Metni içe aktarma

Başka bir uygulamada oluşturulan dosyadan resminize metin aktarabilirsiniz. Illustrator, içe metin aktarma için aşağıdaki formatları destekler:

 • Microsoft® Word for Windows 97, 98, 2000, 2002, 2003 ve 2007

 • Microsoft Word for Mac OS X, 2004 ve 2008

 • RTF (Rich Text Format)

 • ANSI, Unicode, Shift JIS, GB2312, Çince Big 5, Kiril, GB18030, Yunanca, Türkçe, Baltık ve Orta Avrupa kodlamalı Düz metin (ASCII)

  Metni kopyalayıp yapıştırmak yerine içe aktarmanın avantajı, içe aktarılan metnin karakter ve paragraf formatını korumasıdır. Örneğin, bir RTF dosyasından alınan metin, font ve stil özelliklerini Illustrator uygulamasında da korur. Düz metin dosyasından içe metin aktarırken de kodlama ve formatlama seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

  Not: Microsoft Word ve RTF dosyalarından içe metin aktarırken, dosyada kullanılan fontların sisteminizde kurulu olduğundan emin olun. Aynı adda ama farklı formatta (Type 1, TrueType veya CID) olanlar da dahil olmak üzere, eksik fontlar ve font stilleri, beklenmedik sonuçlara neden olabilir. Japonca sistemlerde, karakter kümelerindeki farklar, Windows sistemlerinde girilen metinlerin Mac OS sistemlerinde ekranda görüntülenmesini önleyebilir.

Dışarıdan alınan metni yeni bir dosyaya aktarma

 1. Dosya > Aç'ı seçin.
 2. Açmak istediğiniz metin dosyasını seçin ve Aç düğmesini tıklatın.

Dışarıdan alınan metni varolan bir dosyaya aktarma

 1. Dosya > Yerleştir'i seçin. İçe aktarmak istediğiniz metin dosyasını seçin ve Yerleştir düğmesini tıklatın.
 2. Düz metin (.txt) dosyası yerleştiriyorsanız, aşağıdakileri yapıp Tamam düğmesini tıklatın:
  • Dosyayı oluşturmakta kullanılmış olan karakter kümesini ve platformu belirleyin.

  • Illustrator uygulamasının dosyada fazladan satırbaşı karakterlerini nasıl işleyeceğini belirlemek için, bir Fazladan Satırbaşı Karakterleri seçeneğini işaretleyin.

  • Illustrator uygulamasının dosyadaki boşluk dizilerini sekme karakterleriyle değiştirmesini istiyorsanız, Fazladan Boşluklar seçeneğini işaretleyin. Art arda kaç boşluğun sekmeyle değiştirileceğini belirleyin.

Dışa metin aktarma

Metin dosyasına metin aktarma

 1. Yazım aracını kullanarak, dışa aktarmak istediğiniz metni seçin.
 2. Dosya > Dışa Aktar'ı seçin.
 3. Dışa Aktar iletişim kutusunda, dosya için bir konum seçip bir dosya adı yazın.
 4. Dosya biçimi olarak Metin Formatı (TXT) seçin.
 5. Ad kutusuna, yeni metin dosyasının adını girin ve Kaydet (Windows) veya Dışa Aktar (Mac OS) düğmesini tıklatın.
 6. Platform ve kodlama yöntemi seçin ve Dışa Aktar'ı tıklatın.

Flash olarak dışa aktarmak için metni etiketleme

Illustrator uygulamasından Adobe Flash uygulamasına çeşitli yollardan metin aktarabilirsiniz. Metni statik, dinamik veya girdi metni olarak dışa aktarabilirsiniz. Dinamik metin, kullanıcı metni tıklattığında açılacak sitenin URL'sini de belirlemenize olanak verir. Dinamik ve girdi metni hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Flash Yardım.

Flash metni, nokta metni, alan metni veya yol üzerinde metin içerebilir; bütün metin, SWF formatında alan metnine dönüştürülür. Sınırlayıcı kutular aynı kalır ve bunlara uygulanan dönüştürmeler SWF formatında da korunur. Akıtılan metin nesneleri tek tek dışa aktarılır; bir akıştaki bütün nesneleri etiketleyip aktarmak istiyorsanız, bunları tek tek seçip etiketlediğinizden emin olun. Taşan metin, Flash Player uygulamasına olduğu gibi aktarılır.

Metni etiketledikten sonra, Flash uygulamasına metni Illustrator uygulamasından dışa aktararak veya kopyalayıp yapıştırarak aktarabilirsiniz.

Metinleri Illustrator ve Flash uygulamaları arasında etkili şekilde kullanma hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/vid0199_tr.

Not:

Metnin etiketlenmesi veya etiketlerin kaldırılması, Illustrator uygulamasında orijinal metni değiştirmez. Orijinal üzerinde değişikliğe neden olmaksızın, istediğiniz zaman etiketleri değiştirebilirsiniz.

 1. Metin nesnesi seçin ve Kontrol panelinde Flash Metni'ni tıklatın.
 2. Flash Metni panelinde, Tür menüsünde aşağıdakilerden birini seçin:

  Statik Metin

  Metni, Flash uygulamasında dinamik olarak veya program tarafından değiştirilemeyen normal metin nesnesi olarak Flash Player uygulamasına dışa aktarır. Statik metnin içeriği ve görünümü, metni hazırladığınız sırada belirlenir.

  Dinamik Metin

  Metni, çalıştırıldığı sırada program tarafından Eylem komut dosyası komutları ve etiketleriyle güncellenebilecek Dinamik metin olarak dışa aktarır. Spor skorları, borsa rakamları, haberler ve benzeri amaçlarla, otomatik olarak dinamik bir şekilde güncelleştirilmesini istediğiniz metinler için dinamik metin kullanabilirsiniz.

  Girdi Metni

  Metni, Dinamik metinle aynı özelliklere sahip olan ama aynı zamanda metnin Flash Player uygulamasında kullanıcılar tarafından düzenlenmesine olanak veren Girdi metni olarak dışa aktarır. Girdi metinlerini formlar, anketler veya kullanıcıların metin girebilmesini ve düzenleyebilmesini istediğiniz buna benzer amaçlarla kullanabilirsiniz.

 3. (İsteğe bağlı) Metin nesnesi için bir örnek adı girin. Örnek adı girmezseniz, Flash uygulamasında metin nesnesi üzerinde değişiklik yapmak için metin nesnesinin Katmanlar panelindeki varsayılan adı kullanılır.
 4. Görüntü Oluşturma Türü belirleyin. Aygıt Fontlarını Kullan seçeneği, glifleri aygıt fontlarına dönüştürür (aygıt fontlarında kenar yumuşatma özelliği kullanılamaz).

  Not:

  Font adları normalde aynen kullanılır ve fontu bulmak için oynatma platformunun font sistemine doğrudan aktarılır. Ancak, oynatma platformuna bağlı olarak, farklı font adlarıyla eşleştirilen birkaç özel dolaylı font adı vardır. Bu dolaylı eşleştirmeler, Flash Player uygulamasının platforma özgü her portunda sabit olarak kodlanmıştır ve her platform için fontlar, sistem varsayılan fontları arasından veya kullanılabilmesi mümkün görünen diğer fontlar arasından seçilir. Göz önüne alınması gereken ikinci bir konu, dolaylı eşleştirmelerin, platformlar arasında dolaylı fontların benzerliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde belirlenmesidir.

  Animasyon

  Metni, animasyona çıktı alınacak şekilde en iyileştirir.

  Okunabilirlik

  Metni, okunabilirlik bakımından en iyileştirir.

  Özel

  Metnin Kalınlık ve Keskinlik değerleri için özel değerler belirlemenize olanak verir.

  Aygıt Fontlarını Kullan

  Glifleri aygıt fontlarına dönüştürür. Aygıt fontlarında kenar yumuşatma kullanılamaz.

  _sans, _serif ve _typewriter

  Benzer bir görünümü garantilemek için Batı tipi dolaylı fontları platformlar arasında eşleştirir.

  Gothic, Tohaba (Gothic Mono) ve Mincho

  Benzer bir görünümü garantilemek için Japonca dolaylı fontları platformlar arasında eşleştirir.

  Not:

  Dolaylı fontlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Adobe.com sitesinde bulabileceğiniz Flash spesifikasyon belgesine bakın.

 5. (İsteğe bağlı) Aşağıdakilerden istediklerinizi seçin:

  Seçilebilir 

  Dışa aktarılan metnin Flash uygulamasında seçilebilir olmasını sağlar.

  Metnin Etrafında Kenarlık Görüntüle 

  Metin kenarlıklarının Flash uygulamasında görünür olmasını sağlar.

  Karakter Seçeneklerini Düzenle 

  Metin nesnesindeki belirli karakterleri gömebilmeniz için, Karakter Gömme iletişim kutusunu açar. Gömmek istediğiniz karakterleri, sunulan listeden seçebilirsiniz, karakterleri Bu Karakterleri Dahil Et metin kutusuna yazabilirsiniz, gömülmesi gereken karakterlerin otomatik olarak seçilmesi için Otomatik Doldur'u tıklatabilirsiniz veya bunların herhangi bir kombinasyonunu yapabilirsiniz.

 6. (İsteğe bağlı) Metni Dinamik metin olarak etiketlediyseniz metin tıklatıldığında açılacak URL'yi belirleyebilir, sonra da sayfanın nereye yükleneceğini belirlemek için bir hedef pencere seçebilirsiniz:

  _self

  Geçerli penceredeki geçerli çerçeveyi belirtir.

  _blank

  Yeni bir pencere belirtir.

  _parent

  Geçerli çerçevenin üst çerçevesini belirtir.

  _top

  Geçerli penceredeki üst düzey çerçeveyi belirtir.

 7. Metni Girdi Metni olarak etiketlediyseniz, metin nesnesine girilebilecek Maksimum Karakter sayısını belirleyin.

Not:

Metni Flash metni olarak etiketledikten sonra, Seç > Nesne > Flash Dinamik Metni veya Flash Girdi Metni'ni seçerek, bu şekilde etiketlenmiş tüm metni seçebilirsiniz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi