Satır aralığını ayarlama

Yazı satırları arasındaki dikey aralıklara satır aralığı (satır boşluğu da denir). Satır aralığı, bir metin satırının satır taban çizgisiyle, üstündeki satırın satır taban çizgisine kadar ölçülür. Satır taban çizgisi, çoğu harfin üzerine oturduğu, görünmez çizgidir.

Varsayılan otomatik satır aralığı seçeneği, satır aralığının, yazı tipi boyutunun %120'si kadar (örneğin, 10 puntoluk yazı için 12 puntoluk satır aralığı) olmasını sağlar. Otomatik satır aralığı kullanılırken, satır aralığı değeri, Karakter panelinin Satır Aralığı menüsünde parantez içinde gösterilir. Paragraf paneli menüsünde Bloklama'yı seçip 0 ile 500 arasında bir yüzde belirleyerek, bu varsayılan otomatik satır aralığını değiştirebilirsiniz.

Varsayılan değer olarak, satır aralığı bir karakter özelliğidir; yani, aynı paragrafın içinde birden çok satır aralığı değeri uygulayabilirsiniz. Yazı satırı içindeki en büyük satır aralığı değeri, o satırın satır aralığını belirler.

Not:

Asya dillerindeki yatay yazılarla çalışırken, satır aralığının satır taban çizgisinden satır taban çizgisine mi yoksa bir satırın tepesinden sonraki satırın tepesine mi ölçüleceğini belirleyebilirsiniz.

 1. Değiştirmek istediğiniz karakterleri veya yazım nesnelerini seçin. Herhangi bir metin seçmezseniz, satır aralığı, oluşturacağınız yeni metinlere uygulanır.
 2. Karakter panelinde, Karakter Aralığı seçeneğini  (dikey metin için ) ayarlayın.

Satır taban çizgisini kaydırma

Seçili karakterleri, çevresindeki metnin satır taban çizgisine göre yukarı ya da aşağı taşımak için Satır Taban Çizgisi Kayması'nı kullanın. Satır taban çizgisini kaydırmak özellikle kesirleri elle ayarlarken ya da resim fontunun konumunu ayarlarken kullanışlıdır.

 1. Değiştirmek istediğiniz karakterleri veya yazım nesnelerini seçin. Herhangi bir metin seçmezseniz kayma, oluşturduğunuz yeni metne uygulanır.
 2. Karakter panelinde Satır Taban Çizgisi Kayması seçeneğini ayarlayın. Pozitif değerler karakterin satır taban çizgisini satırın geri kalan bölümünün satır taban çizgisinin yukarısına, eksi değerler aşağısına taşır.
  Farklı Satır Taban Çizgisi Kayması değerlerine sahip yazı
  Farklı Satır Taban Çizgisi Kayması değerlerine sahip yazı

Karakter aralığı ve izlemeyi ayarlama

Karakter Aralığı, belirli karakter çiftleri arasındaki boşluğa ekleme veya çıkartma yapılması işlemidir. İzleme, seçilen metindeki veya tüm metin bloğundaki karakter arasındaki boşluğu gevşetme veya sıkılaştırma işlemidir.

Not:

Karakter aralığı ve izleme değerleri Japonca metni etkiler ama normalde bu seçenekler Latince karakterler arasındaki "aki"yi ayarlamakta kullanılır.

Yazıdaki karakter aralığını, metrik karakter aralığı veya görsel karakter aralığı kullanarak otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Metrik karakter aralığında (Otomatik karakter aralığı da denir) çoğu fontun içerdiği aralık çiftleri kullanılır. Aralık çiftleri, belirli harf çiftlerinin aralığı hakkında bilgi içerir. Bu çiftlerden bazıları şunlardır LA, P., To, Try, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya ve Yo. İçe metin aktardığınızda veya metin yazdığınızda belirli çiftlere otomatik karakter aralığı uygulanması için, varsayılan değer olarak metrik karakter aralığı kullanılır.

Bazı fontlar sabit karakter aralığı çifti spesifikasyonları içerir. Ancak, bir font minimum yerleşik karakter aralığı bilgisi içeriyor veya hiç içermiyorsa ya da bir satırdaki bir veya birden çok sözcükte farklı iki yazı tipi veya boyutu kullanırsanız, görsel karakter aralığı seçeneğini kullanmak isteyebilirsiniz. Görsel karakter aralığı, birbirini izleyen karakterler arasındaki boşluğu, karakterlerin şekillerine göre ayarlar.

Karakter aralığı ve izleme seçenekleri
Karakter aralığı ve izleme seçenekleri

A. Orijinal metin B. Görsel karakter aralığı C. W ile a arasında manuel karakter aralığı D. İzlemeli metin E. Kümülatif karakter aralığı ve izleme 

İki harf arasındaki boşluğu ayarlamakta ideal olan elle karakter aralığı özelliğini de kullanabilirsiniz. İzleme ve elle karakter aralığı kümülatiftir; dolayısıyla önce tek tek harf çiftlerini ayarlayabilir, sonra da harf çiftlerinin göreli karakter aralığını bozmaksızın bir metin bloğunu sıkıştırabilir veya gevşetebilirsiniz.

Ekleme noktasını iki harf arasına koymak için tıklattığınızda, Karakter panelinde karakter aralığı değerleri görüntülenir. Metrik ve görsel karakter aralığı değerleri (ya da tanımlı karakter aralığı çiftleri) parantez içinde görünür. Aynı şekilde, bir sözcüğü veya metnin belirli bir bölümünü seçerseniz, Karakter panelinde izleme değeri görüntülenir.

İzleme de karakter aralığı da mevcut yazı tipi boyutuna göreli olan bir ölçü birimi olan 1/1000 em cinsinden ölçülür. 6 puntoluk bir fontta 1 em, 6 puntodur; 10 puntoluk fontta 1 em, 10 puntodur. Karakter aralığı ve izleme, mevcut yazı tipi boyutuyla tam olarak orantılıdır.

Not:

Karakter aralığı ve izleme değerleri Japonca metni etkiler ama normalde bu seçenekler Latince karakterler arasındaki “aki”yi ayarlamakta kullanılır.

Karakter aralığını ayarlama

 1. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  • Seçili karakterler için fontun yerleşik karakter aralığı bilgilerini kullanmak için, Karakter panelinde Karakter Aralığı seçeneğinde Otomatik ya da Metrik'i seçin.

  • Seçili karakterler arasındaki boşluğun karakterlerin şekline göre otomatik olarak ayarlanması için, Karakter panelinde Karakter Aralığı seçeneğinde Görsel'i seçin.

  • Karakter aralığını elle ayarlamak için, ekleme noktasını iki karakter arasına yerleştirin ve Karakter panelinde Karakter Aralığı değerinde istediğiniz değeri girin. (Metnin bir bölümü seçilmişse, metne elle karakter aralığı uygulayamazsınız. Onun yerine izlemeyi kullanın.)

   İpucu: İki karakter arasındaki karakter aralığını azaltmak veya artırmak için Alt+Sol/Sağ Ok (Windows) ya da Option+Sol/Sağ Ok (Mac OS) tuşlarına basın.

  • Seçili karakterlerin karakter aralığını iptal etmek için Karakter panelinde Karakter Aralığı seçeneğini 0 (sıfır) yapın.

   Diğer: Yazımla çalışırken zaman kazandıran tekniklerin listesini görmek için Yardım'da "klavye kısayolları" ifadesini arayın.

İzlemeyi ayarlama

 1. Ayarlamak istediğiniz karakter dizisini veya yazı nesnesini seçin.
 2. Karakter panelinde İzleme seçeneğini ayarlayın.

Kesir karakteri genişliklerini kapatma ya da açma

Varsayılan olarak yazılım karakterler arasında kesir karakteri genişlikleri kullanır. Diğer bir deyişle karakterler arasındaki boşluklar farklılık gösterir ve bazen tam piksellerin yalnızca bir kısmını kullanır.

Çoğu durumda kesir karakteri genişlikleri yazının görünümü ve okunabilirliği açısından en iyi aralıkları sağlar. Ancak çevrimiçi görüntülenen küçük boyutlu yazılar için (20 puntodan küçük) kesir karakteri genişlikleri yazının birbirine girmesine ya da çok fazla boşluk içermesine neden olarak okunmasını zorlaştırabilir.

Yazı aralığını tam piksellik artışlarla sabitlemek ve küçük yazıların birbirine girmesini önlemek istediğinizde kesir genişliklerini kapatın. Kesir karakteri genişlik ayarı yazı katmanındaki tüm karakterlere uygulanır, seçili karakterler için bu seçeneği ayarlayamazsınız.

 1. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  • Yazı aralığını tüm belgede tam piksellik artışlara ayarlamak için Karakter paneli menüsünden Sistem Mizanpajı'nı seçin.

  • Kesir karakteri genişliklerini yeniden etkinleştirmek için Karakter paneli menüsünden Kesir Genişlikleri'ni seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi