşımak istediğiniz nesneyi seçin ve istediğiniz konuma sürükleyin.

  Nesnenin sınırları bir ızgara çizgisinin 2 piksel yakınına girdiğinde, noktaya yaslanır.

  not: Görünüm > Piksel Önizleme seçeneği işaretliyse Izgaraya Yasla seçeneği Piksele Yasla olarak değişir.

 • Izgara çizgileri arasındaki boşluğu, ızgara stilini (çizgiler veya noktalar), ızgara rengini ya da ızgaraların çalışma yüzeyinin önünde mi arkasında mı görüneceğini belirlemek için Düzenle > Tercihler > Kılavuzlar Ve Izgara'yı veya Illustrator > Tercihler > Kılavuzlar Ve Izgara'yı (Mac OS) seçin.

Kılavuzları kullanma

Kılavuzlar, metin ve grafik nesnelerini hizalamanıza yardımcı olur. Cetvel kılavuzları (dikey veya yatay düz çizgiler) ve kılavuz nesneleri (kılavuzlara dönüştürdüğünüz vektör nesneleri) oluşturabilirsiniz. Izgara gibi, kılavuzlar da yazdırılmaz.

İki kılavuz stili (noktalar ve çizgiler) seçim yapabilir ve ya önceden tanımlanmış kılavuz renklerini ya da renk seçici yardımıyla seçeceğiniz renkleri kullanarak kılavuzların renklerini değiştirebilirsiniz. Varsayılan değer olarak, taşıyabilmeniz, silebilmeniz veya eski haline geri döndürebilmeniz için kılavuzlar kilitlenmemiş durumdadır, ama yerlerine kilitlemeyi seçebilirsiniz.

 • Kılavuzları göstermek veya gizlemek için Görünüm > Kılavuzlar > Kılavuzları Göster veya Görünüm > Kılavuzlar > Kılavuzları Gizle'yi seçin.
 • Kılavuz ayarlarını değiştirmek için Düzen > Tercihler > Kılavuzlar Ve Izgara (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Kılavuzlar Ve Izgara'yı (Mac OS) seçin.
 • Kılavuzları kilitlemek için Görünüm > Kılavuzlar > Kılavuzları Kilitle'yi seçin.

Kılavuzlar oluşturma

 1. Cetveller görünmüyorsa, Görünüm > Cetvelleri Göster'i seçin.
 2. Fare işaretçisini dikey bir kılavuz için sol cetvelin, yatay bir kılavuz içinse yatay cetvelin üstüne getirin.
 3. Kılavuzu yerine sürükleyin.

  Ayrıca, vektör nesnelerini seçip Görünüm > Kılavuzlar > Kılavuz Oluştur'u seçerek vektör nesnelerini de kılavuza dönüştürebilirsiniz.

  Not:

  Birden çok kılavuzla daha rahat şekilde çalışabilmek için ayrı ayrı katmanlara taşıyın.

 4. Kılavuzları tuvalin tamamında değil yalnızca bir çalışma yüzeyinde sınırlandırmak isterseniz, Çalışma Yüzeyi aracını seçin ve kılavuzları çalışma yüzeyinde sürükleyin.

Kılavuzları taşıma, silme veya serbest bırakma

 1. Kılavuzlar kilitliyse, Görünüm > Kılavuzlar > Kılavuzları Kilitle'yi seçin.
 2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  • Kılavuzu taşımak için sürükleyin veya kopyalayın.

  • Kılavuzu silmek için Geri (Windows) veya Delete (Mac OS) tuşuna basın veya Düzenle > Kes veya Düzenle > Sil'i seçin.

  • Bütün kılavuzları birden silmek için Görünüm > Kılavuzlar > Kılavuz Sil'i seçin.

  • Kılavuzu serbest bırakarak tekrar normal bir grafik nesnesi haline getirmek için kılavuzu seçin ve Görünüm > Kılavuzlar > Kılavuzları Serbest Bırak seçeneğini belirleyin.

Nesneleri bağlantı noktalarına ve kılavuzlara yaslama

 1. Görünüm > Noktaya Yasla'yı seçin.
 2. Taşımak istediğiniz nesneyi seçin ve fare işaretçisini, tam bağlantı noktalarıyla ve kılavuzlarla hizalamak istediğiniz noktaya getirin.

  Not:

  Noktaya yaslanırken, yaslama hizalaması, sürüklenen nesnenin kenarlarına değil fare işaretçisinin konumuna bağlıdır.

 3. Nesneyi istediğiniz konuma sürükleyin.

  İşaretçi bir bağlantı noktasının veya kılavuzun 2 piksel yakınına girdiğinde, noktaya yaslanır. Yaslama gerçekleştiğinde işaretçi, içi dolu ok ucundan içi boş ok ucuna dönüşür.

Akıllı Kılavuzlar

Akıllı Kılavuzlar geçici olarak, nesneler veya çalışma yüzeyleri oluşturduğunuzda ya da bunlarla çalıştığınızda görüntülenen kılavuzlara yapışır. Nesneleri veya çalışma yüzeylerini diğer nesnelere, çalışma yüzeylerine (ya da her ikisine birden) göre hizalamanıza, düzenlemenize veya dönüştürmenize yardımcı olurlar; bu işlemler sırasında X, Y konumu ve delta değerlerini yapışarak hizalar veya görüntülerler. Akıllı Kılavuzlar tercihlerini ayarlayarak akıllı kılavuz ve görüntülenen geri bildirim (ölçü etiketleri, nesne vurguları veya etiketler gibi) türünü belirtebilirsiniz.

Akıllı kılavuzları kullanma hakkında video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4020_ai_tr.

Akıllı Kılavuzları kullanma

Akıllı Kılavuzlar varsayılan olarak açıktır.

 1. Kılavuzları açmak veya kapatmak için Görünüm > Akıllı Kılavuzlar'ı seçin.
 2. Akıllı Kılavuzlar'ı şu şekilde kullanın:
  • Kalem veya şekil araçlarıyla nesne oluşturduğunuzda, yeni nesnenin bağlantı noktasını varolan bir nesneye göre konumlandırmak için Akıllı Kılavuzlar'ı kullanın. Yeni çalışma yüzeyi oluşturduğunuzda da, bunu başka bir çalışma yüzeyi veya nesneye göre yerleştirmek için Akıllı Kılavuzları kullanabilirsiniz.

  • Kalem veya şekil aracıyla nesne oluşturduğunuzda ya da nesneyi dönüştürdüğünüzde bağlantı noktalarını 45 veya 90 derece gibi belirli bir dereceye konumlandırmak için akıllı kılavuzların yapı kılavuzlarını kullanın. Bu açıları Akıllı Kılavuzlar tercihlerinde ayarlayın.

  • Nesne veya çalışma yüzeyini taşıdığınızda seçili nesne veya çalışma yüzeyini başka nesneler veya çalışma yüzeylerine hizalamak için Akıllı Kılavuzlar'ı kullanın. Hizalama nesnelerin geometrisini ve çalışma yüzeylerini temel alır. Kılavuzlar, başka nesnelerin kenarına veya orta noktasına nesne yaklaştırıldığında görüntülenir.

   not: Tek nesnenin veya çalışma yüzeyinin orta noktasını ya da kenarlarını kullanan Hizalama davranışını Illustrator CS3 uygulamasından kullanmak için Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşuna basın.

  • Nesneyi dönüştürdüğünüzde, Akıllı Kılavuzlar, dönüştürmeye yardımcı olmak için otomatik olarak görüntülenir.

  Akıllı Kılavuz tercihlerini ayarlayarak Akıllı Kılavuzlar'ın ne zaman ve nasıl görüntüleneceğini değiştirebilirsiniz.

  Not:

  Izgaraya Yapış ya da Piksel Önizleme seçeneği açıkken (menü komutu seçili olsa bile) Akıllı Kılavuzlar'ı kullanamazsınız.

Akıllı Kılavuz tercihleri

Düzenle > Tercihler > Akıllı Kılavuzlar (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Akıllı Kılavuzlar (Mac OS) öğesini seçip aşağıdaki tercihleri ayarlayın:

Renk

Kılavuzların rengini belirtir.

Hizalama Kılavuzları

Geometrik nesnelerin, çalışma yüzeyinin ve taşma payının ortasında ve kenarlarında oluşturulan kılavuz çizgileri görüntüler. Nesneleri taşıdığınızda ve temel şekilleri çizme, Kalem aracını kullanma, nesneleri dönüştürme gibi işlemler gerçekleştirdiğinizde oluşturulurlar.

Bağlantı/Yol Etiketleri

Yollar kesiştiğinde ya da bir bağlantı noktasında ortalandıklarında bilgileri görüntüler.

Ölçü Etiketleri

Çoğu araçla ilgili (Çizim araçları ve Metin araçları gibi), imleci bağlantı noktası üzerine getirdiğinizde imlecin geçerli konumu hakkında bilgileri görüntüler. Nesneler oluşturulduğu, seçildiği, taşındığı veya dönüştürüldüğü sırada nesnenin orijinal konumundan x ve y delta değerini görüntüler. Bir çizim aracı seçiliyken Shift tuşuna bastığınızda başlangıç noktası görüntülenir.

Nesne Vurgulama

Sürükleme sırasında, işaretçinin altındaki nesneyi vurgular. Vurgu rengi nesnenin katman rengiyle eşleşir.

Dönüştürme Araçları

Nesneleri ölçeklediğiniz, döndürdüğünüz ve yamulttuğunuz sırada ilgili bilgileri görüntüler.

Yapı Kılavuzları

Yeni nesneleri çizdiğinizde kılavuz çizgileri görüntüler. Kılavuz çizgilerinin, yakındaki bir nesnenin bağlantı noktalarından hangi açıda çizileceğini belirtirsiniz. Altı açı ayarlayabilirsiniz. Seçilen Açılar kutusuna bir açı yazın, Açılar açılır menüsünden bir açı kümesi seçin veya açılır menüden bir açı kümesi seçip sonra kutulardaki değerlerden birini değiştirerek açı kümesini özelleştirin. Önizleme, ayarlarınızın sonucunu gösterir.

Yanaşma Toleransı

Akıllı Kılavuzlar'ın etkinleşmesi için işaretçinin bir nesneden kaç piksel uzakta olması gerektiğini belirler.

Nesneler arasındaki uzaklığı ölçme

Ölçü aracı, herhangi iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplar ve sonucu Bilgi panelinde görüntüler.

 1. Ölçü aracını  seçin. (Araçlar panelinde olduğunu görmek için Damlalık aracını basılı tutun.)
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Aralarındaki uzaklığı ölçmek için iki noktayı tıklatın.

  • ilk noktayı tıklatıp ikinci noktaya sürükleyin. Aracı 45 derecenin katlarıyla sınırlamak için, sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

   Bilgi panelinde, x ve y eksenlerinden yatay ve dikey uzaklıklar, mutlak yatay ve dikey uzaklıklar, toplam uzaklıklar ve ölçülen açı gösterilir.

Bilgi paneline genel bakış

Bilgi panelini (Pencere > Bilgi), fare işaretçisinin altındaki alan hakkında ve seçili nesneler hakkında bilgi almak için kullanırsınız.

 • Nesne seçili ve bir seçim aracı etkinken, Bilgi panelinde, nesnenin X ve Y koordinatları, genişliği (G) ve yüksekliği (Y) görüntülenir. Genişlik ve yükseklik değerleri, Genel tercihlerdeki Önizleme Sınırları Kullan seçeneği tarafından etkilenir. Önizleme Sınırları Kullan seçeneği işaretliyse, Illustrator uygulaması, kontur genişliğini (ve alt gölge gibi diğer nitelikler) nesnenin boyutlarına dahil eder. Önizleme Sınırları Kullan seçeneği işaretli değilse, Illustrator uygulaması sadece nesnenin vektör yolunun tanımladığı boyutları ölçer.

 • Kalem aracını veya Degrade aracını kullandığınızda veya bir seçimi taşırken Bilgi panelinde, sürüklediğiniz sırada X'teki (W) değişim, Y'deki (H) değişim, uzaklık (D) ve açı

 • Yakınlaştırma aracını kullandığınızda, Bilgi panelinde, fareyi bıraktıktan sonraki büyütme katsayısı ve X ve Y koordinatları görüntülenir.

 • Ölçek aracını kullandığınızda, Bilgi panelinde, genişlik (G) ve yükseklik (Y) değişimi ve ölçekleme işlemi sona erdikten sonra yeni genişlik (G) ve yükseklik (Y) görüntülenir. Döndürme veya yansıtma araçlarını kullandığınızda, Bilgi panelinde, nesnenin ortasının koordinatları ve dönüş açısı veya yansıtma açısı görüntülenir.

 • Eğme aracını kullandığınızda, Bilgi panelinde, nesnenin ortasının koordinatları, yamultma ekseninin açısı ve yamultma miktarı görüntülenir.

 • Boya Fırçası aracını kullandığınızda, Bilgi panelinde mevcut fırçanın X ve Y koordinatlarıyla adı görüntülenir.

 • Seçili nesnenin dolgu ve kontur renklerinin değerlerini ve seçili nesneye uygulanmış desen, degrade veya renk tonu adlarını göstermek için panel menüsünde Seçenekleri Göster'i seçin veya panel sekmesinin çift okunu tıklatın.

  not: Birden çok nesne seçerseniz Bilgi panelinde sadece seçili bütün nesnelerde aynı olan bilgiler görüntülenir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi