Resimlere renk uygulama, sık kullanılan Adobe Illustrator görevlerindendir; renk modelleri ve renk modları hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Resme renk uygularken, doğru renk modelini ve renk tanımlarını kullanabilmek için, resmin yayınlanacağı nihai ortamı göz önünde tutun. Renklerle denemeler yapmak ve renk uygulamak, Illustrator uygulamasındaki zengin özelliklere sahip Renk Örnekleri panelini, Renk Kılavuzu panelini ve Renkleri Düzenle/Resmi Yeniden Renklendir iletişim kutusunu kullanarak gayet kolaydır.

Dijital grafiklerde gördüğümüz ve kullandığımız renkleri tanımlamak için renk modellerini kullanırız. RGB, CMYK veya HSB gibi her renk modeli, rengi tanımlamak ve sınıflandırmak için farklı bir yöntemi temsil eder. Renk modellerinde, rengin görülebilen tayfını temsil etmek için sayısal değerler kullanılır. Renk uzayı, renk modelinin bir varyantıdır ve özel bir renk gamutuna (aralığına) sahiptir. Örneğin, RGB renk modeli içinde, bir dizi renk uzayı vardır: Adobe® RGB, sRGB ve Apple® RGB. Bu renk uzaylarından her birinde renkler aynı üç eksen (R, G ve B) kullanılarak tanımlanmakla birlikte, bunların gamutları birbirinden farklıdır.

Dijital grafiklerdeki renkler hakkında

Dijital grafiklerde gördüğümüz ve kullandığımız renkleri tanımlamak için renk modellerini kullanırız. RGB, CMYK veya HSB gibi her renk modeli, rengi tanımlamak ve sınıflandırmak için farklı bir yöntemi temsil eder. Renk modellerinde, rengin görülebilen tayfını temsil etmek için sayısal değerler kullanılır. Renk uzayı, renk modelinin bir varyantıdır ve özel bir renk gamutuna (aralığına) sahiptir. Örneğin, RGB renk modeli içinde, bir dizi renk uzayı vardır: Adobe® RGB, sRGB ve Apple® RGB. Bu renk uzaylarından her birinde renkler aynı üç eksen (R, G ve B) kullanılarak tanımlanmakla birlikte, bunların gamutları birbirinden farklıdır.

Grafikteki renklerle çalıştığınızda, aslında dosyanın içindeki sayısal değerleri ayarlamaktasınızdır. Sayıyı bir renk olarak düşünmek kolaydır, ama bu sayısal değerler kendi içinde mutlak renkler değildir; sadece, rengi üreten aygıtın renk uzayı içinde bir renk anlamına sahiptirler.

Her aygıtın kendi renk uzayı olduğundan, renkleri sadece kendi gamutu içinde yeniden üretebilir. Görüntü bir aygıttan başkasına geçtiğinde, görüntünün renkleri değişebilir, çünkü her aygıt, RGB veya CMYK değerlerini kendi renk uzayına göre yorumlar. Örneğin, bir monitörde görüntülenen bütün renklerin, bir masaüstü yazıcısının çıktısıyla tamı tamına eşleşmesi mümkün değildir. Yazıcı, CMYK renk uzayıyla çalışır; monitörse RGB renk uzayıyla çalışır. Gamutları birbirinden farklıdır. Mürekkeplerin ürettiği bazı renkler monitörde gösterilemez; monitörde gösterilen bazı renklerse, mürekkep kullanılarak kağıt üzerinde aynı şekilde yeniden üretilemez.

Farklı aygıtlarda bütün renkleri mükemmel bir şekilde eşleştirmek imkansız olsa da, renk yönetimini kullanarak, çoğu rengin, tutarlı bir görünüm sağlayacak şekilde aynı veya yeterince benzer olmasını sağlayabilirsiniz.

RGB, CMYK, HSB ve Lab renk modelleri

RGB

Görünür tayfın büyük bir yüzdesi, kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) ışığı çeşitli oranlarda ve yoğunluklarda karıştırarak verilebilir. Bu temel renkler, birbirleriyle örtüştükleri yerlerde siyan, macenta ve sarı rengi oluştururlar.

RGB renklere artırıcı renkler adı verilir, çünkü beyazı, R, G ve B'yi birbirine ekleyerek oluşturursunuz; yani ışığın tümü göze geri yansıtılır. Artırıcı renkler, aydınlatmada, televizyonda ve bilgisayar monitörlerinde kullanılır. Örneğin monitörünüzde renkler, ışığın kırmızı, yeşil ve mavi fosforlar üzerinden gönderilmesiyle oluşturulur.

Artırıcı renkler (RGB)
Artırıcı renkler (RGB)

A. Kırmızı B. Yeşil C. Mavi 

Renk değerleriyle, RGB renk modeline dayanan RGB renk modunu kullanarak çalışabilirsiniz. RGB modunda, RGB bileşenlerinden her biri 0 (siyah) ile 255 (beyaz) arasında değişen bir değer kullanır. Örneğin, açık kırmızı bir rengin R değeri 246, G değeri 20, B değeri 50 olabilir. Her üç bileşenin değeri aynı olduğunda sonuç, grinin bir tonudur. Her üç bileşenin değeri de 255 olduğunda sonuç, saf beyazdır; bütün bileşenlerin değeri 0 olduğunda sonuç, saf siyahtır.

Illustrator ayrıca, Web Uyumlu RGB adı verilen ve sadece Web'de kullanmaya uygun olan RGB renkleri içeren, değiştirilmiş bir RGB renk modunu içerir.

CMYK

RGB modelinde renkleri oluşturmak için bir ışık temel alınırken, CMYK modelinde, kağıda basılan mürekkebin ışığı emme özelliği temel alınır. Beyaz ışık yarı saydam mürekkeplere çarptığında, ışık tayfının bir bölümü emilir. Emilmeyen renk, göze geri yansıtılır.

Saf siyan (C), macenta (M) ve sarı (Y) boya birleştirildiğinde, tüm renkler emilerek (veya çıkartılarak), siyah ortaya çıkar. Bu nedenle bunlara eksiltici renkler adı verilir. Daha iyi gölge yoğunluğu elde etmek için siyah (K) mürekkep eklenir. (Siyah renk, diğer renklerin referans aldığı "key" (anahtar) renk olduğundan ve B harfi mavi için kullanıldığından K harfi eklenmiştir.) Renklerin, bu mürekkeplerin kombine edilmesiyle oluşturulmasına, dört renkli proses baskı adı verilir.

Eksiltici renkler (CMYK)
Eksiltici renkler (CMYK)

A. Siyan B. Macenta C. Sarı D. Siyah 

Renk değerleriyle, CMYK renk modeline dayanan CMYK renk modunu kullanarak çalışabilirsiniz. CMYK modunda, CMYK proses mürekkeplerinin her biri %0 ile 100 arasında değişen bir değer kullanır. En açık renklere, proses mürekkep renklerinin en küçük yüzdeleri atanmıştır; daha koyu renklerin daha yüksek yüzde değerleri vardır. Örneğin, açık bir renk, %2 siyan, %93 macenta, %90 sarı ve %0 siyah içerebilir. CMYK nesnelerde, düşük yüzdeler beyaza daha yakındır; yüksek mürekkep yüzdeleriyse siyaha daha yakındır.

Proses mürekkepler kullanılarak basılacak bir belge hazırlarken CMYK kullanın.

HSB

Rengin insan tarafından algılanışına dayanan HSB modeli, rengin üç temel özelliğini tanımlar:

Ton

Nesne üzerinden yansıtılan veya içinden aktarılan renk. Standart renk tekerleği üzerinde, 0° ile 360° arasında ifade edilen bir konumla ölçülür. Gündelik kullanımda ton, rengin adıyla tanımlanır; sözgelimi kırmızı, turuncu veya yeşil.

Doygunluk

Rengin kuvveti veya saflığı (bazen kroma adı verilir). Doygunluk, tonla orantılı olarak gri miktarını temsil eder ve %0 (gri) ile %100 (tam doygun) arasında bir yüzde değeriyle ölçülür. Standart renk tekerleğinde doygunluk, ortadan kenara doğru artar.

Parlaklık

Rengin göreli açıklığı veya koyuluğu; çoğunlukla %0 (siyah) ile %100 (beyaz) arasında bir yüzde değeriyle ölçülür.

HSB renk modeli
HSB renk modeli

A. Ton B. Doygunluk C. Parlaklık 

Lab

CIE Lab renk modeli, rengin insan tarafından algılanışına dayanır. Kendini ışığın bütün yönlerine ilişkin standartlar oluşturmaya adamış bir kuruluş olan Commission Internationale d'Eclairage (CIE) örgütü tarafından oluşturulmuş birkaç modelden biridir.

Lab modelindeki sayısal değerler, normal görme yeteneğine sahip bir kişinin gördüğü bütün renkleri tanımlar. Lab modelinde renkler, bir aygıtın (sözgelimi monitör, masaüstü yazıcı veya dijital kamera) renkleri oluşturmak için belirli bir renklendiriciden ne kadarına gerek olduğuna değil de bir rengin nasıl göründüğüne dayandığından, Lab modeli, aygıttan bağımsız bir renk modeli olarak kabul edilir. Renk yönetimi sistemleri Lab modelini, bir rengi bir renk uzayından başka bir renk uzayına, sonuçları önceden tahmin edilebilecek şekilde dönüştürmek için bir renk referansı olarak kullanır.

Illustrator uygulamasında Lab modelini, spot renk örnekleri oluşturmakta, görüntülemekte ve çıktısını almakta kullanabilirsiniz. Ancak, Lab modunda belge oluşturamazsınız.

Gri Tonlama

Gri tonlamada, bir nesneyi temsil etmek için siyahın tonları kullanılır. Gri tonlamalı her nesnenin, %0 (beyaz) ile %100 (siyah) arasında değişen bir parlaklık değeri vardır. Siyah beyaz veya gri tonlamalı tarayıcılar kullanılarak üretilen görüntüler gri tonlamalı olarak görüntülenen tipik örneklerdir.

Gri tonlama ayrıca, renkli resimleri yüksek kalitede siyah beyaz resimlere dönüştürmenize olanak verir. Bu durumda Adobe Illustrator, orijinal resimdeki tüm renk bilgilerini atar; dönüştürülen nesnenin gri düzeyleri (tonlar), orijinal nesnelerin renk parlaklığını temsil eder.

Gri tonlamalı nesneleri RGB'ye dönüştürdüğünüzde, her nesnenin renk değerleri, o nesnenin önceki gri değerine atanır. Gri tonlamalı bir nesneyi CMYK nesneye de dönüştürebilirsiniz.

Renk uzayları ve gamutlar

Renk uzayı, görünür tayf içinde kalan renk aralığıdır. Renk uzayı aynı zamanda bir renk modelinin bir varyantı olabilir. Adobe RGB, Apple RGB ve sRGB, aynı renk modeline dayalı farklı renk uzaylarına örnektir.

Farklı renk uzaylarının gamutları
Farklı renk uzaylarının gamutları

A. Görsel gamut B. RGB renk uzayı C. CMYK renk uzayı 

Renk uzayının kapsadığı renk aralığına gamut denir. İş akışınız içindeki farklı aygıtlar (bilgisayar monitörü, tarayıcı, masaüstü yazıcı, basımevi, dijital kamera) farklı renk uzaylarıyla ve her biri farklı gamutlarda çalışır. Bilgisayarınızın renk gamutu içindeki bazı renkler, mürekkep püskürtmeli yazıcınızın gamutu içinde değildir ve tersi. Renk bir aygıtta üretilemezse, o aygıtın renk uzayı dışında olduğu kabul edilir. Başka bir deyişle, o renk gamut dışıdır.

Spot ve proses renkler hakkında

Renkleri ticari baskılarda iki ana mürekkep türüne karşılık gelen spot ve proses renk türleri olarak atayabilirsiniz. Renk Örnekleri panelinde rengin adının yanında görünen simgeleri kullanarak rengin renk türünü tanımlayabilirsiniz.

Yollara ve çerçevelere renk uygularken, rengi en uygun renk modunu kullanarak uygulayabilmek için resmin yayınlanacağı en son ortamı göz önünde bulundurun.

Not:

Renk iş akışınız belgeleri aygıtlar arasında aktarmayı içeriyorsa, süreç boyunca renkleri korumanıza ve düzenlemenize yardımcı olması için bir renk yönetim sistemi (CMS) kullanmak isteyebilirsiniz.

Spot renkler hakkında

Spot renk, renklerinin yerine veya bu renklere ek olarak kullanılan ve baskı makinesinde kendi baskı kalıbını gerektiren özel, önceden karıştırılmış bir mürekkeptir. Az renk belirtildiğinde ve renk doğruluğu çok önemli olduğunda spot renkler kullanın. Spot renk mürekkepleri proses renk gamutunun dışındaki renkleri üretir. Ancak, yazdırılan spot rengin tam görünümü, belirttiğiniz renkler veya renk yönetimiyle değil, ticari baskı servisi tarafından karıştırılan mürekkep ve üzerine yazdırıldığı kağıdın birleşimiyle saptanır. Spot renk değerleri belirlediğinizde, sadece monitörünüz ve bileşik yazıcı (bu cihazların gamut sınırlamalarına tabi) için benzetilen rengin görünümünü tanımlarsınız.

Spot renk belirlerken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurun:

  • Yazdırılan belgelerde en iyi sonuçlar için ticari baskı servisiniz tarafından desteklenen renk eşleştirme sisteminden bir spot renk belirleyin. Yazılımla birlikte birçok renk eşleştirme sistemi kitaplığı verilir.

  • Kullandığınız spot renk sayısını en aza düşürün. Oluşturduğunuz her spot renk baskı makinesi için ek spot renk yazdırma plakası oluşturarak yazdırma maliyetlerinizi artıracaktır. Dörtten fazla renge gereksinim duyacağınızı düşünüyorsanız, belgenizi proses renkler kullanarak yazdırmayı değerlendirin.

  • Nesne spot renkler içeriyor ve asetat içeren başka bir nesneyle çakışıyorsa, EPS formatına aktarırken, Yazdır iletişim kutusunu kullanarak spot renkleri proses renklere dönüştürürken veya Illustrator ya da InDesign dışındaki bir uygulamada renk ayrımları oluştururken istenmeyen sonuçlar oluşabilir. En iyi sonuçlar için, yazdırmadan önce düzleştirme saydamlığının etkilerinin yazılımla provasını oluşturmak üzere Düzleştirici Önizleme veya Ayrımlar Önizlemesi'ni kullanın. Ek olarak, yazdırma veya dışa aktarma öncesinde InDesign uygulamasındaki Mürekkep Yöneticisi'ni kullanarak spot renkleri proses renklerine dönüştürebilirsiniz.

  • Proses renk işinin alanları üzerine cila uygulamak için spot renk baskı kalıbı kullanabilirsiniz. Bu durumda, yazdırma işinizde dördü proses mürekkep ve biri spot ciladan oluşmak üzere toplam beş mürekkep kullanılır.

Proses renkler hakkında

Proses renk, dört standart proses mürekkebin birleşimi yazdırılarak kullanılır: siyan, macenta, sarı ve siyah (CMYK). Söz konusu işte çok fazla renk kullanmak gerektiğinde ve tek spot mürekkepler kullanmanın pahalı veya elverişsiz olduğu durumlarda (renkli fotoğraflar yazdırmak gibi) proses renkler kullanın.

Proses renk belirlerken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurun:

  • Yüksek kaliteli bir yazdırma belgesinde en iyi sonuçları elde etmek için, proses renk referans grafiklerinde yazdırılan CMYK renklerini (ticari baskı servisinde sunulanlar gibi) kullanarak proses renkler belirleyin.

  • Proses rengin son renk değerleri CMYK içindeki değerleri olduğundan, RGB (veya InDesign içinde LAB) proses renk belirliyorsanız, renk ayrımları yazdırdığınızda bu renk değerleri CMYK'ye dönüştürülür. Bu dönüştürmeler renk yönetim ayarlarınıza ve belge profiline bağlı olarak farklılık gösterir.

  • Uygun şekilde bir renk yönetim sistemi kurduğunuzdan ve renk önizlemesi için bunun sınırlamalarını iyi anladığınızdan emin olmadıkça, proses rengi monitörünüzde nasıl göründüğüne bağlı olarak belirlemeyin.

  • CMYK genelde kullanılan monitörlere göre daha küçük renk gamutuna sahip olduğundan, sadece çevrimiçi görüntülemeye yönelik belgelerde proses renkler kullanmaktan kaçının.

  • Illustrator ve InDesign proses rengi global veya global olmayan olarak belirleyebilmenizi sağlar. Illustrator uygulamasında global proses renkler, global proses rengin renk örneğini değiştirdiğinizde o rengi kullanan tüm nesnelerin güncelleştirilmesi için global proses renkleri Renk Örnekleri panelindeki renk örneğine bağlı kalır. Global olmayan proses renkleri renk düzenlendiğinde belgenin tümünde otomatik olarak güncelleştirilmez. Proses renkler varsayılan olarak global değildir. InDesign uygulamasında nesnelere renk örneği uyguladığınızda renk örneği otomatik olarak global renk örneği olarak uygulanır. Global olmayan renk örnekleri, Renk panelinde düzenleyebileceğiniz adlandırılmamış renklerdir.

Not:

Global ve global olmayan proses renkler, asla renkleri uygulamalar arasında nasıl göründüklerini veya nasıl davrandıklarını değil, sadece belirli bir rengin nesnelere nasıl uygulandığını etkiler.

Spot ve proses renkleri birlikte kullanma

Bazen proses ve spot renkleri aynı işte kullanmak pratik bir uygulamadır. Örneğin, proses renk kullanarak fotoğrafların üretildiği yıllık bir raporun aynı sayfalarında şirket logosunun tam rengini yazdırmak için bir spot mürekkep kullanabilirsiniz. Ayrıca proses renk işinin alanları üzerine cila uygulamak için spot renk baskı kalıbı da kullanabilirsiniz. Her iki durumda da, yazdırma işinizde dördü proses mürekkep ve biri spot mürekkep veya ciladan oluşmak üzere toplam beş mürekkep kullanılır.

InDesign uygulamasında proses ve spot renkleri karışık renkli mürekkepler oluşturmak için karıştırabilirsiniz.

InDesign ve Illustrator içindeki renkleri karşılaştırma

Adobe InDesign ve Adobe Illustrator adlandırılmış renkleri uygulamak için biraz farklı yöntemler kullanır. Illustrator uygulaması adlandırılmış bir rengi global veya global olmayan olarak belirleyebilmenizi sağlar ve InDesign uygulaması adlandırılmamış tüm renkleri global olmayan, proses renkler olarak işler.

InDesign uygulamasındaki global renk eşdeğerleri renk örnekleridir. Renk örnekleri, nesneleri tek tek bulmaya ve ayarlamaya gerek kalmadan renk düzenlerinin değiştirilmesini kolaylaştırır. Bu özellikle dergiler gibi standart, üretim esaslı belgeler için yararlıdır. InDesign renkleri Renk Örnekleri panelindeki renk örneklerine bağlı olduğundan, renk örneğindeki her türlü değişiklik rengin uygulandığı tüm nesneleri etkiler.

InDesign uygulamasının global olmayan renk örneği eşdeğerleri adlandırılmamış renklerdir. Adlandırılmamış renkler Renk Örnekleri panelinde görünmez ve bunlar Renk panelinde düzenlendiğinde tüm belgede otomatik olarak güncelleştirilmez. Ancak, Renk Örnekleri paneline daha sonra adlandırılmamış bir renk ekleyebilirsiniz.

Adlandırılmış ve adlandırılmamış renkler, asla renkleri uygulamalar arasında nasıl göründüklerini veya nasıl davrandıklarını değil, sadece belirli bir rengin belgenizi nasıl güncelleştirdiğini etkiler.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi