Japonca glife çekme

Nesneleri canlı Japonca glif sınırına hassas şekilde çekmeyi ve çizmeyi öğrenin.

Glife Çek özelliği, anahatlar veya başvuru kılavuzları oluşturmanıza gerek kalmadan çizim bileşenlerini metne göre hassas şekilde çekmenizi sağlar. Bir çekme seçeneği belirlemeniz yeterlidir, böylece nesneleri çizdiğinizde, ölçeklediğinizde, döndürdüğünüzde veya taşıdığınızda canlı metinde glif kılavuzları görüntülenir. Canlı metne göre hassas şekilde çekmek için bu kılavuzları uygulayın.

Latince karakterlerde olduğu gibi, glife çekme özelliğini Japonca karakterler ve fontlarda da kullanabilirsiniz. Japonca gliflerle akıllı kılavuzları görüntülemeyi ve kullanmayı öğrenmek için bu makaleyi okuyun.

Japonca glif için akıllı kılavuzlara erişme

Glife çek seçenekleri
Glife çek seçenekleri

Japonca glif akıllı kılavuzlarına erişmek için:

 • Tercihler > Yazım > Dil Seçenekleri bölümüne gidin ve Doğu Asya Seçeneklerini Göster onay kutusunu işaretleyin.
 • Illustrator'ın Japonca dil sürümünü yükleyin.

Bundan sonra, Karakter panelini açtığınızda Glife Çek bölümünde varsayılan olarak tümü AÇIK durumda olan Japonca çekme seçenekleri görüntülenir.

Bu özelliği kullanmak için Glif Yaslama (Görünüm Glife Çek) ve Akıllı Kılavuzlar (Görünüm Akıllı Kılavuzlar) seçeneklerinin etkin olduğundan emin olun.

Bu özellik Görünüm Izgaraya Çek etkinse, Tercih Akıllı Kılavuzlar > Hizalama Kılavuzları devre dışıysa ve Yaslama Toleransı 0 ise kullanılamaz.

Japonca glif kılavuzlarıyla çekme

Karakter panelindeki Glife Çek bölümünde aşağıdaki seçenekleri kullanın. Japoncaya özgü seçenekler şunları içerir: Em Kutusu ve Em Kutusu Merkezi. Diğer seçenekler hem Japonca hem de Latince gliflerle kullanılabilir.

Japonca fontlar için glife çekme

A. Em Kutusu B. Glif sınırı C. Em Kutusu Merkezi D. Glif sınırı E. Em Kutusu 

Seçenek

Açıklama

(Em Kutusu) Çizim, taşıma veya ölçekleme yaparken nesneleri Japonca fontun Em Kutusu ile çeker. Bu seçenek belirlendiğinde bu kılavuzlar, yatay Japonca metinde Em Kutusu'nun üstünde ve altında, dikey Japonca metinde ise Em Kutusu'nun solunda ve sağında görünür.

(Em Kutusu Merkezi) Çizim, taşıma veya ölçekleme yaparken nesneleri Japonca glifin ya da fontun Em Kutusu Merkezi'ne çeker. Bu seçenek belirlendiğinde bu kılavuzlar, hem yatay hem de dikey Japonca metinde Em Kutusu Merkezi'nde görünür.

(Glif Sınırları): Glifin üst, alt, sol ve sağ sınırlarına göre çeker.

(Satır Taban Çizgisi): Glifin tabanına göre çeker.

(Açısal Kılavuzlar): Metin çerçevesini döndürdüğünüzde ve açısal segmentlere sahip bir glif seçtiğinizde görünen açısal kılavuzlara çeker.

 (Bağlantı Noktaları): Glifin bağlantı noktalarını çizin ve bu noktalara çekin.

 Dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • İki Japonca kılavuz çok yakınsa veya Em Kutusu ve Glif sınırı (yatay veya dikey metin) ya da Em Kutusu Merkezi ve Satır Taban Çizgisi (dikey metin) ile aynı konuma yerleştirilirse, önceliğe bağlı olarak yalnızca bir kılavuz görüntülenir.
 • Glif sınırları, satır taban çizgisi, açısal kılavuzlar ve bağlantı noktası seçenekleri Latince fontları da etkiler.
 • X-yüksekliği ve yakınlık kılavuzları, Güney Doğu Asya Seçenekleri tercihini etkinleştirmeden önce Latince Glife Çek seçenekleri ayarına göre gösterilir.
 • Canlı metinde uygulanırsa Glif kılavuzlarında kontur, desen dolgusu, efektler ve görünüm dikkate alınmaz. Glif kılavuzları, orijinal glif şekline bağlı olarak oluşturulur.

Japonca ve Latince glif kılavuzlarıyla birlikte çekme

Aynı metin kutusu içinde ilgili gliflere birlikte uygulanan bir Japonca font ve bir Latince font varsa her iki fontla da ilgili çekme kılavuzları görüntülenir.

Latince kılavuzlar glif sınırlarını, satır taban çizgisini ve x-yüksekliğini içerir; Japonca kılavuzlar ise yalnızca glif sınırlarını içerir.

Japonca ve Latince gliflere çekme

 Dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Tüm karışık durum senaryoları yalnızca Nokta Metni için geçerlidir.
 • X-yüksekliği yalnızca metin kutusunda Latince karakterler (x, v, w, z) varsa ve Doğu Asya Seçenekleri’ne geçmeden önce Latince Glife Çek ayarlarında x-yüksekliği seçeneğini etkin tuttuysanız görünür.
 • Şu anda birden çok font ve boyutta Japonca ve Latince karakterler aynı metin kutusunda birlikte yerleştirilirse x-yüksekliği, Em Kutusu ve Em Kutusu Merkezi hesaplanamaz.
 • Bileşik Fontlar kullanıldığında yalnızca bağlantı noktaları çalışır.
 • Tate-chu-yoko uygulandığında yalnızca glif sınırları görüntülenir.
 • Warichu uygulandığında yalnızca glif sınırları görüntülenir.

Seçimden sonra tek bir glife çekme

Metinde nesneleri tek bir glife çekmek için 

 • Glifi sağ tıklatın ve Glife Çek <glif-adı> seçeneğini belirleyin.
  Seçilen glif vurgulanır ve canlı glifte sınırları, merkezi, doğrusal ve açısal segmentleri etrafında (glifin geometrisine bağlı olarak) glif kılavuzlarını görürsünüz.
Açısal kılavuzlara çekme
Seçilen glife çekme

 Dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Em Kutusu ve Em Kutusu Merkezi şu anda seçili tek bir Japonca glif için hesaplanamaz.
 • Glif kılavuzları, glifin eğrilerinde değil yalnızca düz segmentlerde (doğrusal ve açısal) oluşturulur.
 • Canlı metinde kontur, desen dolgusu, efektler ve görünüm uygulanırsa seçim üzerinde glif vurgulanmaz. 

GLİF SEÇİMİNİ SERBEST BIRAKMA

Tek glif seçimini ve çekmeyi serbest bırakmak için

 • Glifi sağ tıklatın ve Glife Çekmeyi Serbest Bırak <glif-adı> seçeneğini belirleyin.
 • Kontrol panelinde Glifi Serbest Bırak düğmesini tıklatın.
 • Önceki glifte çekmeyi serbest bırakmak için başka bir glif seçin.

Metin düzenleme gibi diğer işlemler glifi otomatik olarak serbest bırakır.

Sağ tıklatma menüsünü kullanarak glifi seçin ve bırakın

Açısal kılavuzlara çekme

Tek bir glife çekme
Metin çerçevesi döndürüldüğünde açısal kılavuzlarla çekme

Glife Çek > Açısal Kılavuzlar seçeneğinesneleri taşırken, ölçeklerken veya döndürürken ve Kalem aracını kullanarak çizerken glife göre belirli bir açıda çekmenizi sağlar. Açısal kılavuzlar yalnızca şu durumlarda görüntülenir:

 • Çekme işlemi için açısal segmentlere sahip tek bir glif seçildiğinde.
 • Metin çerçevesi veya belirli bir glif bir açıyla döndürüldüğünde.

 Şu anda, bir açıda ayarlanan nesneler, kendi sınırlayıcı kutusundan ve nesne merkezinden çekilir.

Glifte çizme ve bağlantı noktalarına çekme

Karakter panelindeki Glife ÇekBağlantı Noktaları seçeneği glifte bir şekil çizmenizi ve bu şekli çekmenizi sağlar. 

Bağlantı noktası yaslama özelliği yalnızca Kalem aracıyla veya nesne glifteki bağlantı noktasının yakınına taşındığında kullanılabilir.

 Aşağıdakileri yapın:

 1. Kalem aracını seçin ve bağlantı noktalarını görmek için glif üzerine getirin.
 2. Kalem aracını kullanarak şekli çizin. Çizilen şekil, metinde bağlantı noktalarıyla birlikte çekilir.

Bağlantı noktalarına çekme

Alan metnine çekme

Glife çek özelliği, nokta metni ve alan metni için kullanılabilir. Yalnızca bir metin satırınız varsa bu satır için tüm kılavuzlar ve bağlantılar gösterilir. Bir paragrafınız varsa deneyimi basitleştirmek için yalnızca glif sınırları gösterilir. Paragraftaki bir glife hassas şekilde çekmek için glifi seçin ve ardından daha fazla çekmek isterseniz glif kılavuzlarını kullanın.

Metin alanına Warichu uygulandığında yalnızca glif sınırları görüntülenir.

Alan metnine çekme
Alan metnine çekme

Glif kılavuzu rengini değiştirme

Varsayılan olarak, glif kılavuzları yeşil renkle gösterilir. Glif kılavuzu rengini değiştirmek için Tercihler > Akıllı Kılavuzlar > Glif Kılavuzları bölümüne gidin ve açılır menüden bir renk seçin.


İlgili konular

Bir sorunuz ya da fikriniz mi var?

Sormak istediğiniz bir sorunuz veya paylaşmak istediğiniz bir fikriniz varsa Adobe Illustrator Topluluğu'na katılın. Görüşlerinizi almak ve çalışmalarınızı görmek isteriz.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?