Photoshop (PSD) dosyalarındaki resimleri Illustrator uygulamasına Aç komutuyla, Yerleştir komutuyla, Yapıştır komutuyla ve sürükle-bırak özelliğiyle alabilirsiniz.

Illustrator uygulaması, katman kompozisyonları, katmanlar, düzenlenebilir metin ve yollar dahil olmak üzere, çoğu Photoshop verilerini destekler. Bu, resmi düzenleme yeteneğini kaybetmeksizin Photoshop ile Illustrator arasında dosya aktarımı yapabileceğiniz anlamına gelir. İki uygulama arasında kolay dosya aktarımı için, görünürlüğü kapatılmış ayarlama katmanları Illustrator uygulamasına aktarılır (ancak erişilemez olur) ve tekrar Photoshop uygulamasına geri aktarıldığında geri yüklenir.

Spot renkler (dosya başına en çok 31 spot renk kanalı), proses renkli görüntünün üzerine yerleştirilen tek bir N Kanallı raster görüntüsü olarak aktarılır. Spot renkler, renk örnekleri paneline, Photoshop uygulamasındaki adlarıyla özel renkler olarak eklenir. İçe aktarılan spot renklerin renk ayrımı düzgün şekilde yapılır.

Çift tonlu PSD dosyaları, dizine alınmış 256 renk uzaylı ve bütün çift tonlu mürekkepleri içeren bir N Kanalı renk uzaylı, düzleştirilmiş raster görüntüler olarak içe aktarılır. Illustrator uygulamasında bir N Kanalı kullanıldığından, Photoshop uygulamasında ayarlanmış olan karışım modu etkileşimleri Illustrator uygulamasında farklı görünebilir. Eski renk kitaplıklarının mürekkep renkleri griye ayarlanır.

Illustrator uygulamasının Photoshop verilerini dönüştürmesi gereken durumlarda bir uyarı mesajı çıkar. Örneğin, 16 bitlik bir Photoshop dosyasını içe aktarırken, Illustrator uygulaması sizi, görüntünün 8 bitlik düzleştirilmiş bileşik görüntü olarak içe aktarılacağı konusunda uyarır.

Photoshop içe aktarma seçenekleri

Birden çok katman içeren bir Photoshop dosyasını açtığınızda veya yerleştirdiğinizde aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Katman Kompozisyonu

Photoshop dosyası katman kompozisyonları içeriyorsa, görüntünün hangi versiyonunun içe aktarılacağını belirler. Seçilen katman kompozisyonunun önizlemesini görüntülemek için, Önizleme Göster'i işaretleyin. Yorumlar metin kutusunda, Photoshop dosyasındaki yorumlar görüntülenir.

Bağlantıyı Güncelleştirirken

Katman kompozisyonları içeren, bağlantılı bir Photoshop dosyasını güncelleştirirken katman görünürlük ayarlarının nasıl ele alınacağını belirler.

Katman Görünürlüğünü Geçersiz Kılmaları Koru

Orijinalde dosyayı yerleştirdiyseniz bağlantılı görüntüyü, katman kompozisyonundaki katman görünürlüğü durumuna dayalı olarak güncelleştirir.

Photoshop'un Katman Görünürlüğünü Kullan

Bağlantılı görüntüyü, Photoshop dosyasındaki son katman görünürlüğü durumuna dayalı olarak güncelleştirir.

Photoshop Katmanlarını Nesnelere Dönüştür Ve Mümkün Olduğunda Metni Düzenlenebilir Hale Getir

Görünümden ödün vermeden, katman yapısını ve metin düzenlenebilirliğini mümkün olduğu ölçüde korur. Ancak, dosya Illustrator uygulamasının desteklemediği özellikler içeriyorsa, Illustrator uygulaması katmanları birleştirerek ve rasterleştirerek, resmin görünümünü korur. Örneğin:

 • Hem Erime karıştırma modunu kullanan katman kümeleri hem de kırpma maskelerindeki bütün katmanlar tek katmanlarda birleştirilir.

 • Ayarlama katmanları ve bir Altını Gizleme seçeneği kullanan katmanlar, altlarındaki katmanlarla birleştirilir; saydam pikseller içeren katmanlar ve Renk Soldurma, Renk Yanması, Fark, Doğrusal Yanma, Doğrusal Soldurma, Canlı Işık, Doğrusal Işık veya Pin Işığı karıştırma modunu kullanan katmanlar da aynı şekilde işlenir.

 • Katman efektleri kullanan katmanlar birleştirilebilir; ancak, sonuçtaki karıştırma davranışı, katmanın karıştırma moduna, saydam piksellerin varlığına ve katmanın karıştırma seçeneklerine bağlıdır.

 • Birleştirme gerektiren gizli katmanlar atılır.

Not: Photoshop dosyasına bağlantı oluşturduğunuzda, Photoshop Katmanlarını Nesnelere Dönüştür ve Mümkün Olduğunda Metni Düzenlenebilir Hale Getir seçeneği kullanılamaz.

Photoshop Katmanlarını Tek Bir Görüntüde Birleştir Ve Metin Görünümünü Koru

Dosyayı, tek bir bitmap görüntü olarak içe aktarır. Dönüştürülen dosya, (varsa) belge kırpma yolu dışında tek tek nesneleri korumaz. Opaklık, ana görüntünün parçası olarak korunur, ama düzenlenebilir değildir.

Gizli Katmanları İçe Aktar

Gizli olanlar dahil olmak üzere Photoshop dosyasındaki bütün katmanları içe aktarır. Photoshop dosyasına bağlantı oluştururken bu seçenek kullanılamaz.

Dilimleri İçe Aktar

Photoshop dosyasının içerdiği dilimleri korur. Bu seçenek sadece, dilimler içeren bir dosyayı açarken veya gömerken kullanılabilir.

Görüntünün bir parçasını Photoshop uygulamasından Illustrator uygulamasına taşıma

 1. Photoshop uygulamasında, taşımak istediğiniz pikselleri seçin. Daha fazla bilgi edinmek için, Photoshop Yardımı'na bakın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçimi Photoshop uygulamasında kopyalayıp Illustrator uygulamasında yapıştırın. Kopyala komutunu seçtiğinizde etkin durumda bir katman maskesi varsa, Photoshop uygulaması ana katman yerine maskeyi kopyalar.

  • Photoshop uygulamasında Taşıma aracını seçin ve seçimi Illustrator uygulamasına sürükleyin. Illustrator uygulaması saydam pikselleri beyazla doldurur.

Yolları Photoshop uygulamasından Illustrator uygulamasına taşıma

 1. Photoshop uygulamasında, Yol Bileşen Seçimi aracını veya Doğrudan Seçim aracını kullanarak, taşımak istediğiniz yolları seçin.

  Şekil vektör maskeleri, çalışma yolları ve kaydedilmiş yollar dahil olmak üzere, Yollar panelinde görünen herhangi bir yolu veya yol parçasını seçebilirsiniz. Yolların seçilmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Photoshop Yardımı'na bakın.

 2. Yolu kopyalayıp yapıştırarak veya sürükleyerek Illustrator uygulamasına aktarın.

 3. Yapıştırma Seçenekleri iletişim kutusunda, yolu bileşik şekil olarak mı yoksa bileşik yol olarak mı yapıştıracağınızı seçin. Bileşik yol olarak yapıştırma daha hızlıdır, ama düzenlenebilirlik niteliğinde kayıplara yol açabilir.

  Not:

  Photoshop belgesindeki bütün yolları (pikselleri dahil etmeden) içe aktarmak için, (Photoshop uygulamasında) Dosya > Dışa Aktar > Illustrator Uygulamasına Yollar'ı seçin. Sonra, ortaya çıkan dosyayı Illustrator uygulamasında açın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi