Illustrator Asya karakterlerini formatlamak için farklı seçenekler sağlar. Örneğin, Asya Open Type font niteliklerini ayarlayabilir, tate-chu-yoko, aki, warichu, mojisoroe, mojikumi, kinsoku, burasagari ve kurikaeshi moji shori kullanabilirsiniz. Ayrıca, Latin ve Asya fontlarını birleştirebilir, bileşik fontlar oluşturabilirsiniz.

Not:

Windows XP'de Basitleştirilmiş Çince için GB18030 fontları desteğini etkinleştirmek amacıyla Illustrator CS5\Simplified Chinese\Goodies\Optional Extensions\GB18030 klasöründeki Beni Oku dosyasına bakın.

Asya dillerinde yazı seçeneklerini görüntüleme

Varsayılan değer olarak, Illustrator uygulaması, Karakter panelinde, Paragraf panelinde, OpenType panelinde ve Yazım menüsünde Asya dillerinde yazım seçeneklerini gizler.

 1. Düzenle > Tercihler > Yazım (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Yazım (Mac OS) seçeneğini belirleyin.
 2. Asya Dillerindeki Seçenekleri Göster'i işaretleyin ve Tamam düğmesini tıklatın.

  Ayrıca, İngilizce Font Adlarını Göster'i işaretleyerek veya işareti kaldırarak, font adlarının nasıl görüntüleneceğini de denetleyebilirsiniz.

Not:

İşletim sisteminizin, çalışmak istediğiniz dilleri desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi edinmek için, sistem yazılım üreticinize danışın.

Asya dillerinde OpenType font niteliklerini ayarlama

Asya dillerinde OpenType fontlar, mevcut PostScript ve TrueType fontlarda bulunmayan birçok özellik içerir. Ayrıca, Asya dillerindeki OpenType fontlar, birçok karakter için alternatif glifler sunar.

 1. Ayarı uygulamak istediğiniz karakterleri veya yazım nesnelerini seçin. Herhangi bir metin seçmezseniz bu ayar, oluşturacağınız yeni metinlere uygulanır.
 2. OpenType fontunun seçili olduğundan emin olun.

  Yazım > Font menüsüne bakın; OpenType fontların yanında  simgesi görüntülenir.

 3. OpenType panelinde, aşağıdaki seçeneklerden istediklerinizi ayarlayın:

  Orantılı Ölçüler

  Karakter aralığı, fonttaki orantılı ölçülere göre yapılır.

  H veya V Stilleri

  Yatay ve dikey için kısaltılmış sesler, çift ünsüzler ve fonetik göstergeler gibi farklı gliflere sahip olan hiragana fontlara geçer.

  Latin İtalik

  Yarı genişlikteki alfanümerik karakterleri italiğe dönüştürür.

Asya dillerindeki karakterleri farklı glif formuyla değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz karakterleri seçin.
 2. Glifler paneli menüsünde bir seçenek belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri göremiyorsanız, Yazım tercihlerinde Asya Dillerindeki Seçenekleri Göster seçeneğini işaretleyin. Seçenek soluksa, mevcut font için glif formu yok demektir:

  Geleneksel Formlar

  Seçilen karakterleri geleneksel formlarla değiştirir.

  Uzman Formlar

  Seçilen karakterleri uzman formlarıyla değiştirir.

  JIS 04 Formları

  Seçilen karakterleri JIS 04 formlarıyla değiştirir.

  JIS 90 Formları

  Seçilen karakterleri JIS 90 formlarıyla değiştirir.

  JIS 78 Formları

  Seçilen karakterleri JIS 78 formlarıyla değiştirir.

  JIS 83 Formları

  Seçilen karakterleri JIS 83 formlarıyla değiştirir.

  Eş Aralıklı Yarım Genişliğe Sahip Formlar

  Seçilen Latin karakterlerin gliflerini eş aralıklı hankaku (yarım genişlikte) karakterlere dönüştürür.

  Eş Aralıklı Üçüncü Genişliğe Sahip Formlar

  Seçilen Latin karakterlerin gliflerini eş aralıklı üçte bir genişlikte karakterlere dönüştürür.

  Eş Aralıklı Çeyrek Genişliğe Sahip Formlar

  Seçilen Latin karakterlerin gliflerini eş aralıklı çeyrek genişlikte karakterlere dönüştürür.

  İpucu: Alternatif bir glifi varsayılan formuna geri döndürmek için glifi seçin ve Glifler paneli menüsünde Varsayılan Formlara Döndür'ü seçin. Karakter stilini kullanarak uygulanan alternatif glifleri bu yöntemle geri döndüremezsiniz.

Asya dillerinde yazıda satır aralığının nasıl ölçüleceğini belirleme

 1. Ayarlamak istediğiniz paragrafları seçin.
 2. Paragraf paneli menüsünden bir satır aralığı seçeneği belirleyin.

  tabandan tabana satır aralığıtepeden tepeye satır aralığıAsya dillerindeki yazımda satır aralığıAsya dillerinde yazım:satır aralığıTepeden Tepeye Satır Aralığı

  Yazının satırları arasındaki aralığı bir satırın üstünden bir sonraki satırın üstüne kadar ölçer. Üstten üste satır aralığı kullandığınızda paragraftaki ilk yazı satırı sınırlayıcı kutunun üstüyle boşlukla yaslama kullanılarak hizalanır.

  Tabandan Tabana Satır Aralığı

  Yatay yazı için yazının satırları arasındaki aralığı yazı satır taban çizgisinden ölçer. Tabandan tabana satır aralığı kullandığınızda ilk yazı satırı ve sınırlayıcı kutunun arasında boşluk görünür. Bir onay işareti hangi seçeneğin kullanıldığını belirtir.

  Not: Belirlediğiniz satır aralığı seçeneği satırlar arasındaki satır aralığı miktarını değil, yalnızca satır aralığının nasıl ölçüldüğünü etkiler.

Dikey metinde yarım genişlikteki karakterleri döndürme

Latin metinler veya rakamlar gibi yarım genişlikteki karakterlerin yönü, dikey metinde değişir. Varsayılan değer olarak, yarım genişlikteki karakterler teker teker döndürülür.

Yarım genişlikteki karakterlerin döndürülmesini istemiyorsanız, Karakter paneli menüsünde Standart Dikey Latin Karakter Hizalaması'nın seçimini iptal edin.

Latin metin, döndürülmeden önce ve döndürüldükten sonra
Latin metin, döndürülmeden önce ve döndürüldükten sonra

Tate-chu-yoko kullanma

Tate-chu-yoko (kumimoji ve renmoji de denir), dikey yazı satırları içine yerleştirilen bir yatay yazı bloğudur. Tate-chu-yoko kullanıldığında, dikey metindeki, sayılar, tarihler ve kısa yabancı sözcükler gibi yarım genişlikte karakterlerin okunması daha kolaydır.

Tate-chu-yoko kullanılmadan sayılar (solda) tate-chu-yoko ile döndürülen sayılar (sağda)
Tate-chu-yoko kullanılmadan sayılar (solda) tate-chu-yoko ile döndürülen sayılar (sağda)

 1. Karakterleri seçin ve Karakter paneli menüsünde Tate-chu-yoko'yu seçin. (Tate-chu-yoko ayarını kapatmak için tekrar seçin.)
 2. Karakter paneli menüsünde aşağıdaki tate-chu-yoko ayarlarından istediklerinizi seçin:

  Yukarı/Aşağı

  Metni yukarı taşımak için pozitif bir değer, aşağı taşımak için negatif bir değer belirler.

  Sol/Sağ

  Metni sağa taşımak için pozitif bir değer, sola taşımak için negatif bir değer belirler.

  İpucu: Tate-chu-yoko için karakter aralığını ayarlamak için Karakter panelinde tsume veya izleme kullanın.

  Not: Tate-chu-yoko seçeneği görünmüyorsa Yazım tercihlerinde Asya Dillerindeki Seçenekleri Göster seçeneğini işaretlemeniz gerekir.

Aki kullanma

Aki, bir karakterden önceki veya sonraki boş alandır. Karakterler arasına çoğunlukla, bir paragrafın mojikumi ayarına dayalı, sabit bir aralık uygulanır. Karakter panelindeki Aki Ekle seçeneklerini kullanarak, özel karakterlerin mojikumi ayarını değiştirebilirsiniz. Örneğin, parantez aç işaretinden önce boşluk eklemek için, Aki Ekle (Sol) seçeneğini kullanın.

Aki uygulanmamış parantez (solda) ve aki uygulanmış parantez (sağda)
Aki uygulanmamış parantez (solda) ve aki uygulanmış parantez (sağda)

 1. Ayarlamak istediğiniz karakterleri Yazım aracıyla seçin ve Karakter panelinde aşağıdakilerden istediklerinizi yapın:
  • Karakterden önce veya sonra aki eklemek için, Aki Ekle (Sol)  veya Aki Ekle (Sağ)  menüsünde, eklemek istediğiniz aki miktarını seçin. Örneğin, 2bu seçerseniz, tam genişlikteki boşluğun yarısı eklenir, 4bu seçerseniz, tam genişlikteki boşluğun çeyreği eklenir.

  • Karakterler arasındaki aki miktarını sıkıştırmak için, Tsume  için bir yüzde belirleyin. Yüzde miktarı arttıkça, karakterler arasındaki aki miktarı daralır.

  Not:

  Aki Ekle veya Tsume seçeneklerini göremiyorsanız, Yazım tercihlerinde Asya Dillerindeki Seçenekleri Göster seçeneğini işaretleyin.

  Tsume uygulanmamış karakter (solda) ve tsume uygulanmış karakter (sağda)
  Tsume uygulanmamış karakter (solda) ve tsume uygulanmış karakter (sağda)

Warichu kullanma

Karakter panelindeki Warichu seçeneği, seçilen metnin yazı tipi boyutunu orijinalin belirli bir yüzdesine küçültür ve yazıyı (yönlendirmeye göre yatay veya dikey olarak) birden çok satıra sıralar.

Warichu uygulanmış dikey ve yatay metin
Warichu uygulanmış dikey ve yatay metin

 1. Metni seçin ve Karakter paneli menüsünde Warichu'yu seçin. (Kapatmak için tekrar seçin.)
 2. Karakter paneli menüsünde aşağıdaki warichu ayarlarından istediklerinizi seçin:

  Satırlar

  Kaç metin satırının warichu karakteri olarak görüntüleneceğini belirler.

  Satır Boşluğu

  Warichu karakterleri arasındaki uzaklığı belirler.

  Ölçek

  Ana metnin boyutunun belirli bir yüzdesi olarak, warichu karakterlerinin boyutunu, belirler.

  Hizalama

  Warichu karakterlerinin hizalamasını belirler. Örneğin, dikey bir çerçeve ızgarasında, Üst seçildiğinde, warichu karakterlerinin başlangıcı çerçevenin üstüne hizalanır. Hizalama temsili, warichu metninin ana metine göreli olarak nasıl görüneceğini gösterir.

  Satır Bölme Seçenekleri

  Yeni bir satıra başlamadan önce satır kesmelerinden önce ve sonra gereken minimum karakter sayısını belirler.

Mojisoroe ile Asya dillerindeki karakterlerini hizalama

Mojisoroe, Asya dillerindeki yazı karakterlerinin hizalamasıdır. Bir metin satırı farklı boyutta karakterler içerdiğinde metnin satırdaki en büyük karakterlerle nasıl hizalanacağını belirleyebilirsiniz: em kutusunun üstüne, ortasına ya da altına (dikey çerçeveler için sağ, orta ve sol), latin satır taban çizgisine ya da ICF kutusunun üstüne ya da altına (dikey çerçeveler için sağ ya da sol). ICF (Kavramsal Karakter Boşluğu), fontu oluşan kavramsal karakterleri tasarlamak amacıyla font tasarımcısı tarafından kullanılan ortalama yükseklik ve genişliktir.

Karakter hizalama seçenekleri
Karakter hizalama seçenekleri

A. Alta hizalanmış küçük karakterler B. Ortaya hizalanmış küçük karakterler C. Üste hizalanmış küçük karakterler 
 1. Karakter paneli menüsünde Karakter Hizalama alt menüsünden bir seçenek belirleyin:

  Latin Satır Taban Çizgisi

  Satırdaki küçük karakterleri büyük karaktere hizalar.

  Em kutusu Üst/Sağ, Em kutusu Orta veya Em Kutusu Alt/Sol

  Satırdaki küçük karakterleri büyük karakterin em kutusunun belirlenen konumuna hizalar. Dikey metin çerçevelerinde Em kutusu Üst/Sağ metni em kutusunun sağına hizalar ve Em kutusu Alt/Sol metni em kutusunun soluna hizalar.

  ICF Üst/Sağ ve ICF Alt/Sol

  Satırdaki küçük karakterleri büyük karakterler tarafından belirlenen ICF'ye hizalar. Dikey metin çerçevelerinde ICF Üst/Sağ metni ICF'nin sağına hizalar ve ICF Alt/Sol metni ICF'nin soluna hizalar.

Mojikumi kullanma

Mojikumi, Japonca karakterlerin, latin karakterlerin, noktalama işaretlerinin, özel karakterlerin, satır başlangıcı, satır bitişi ve rakamların aralıkları için Japonca metin kompozisyonunu belirler. Paragraf girintileri de belirleyebilirsiniz.

Illustrator uygulamasındaki mevcut karakter aralığı kuralları, JISx4051‑1995 sayılı JIS (Japanese Industrial Standards; Japonca Endüstriyel Standartları) spesifikasyonuna uyar. Illustrator uygulamasının sunduğu hazır mojikumi kümeleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Ayrıca, özel mojikumi kümeleri oluşturabilirsiniz. Yeni bir mojikumi kümesinde, sözgelimi bir noktayla onu izleyen parantez açma işareti arasındaki boşluk gibi, sık kullandığınız aralık ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Örneğin, bir sorudan önce bir em tire bulunmasını, cevapların da parantez içine alınmasını istediğiniz bir röportaj formatı oluşturabilirsiniz.

Paragraf için mojikumi kümesi seçme

 1. Karakter panelinde, karakter aralığını sıfıra getirin.
 2. Paragraf panelinde, Mojikumi Kümesi açılır menüsünde bir seçenek belirleyin: 

  Yok Mojikumi kullanımını kapatır.

  YakumonoHankaku mojikumi kümesiYakumonoHankaku Noktalama işaretleri için yarım genişlikte aralık kullanır.

  GyoumatsuYakumonoHankaku mojikumi kümesiGyoumatsuYakumonoHankaku Satırdaki en son karakter dışındaki çoğu karakter için tam genişlikte aralık kullanır.

  YakumonoHankaku (solda) ve GyoumatsuYakumonoHankaku (sağda)
  YakumonoHankaku (solda) ve GyoumatsuYakumonoHankaku (sağda)

  GyoumatsuYakumonoZenkaku mojikumi kümesiGyoumatsuYakumonoZenkaku Satırdaki en son karakter dahil olmak üzere çoğu karakter için tam genişlikte aralık kullanır.

  YakumonoZenkaku mojikumi kümesiYakumonoZenkaku Noktalama işaretleri için tam genişlikte aralık kullanır.

  GyoumatsuYakumonoZenkaku (solda) ve YakumonoZenkaku (sağda)
  GyoumatsuYakumonoZenkaku (solda) ve YakumonoZenkaku (sağda)

Mojikumi kümesi oluşturma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yazım > Mojikumi Ayarları'nı seçin.

  • Paragraf panelindeki, Mojikumi Kümesi açılır menüsünde Mojikumi Ayarları'nı seçin.

 2. Mojikumi Ayarları iletişim kutusunda Yeni düğmesini tıklatın.
 3. Yeni mojikumi kümesi için bir ad girin, yeni kümenin dayandırılacağı mevcut kümeyi belirleyin ve Tamam düğmesini tıklatın.
 4. Birimler açılır menüsünde Yüzde (%) veya Bu seçin.
 5. Her seçenek için, İstenen, Minimum ve Maksimum değerleri belirleyin. Minimum değeri, kinsoku için satırları sıkıştırmakta kullanılır (İstenen değerinden daha düşük bir değer girin). Maksimum değeri, tam bloklanmış metinde satırları yaymakta kullanılır (İstenen değerinden daha yüksek bir değer girin).

  Not:

  Karakter türüne bağlı olarak, aralığı değiştirmek istemiyorsanız, İstenen, Minimum ve Maksimum için aynı değerleri girebilirsiniz.

 6. Ayarları kaydetmek için Kaydet veya Tamam düğmesini tıklatın. Ayarları kaydetmek istemiyorsanız İptal düğmesini tıklatın.

  Not:

  Çok miktarda yarım genişlikte aralık veya çok sayıda latin parantez işareti içeren Japonca metin oluşturuyorsanız, metin kompozisyonuna bağlı sorunlar artar. Latin parantez işaretlerini kullanmaktan kaçınmanızı ve Japonca kompozisyon için tam genişlikte parantez işaretleri kullanmanızı öneririz. Sadece Japonca metinde görece uzun İngilizce cümleler kullanırken veya latin parantez işaretleri kullanmadığınızda daha ciddi sorunlar ortaya çıkıyorsa latin parantez işaretleri kullanın.

Mojikumi kümeleriyle çalışma

 1. Mojikumi Ayarları iletişim kutusunda, aşağıdakilerden istediklerinizi yapın:
  • Kümeyi dışa aktarmak için Dışa Aktar düğmesini tıklatın, dosya için bir konum seçip dosya adını yazın ve Kaydet'i tıklatın. Illustrator uygulaması dosyayı MJK formatında kaydeder.

  • İçe bir küme aktarmak için, İçe Aktar düğmesini tıklatın, bir MJK dosyası seçin ve Aç düğmesini tıklatın.

  • Kümeyi silmek için, Mojikumi açılır menüsünde o kümeyi seçin ve Sil düğmesini tıklatın. Mojikumi kümesinin uygulandığı bütün metinler, varsayılan ayarlara geri döner.

  Not:

  Hazır mojikumi kümelerini silemezsiniz.

Kinsoku kullanma

Kinsoku, Japonca metinde satır kesmelerini belirler. Satırın başına veya sonuna konamayan karakterler kinsoku karakterleri olarak bilinir. Illustrator uygulamasının katı kinsoku kümeleri ve yumuşak kinsoku kümeleri vardır; Photoshop uygulamasınınsa zayıf ve maksimum kümeleri vardır. Yumuşak veya zayıf kinsoku kümeleri, uzun ünlü sembollerini ve küçük hiragana karakterlerini atlar. Varolan bu kümeleri kullanabilir ya da kinsoku karakterleri ekleyerek veya silerek, yeni kümeler oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, asılı Japonca noktalama için asılı karakterler tanımlayabilir ve bir satırın sınırı aşıldığında bölünemeyecek karakterleri tanımlayabilirsiniz.

Kinsoku karakterlerinin uygun olmayan bir şekilde yerleştirilmesini önlemek için, metnin içe mi dışa mı itileceğini belirleyebilirsiniz.

Paragraf için kinsoku ayarları seçme

 1. Paragraf panelinde, Kinsoku Kümesi açılır menüsünde bir seçenek belirleyin:

  Yok

  Kinsoku shori kullanımını kapatır.

  Yumuşak veya Katı

  Seçilen karakterlerin bir satırın başına veya sonuna gelmesini önler.

Kinsoku kümesi oluşturma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yazım > Kinsoku Shori Ayarları'nı seçin.

  • Paragraf panelindeki, Kinsoku Kümesi açılır menüsünde Kinsoku Ayarları'nı seçin.

 2. Kinsoku Shori Ayarları iletişim kutusunda Yeni Küme düğmesini tıklatın.
 3. Kinsoku kümesi için bir ad girin, yeni kümenin dayandırılacağı mevcut kümeyi belirleyin ve Tamam düğmesini tıklatın.
 4. Alana karakter eklemek için, o alanı seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Giriş kutusuna bir karakter girin ve Ekle düğmesini tıklatın.

  • Kod sistemini (Shift JIS, JIS, Kuten veya Unicode) belirleyin, kodu girin ve Ekle düğmesini tıklatın.

 5. Alandaki bir karakteri silmek için, karakteri seçin ve Sil düğmesini tıklatın. Bunun yerine, Geri (Windows) veya Delete (Mac OS) tuşuna da basabilirsiniz.
 6. O sırada seçili olan karakter kodunu kontrol etmek için, Shift JIS, JIS, Kuten veya Unicode seçin ve kod sistemini görüntüleyin.
 7. Ayarları kaydetmek için Kaydet veya Tamam düğmesini tıklatın. Ayarları kaydetmek istemiyorsanız İptal düğmesini tıklatın.

Kinsoku kümeleri kullanma

 1. Kinsoku Shori Ayarları iletişim kutusunda, aşağıdakilerden istediklerinizi yapın:
  • Kinsoku kümesini dışa aktarmak için, Dışa Aktar düğmesini tıklatın. Dosya için bir konum seçip dosya adı girin ve Kaydet'i tıklatın.

   Illustrator uygulaması dosyayı KSK formatında kaydeder.

  • İçe bir kinsoku kümesi aktarmak için, İçe Aktar düğmesini tıklatın. KSK dosyası seçip Aç düğmesini tıklatın.

  • Kinsoku kümesini silmek için, silmek istediğiniz kinsoku kümesini açılır menüden seçin. Sonra Kümeyi Sil düğmesini tıklatın.

   Not: Hazır kinsoku ayarlarını silemezsiniz.

Kinsoku satır bölme seçeneği belirtme

Aşağıdaki satır bölme seçeneklerini kullanabilmek için, kinsoku shori veya mojikumi seçili olmalıdır.

 1. Paragraf paneli menüsünde, Kinsoku Shori Yazım'ı seçin, sonra aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:

  Önce İçeri İttir

  Satırın başında veya sonunda kullanılmaması gereken karakterlerin satır başına veya sonuna gelmesini önlemek için karakterleri yukarı, önceki satıra taşır.

  Önce Dışarı İttir

  Satırın başında veya sonunda kullanılmaması gereken karakterlerin satır başına veya sonuna gelmesini önlemek için karakterleri aşağıya, sonraki satıra iter.

  Sadece Dışarı İttir

  Satırın başında veya sonunda kullanılmaması gereken karakterlerin satır başına veya sonuna gelmesini önlemek için, karakterleri her zaman aşağıya, sonraki satıra iter. İçeri ittirme denemesi yapılmaz.

  Hangi yöntemin seçili olduğu, bir onay işaretiyle gösterilir.

Bunri-kinshi ayarını açma ve kapatma

Bunri-kinshi seçili olduğunda, Kinsoku Shori Ayarları iletişim kutusunun Bunri-Kinshi bölümünde belirlenen karakterler bölünmez.

 1. Paragraf panelinde, panel menüsünde Bunri-kinshi'yi seçin.

  Not:

  Bu seçenek sadece kinsoku açık olduğunda kullanılabilir.

Burasagari seçeneği belirtme

Burasagari tek baylık noktaların, çift baytlık noktaların, tek baytlık virgüllerin ve çift baytlık virgüllerin paragraf sınırlama kutusunun dışında kalmasına olanak sağlar.

 1. Paragraf panelinde, panel menüsünden Burasagari'yi seçin.
 2. Alt menüden bir seçenek belirleyin:

  Yok

  Asılı noktalamayı kapatır.

  Normal

  Asılı noktalamayı, dağınık satırları sınırlayıcı kutu kenarına zorlamadan açar.

  Zorla

  Sınırlayıcı kutunun içinde ve asılı karakterlerden biriyle biten satırları yayarak asılı noktalamayı sınırlayıcı kutunun dışına zorlar.

  Not: Kinsoku Shori, Yok olarak ayarlandığında Burasagari seçenekleri kullanılamaz.

Kurikaeshi moji shori kullanma

Paragraf panelindeki Kurikaeshi Moji Shori seçeneğini kullanarak, Japonca metinde tekrarlanan karakterlerin nasıl ele alınacağını kontrol edebilirsiniz. Varsayılan değer olarak, bir metnin gövdesi içinde birbirinin aynısı iki karakter art arda geldiğinde, ikinci karakterin yerine tekrarlanan karakter işareti konur. Bu seçenek işaretliyken, iki karakter bir satır kesmesiyle birbirinden ayrılmışsa her iki karakteri de değiştirir.

GyoumatsuYakumonoZenkaku (solda) ve YakumonoZenkaku (sağda)
Kurikaeshi Moji Shori seçeneği kullanılmayan metin (solda) ve Kurikaeshi Moji Shori seçeneği kullanılan metin (sağda)

 1. Herhangi bir yazım aracını kullanarak, tekrarlanan karakter işlemeyi uygulamak istediğiniz bir metin paragrafı seçin. Metin yoksa, ayar, yazılan yeni metinlere uygulanır.
 2. Paragraf panelinde, panel menüsünde Kurikaeshi Moji Shori seçeneğini belirleyin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi