Dışa resim aktarma

  1. Dosya > Dışa Aktar'ı seçin.

  2. Dosya için bir konum seçip dosya adı girin.

  3. Farklı Kaydet Türü (Windows) veya Format (Mac OS) açılır menüsünden bir format seçin.

  4. Kaydet'i (Windows) ya da Dışa Aktar'ı (Mac OS) tıklatın.

Illustrator'da dışa içerik aktarma hakkında bir video için bkz. Çıktı için dosya kaydetme.

Dışa resim aktarma için dosya formatları

Not:

Birden çok çalışma yüzeyini yalnızca şu formatlarda dışa aktarabilirsiniz: SWF, JPEG, PSD, PNG ve TIFF.

AutoCAD Çizimi ve AutoCAD Takas Dosyası (DWG ve DXF)

AutoCAD Çizimi, AutoCAD uygulamasında oluşturulmuş vektör grafiklerinin kaydedilmesi için standart dosya formatıdır. AutoCAD Takas Dosyası, AutoCAD çizimlerini dışa veya başka uygulamalardan içe aktarmak için bir çizim takas formatıdır. Daha fazla bilgi edinmek için, AutoCAD dışa aktarma seçenekleriNot: Varsayılan olarak, Illustrator resmindeki beyaz konturlar veya dolgular, AutoCAD formatlarına siyah konturlar veya dolgular olarak aktarılır; Illustrator resmindeki siyah konturlar veya dolgular ise AutoCAD formatına beyaz olarak aktarılır.

BMP

Standart bir Windows görüntü formatıdır. Resmin rasterleştirilmesinde kullanılacak renk modelini, çözünürlüğü ve kenar yumuşatma ayarını, ayrıca bir format (Windows veya OS/2) ve görüntünün içerebileceği toplam renk (veya gri tonu) sayısını belirleyecek bir bit derinliği belirleyebilirsiniz. Windows formatındaki 4 bitlik ve 8 bitlik görüntülerde aynı zamanda RLE sıkıştırmasını belirleyebilirsiniz.

Gelişmiş Meta Dosyası (EMF)

Windows uygulamaları tarafından, vektör grafik verilerinin dışa aktarılması için bir takas formatı olarak kullanılır. Illustrator uygulaması, resimleri EMF formatına aktarırken, bazı vektör verilerini rasterleştirebilir.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Fotoğrafların kaydedilmesinde yaygın olarak kullanılır. JPEG formatı, bir görüntüdeki bütün renk bilgilerini korur, ama seçici bir şekilde bazı verileri atarak, dosya boyutunu sıkıştırır. JPEG, görüntülerin Web üzerinden gösterilmesinde kullanılan standart bir formattır. Daha fazla bilgi edinmek için, JPEG dışa aktarma seçenekleri. Web ve Aygıtlar için Kaydet komutunu kullanarak da bir görüntüyü JPEG formatında kaydedebilirsiniz. Not: Dosyayı JPEG olarak her kaydettiğinizde dalga benzeri desenler veya şeritli blok alanları gibi görüntü bozuklukları oluşur. JPEG dosyalarını daha önce JPEG olarak kaydedilmiş dosyalardan değil her zaman orijinal görüntüden kaydedin.

Macintosh PICT

Uygulamalar arasında görüntü aktarımı yapmak için Mac OS grafikleriyle ve mizanpaj uygulamalarıyla kullanılır. PICT formatı, düz renkli geniş alanlara sahip görüntülerin sıkıştırılmasında özellikle etkilidir.

Flash (SWF)

Etkileşimli, animasyonlu Web grafikleri için vektör tabanlı bir grafik formatıdır. Web tasarımlarında kullanmak ve Flash Player eklentisine sahip herhangi bir tarayıcıda görüntülemek için resimleri Flash (SWF) formatında dışa aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için, Flash dışa aktarma seçenekleri. Web ve Aygıtlar için Kaydet komutunu kullanarak bir görüntüyü SWF dosyası olarak da kaydedebilirsiniz ve metinleri Flash Dinamik veya Girdi metni olarak dışa aktarabilirsiniz (bkz. Metinleri Flash uygulamasına dışa aktarmak için etiketleme). Resimleri Flash formatında dışa aktarmaya ek olarak, Illustrator resmini kopyalayıp Flash uygulamasına kopyalayabilirsiniz. Panoda resmin orijinal özellikleri korunur.

Photoshop (PSD)

Standart Photoshop formatı. Resimde Photoshop formatına aktarılamayacak veriler varsa, Illustrator uygulaması, belgedeki katmanları birleştirerek veya resmi rasterleştirerek, resmin görünümünü korur. Bunun sonucunda, uygun dışa aktarma seçeneğini seçmiş olmanıza rağmen Photoshop uygulamasında katmanların, alt katmanların, bileşik şekillerin ve düzenlenebilir metinlerin korunmadığı durumlar olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için, Photoshop dışa aktarma seçenekleri.

PNG (Portable Network Graphics)

Kayıpsız sıkıştırma için ve görüntülerin Web'de görüntülenmesi için kullanılır. GIF formatından farklı olarak PNG, 24 bitlik görüntüleri destekler ve tırtıklı kenarlara neden olmaksızın arka plan saydamlığı üretir; ancak, bazı Web tarayıcıları PNG görüntüleri desteklemez. PNG formatı, gri tonlamalı ve RGB görüntülerde saydamlığı korur. Daha fazla bilgi edinmek için, PNG dışa aktarma seçenekleri. Web ve Aygıtlar için Kaydet komutunu kullanarak bir görüntüyü PNG formatında da kaydedebilirsiniz.

Targa (TGA)

Truevision® video kartını kullanan sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Resmin rasterleştirilmesinde kullanılacak renk modelini, çözünürlüğü ve kenar yumuşatma ayarını, ayrıca görüntünün içerebileceği toplam renk (veya gri tonu) sayısını belirleyecek bir bit derinliği belirleyebilirsiniz.

Metin Formatı (TXT)

Çizimdeki metni, metin dosyasına aktarmakta kullanılır. (Bkz. Metin dosyasına metin aktarma.)

TIFF (Tagged-Image File Format)

Uygulamalar ve bilgisayar platformları arasında dosya alışverişinde kullanılır. TIFF formatı, çoğu boyama, görüntü düzenleme ve sayfa mizanpajı uygulaması tarafından desteklenen, esnek bir bitmap görüntü formatıdır. Çoğu masaüstü tarayıcıları TIFF dosyası oluşturabilir. Daha fazla bilgi edinmek için, TIFF dışa aktarma seçenekleri.

Windows Meta Dosyası (WMF)

16 bitlik Windows uygulamaları için ara takas formatı. WMF formatı, hemen hemen bütün Windows çizim ve mizanpaj programları tarafından desteklenir. Ancak, sınırlı bir vektör ve grafik desteğine sahiptir ve mümkün olan durumlarda WMF formatının yerine EMF formatı kullanılmalıdır.

AutoCAD dışa aktarma seçenekleri

Dışa DXF veya DWG formatında resim aktardığınızda, aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

AutoCAD Sürümü

Dışa aktarılan dosyayı destekleyen AutoCAD sürümünü belirtir.

Ölçek

AutoCAD dosyasına yazarken Illustrator uygulamasının uzunluk verilerini nasıl yorumlayacağını belirlemek için Ölçek Birimler alanlarına gereken değeri girin.

Çizgi Kalınlıklarını Ölçekle

Dışa aktarılan dosyada çizgi kalınlıklarını, çizimin geri kalanına göre ölçekler.

Renk Sayısı

Dışa aktarılan dosyanın renk derinliğini belirler.

Raster Dosya Formatı

Dışa aktarma sırasında rasterleştirilen görüntülerin ve nesnelerin PNG formatında mı JPEG formatında mı kaydedileceğini belirler. Sadece PNG formatında saydamlık desteği vardır; görünümü mümkün olan en yüksek düzeyde korumak istiyorsanız, PNG seçin.

Görünümü Koru

Görünümü korumanız gerekiyorsa ve dışa aktarılan dosya üzerinde düzenleme yapmanız gerekmiyorsa bunu seçin. Bu seçenek, düzenlenebilirlikte önemli ölçüde kayba neden olabilir. Örneğin, metinler anahatlara dönüştürülebilir, efektler rasterleştirilebilir. Bu seçeneği veya Maksimum Düzenlenebilirlik seçeneğini belirleyebilirsiniz, ama ikisini birden kullanamazsınız.

Maksimum Düzenlenebilirlik

Dosyanın AutoCAD uygulamasında düzenlenebilirliği, görünümünün korunmasına ağır basıyorsa bunu seçin. Bu seçenek, özellikle stil efektleri uyguladıysanız, önemli ölçüde görünüm kaybına yol açabilir. Bu seçeneği veya Görünümü Koru seçeneğini belirleyebilirsiniz, ama ikisini birden kullanamazsınız.

Yalnızca Seçili Resmi Dışa Aktar

Dosyadan sadece dışa aktarma sırasında seçili olan resmi dışa aktarır. Seçili resim yoksa, dışa boş dosya aktarılır.

Görünüm İçin Yolları Değiştir

Gerekirse, orijinal görünümü korumak için, AutoCAD uygulamasında yolları değiştirir. Örneğin, dışa aktarma sırasında bir yol başka nesnelerle çakışıyor ve onların görünümünü değiştiriyorsa, bu seçenek, nesnelerin görünümünü korumak için yol üzerinde değişiklik yapar.

Anahat Metni

Görümünü korumak için, dışa aktarmadan önce bütün metinleri yollara dönüştürür. Illustrator ve AutoCAD uygulamaları metin niteliklerini birbirinden farklı şekilde yorumlayabilir. Görsel bakımdan en aslına sadık sonucu (düzenlenebilirlikten vazgeçmek pahasına) elde etmek için bu seçeneği işaretleyin. Metni AutoCAD uygulamasında düzenlemeniz gerekiyorsa, bu seçenekteki işareti kaldırın.

Flash dışa aktarma seçenekleri

Dışa SWF formatında resim aktardığınızda, aşağıdaki Temel ve Gelişmiş seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Birden çok çalışma yüzeyini SWF formatına dışa aktarabilirsiniz.

İstediğiniz zaman, dosyayı varsayılan web tarayıcısında önizlemek için Web Önizleme düğmesini tıklatabilirsiniz (Flash Player tarayıcı eklentisinin tarayıcıda yüklü olması gerekir¬veya dosyayı belirli bir cep telefonundaki veya mobil aygıttaki Flash Player uygulamasında önizlemek için Device Central düğmesini tıklatabilirsiniz.

Not: Hedefiniz Illustrator resmini bir Flash belgesine almaksa resmi yapıştırmanız yeterlidir. Bütün yollar, degradeler, metin (Flash Metni'ni belirleyin), maskeler, efektler (örneğin metindeki alt gölge) ve semboller korunur. Ayrıca, yapıştırma sırasında katmanların nasıl içe aktarılacağını da belirleyebilirsiniz: Flash katmanları, film kareleri veya grafik sembolleri olarak. 

Kaydet'i (Windows) ya da Dışa Aktar'ı (Mac OS) tıklatmadan önce birden çok çalışma yüzeyinin nasıl dışa aktarılacağını belirtin. Çalışma yüzeylerini ayrı SWF dosyaları olarak dışa aktarmak isterseniz Dışa Aktar iletişim kutusunda Çalışma Yüzeylerini Kullan'ı tıklatın. Yalnızca bir çalışma yüzeyi aralığını dışa aktarmak için bu aralığı belirtin. Kaydet'i (Windows) ya da Dışa Aktar'ı (Mac OS) tıklatıp şu seçenekleri belirtin:

Hazır Ayar

Dışa aktarma için kullanılacak hazır ayarlar dosyasını belirler. Varsayılan ayarları değiştirirseniz, bu seçenek Özel haline gelir. Özel seçenek ayarlarını sonradan başka dosyalarla kullanmak üzere yeni hazır ayar olarak kaydedebilirsiniz. Seçenek ayarlarını hazır ayar olarak kaydetmek için, Hazır Ayarı Kaydet düğmesini tıklatın.

Dışa Farklı Aktar

Illustrator katmanlarının nasıl dönüştürüleceğini belirler:

AI Dosyasını SWF Dosyasına

Resmi tek bir film karesi olarak dışa aktarır. Katman kırpma maskelerini korumak için bu seçeneği kullanın.

AI Katmanları SWF Çerçevelerine

Resmin her katmanını ayrı birer SWF karesine aktararak animasyonlu bir SWF oluşturur.

AI Katmanları SWF Dosyalarına

Resmin her katmanını ayrı birer SWF dosyasına aktarır. Sonuçta, her biri tek bir Illustrator katmanındaki resmi içeren tek kareye sahip birden çok SWF dosyası elde edersiniz.

AI Katmanları SWF Sembollerine

Her katmandaki resmi birer sembole dönüştürür ve tek bir SWF dosyasına aktarır. AI katmanları, SWF Film Klibi sembolleri olarak dışa aktarılır. Semboller, katman adlarına göre adlandırılır.

AI Çalışma Yüzeyleri - SWF Dosyaları

Seçili çalışma yüzeylerinin her birini ayrı SWF dosyasına dışa aktarır. Bu seçenek yalnızca Farklı Kaydet iletişim kutusunda birden çok çalışma yüzeyinin korunmasını seçtiğinizde kullanılabilir. Bu seçenek seçili olarak hazır ayar kaydederseniz, kaydedilen bir hazır ayarı yalnızca binden çok çalışma yüzeyine sahip dosyalarda kullanabilirsiniz.

Sürüm

İçe aktarılan dosyaların açılacağı Flash Player sürümünü belirler. Dosyayı Sıkıştır seçeneği, Flash sürüm 5 veya daha önceki sürümlerinde kullanılamaz. Dinamik Metin ve Giriş Metni sürüm 3 ve daha eski sürümlerde kullanılamaz.

Çalışma Yüzeyinin Boyutuna Kırp

Illustrator resmini (seçili çalışma yüzeyi sınırları içinde) SWF dosyasına dışa aktarır. Sınırların dışında kalan resimler kırpılıp atılır. Birden çok çalışma yüzeyi dışa aktarıldığında bu seçenek işaretli ve devre dışıdır.

Görünümü Koru

Dışa aktarmadan önce resimleri tek bir katmana düzleştirmek için, Görünümü Koru'yu işaretleyin. Bu seçeneğin işaretlenmesi, dosyanın düzenlenebilirliğini sınırlandırır.

Dosyayı Sıkıştır

SWF verilerini sıkıştırarak, daha küçük bir dosya boyutu elde edilmesini sağlar. Flash Player 6'dan önceki Flash oynatıcıların sıkıştırılmış dosyaları açamayacağını veya görüntüleyemeyeceğini unutmayın. Dosyanın hangi Flash oynatıcı sürümünde görüntüleneceğinden emin değilseniz, bu seçeneği kullanmayın.

Paneldeki Sembolleri Dışa Aktar

Semboller panelindeki bütün sembolleri dışa aktarır. Sembolün resim içinde etkin bir örneği yoksa, o sembol dışa aktarılan karelere katılmaz; ancak, Flash düzenleme ortamın içinde Flash Sembol Kitaplığı'nda kullanıma hazır olur.

Metni Anahat Olarak Dışa Aktar

Yazıları vektör yollarına dönüştürür. Yazıların görsel bütünlüğünü bütün Flash oynatıcılarda korumak için bu seçeneği kullanın. Metinde en yüksek düzeyde metin düzenlenebilirliğine sahip olmayı tercih ediyorsanız bu seçenekteki işareti kaldırın.

Metin İçin Karakter Aralığı Bilgilerini Yoksay

Metni, karakter aralığı değerleri olmadan dışa aktarır.

Meta Verileri İçer

İlişkilendirilmiş olan meta verileri dosyayla birlikte dışa aktarır. Dosya boyutunu küçük tutmak için, XMP bilgileri minimize edilir. Örneğin, minik resimler dahil edilmez.

İçe Aktarmadan Koru

Kullanıcıların, dışa aktarılan SWF dosyası üzerinde değişiklik yapmasını engeller.

Parola

Dosyanın, yetkisiz kullanıcılar tarafından ve Adobe Flash dışındaki uygulamalarda açılmasını engellemek için bir parola yazın.

Eğri Kalitesi

Bezier eğrilerinin hassasiyetini belirler. Düşük değerler, eğri kalitesinde hafif bir düşüşle, dışa aktarılan dosya boyutunu küçültür. Yüksek değerler, Bezier eğrisi yeniden üretimindeki hassasiyeti artırır, ama daha büyük dosya boyutuna neden olur.

Arka Plan Rengi

Dışa aktarılan SWF dosyası için bir arka plan rengi belirler.

Yerel Oynatma Güvenliği

Dosyanın, oynatılma sırasında sadece yerel dosyalara mı yoksa yalnızca ağ dosyalarına mı erişebileceğini belirler.

Gelişmiş seçenekleri belirlemek için Gelişmiş düğmesini tıklatın ve aşağıdakilerden istediklerinizi belirleyin:

Görüntü Formatı

Resmin sıkıştırılma şeklini belirler. Kayıpsız sıkıştırma, en yüksek görüntü kalitesini korur ama daha büyük bir SWF dosyası oluşturur. Kayıplı (JPEG) sıkıştırması, daha küçük bir SWF dosyası oluşturur ama görüntüde küçük bozukluklar oluşmasına neden olur. Flash uygulamasında dosya (veya dosyalar) üzerinde çalışmaya devam etmeyi düşünüyorsanız Kayıpsız'ı seçin; nihai SWF dosyasını dışa aktarıyorsanız Kayıplı'yı seçin.

JPEG Kalitesi

Dışa aktarılan görüntüdeki ayrıntı miktarını belirler. Kalite ne kadar yüksek olursa, dosya boyutu da o kadar büyük olur. (Bu seçenek sadece Kayıplı sıkıştırma seçtiğinizde kullanılabilir.)

Yöntem

Kullanılan JPEG sıkıştırma türünü belirler. Satır Taban Çizgisi (Standart) standart sıkıştırma türünü uygular, Taban Çizgisi Optimize olduğunda ek optimizasyon uygular. (Bu seçenekler sadece Kayıplı sıkıştırma seçtiğinizde kullanılabilir.)

Çözünürlük

Bitmap görüntülerde ekran çözünürlüğünü ayarlar. Dışa aktarılan SWF dosyalarında çözünürlük 72 - 600 piksel/inç (ppi) olabilir. Daha yüksek çözünürlük değerleri daha yüksek görüntü kalitesi sağlar ama daha büyük dosya boyutlarına neden olur.

Kare Hızı

Animasyonun Flash Player uygulamasında hangi hızda oynatılacağını belirler. (Bu seçenek yalnızca AI Katmanlarından SWF Çerçevelerine seçeneği için kullanılabilir.)

Döngü

Flash Player uygulamasında oynatıldığında animasyonun, bir kez oynatılıp¬durdurulması¬yerine sürekli olarak döngüye girmesine neden olur. (Bu seçenek yalnızca AI Katmanlarından SWF Çerçevelerine seçeneği için kullanılabilir.)

Animasyonlu Karışımlar

Karıştırılmış nesnelere animasyon uygulanıp uygulanmayacağını belirler. Bu seçeneğin işaretlenmesi, dışa aktarmadan önce karışım nesnelerinin elle katmanlara serbest bırakılmasıyla aynı sonucu verir. Katman sırası ne olursa olsun, karışımlar her zaman baştan sona doğru oynatılır.

Animasyonlu Karışımlar seçeneğini işaretlerseniz, karışımın dışa aktarılması için bir yöntem seçin:

Sıralı

Karışımdaki her nesneyi animasyondaki ayrı birer kareye aktarır.

Hazırlanmakta

Animasyon karelerinde nesnelerin birikmeli bir sırasını oluşturur. Örneğin, karışımdaki en alttaki nesne bütün karelerde yer alır, karışımdaki en üstteki nesneyse sadece en son karede yer alır.

Katman Sırası

Animasyonun zaman çizelgesini belirler. Katmanları, Katmanlar panelinde en alttaki katmandan başlayarak dışa aktarmak için, Alt Yukarı'yı seçin. Katmanları, Katmanlar panelinde en üstteki katmandan başlayarak dışa aktarmak için, Üst Aşağı'yı seçin. (Bu seçenek yalnızca AI Katmanlarından SWF Çerçevelerine seçeneği için kullanılabilir.)

Statik Katmanları Dışa Aktar

Bir veya birden çok katmanın veya alt katmanın, dışa aktarılan SWF Kareleri'nin hepsinde durağan içerik olarak kullanılmasını belirler. Seçilen katmanların veya alt katmanların içeriği, dışa aktarılan her SWF karesinde arka plan olarak yer alır. (Bu seçenek yalnızca AI Katmanlarından SWF Çerçevelerine seçeneği için kullanılabilir.)

JPEG dışa aktarma seçenekleri

Belgenizde birden çok çalışma yüzeyi varsa, Dışa Aktar iletişim kutusunda Kaydet'i (Windows) ya da Dışa Aktar'ı (Mac OS) tıklatmadan önce çalışma yüzeylerini nasıl dışa aktaracağınızı belirtin. Çalışma yüzeylerini ayrı JPEG dosyaları olarak dışa aktarmak için Dışa Aktar iletişim kutusunda Çalışma Yüzeylerini Kullan'ı tıklatın. Yalnızca bir çalışma yüzeyi aralığını dışa aktarmak için bu aralığı belirtin. Kaydet'i (Windows) ya da Dışa Aktar'ı (Mac OS) tıklatıp şu seçenekleri belirtin:

Kalite

JPEG dosyasının kalitesini ve boyutunu belirler. Kalite menüsünde bir seçenek belirleyin veya Kalite metin kutusuna 0 ile 10 arasında bir değer girin.

Renk Modeli

JPEG dosyasının renk modelini belirler.

Yöntem ve Tarama

Çoğu Web tarayıcı tarafından tanınan bir format kullanmak için Taban Çizgisi (Standart), en iyileştirilmiş renk ve biraz daha küçük dosya boyutu için Taban Çizgisi Optimize, resim indirilirken giderek ayrıntılanan bir dizi tarama (sayısını belirleyebilirsiniz) görüntülemek içinse İlerleyen seçin. Taban Çizgisi Optimize ve İlerleyen JPEG görüntüler, her Web tarayıcı tarafından desteklenmez.

Derinlik

JPEG dosyasının çözünürlüğünü belirler. Çözünürlük belirlemek için Özel'i seçin.

Kenar Yumuşatma

Resme süper örnekleme uygulayarak, tırtıklı kenarları giderir. Bu seçenekteki işaretin kaldırılması, çizgi resimler rasterleştirildiğinde keskin kenarların korunmasına yardımcı olur.

Görüntü Eşleme

Görüntü eşlemleri için kod üretir. Bu seçeneği işaretlerseniz, üretilecek dosyanın türünü belirlemek için İstemci Tarafı (.html) veya Sunucu Tarafı (.map) seçin.

ICC Profilini Göm

ICC profillerini JPEG dosyasına gömer.

Photoshop dışa aktarma seçenekleri

Belgenizde birden çok çalışma yüzeyi varsa, Dışa Aktar iletişim kutusunda Kaydet'i (Windows) ya da Dışa Aktar'ı (Mac OS) tıklatmadan önce çalışma yüzeylerini nasıl dışa aktaracağınızı belirtin. Çalışma yüzeylerini ayrı PSD dosyaları olarak dışa aktarmak için Dışa Aktar iletişim kutusunda Çalışma Yüzeylerini Kullan'ı tıklatın. Yalnızca bir çalışma yüzeyi aralığını dışa aktarmak için bu aralığı belirtin. Kaydet'i (Windows) ya da Dışa Aktar'ı (Mac OS) tıklatıp şu seçenekleri belirtin:

Renk Modeli

Dışa aktarılan dosyanın renk modelini belirler. CMYK belgesinin RGB olarak (veya tersi) dışa aktarılması, saydam alanların, özellikle karıştırma modları içeren kısımların görünümünde beklenmedik değişikliklere neden olabilir. Renk modelini değiştirirseniz, resmi düzleştirilmiş görüntü olarak dışa aktarmanız gerekir (bu durumda Katmanları Yaz seçeneği kullanılamaz).

Çözünürlük

Dışa aktarılan dosyanın çözünürlüğünü belirler.

Düz Görüntü

Bütün katmanları birleştirir ve Illustrator resmini rasterleştirilmiş görüntü olarak dışa aktarır. Bu seçeneğin belirlenmesi, resmin görünümünü korur.

Katmanları Yaz

Grupları, bileşik şekilleri, yuvalanmış katmanları ve dilimleri, düzenlenebilir nitelikte ayrı ayrı Photoshop katmanları olarak dışa aktarır. Beş düzeyden daha derin olan yuvalanmış katmanlar, tek bir Photoshop katmanında birleştirilir. Saydam nesneleri (yani opaklık maskesine, %100'den düşük sabit opaklığa veya Normal dışında herhangi bir karıştırma moduna sahip olan nesneleri) canlı, düzenlenebilir Photoshop katmanları olarak dışa aktarmak için Maksimum Düzenlenebilirlik'i işaretleyin.

Metin Düzenlenebilirliğini Koru

Katmanlardaki yatay ve dikey metinleri (beş düzeye kadar olan yuvalanmış katmanlar dahil olmak üzere) düzenlenebilir Photoshop yazısı olarak dışa aktarır. Bu seçenek resmin görünümünden ödün vermeye yol açıyorsa, onun yerine metnin rasterleştirilmesi için bu seçenekteki işareti kaldırabilirsiniz.

Maksimum Düzenlenebilirlik

Resmin görünümünden ödün verilmesine neden olmuyorsa, üst düzeydeki her alt düzeyi ayrı birer Photoshop katmanı olarak yazar. Üst düzey katmanlar, Photoshop katman kümelerine dönüşür. Saydam nesneler, düzenlenebilir saydam nesneler olarak kalır. Ayrıca, resmin görünümünden ödün verilmesine neden olmuyorsa, en üst düzeydeki bir katmanda her bileşik şekil için birer Photoshop şekli katmanı oluşturur. Düz dolgulu bileşik şekilleri yazmak için, Birleştirme türünü Yuvarlak olarak değiştirin. Bu seçeneği işaretleseniz de işaretlemeseniz de, 5 düzeyden daha derin olan bütün katmanlar, tek bir Photoshop katmanı olarak birleştirilir. Not: Illustrator; grafik stillerine, kesikli konturlara veya bunlara uygulanmış fırça darbelerine sahip bileşik şekilleri dışa aktaramaz. Bu gibi bileşik şekiller, rasterleştirilir.

Kenar Yumuşatma

Resme süper örnekleme uygulayarak, tırtıklı kenarları giderir. Bu seçenekteki işaretin kaldırılması, çizgi resimler rasterleştirildiğinde keskin kenarların korunmasına yardımcı olur.

ICC Profilini Göm

Renk yönetimli bir belge oluşturur.

PNG dışa aktarma seçenekleri

Belgenizde birden çok çalışma yüzeyi varsa, Dışa Aktar iletişim kutusunda Kaydet'i (Windows) ya da Dışa Aktar'ı (Mac OS) tıklatmadan önce çalışma yüzeylerini nasıl dışa aktaracağınızı belirtin. Çalışma yüzeylerini ayrı PNG dosyaları olarak dışa aktarmak için Dışa Aktar iletişim kutusunda Çalışma Yüzeylerini Kullan'ı tıklatın. Yalnızca bir çalışma yüzeyi aralığını dışa aktarmak için bu aralığı belirtin. Kaydet'i (Windows) ya da Dışa Aktar'ı (Mac OS) tıklatıp şu seçenekleri belirtin:

Çözünürlük

Rasterleştirilmiş görüntünün çözünürlüğünü belirler. Daha yüksek çözünürlük değerleri daha yüksek görüntü kalitesi sağlar ama daha büyük dosya boyutlarına neden olur. Not: Bazı uygulamalar, belirlediğiniz çözünürlük ne olursa olsun PNG dosyalarını 72¬ppi¬çözünürlükte açar. Bu gibi uygulamalarda, görüntünün boyutları değiştirilir. (Örneğin, 150¬ppi¬çözünürlükte kaydedilen bir resim, 72¬ppi¬çözünürlükte kaydedilen bir resmin iki katından büyüktür.) Bu nedenle, ancak hedef¬uygulamanın¬72 ppi çözünürlükte olmayan resimleri desteklediğini biliyorsanız çözünürlüğü değiştirin.

Renk

Saydamlığın doldurulması için bir renk belirler. Saydamlığı korumak için Saydam'ı, saydamlığı beyazla doldurmak için Beyaz'ı, saydamlığı siyahla doldurmak için Siyah'ı, saydamlığı doldurmak için başka bir renk seçmek istiyorsanız Diğer'i seçin.

Kenar Yumuşatma

Resme süper örnekleme uygulayarak, tırtıklı kenarları giderir. Bu seçenekteki işaretin kaldırılması, çizgi resimler rasterleştirildiğinde keskin kenarların korunmasına yardımcı olur.

Taramalı

Dosyanın tarayıcıda indirilmesi sırasında, görüntünün daha düşük çözünürlükteki versiyonlarını görüntüler. Taramalı resimler indirme süresinin kısaldığı izlenimini yaratır, ama aynı zamanda dosya boyutunu artırır.

TIFF dışa aktarma seçenekleri

Belgenizde birden çok çalışma yüzeyi varsa, Dışa Aktar iletişim kutusunda Kaydet'i (Windows) ya da Dışa Aktar'ı (Mac OS) tıklatmadan önce çalışma yüzeylerini nasıl dışa aktaracağınızı belirtin. Çalışma yüzeylerini ayrı TIFF dosyaları olarak dışa aktarmak için Dışa Aktar iletişim kutusunda Çalışma Yüzeylerini Kullan'ı tıklatın. Yalnızca bir çalışma yüzeyi aralığını dışa aktarmak için bu aralığı belirtin. Kaydet'i (Windows) ya da Dışa Aktar'ı (Mac OS) tıklatıp şu seçenekleri belirtin:

Renk Modeli

Dışa aktarılan dosyanın renk modelini belirler.

Çözünürlük

Rasterleştirilmiş görüntünün çözünürlüğünü belirler. Daha yüksek çözünürlük değerleri daha yüksek görüntü kalitesi sağlar ama daha büyük dosya boyutlarına neden olur.

Kenar Yumuşatma

Resme süper örnekleme uygulayarak, tırtıklı kenarları giderir. Bu seçenekteki işaretin kaldırılması, çizgi resimler rasterleştirildiğinde keskin kenarların korunmasına yardımcı olur.

LZW Sıkıştırma

Görüntüden ayrıntı atmayan, kayıpsız bir sıkıştırma yöntemi olan LZW sıkıştırması uygular. Daha küçük bir dosya oluşturmak için bu seçeneği işaretleyin.

Bayt Sırası

Seçtiğiniz platforma bağlı olarak, görüntü dosyasının yazılmasındaki uygun bayt sırasını belirler. Illustrator ve çoğu yeni program, her iki platform için olan bayt sırasını kullanan dosyaları da okuyabilir. Ancak, dosyanın hangi programda açılacağını bilmiyorsanız, dosyanın okunacağı platformu seçin.

ICC Profilini Göm

Renk yönetimli bir belge oluşturur.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi