Katmanlar hakkında

Karmaşık resimler oluştururken, belge pencerenizdeki tüm öğeleri izleyebilmek oldukça güçtür. Küçük öğeler daha büyük öğelerin altında kalıp gözlenir ve resmin seçilmesi zorlaşır. Katmanlar, resminizi oluşturan bütün öğeleri yönetmenize olanak sağlar. Katmanları, resimli saydam dosyalar olarak düşünün. Dosyaların sırasını değiştirdiğinizde, resminizdeki yığın sıralamasını değiştirmiş olursunuz. Öğeleri dosyadan dosyaya taşıyabilir ve dosyalar içinde alt dosyalar oluşturabilirsiniz.

Belgenizdeki katmanların yapısı, olmasını istediğiniz kadar basit veya karmaşık olabilir. Varsayılan değer olarak, tüm öğeler tek bir ana katman içinde organize edilmiştir. Ancak, yeni katmanlar oluşturup öğeleri onlara taşıyabilir veya istediğiniz zaman öğeleri bir katmandan diğerine taşıyabilirsiniz. Katmanlar paneli, resmin görünüm niteliklerini seçmenizi, gizlemenizi, kilitlemenizi ve değiştirmenizi kolaylaştırır. Hatta, resmi izlemekte kullanabileceğiniz şablon katmanlar oluşturabilir ve Photoshop uygulamasıyla katman alışverişinde bulunabilirsiniz.

Belgenizde katmanları kullanarak resminizi esnek ve organize tutma hakkında bir video için bkz. Katmanlarla resmi organize etme.

Katmanlar paneline genel bakış

Katmanlar panelini (Pencere > Katmanlar), bir belgedeki nesneleri listelemek, organize etmek ve düzenlemek için kullanırsınız. Varsayılan değer olarak, her yeni belge bir katman içerir ve oluşturduğunuz her nesne o katmanda yer alır. Ancak, yeni katmanlar oluşturabilir ve bunları ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz.

Illustrator uygulaması, varsayılan değer olarak, Katmanlar panelindeki her katmana benzersiz bir renk atar (en çok dokuz renk). Renk, panelde katman adının yanında görüntülenir. Aynı renk, illüstrasyon penceresindeki sınırlayıcı kutuda, seçili bir nesnenin yolunda, bağlantı noktalarında ve orta noktasında da görüntülenir. Bu renkten yararlanarak bir nesnenin Katmanlar panelindeki ilgili katmanını kolayca bulabilir ve ihtiyacınıza göre katman rengini değiştirebilirsiniz.

Katmanlar panelindeki bir öğe başka öğeler içeriyorsa öğe adının sol tarafında bir üçgen belirir. İçeriğini göstermek veya gizlemek için o üçgeni tıklatın. Üçgen yoksa, öğe başka öğe içermiyor demektir.

Katmanlar paneli
Layers panel

A. Visibility column B. Edit column C. Target column D. Selection column 

Katmanlar panelinde, listenin solunda ve sağında sütunlar vardır. Şu özellikleri denetlemek için bir sütunun içini tıklatın:

Görünürlük sütunu

Katmanlardaki öğelerin görünür mü yoksa gizli mi (boş alan) ya da şablon katmanlar mı anahat katmanlar mı olduğunu belirtir.

Düzenleme sütunu

Öğelerin kilitli mi açık mı olduğunu gösterir. Kilit simgesi , öğenin kilitli olduğunu ve düzenlenemeyeceğini belirtir; boş alansa öğenin açık olduğunu ve düzenlenebileceğini belirtir.

Hedef sütunu

Öğelerin, Görünüm panelindeki efektlerin ve düzenleme niteliklerinin hedefi olup olmadığını belirtir. Hedef düğmesi çift halka olarak ( ya da )) görünüyorsa öğe hedeflenmiş demektir; tek halkalı simgeyse öğenin hedeflenmemiş olduğunu gösterir.

Seçim sütunu

Öğelerin seçili olup olmadığını belirtir. Öğe seçiliyse renkli bir kutu görüntülenir. Öğe, sözgelimi bir katman veya grup, seçili olan bazı nesneler ve seçili olmayan başka bazı nesneler içeriyorsa, ana öğenin yanında daha küçük bir renkli seçim kutusu görüntülenir. Ana öğe içindeki bütün nesneler seçiliyse, renkli seçim kutuları, seçili nesnelerin yanındaki işaretlerle aynı boydadır.

Katmanlar panelini kullanarak, bazı öğeleri anahatlar olarak, başka bazı öğeleri nihai resimde görünecekleri gibi görüntüleyebilirsiniz. Görüntünün en üstündeki resmi düzenlemeyi kolaylaştırmak için, bağlı görüntüleri ve bitmap nesnelerini de karartabilirsiniz. Bu, bir bitmap görüntüsünü izlerken özellikle yararlıdır.

Katmanlı resim için görüntü seçenekleri
Display options for layered artwork

A. Object displayed in Outline view B. Bitmap object dimmed to 50% C. Selected object displayed in Preview view 

Katmanlar panelinin görünümünü değiştirme

 1. Katmanlar paneli menüsünden Panel Seçenekleri'ni seçin.

 2. Katmanlar panelinde yolları, grupları ve toplu öğeleri gizlemek için, Sadece Seçenekleri Göster'i seçin.

 3. Satır Boyutu'nda, satırların yüksekliği için bir seçenek belirleyin. (Özel bir boyut belirlemek için, 12 ile 100 arasında bir değer girin.)

 4. Minik Resimler'de, önizleme minik resimlerinin görüntülenmesini istediğiniz katman, grup ve nesne kombinasyonunu seçin.

  Not:

  Karmaşık dosyalarla çalıştığınızda, Katmanlar panelinde minik resimlerin görüntülenmesi performansta yavaşlamaya yol açabilir. Performansı artırmak için, katman minik resimlerini kapatın.

Katman ve alt katman seçeneklerini ayarlama

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Katmanlar panelinde öğe adını çift tıklatın.

  • Öğe adını tıklatın ve Katmanlar paneli menüsünden <öğe adı> İçin Seçenekler'i seçin.

  • Katmanlar paneli menüsünden Yeni Katman veya Yeni Alt Katman'ı seçin.

 2. Aşağıdakilerden istediğinizi belirleyin:

  Adı

  Öğenin, Katmanlar panelinde görüntülenecek adını belirler.

  Renk

  Katmanın renk ayarını belirler. Menüden bir renk seçebilir veya özel renk belirlemek için renk örneğini çift tıklatabilirsiniz.

  Şablon

  Katmanı, şablon katmanı olarak oluşturur.

  Kilitle

  Öğe üzerinde değişiklik yapılmasını önler.

  Göster

  Çalışma yüzeyinde, katmanın içerdiği tüm resimleri görüntüler.

  Yazdır

  Katmanın içerdiği resimlerin yazdırılabilir olmasını sağlar.

  Önizleme

  Katmanın içerdiği resimleri, anahatlar halinde değil renkli olarak görüntüler.

  Görüntüleri Karart

  Katmanın içerdiği bağlı görüntülerin ve bitmap görüntülerinin yoğunluğunu, belirtilen yüzdeye düşürür.

Katman oluşturma

 1. Katmanlar panelinde, üzerine (veya içine) yeni katman eklemek istediğiniz katmanın adını tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçilen katmanın üzerine yeni bir katman eklemek için Katmanlar panelindeki Yeni Katman Oluştur düğmesini  tıklatın.

  • Seçilen katmanın içine yeni bir alt katman eklemek için Katmanlar panelindeki Yeni Alt Katman Oluştur düğmesini tıklatın.

   İpucu: Yeni katman oluştururken seçenekleri belirlemek için Katmanlar paneli menüsünden Yeni Katman veya Yeni Alt Katman'ı seçin.

  Illustrator, farklı çizim modları için aşağıdakileri de içeren çeşitli seçenekler sunar:

  • Arkada Çiz modu, etkin katman arkasında otomatik olarak yeni bir etkin katman oluşturur.

  • Arkada çiz modunda, seçili bir resim yoksa, resim seçili bir katman üzerindeki tüm resimlerin arkasında çizilir.

Nesneyi başka bir katmana taşıma

 1. Nesneyi seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Katmanlar panelinde, istenen katmanın adını tıklatın. Sonra, Nesne > Düzenle > Geçerli Katmana Gönder'i seçin.

  • Katmanlar panelinde katmanın sağında yer alan seçili resim göstergesini , istediğiniz katmana sürükleyin.

   İpucu: Nesneleri veya katmanları seçip Katmanlar paneli menüsündeki Yeni Katmanda Topla komutunu kullanarak o nesneleri veya katmanları yeni bir katmana taşıyabilirsiniz. Bitişik olmayan öğeleri seçmek için Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun; bitişik nesneleri seçmek için Shift tuşunu basılı tutun.

Katmanları ayırmak için öğeleri serbest bırakma

Katmanlara Serbest Bırak komutu, bir katmandaki bütün öğeleri, ayrı ayrı katmanlara dağıtır ve her katmanda nesnelerin yığın sıralamasına dayalı yeni nesneler oluşturabilir. Web animasyonu çalışması için dosya hazırlarken bu özellikten yararlanabilirsiniz.

 1. Katmanlar panelinde, bir katmanın veya grubun adını tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Her öğeyi yeni bir katmana serbest bırakmak için, Katmanlar paneli menüsünde Katmanlara Serbest Bırak (Sıra) komutunu seçin.

  • Öğeleri katmanlara serbest bırakmak ve nesneleri çoğaltarak birikerek artan bir dizi oluşturmak için, Katmanlar paneli menüsünde Katmanlara Serbest Bırak (Oluştur) komutunu seçin. En alttaki nesne yeni katmanların hepsinde yer alır, en üstteki nesneyse sadece en üstteki katmanda yer alır. Örneğin, Katman 1'in bir daire (en alttaki nesne), bir kare ve bir de üçgen (en üstteki nesne) içerdiğini farz edin. Bu komut üç katman oluşturur; birinde bir daire, kare ve üçgen, birinde bir daire ve kare, birinde de sadece bir daire olacaktır. Bu işlem, birikmeli animasyon dizileri oluşturmak için yararlıdır.

  Katmanlara Serbest Bırak (Oluştur) komutu yeni katmanlar oluşturur
  Release To Layers (Build) command creates new layers

Katmanları ve grupları birleştirme

Katmanları birleştirmek ve düzleştirmek, nesneleri, grupları ve alt katmanları tek bir katmanda veya grupta birleştirmenizi sağlaması bakımından birbirine benzer. Birleştirme işleminde, hangi öğeleri birleştirmek istediğinizi seçebilirsiniz; düzleştirmede, resimdeki görünür durumdaki bütün öğeler, tek bir katmanda birleştirilir. Her iki seçenekte de, resimlerin yığın sıralaması aynı kalır, ama kırpma maskesi gibi diğer katman düzeyindeki özellikleri korunmaz.

 • Öğeleri tek bir katmanda veya grupta birleştirmek için, Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve birleştirmek istediğiniz katmanların veya grupların adlarını tıklatın. Bunun yerine, listede tıklattığınız grup adlarının arasında yer alan bütün öğeleri seçmek için Shift tuşunu basılı tutabilirsiniz. Ardından, Katmanlar paneli menüsünde Seçileni Birleştir'i seçin. Öğelerin, son seçtiğiniz katmanda veya grupta birleştirileceğini unutmayın.

  Katmanlar ancak Katmanlar panelinde aynı hiyerarşik düzeyde yer alan öteki katmanlarla birleştirilebilir. Aynı şekilde, alt katmanlar da ancak aynı katman içinde ve aynı hiyerarşik düzeyde yer alan öteki alt katmanlarla birleştirilebilir. Nesneler başka nesnelerle birleştirilemez.

 • Katmanları düzleştirmek için, resimleri hangi katmanda birleştirmek istiyorsanız, o katmanın adını tıklatın. Sonra, Katmanlar paneli menüsünde Resmi Düzleştir'i seçin.

Katmanlar panelinde bir öğenin yerini bulma

Belge pencerenizde bir öğeyi seçtiğinizde, Nesneyi Bul komutunu kullanarak, ilgili öğenin Katmanlar panelindeki yerini kolayca bulabilirsiniz. Bu komut, kapatılmış katmanlardaki öğeleri bulmak için özellikle yararlıdır.

 1. Belge penceresinde bir nesne seçin. Birden çok nesne seçerseniz, yığın sıralamasında en öndeki nesnenin yeri bulunacaktır.

 2. Katmanlar paneli menüsünden Nesneyi Bul'u seçin. Panel seçeneklerinde Sadece Katmanları Göster seçeneği işaretlenmişse bu komut, Katmanı Bul olarak değişir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi