Canlı Boyama hakkında

Resminizin Canlı Boyama gruplarına dönüştürülmesi, tuval veya kağıt üzerinde resim yapıyormuş gibi özgürce boyamanıza olanak verir. Her yol parçasını farklı bir renkle konturlayabilir ve çevrelenmiş her yolu (sadece kapalı yolları değil) farklı birer renkle, desenle veya degradeyle doldurabilirsiniz.

Canlı Boyama, renkli çizimler oluşturmanın doğal bir yoludur. Illustrator uygulamasının bütün vektör çizim araçlarını kullanmanıza olanak verir, ama çizdiğiniz bütün yollara aynı düz yüzey üzerindeymişler gibi davranır. Yani, yollardan hiçbiri diğerinin önünde veya arkasında değildir. Onun yerine, yollar çizim yüzeyini, alan tek bir yolla veya birden çok yolun parçalarıyla sınırlanmış olsun olmasın, her biri ayrı ayrı renklendirilebilen alanlara böler. Sonuçta nesneleri boyamak, boyama kitabının doldurmaya veya kurşun kalem çizimi sulu boyayla boyayla boyamaya benzer.

Canlı Boyama grubu oluşturduğunuzda, her yol tamamen düzenlenebilir nitelikte kalır. Yolu taşıdığınızda veya şeklini ayarladığınızda, önceden uygulanmış olan renkler fiziksel resimlerde veya görüntü düzenleme programlarında olduğu gibi yerlerinde kalmaz. Onun yerine, Illustrator uygulaması renkleri, düzenlenen yolların oluşturduğu yeni alanlara otomatik olarak yeniden uygular.

Canlı Boyama yollarını ayarlama
Canlı Boyama yollarını ayarlama

A. Orijinal B. Canlı Boyama grubu C. Yollar ayarlandığında, Canlı Boyama yeniden uyarlanır 

Canlı Boyama gruplarının boyanabilir kısımlarına kenarlar ve yüzeyler denir. Kenar, yolun diğer yollarla kesiştiği kısımların arasıdır. Yüzey, bir veya birden çok kenarın çevrelediği alandır. Kenarlara kontur, yüzeylere dolgu uygulayabilirsiniz.

Sözgelimi, içinden bir çizgi geçen bir daireyi ele alalım. Canlı Boyama grubu olarak, daireyi bölen çizgi (kenar), dairenin içinde iki yüzey oluşturur. Canlı Boyama Kovası aracıyla her yüzeyi farklı bir renkle doldurabilir ve her kenarı farklı bir renkle konturlayabilirsiniz.

Daire ve çizgi (solda) ve Canlı Boyama grubuna dönüştürülüp yüzeyleri doldurulduktan ve kenarları konturlandıktan sonraki hali (sağda).
Daire ve çizgi (solda) ve Canlı Boyama grubuna dönüştürülüp yüzeyleri doldurulduktan ve kenarları konturlandıktan sonraki hali (sağda).

Not:

Canlı Boyama işlemleri çoklu işlemcilerden yararlanır; böylece Illustrator uygulamasının işlemleri daha hızlı yapmasına yardımcı olmuş olur.

Canlı Boyama sınırlamaları

Dolgu ve boyama nitelikleri Canlı Boyama grubunun yüzeylerine ve kenarlarına iliştirilir; diğer Illustrator nesnelerinde olduğu gibi onları tanımlayan asıl yollara iliştirilmez. Bu yüzden, bazı özellikler ve komutlar ya farklı çalışır ya da Canlı Boyama grubu içindeki yollara uygulanamaz.

Tek tek yüzeylerde ve kenarlarda değil Canlı Boyama grubunun tamamında çalışan özellikler ve komutlar

 • Saydamlık

 • Efektler

 • Görünüm panelinden birden çok dolgu ve kontur

 • Nesne > Zarf Deformasyonu

 • Nesne > Gizle

 • Nesne > Rasterleştir

 • Nesne > Dilim > Oluştur

 • Opaklık Maskesi Oluşturma (Saydamlık paneli menüsünde)

 • Fırçalar (Canlı Boyama grubuna Görünüm panelini kullanarak yeni bir kontur eklerseniz, bütün gruba fırçalar uygulayabilirsiniz.)

Canlı Boyama gruplarında çalışmayan özellikler

 • Degrade kafesler

 • Grafikler

 • Semboller panelindeki semboller

 • Mercek parlamaları

 • Kontur panelindeki Kontur Hizalama seçenekleri

 • Sihirli Değnek aracı

Canlı Boyama gruplarında çalışmayan Nesne komutları

 • Ana Kontur

 • Genişlet (Onun yerine Nesne > Canlı Boyama > Genişlet komutunu kullanabilirsiniz.)

 • Karışım

 • Dilim

 • Kırpma Maskesi > Oluştur

 • Degrade Kafes Oluştur

Canlı Boyama gruplarında çalışmayan diğer komutlar

 • Yol Bulucu komutları

 • Dosya > Yerleştir

 • Görünüm > Kılavuzlar > Kılavuz Oluştur

 • Seç > Aynı > Karışım Modu, Dolgu Ve Kontur, Opaklık, Stil, Sembol Örneği veya Bağlantı Bloğu Dizisi

 • Nesne > Metin Sarma > Oluştur

Canlı Boyama grupları oluşturma

Nesneleri her kenar veya kesişme için farklı renkler kullanarak renklendirmek istediğinizde resmi Canlı Boyama Grubu'na dönüştürün.

Yazım, bitmap görüntüler ve fırçalar gibi bazı nesne türleri doğrudan Canlı Boyama grubuna dönüştürülemez. Önce bu nesneleri yollara dönüştürmeniz gerekir. Örneğin, fırçalar veya efektler kullanan bir nesneyi dönüştürmeye çalışırsanız, Canlı Boyama'ya dönüştürme işlemi sonucunda karmaşık görünüm kaybolur. Ancak, önce bu nesneleri normal yollara, sonra da ortaya çıkan yolları Canlı Boyama'ya dönüştürerek, görünümü büyük ölçüde koruyabilirsiniz.

Not: Resmi, Canlı Boyama grubuna dönüştürdüğünüzde bir daha orijinal durumuna geri döndüremezsiniz. Grubu tek tek bileşenlerine genişletebilirsiniz veya grubu dolgusuz ve 0,5 puntoluk siyah konturlu orijinal yollara dönüştürebilirsiniz.

Canlı Boyama grubu oluşturma

 1. Bir veya birden çok yol, bileşik yol veya ikisini birden seçin.
 2. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Nesne > Canlı Boyama > Oluştur'u seçin.

  • Canlı Boyama Kovası aracını seçin ve seçilen nesneyi tıklatın.

Not:

Canlı Boyama grubuna dönüştürme işleminde, saydamlık ve efektler gibi bazı özellikler kaybolur; buna karşılık, bazı nesneler (sözgelimi yazım, bitmap görüntüler ve fırçalar) dönüştürülemez.

Nesneleri Canlı Boyama nesnelerine dönüştürme

 1. Doğrudan Canlı Boyama gruplarına dönüştürülemeyen nesneler için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Yazım nesneleri için Yazım > Anahat Oluştur'u seçin. Ardından ortaya çıkan yolları Canlı Boyama grubuna dönüştürün.

  • Bitmap görüntüler için Nesne > Canlı İzleme > Oluştur Ve Canlı Boyamaya Dönüştür'ü seçin.

  • Diğer nesneler için Nesne > Genişlet'i seçin. Ardından ortaya çıkan yolları Canlı Boyama grubuna dönüştürün.

Canlı Boyama grubunu genişletme ve serbest bırakma

Canlı Boyama grubu serbest bırakıldığında, dolgusuz ve 0,5 puntoluk siyah konturlu normal yollara dönüşür. Canlı Boyama grubu genişletildiğinde, görsel açıdan Canlı Boyama grubuna benzeyen ama artık ayrı ayrı dolgulu ve konturlu yollardan oluşan nesnelere dönüşür. Bu yolları ayrı ayrı seçmek ve değiştirmek için Grup Seçimi aracını kullanabilirsiniz.

Canlı Boyama grubu, genişletilip ayrı ayrı yüzeylere ve kenarlara sürüklenmeden önce (solda) ve sonra (sağda)
Canlı Boyama grubu, genişletilip ayrı ayrı yüzeylere ve kenarlara sürüklenmeden önce (solda) ve sonra (sağda)

Canlı Boyama grubu, Serbest Bırak komutu uygulanmadan önce (solda) ve sonra (sağda)
Canlı Boyama grubu, Serbest Bırak komutu uygulanmadan önce (solda) ve sonra (sağda)

 1. Canlı Boyama grubunu seçin.
 2. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Nesne > Canlı Boyama > Genişlet'i seçin.

  • Nesne > Canlı Boyama > Serbest Bırak'ı seçin.

Canlı Boyama gruplarındaki öğeleri seçme

Canlı Boyama grubundaki yüzeyleri ve kenarları tek tek seçmek için Canlı Boyama Seçimi aracını  kullanın. Canlı Boyama grubunun tamamını seçmek için Seçim aracını , Canlı Boyama grubunun içindeki yolları seçmek için Doğrudan Seçim aracını  kullanın. Karmaşık bir belgede çalışırken, tam olarak istediğiniz yüzeyi veya kenarı kolayca seçebilmek için, Canlı Boyama grubunu ayırabilirsiniz.

Not:

Canlı Boyama grubunda nelerin etkilenmesini istediğinize bağlı olarak bir seçim aracı seçin. Örneğin, bir Canlı Boyama grubu içindeki farklı yüzeylere farklı degradeler uygulamak için, Canlı Boyama Seçimi aracını kullanın; Canlı Boyama grubunun tamamına aynı degradeyi uygulamak içinse Seçim aracını kullanın.

Yüzeyleri ve kenarları seçme

Canlı Boyama Seçimi aracının işaretçisi bir yüzeyin üzerine geldiğinde yüzey işaretçisine , bir kenarın üzerine geldiğinde kenar işaretçisine , Canlı Boyama grubunun dışına götürüldüğünde x işaretçisine  dönüşür.

 1. Canlı Boyama Seçimi aracını seçin, sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tek bir yüzeyi veya kenarı seçmek için, bir yüzeyi veya kenarı tıklatın.
  • Birden çok yüzeyi ve kenarı seçmek için, seçmek istediğiniz öğelerin çevresine bir seçim çerçevesi çizin. Kısmi seçim işaretlenir.
  • Boyanmış bir kenarla birbirinden ayrılmamış olan, birbirine kesintisiz olarak bağlı bütün yüzeyleri seçmek için, bir yüzeyi çift tıklatın.
  • Aynı dolguya veya kontura sahip yüzeyleri veya kenarları seçmek için, bir öğeyi üç kez tıklatın. Buna alternatif olarak bir kez tıklatın, Seç > Aynı'yı seçip alt menüden Dolgu Rengi, Kontur Rengi veya Kontur Kalınlığını'nı işaretleyin.
  • Mevcut seçime öğe eklemek veya seçimden öğe çıkartmak için, öğeleri Shift tuşunu basılı tutup tıklatın veya öğelerin çevresine bir seçim çerçevesi çizin.

Canlı Boyama grubunu seçme

 1. Seçim aracını kullanarak grubu tıklatın.

Canlı Boyama grubundaki orijinal bir yolu seçme

 1. Doğrudan Seçim aracını kullanarak, Canlı Boyama grubunun içindeki bir yolu tıklatın.

Canlı Boyama grubunu resmin geri kalanından ayırma

 1. Seçim aracını kullanarak aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Grubu çift tıklatın.

  • Grubu seçin, sonra Kontrol panelinde, Seçili Grubu Ayır düğmesini  tıklatın.

Canlı Boyama grupları üzerinde değişiklik yapma

Canlı Boyama grubundaki bir yol üzerinde değişiklik yaptığınızda, Illustrator uygulaması, değişen veya yeni yüzeyleri ve kenarları, mevcut gruptaki dolguları ve konturları kullanarak renklendirir. Sonuçlar beklediğiniz gibi olmazsa, Canlı Boyama Kovası aracını kullanarak renkleri yeniden uygulayabilirsiniz.

Canlı Boyama grubu, yollar ayarlanmadan önce (solda) ve sonra (sağda)
Canlı Boyama grubu, yollar ayarlanmadan önce (solda) ve sonra (sağda)

Kenarları sildiğinizde, dolgu rengi, genişletilen yeni yüzeyi doldurur. Örneğin, bir daireyi ikiye bölen bir yolu silerseniz, daire, daireyi daha önce dolduran dolgulardan biriyle doldurulur. Bazen sonuçları yönlendirmeye yardımcı olabilirsiniz. Örneğin, bir daireyi bölen bir yolu silmeden önce, korumak istediğiniz dolgunun, kaldırmak istediğinizden daha büyük olacağı şekilde çizgili kaydırın.

Canlı Boyama grubu, bir yol silinmeden önce (solda) ve sonra (sağda)
Canlı Boyama grubu, bir yol silinmeden önce (solda) ve sonra (sağda)

Not:

Canlı Boyama grubunda kullanılan dolgu ve kontur renklerini Renk Örnekleri paneline kaydedin. Bu şekilde, tutmak istediğiniz renklerden biri değişiklik sonucunda kaybolursa, bu renk örneğini seçebilir ve Canlı Boyama Kovasını kullanarak dolguyu veya konturu yeniden uygulayabilirsiniz.

Canlı Boyama grubuna yollar ekleme

Siz Canlı Boyama grubuna başka yollar ekledikçe, oluşturulan yeni yüzeylere ve kenarlara dolgu ve kontur uygulayabilirsiniz.

Canlı Boyama grubu, yeni bir yol eklemeden önce (solda) ve yeni yol ekleyip, oluşan yeni yüzeyleri ve kenarları boyadıktan sonra (sağda)
Canlı Boyama grubu, yeni bir yol eklemeden önce (solda) ve yeni yol ekleyip, oluşan yeni yüzeyleri ve kenarları boyadıktan sonra (sağda)

 1. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Seçim aracını kullanarak, bir Canlı Boyama grubunu çift tıklatıp (veya Kontrol panelinde Seçili Grubu Ayır'ı tıklatıp) grubu ayırma moduna geçirin. Sonra bir yol daha çizin. Illustrator uygulaması yeni yolu, Canlı Boyama grubuna ekler. Yeni yollar ekleme işlemini tamamladığınızda Ayırma Modundan Çıkış düğmesini whentıklatın.

  • Canlı Boyama grubunu ve gruba eklemek istediğiniz yolları seçin. Ardından aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
   • Nesne > Canlı Boyama > Birleştir'i seçin.
   • Kontrol panelinde Canlı Boyamayı Birleştir seçeneğini tıklatın.
   • Özellikler panelindeki Hızlı İşlemler bölümünde Canlı Boyamayı Birleştir düğmesini tıklatın.
  • Katmanlar panelinde bir veya birden çok yolu Canlı Boyama grubuna sürükleyin.

   Not: Canlı Boyama grubunun içindeki yollar, Canlı Boyama grubunun dışındaki benzer veya birbiriyle aynı yollarla tam olarak hizalanmayabilir.

Tek bir nesneyi veya yolu yeniden boyutlandırma

 1. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Doğrudan Seçim aracını kullanarak, yolu veya nesneyi tıklatıp seçin. Sonra Seçim aracını seçin ve düzenlemek için yolu veya nesneyi tekrar tıklatın.

  • Seçim aracını kullanarak, Canlı Boyama Grubu'nu çift tıklatıp ayırma moduna geçirin. Sonra düzenlemek için bir yolu veya nesneyi tıklatın.

Canlı Boyama Kovası aracıyla boyama

Canlı Boyama Kovası aracı, Canlı Boyama gruplarının yüzeylerini ve kenarlarını mevcut dolgu ve kontur nitelikleriyle boyar. Araç işaretçisi, seçili dolgu ve kontur rengini ve bir renk örneği kitaplığındaki renkleri kullanıyorsanız kitaplıkta seçili renkle bitişik iki rengi temsil eden üç renk karesinden birini görüntüler. Sol veya sağ ok tuşlarına basarak, bitişik renklere, sonra onların bitişik renklerine vb. erişebilirsiniz.

 1. Canlı Boyama Kovası aracını  seçin. Şekil Oluşturucu aracını tıklatıp tutarak Canlı Boyama kovası aracını görün ve seçin. Araç seçme ile ilgili diğer yöntemler hakkında bilgi edinmek için bkz. Araç seçme. Tüm araçları bulmak için bkz. Araçlar paneline genel bakış.
 2. Dolgu rengini veya kontur rengini ve istediğiniz boyutu belirleyin.

  Not:

  Renk Örnekleri panelinden bir renk seçerseniz işaretçi, üç rengi görüntüleyecek şekilde değişir. Seçili renk ortadakidir; ona bitişik renklerse iki tarafındaki renklerdir. Bitişik bir rengi kullanmak için sol veya sağ ok tuşuna basın.

 3. Yüzeyi boyamak için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Yüzeyi doldurmak için ilgili yüzeyi tıklatın. (İşaretçi bir yüzeyin üstündeyken, yarı dolu boya kovasına  dönüşür ve dolgunun iç kenarlarını çevreleyen vurgu çizgileri belirir.)

  • Birden çok yüzeyi boyamak için, işaretçiyi birden çok yüzey üzerinde sürükleyin.

  • Yüzeyi kontursuz kenarlar üzerinden bitişik yüzeylerle birlikte doldurmak için yüzeyi çift tıklatın (yayılan dolgu).

  • O anda aynı dolguya sahip olan bütün yüzeyleri doldurmak için bir yüzeyi üç kez tıklatın.

   İpucu: Damlalık aracına geçmek ve dolguları veya konturları örneklemek için istediğiniz dolguyu veya konturu Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın.

 4. Kenarı boyamak için Canlı Boyama Kovası aracını çift tıklatın ve Boya Konturları'nı seçin veya Boya Konturları seçeneğini geçici olarak açıp kapatmak için Shift tuşuna basın; ardından aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Kenarı konturlamak için, o kenarı tıklatın. (İmleç bir kenarın üzerindeyken boya fırçası  olarak değişir ve kenar vurgulanır.)

  • Birden çok kenarı konturlamak için, işaretçiyi birden çok kenar üzerinde sürükleyin.

  • Aynı renkteki, bağlantılı bütün kenarları konturlamak için, o kenarı çift tıklatın (yayılan kontur).

  • Aynı kontura sahip, bağlantılı bütün kenarları konturlamak için, bir kenarı üç kez tıklatın.

   Not: Shift tuşuna basarak yalnızca konturları ve yalnızca dolguları boyama arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Bu değişiklikleri Canlı Boyama Kovası Seçenekleri iletişim kutusunda da belirleyebilirsiniz. Hem Boya Dolguları hem de Boya Konturları seçeneği işaretliyse, Shift tuşuna basıldığında sadece Boya Dolguları'na geçilir. (Bu, konturlu kenarlarla çevrili küçük bir yüzeyi doldurmaya çalıştığınızda yararlı olabilir.)

Canlı Boyama Kovası seçenekleri

Canlı Boyama Boya Kovası seçenekleri, sadece dolguların mı, sadece konturların mı, yoksa her ikisinin birden mi boyanacağını, ayrıca aracı üstlerine getirdiğinizde yüzeylerin ve kenarların nasıl vurgulanacağını seçerek, Canlı Boyama Boya Kovası aracının nasıl çalışacağını belirlemenizi sağlar. Bu seçeneklere, Canlı Boyama Kovası aracını çift tıklatarak görebilirsiniz.

Boya Dolguları

Canlı Boyama gruplarının yüzeylerini boyar.

Boya Konturları

Canlı Boyama gruplarının kenarlarını boyar.

İmleç Renk Örneği Önizleme

Renk Örnekleri panelinden bir renk seçtiğinizde görüntülenir. Canlı Boyama Kovası aracı işaretçisi, üç renk örneği olarak görüntülenir: seçilen dolgu veya kontur rengine ek olarak, Renk Örnekleri panelinde onun hemen solundaki ve sağındaki renkler.

Vurgula

İmlecin o sırada üzerinde olduğu yüzeyin veya kenarın anahatlarını çizer. Yüzeyler kalın bir çizgiyle, kenarlar ince bir çizgiyle vurgulanır.

Renk

Vurgu için kullanılacak rengi ayarlar. Menüden bir renk seçebilir veya özel renk belirlemek için boya renk örneğini tıklatabilirsiniz.

Genişlik

Vurgunun kalınlığını belirler.

Canlı Boyama gruplarında boşluk kapatma

Boşluklar, yollar arasındaki küçük aralıklardır. Boya aradan sızıp, istemediğiniz yüzeyleri boyuyorsa, muhtemelen resminizde bir boşluk vardır. Boşluğu kapatan yeni bir yol oluşturabilir, varolan yolları boşluğu kapatacak şekilde düzenleyebilir veya Canlı Boyama grubundaki boşluk seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Not:

Yolları üst üste gelecek (yani birbirlerini geçecek) şekilde uzatarak, Canlı Boyama resminizde boşlukları önleyebilirsiniz. Sonra, ortaya çıkan fazladan uzantıları seçip silebilir veya bunlara "Yok" konturu uygulayabilirsiniz.

Canlı Boyama grubundaki boşlukları vurgulama

 1. Görünüm > Canlı Boyama Boşluklarını Göster'i seçin.

Bu komut, o sırada seçili olan Canlı Boyama grubunun boşluk seçenekleri ayarlarına göre, gruptaki boşlukları vurgular.

Canlı Boyama boşluk seçenekleri

 1. Nesne > Canlı Boyama > Boşluk Seçenekleri'ni seçin ve aşağıdakilerden birini belirtin:

  Boşluk Algılama

  İşaretlendiğinde, Illustrator uygulaması Canlı Boyama yollarındaki boşlukları algılar ve boyanın bu boşluklardan akmasını önler. Bu seçeneğin, büyük, karmaşık Canlı Boyama grupları üzerinde çalışırken Illustrator uygulamasını yavaşlatabilir. Bu durumda, Illustrator uygulamasını tekrar hızlandırmak için, Boşlukları Yolla Doldur düğmesini tıklatabilirsiniz.

  Boya Durakları

  Boyanın içinden akamayacağı boşluk boyutunu belirler.

  Özel

  Özel bir Boya Durakları boyutu belirler.

  Boşluk Önizleme Rengi

  Canlı Boyama gruplarında boşlukların önizlemesinde kullanılan rengi belirler. Menüden bir renk seçebilir veya özel renk belirlemek için Boşluk Önizleme Rengi menüsünün yanındaki renk paletini tıklatabilirsiniz.

  Boşlukları Yolla Doldur

  Seçildiğinde, (boyanın boşluklardan akmasını önlemek yerine) Canlı Boyama grubunuza boşlukları kapatan boyanmamış yollar ekler. Bu yollar boyanmamış olduğundan, artık kapandıkları halde hala boşluklar varmış gibi görünebilir.

  Önizleme

  Seçtiğiniz önizleme rengine bağlı olarak, Canlı Boyama gruplarında o sırada algılanmış olan boşlukları renkli çizgiler olarak görüntüler.

Birleştirilmiş Canlı Boyama grupları için boşluk kuralları

Farklı boşluk ayarlarına sahip Canlı Boyama gruplarını birleştirdiğinizde, Illustrator uygulaması boşlukları ele alırken aşağıdaki kuralları uygular:

 • Seçimdeki bütün gruplarda boşluk algılama kapalıysa, boşluklar kapatılır ve Boya Durakları ayarında Küçük Boşluklar seçili olarak boşluk algılama açılır.

 • Seçimdeki bütün gruplar için boşluk algılama açıksa ve aynıysa, boşluklar kapatılır ve boşluk ayarları korunur.

 • Seçim için boşluk algılama farklı farklıysa, boşluklar kapatılır ve en alttaki Canlı Boyama grubunun boşluk ayarları korunur (o grup için boşluk algılama açıksa). En alttaki grupta boşluk algılama kapalıysa, boşluk algılama açılır ve Boya Durakları ayarında Küçük Boşluklar seçilir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi