Adobe Illustrator uygulamasında herhangi bir nesnenin, grubun veya katmanın görünümünü efektleri ve Görünüm ve Grafik Stilleri panellerini kullanarak değiştirebilirsiniz. Ayrıca, nesnenin öğeleri üzerinde değişiklik yapmak için, nesneyi başlıca parçalarına ayırabilirsiniz.

Görünüm nitelikleri hakkında

Nitelik nitelikleri, bir nesnenin temel yapısını değiştirmeksizin, o nesnenin görünümünü etkileyen özelliklerdir. Görünüm nitelikleri, dolguları, konturları, saydamlığı ve efektleri içerir. Nesneye bir görünüm niteliği uygular ve sonradan o niteliği düzenler veya kaldırırsanız, nesnenin temel yapısı da o nesneye uygulanan diğer nitelikler de değişmez.

Katman hiyerarşisinin herhangi bir düzeyinde görünüm niteliklerini ayarlayabilirsiniz. Örneğin, bir katmana bir alt gölge efekti uygularsanız, katmandaki bütün nesneler alt gölgeyi devralır. Ancak, bir nesneyi bu katmandan taşıdığınızda, o nesne artık alt gölgeli olmayacaktır, çünkü efektler katmandaki tek tek nesnelere değil katmanın bütününe aittir.

Görünüm paneli, görünüm nitelikleriyle çalışmak için ana giriş kapısıdır. Görünüm niteliklerini katmanlara, gruplara ve nesnelere (ve çoğunlukla dolgulara ve konturlara da) uygulayabileceğinizden, resminizdeki nitelikler hiyerarşisi çok karmaşık hale gelebilir. Örneğin, bir efekti tüm bir katmana, başka bir efekti de o katmandaki bir nesneye uygularsanız, resimdeki değişikliğe hangi efektin yol açtığını saptamak zor olabilir. Görünüm paneli, bir nesneye, gruba veya katmana uygulanmış olan dolguları, konturları, grafik stillerini ve efektleri gösterir.

Görünüm panelini ve Grafik Stilleri panelini kullanma hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_tr .

Görünüm paneline genel bakış

Nesne, grup veya katman için görünüm niteliklerini, Görünüm panelini (Pencere > Görünüm) kullanarak görür ve ayarlarsınız. Dolgular ve konturlar, yığın sıralamasına göre listelenir; paneldeki yukarıdan aşağıya sıra, resimdeki önden arkaya sıraya karşılık gelir. Efektler, resme uygulandıkları sırayla yukarıdan aşağıya doğru listelenir.

Görünüm panelini ve Grafik Stilleri panelini kullanma hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_tr .

Gruplanmış bir nesnenin niteliklerini listeleyen Görünüm paneli
Gruplanmış bir nesnenin niteliklerini listeleyen Görünüm paneli

A. Kontur, dolgu ve alt gölge efektli yol B. Efektli yol C. Yeni Kontur Ekle düğmesi D. Yeni Dolgu Ekle düğmesi E. Efekt Ekle düğmesi F. Görünümü Temizle düğmesi G. Seçili Öğeyi Çoğalt düğmesi 

Görünüm panelinde ek öğeleri gösterme

Katman veya grup gibi, başka öğeler içeren öğeleri seçtiğinizde, Görünüm paneli bir İçindekiler başlığı görüntüler.

 1. İçindekiler başlığını çift tıklatın.

Görünüm panelinde bir metin nesnesi için karakter özelliklerini listeleme

Metin nesnesi seçtiğinizde panelde Karakterler başlığı görüntülenir.

 1. Görünüm panelinde Karakterler öğesini çift tıklatın.

  Not:

  Karışık görünümlü metinle ilgili tek tek karakter niteliklerini görmek için karakterleri teker teker seçin.

 2. Ana görünüme dönmek için panelin tepesindeki Tür'ü tıklatın.

Seçili nesneyle ilgili nesneyi açma veya kapatma

 • Tek tek nesneleri açmak veya kapatmak için niteliğin yanındaki göz küresi simgesini tıklatın.

 • Tüm gizli nitelikleri seçmek için, Görünüm paneli menüsünde Tüm Gizli Nitelikleri Göster'i seçin.

Nitelik düzenleme

 • Değerleri görüntülemek ve ayarlamak için nitelik satırını tıklatın.

 • Altı çizili metini tıklatın ve görüntülenen iletişim kutusunda yeni değerleri belirtin.

Görünüm panelinde minik resimleri gösterme veya gizleme

 1. Görünüm paneli menüsünden Minik Resmi Göster'i veya Minik Resmi Gizle'yi seçin.

Görünüm niteliklerinin yeni nesnelere uygulanma şeklini belirleme

Yeni nesnelerin, görünüm niteliklerini devralmasını veya sadece temel niteliklere sahip olmasını belirleyebilirsiniz.

 • Yeni nesnelere yalnızca tek dolgu ve kontur uygulamak için panel menüsünden Yeni Resmin Temel Görünümü Var'ı seçin.

 • Yeni nesnelere geçerli nitelik görünümünün tümünü uygulamak için panel menüsünden Yeni Resmin Temel Görünümü Var'ın seçimini kaldırın.

Görünüm nitelikleri için öğeleri hedefleme

Katman, grup veya nesne için bir görünüm niteliği ayarlayabilmeniz ya da bir stil veya efekt uygulayabilmeniz için, önce bu öğeyi Katmanlar panelinde hedeflemeniz gerekir. Nesneyi veya grubu, herhangi bir seçim yöntemiyle seçtiğinizde, o nesne veya grup Katmanlar panelinde hedeflenmiş olur, ancak katmanlar sadece panel kullanılarak hedeflenebilir.

Katmanlar panelindeki gölgeli hedef simgeleri, hangi öğelerin görünüm nitelikleri içerdiğini gösterir.
Katmanlar panelindeki gölgeli hedef simgeleri, hangi öğelerin görünüm nitelikleri içerdiğini gösterir.

A. Görünüm sütununu hedefleme B. Seçim sütunu C. Görünüm niteliklerine sahip grup D. Görünüm niteliklerine sahip katman E. Görünüm niteliklerine sahip nesne 

Hedef simgesi, katman hiyerarşisindeki bir öğenin herhangi bir görünüm niteliğine sahip olup olmadığını ve hedeflenip hedeflenmediğini gösterir:

 • Öğenin hedeflenmemiş olduğunu ve tek bir dolgu ve tek bir kontur dışında görünüm niteliklerine sahip olmadığını gösterir.

 • Öğenin hedeflenmediğini ama görünüm niteliklerine sahip olduğunu gösterir.

 • Öğenin hedeflenmiş olduğunu ama tek bir dolgu ve tek bir kontur dışında görünüm niteliklerine sahip olmadığını gösterir.

 • Öğenin hedeflenmiş olduğunu ve görünüm niteliklerine sahip olduğunu gösterir.

  Katmanlar panelinde bir öğeyi hedeflemek için öğenin hedef simgesini tıklatın.  veya  şeklinde çift halka, öğenin hedeflenmiş olduğunu gösterir. Ek öğeleri hedeflemek için Shift tuşunu basılı tutup tıklatın.

  Not: Nesne veya grup herhangi bir yöntemle seçildiğinde, o öğe aynı zamanda Katmanlar panelinde hedeflenmiş olur. Buna karşılık, bir katman ancak, Katmanlar panelinde o katmanın hedef simgesi tıklatılarak hedeflenebilir.

Görünüm niteliklerini yönetme

Görünüm niteliğini düzenleme veya ekleme

Efekt gibi bir görünüm özelliği açabilir ve istediğiniz zaman ayarları değiştirebilirsiniz.

 1. Görünüm panelinde, aşağıdakilerden istediklerinizi yapın:

  • Nitelik düzenlemek için niteliğin mavi altı çizili adını tıklatıp görüntülenen iletişim kutusunda değişiklikleri belirtin.

  • Dolgu rengini düzenlemek için satır dolgusunu tıklatıp renk kutusundan yeni bir renk seçin.

  • Yeni efekt eklemek için Yeni Efekt Ekle seçeneğini tıklatın.

  • Nitelik silmek için önce nitelik satırını, ardından da Sil seçeneğini tıklatın.

Görünüm niteliğini çoğaltma

 1. Görünüm panelinde bir nitelik seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Panelde Seçili Öğeyi Çoğalt düğmesini  tıklatın veya panel menüsünde Öğeyi Çoğalt'ı seçin.

  • Görünüm niteliğini, paneldeki Seçili Öğeyi Çoğalt düğmesine sürükleyin.

Görünüm niteliklerinin yığın sıralamasını değiştirme

 1. Görünüm panelinde bir görünüm niteliğini aşağı veya yukarı sürükleyin. (Gerekirse, bir öğenin yanındaki üçgeni tıklatıp tüm içeriğinin görüntülenmesini veya gizlenmesini sağlayın.) Sürüklediğiniz bir görünüm niteliği istediğiniz konuma geldiğinde, fare düğmesini bırakın.

  Kontura uygulanmış Alt Gölge efekti (üstte) ve dolguya uygulanmış aynı efekt (altta)
  Kontura uygulanmış Alt Gölge efekti (üstte) ve dolguya uygulanmış aynı efekt (altta)

Görünüm niteliklerini kaldırma veya gizleme

 1. Nesneyi veya grubu seçin (veya Katmanlar panelinde bir katmanı hedefleyin).

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resminize uygulanan niteliği geçici olarak gizlemek için Görünüm panelinde Görünürlük simgesini  tıklatın. Yeniden uygulanan niteliği görmek için bir kez daha tıklatın.

  • Belirli bir niteliği kaldırmak için Görünüm panelinde o niteliği seçin ve Sil simgesini tıklatın. Bunun yerine, panel menüsünden Öğeyi Kaldır'ı seçin veya niteliği Sil simgesine de sürükleyebilirsiniz.

  • Tek dolgu ve kontur dışında tüm görünüm niteliklerini kaldırmak için panel menüsünden Temel Görünüme Küçült'ü seçin. Bunun yerine, Katmanlar panelinde bir öğenin hedef simgesini Sil simgesine sürükleyebilirsiniz.

  • Dolgu ve konturlar da dahil olmak üzere bütün görünüm niteliklerini kaldırmak için Görünüm panelindeki Görünümü Temizle düğmesini  tıklatın veya panel menüsünde Görünümü Temizle'yi seçin.

Nesneler arasında görünüm niteliklerini kopyalama

Görünüm niteliklerini, sürükleyerek veya Damlalık aracını kullanarak kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

Sürükleyerek görünüm niteliklerini kopyalama

 1. Görünümünü kopyalamak istediğiniz nesneyi veya grubu seçin (veya Katmanlar panelinde katmanı hedefleyin).

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Görünüm panelinin üst kısmındaki minik resmi, belge penceresine sürükleyin. Minik resim görüntülenmiyorsa, panel menüsünde Minik Resmi Göster'i seçin.

  • Katmanlar panelindeki hedef simgesini, Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak, görünüm niteliklerini kopyalamak istediğiniz hedef öğeye sürükleyin.

  • Görünüm niteliklerini kopyalamak yerine taşımak için, Katmanlar panelinde istediğiniz özelliklere sahip herhangi bir öğenin hedef simgesini, özellikleri uygulamak istediğiniz öğeye sürükleyin.

Damlalık aracını kullanarak görünüm niteliklerini kopyalama

Yazım nesneleri arasında karakter, paragraf, dolgu ve kontur nitelikleri dahil olmak üzere, görünüm niteliklerini bir nesneden diğerine kopyalamak için Damlalık aracını kullanabilirsiniz. Varsayılan değer olarak, Damlalık aracı bir seçimin tüm niteliklerini etkiler. Bu aracın etkilediği nitelikleri özelleştirmek için, Damlalık iletişim kutusunu kullanın.

 1. Niteliklerini değiştirmek istediğiniz nesneyi, yazım nesnesini veya karakterleri seçin.

 2. Damlalık aracını seçin .

 3. Damlalık aracını, niteliklerini örneklemek istediğiniz nesnenin üstüne götürün. (Tam olarak yazının üstüne geldiğinizde, fare işaretçisi küçük bir T görüntüler.)

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm görünüm niteliklerini örnekleyip seçili nesneye uygulamak için, Damlalık aracını tıklatın.

  • Degrade, desen, kafes nesnesinin veya yerleştirilmiş bir görüntünün bir bölümünün sadece rengini örneklemek ve bu rengi, seçili dolguya veya kontura uygulamak için, Shift tuşunu basılı tutup tıklatın.

  • Nesnenin görünüm niteliklerini, seçili nesnenin görünüm niteliklerine eklemek için, tıklatırken Shift tuşunu sonra da Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun. Alternatif olarak, önce tıklatın sonra da Shift+Alt (Windows) veya Shift+Opt (Mac OS) tuşlarını basılı tutun.

   Not: Ayrıca seçili olmayan bir nesneyi tıklatarak o nesnenin niteliklerini örnekleyip, nitelikleri uygulamak istediğiniz seçili olmayan bir nesneyi Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatabilirsiniz.

Damlalık aracını kullanarak masaüstünden nitelikleri kopyalama

 1. Niteliklerini değiştirmek istediğiniz nesneyi seçin.

 2. Damlalık aracını seçin.

 3. Belgedeki herhangi bir yeri tıklatın ve fare düğmesini basılı tutmaya devam edin.

 4. Fare düğmesini serbest bırakmadan, fare işaretçisini, bilgisayarınızın masaüstündeki, niteliklerini kopyalamak istediğiniz nesnenin üstüne getirin. Tam nesnenin üstündeyken fare düğmesini bırakın.

  Not:

  Damlalık aracı, mevcut dosyanın dışında herhangi bir yerde örnekleme yaparken, ekrandan sadece RGB rengi örnekler. Damlalık aracı, aracın sağında siyah renkli bir kare görüntüleyerek, RGB renk örneklemekte olduğunu belirtir.

Damlalık aracıyla hangi nitelikleri kopyalayabileceğinizi belirleme

 1. Damlalık aracını çift tıklatın.

 2. Kopyalamak istediğiniz nitelikleri Damlalık aracıyla seçin. Saydamlık, çeşitli dolgu ve kontur özellikleri, ayrıca karakter ve paragraf özellikleri gibi görünüm özelliklerini örnekleyebilirsiniz.

 3. Rasterleştirme Örnek Boyutu menüsünde örnekleme alanı boyutunu seçin.

 4. Tamam düğmesini tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi