Ekranlar için Dışa Aktar iş akışı, tek bir işlemle farklı boyutlarda ve dosya formatlarında varlık oluşturmanın yeni bir yolu. Varlıkları hızla dışa aktarabilme özelliği, başta web ve mobil iş akışları olmak üzere simgeler, logolar, görüntüler, taslaklar gibi birbirini tamamlayan görüntülerin daha kolay ve hızlı bir şekilde oluşturulmasını sağlıyor.

Örneğin, bir mobil uygulama geliştirirken Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı güncellenen simge ve logoları sıklıkla yeniden oluşturmak isteyebilir. Tasarımcı bu simge ve logoları Varlık Dışa Aktarma paneline ekleyebilir ve tek bir düğmeyi tıklatarak bunları farklı dosya türleri ve boyutları halinde dışa aktarabilir. 

Kullanışlı özellikler:

 • Tek bir hızlı işlemle birden çok dosya formatı ve boyutu halinde dışa aktarma. 
 • Klasik veya özel boyutlarda (ölçeklerde) dışa aktarma: 1x, 2x, 3x, 0,5x, 1,5x ve daha fazlası.
 • PNG dosyaları oluşturma algoritması revize edilerek şu şekilde geliştirildi:
  • PNG dosyaları eskisinden daha hızlı oluşturulabiliyor. 
  • PNG-8 dosyalarında daha iyi düzeyde saydamlık elde edilebiliyor.

Kullanılabilecek formatlar: 

 • PNG (PNG-8, PNG-24)
 • JPEG (JPEG %100, JPEG %85, JPEG %50, JPEG %25)
 • SVG
 • PDF

Export-for-screens-dialog
Ekranlar için Dışa Aktar iletişim kutusu (Varlıklar sekmesi).

Varlıkları dışa aktarma (Ekranlar için Dışa Aktar iş akışı)

Çalışma yüzeylerini veya tek bir resmi dışa aktarma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kısayol: (Win) Alt + Ctrl + E / (Mac) Cmd + Opt + E. 
  • Dosya > Dışa Aktar > Ekranlar için Dışa Aktar'ı tıklatın.
  • Resmi seçin ve Dosya > Seçimi Dışa Aktar'ı tıklatın.
  • Seçilen resmi sağ tıklatın ve Dışa Aktarma için Topla'yı seçin.

  Ekranlar için Dışa Aktar iletişim kutusunda resminizi dışa aktarırken kullanmak istediğiniz ayarları düzenleyin.

 2. Dışa aktarmak istediğiniz varlıkların kapsamını belirleyin. İki sekme bulunur:

  Çalışma yüzeyleri sekmesi.

  Dışa aktarılabilecek çalışma yüzeyleri arasından tercihinizi yapın. Bir çalışma yüzeyini tıklatarak işaretleyin veya işaretini kaldırın. Birden çok seçim yapmak için farenizi ve Shift tuşunu kullanabilirsiniz.

  Varlıklar sekmesi.

  Varlık Dışa Aktarma panelinde topladığınız varlıklar arasından seçiminizi yapın. Aşağıdaki Varlık Dışa Aktarma paneline bakın.

  Not:

  Minik resim veya liste simgelerini tıklatarak öğeleri farklı şekillerde görebilirsiniz.

  Export-for-screens-dialog_artboards-tab
  Ekranlar için Dışa Aktar iletişim kutusu (Çalışma Yüzeyleri sekmesi).
 3. Kullandığınız sekmeye göre dosya olarak dışa aktarmak istediğiniz öğeleri seçin. Onay işareti, çalışma yüzeyi veya varlığın seçilip seçilmediğini belirtir.

  Çalışma yüzeyleri sekmesi:

  • Tümü. Tüm çalışma yüzeylerini seçer. Her çalışma yüzeyi tek tek dışa aktarılır.
  • Aralık. Belgede bulunan çalışma yüzeyleri arasından dışa aktarılacak olanları tek tek seçmenizi sağlar. Örneğin, 1, 2, 4-6 seçimleriyle 1, 2, 4, 5 ve 6. çalışma yüzeyleri seçilir.
  • Tam Belge. Belgenin tamamını tek bir resim olarak dışa aktarır.

  Varlıklar sekmesi:

  • Tüm Varlıklar. Varlıklar sekmesinde toplanan tüm varlıkları dışa aktarmanızı sağlar.

  Not:

  Baştan başlamak için Seçimi Temizle'yi tıklatarak toplanan tüm varlıkların işaretini kaldırın. Minik resimleri tıklatarak belirli resimleri seçmeye başlayabilirsiniz.

 4. Dışa aktarılan dosyaların ayarlarını belirleyin.

  • Ölçek. Çıktı dosyasının ölçek katsayısını belirtir.
  • Konum. Dışa aktarılan dosyaların yerleştirileceği klasör konumunu belirtir.
  • Dışa Aktardıktan Sonra Konumu Aç. Dışa aktarılan varlıkları içeren klasörün bir dosya tarayıcısı (Explorer veya Finder) kullanılarak açılmasını istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin.
  • Sonek. Çıktı dosyalarının benzersiz adları olması için bir sonek kullanın.
  • Format. .png, .svg, .jpg veya .pdf dosya çıktılarından ihtiyacınız olanı seçin.
  • Önek. Oluşturulan dosya adlarının başına eklenecek bir dize belirtin.
  • Ölçek Ekle düğmesi. Ölçek Ekle düğmesini tıklatarak dışa aktarılacak başka bir çıktı ölçeği/formatı ekleyin.
  • Sil düğmesi. Bir çıktı türünü silmek için X sembolünü tıklatın.
  • Hazır Ayarlar.
   • iOS: Genelde iOS projelerinde gereken hazır ayarlı dosya çıktı türleri eklemek için tıklatın.
   • Android: Genelde Android form faktörü projelerinde gereken hazır ayarlı dosya çıktı türleri eklemek için tıklatın.
 5. (İsteğe bağlı) Ayarlar simgesini () tıklatarak dışa aktarılan dosya formatlarının çıktı ayarlarını belirtebilirsiniz.

 6. Çalışma Yüzeylerini Dışa Aktar veya Varlıkları Dışa Aktar düğmesini tıklatın.

Varlık Dışa Aktarma paneli

Topladığınız öğeleri anında dışa aktarın.

Varlık Dışa Aktarma panelinde resminizden topladığınız varlıklar görüntülenir. Bu varlıklar genellikle sık sık dışa aktarmak istediğiniz resimlerdir.

Örneğin, bir mobil uygulama geliştirirken Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı güncellenen simge ve logoları sıklıkla yeniden oluşturmak isteyebilir. Bu simgeleri ve logoları Varlık Dışa Aktarma paneline kolayca ekleyebilir ve tek bir düğmeyi tıklatarak farklı dosya türleri ve boyutlar halinde dışa aktarabilirsiniz. 

AssetExport_panel
Varlık Dışa Aktarma paneli

Dışa aktarmak için resim toplama

Birden çok varlık veya tek varlık olarak dışa aktarmak için Varlık Dışa Aktarma panelinde nesne toplayabilirsiniz.

Birden çok varlık olarak dışa aktarmak için resim toplama

Web

Birden çok varlık olarak dışa aktarmak üzere nesne/katman toplamak için nesneleri veya katmanları Varlık Dışa Aktarma paneline (Pencere > Varlık Dışa Aktarma) ekleyin. Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Resmi, Varlık Dışa Aktarma paneline sürükleyin.
 • Bir varlığı sağ tıklatın ve Dışa Aktarma İçin Topla > Birden Çok Varlık Olarak öğesini seçin. Alternatif olarak, resmi seçin ve Varlık Dışa Aktarma panelinde Seçimden birden fazla varlık oluştur simgesini () tıklatın.
 • Katmanlar panelinde vurgulanan katmanları varlıklar olarak eklemek için Katmanlar panelinin en altındaki Dışa Aktarma İçin Topla simgesini tıklatın.

Not:

Varlık Dışa Aktarma paneline bir resim sürüklediğiniz her sefer bir varlık "toplamış" olursunuz. Bu şekilde resminizde veya CC Libraries'de nesnenin bir kopyası oluşturulmuş olmaz. Belgenizde resmi güncellediğinizde ilgili varlık da Varlık Dışa Aktarma panelinde otomatik olarak güncellenir.

Tek varlık olarak dışa aktarmak için resim toplama

Web

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Resmi Varlık Dışa Aktarma paneline sürüklerken Alt/ Option tuşuna basın.
 • Bir varlığı sağ tıklatın ve Dışa Aktarma İçin Topla > Tek Varlık Olarak öğesini seçin. Alternatif olarak, resmi seçin ve Alt/ Option tuşunu basılı tutarak Varlık Dışa Aktarma panelinde Seçimden tek bir varlık oluştur simgesini () tıklatın.

Varlıkları dışa aktarma (Varlık Dışa Aktarma paneli iş akışı)

Varlık Dışa Aktarma paneli kullanılarak varlıkları dışa aktarma

 1. Pencere > Varlık Dışa Aktarma'yı tıklatarak Varlık Dışa Aktarma panelini açın.

 2. Varlık Dışa Aktarma panelinde toplanan varlıkları görüntüleyin. Varlığın dışa aktarılmak üzere seçilip seçilmediği bir kenarlıkla belirtilir.

  Not:

  Yalnızca kenarlığı olan varlıklar dışa aktarılır. Bir küçük resmi tıklatarak işaretleyin veya işaretini kaldırın.

 3. Dosyalarınızı dışa aktarmak istediğiniz format/boyutları görmek veya başka format/boyut eklemek için Dışa Aktarma Ayarları üçgen simgesini  tıklatın:

  • Ölçek. Çıktı dosyasının ölçek katsayısını belirtir. 
  • Sonek. Çıktı dosyalarının benzersiz adları olması için bir sonek kullanın.
  • Format. .png, .svg, .jpg veya .pdf dosya çıktılarından ihtiyacınız olanı seçin.
  • Ölçek Ekle düğmesi. Dışa aktarılacak başka bir çıktı ölçeği/formatı eklemek için tıklatın.
  • Sil düğmesi. Bir çıktı türünü silmek için X sembolünü tıklatın.
  • Hazır Ayarlar:
   • iOS: Genelde iOS projelerinde gereken hazır ayarlı dosya çıktı türleri eklemek için tıklatın.
   • Android: Genelde Android form faktörü projelerinde gereken hazır ayarlı dosya çıktı türleri eklemek için tıklatın.
 4. (İsteğe Bağlı) Açılır menüden Format Ayarları'nı seçerek dışa aktarılan dosya formatlarının çıktı ayarlarını belirtebilirsiniz.

 5. (İsteğe bağlı) Açılır menüden Dışa Aktardıktan Sonra Konumu Aç'ı tıklatarak dışa aktarılan dosyaları dışa aktarma iş akışından hemen sonra görüntüleyebilirsiniz.

 6. Dosya oluşturmak için Dışa Aktar'ı tıklatın.

  Illustrator, varlıklar dışa aktarılırken belirlediğiniz ölçekleme seçeneklerine göre varsayılan olarak dışa aktarma konumunda alt klasörler oluşturur. Örneğin, Varlık Dışa Aktarma panelinde dosyayı PNG olarak dışa aktarmak için 1x, 2x ve 3x gibi birden fazla ölçekleme formatı seçtiğinizde, Illustrator dışa aktarılan dosyalar için 1x, 2x ve 3x adında alt klasörler oluşturur. Illustrator, ölçekleme seçeneklerini desteklemeyen formatlarda alt klasörleri dışa aktarma için seçilen SVG ve PDF gibi dosya formatlarına göre adlandırır. 

  Bir klasördeki dosyaları alt klasörler oluşturmadan dışa aktarmak için Varlık Dışa Aktarma panelinde veya Ekranlar İçin Dışa Aktar iletişim kutusunda Alt Klasörler Oluştur seçeneğinin işaretini kaldırın.

  Not:

  Dışa aktardığınız varlığın klasör konumunu değiştirmek veya dosya öneki gibi ayrıntılar belirtmek için Ekranlar için Dışa Aktar iletişim kutusunu kullanın. Ekranlar için Dışa Aktar  iletişim kutusunu tıklatarak açın. Varlık Dışa Aktarma panelinde belirlenen tüm seçenekler Ekranlar için Dışa Aktar iletişim kutusunda olduğu gibi korunur.

Dışa aktarılan varlıkların çıktı ayarları

Dışa aktarılan varlıkların formata özel seçenekleri

Format Ayarları iletişim kutusunu kullanarak dışa aktarabileceğiniz her dosya türünün çıktı ayarlarını belirtebilirsiniz:

 • Ekranlar için Dışa Aktar iletişim kutusunda Ayarlar simgesini tıklatarak Format Ayarları iletişim kutusunu açın.
 • Varlık Dışa Aktarma panelinde açılır menüyü tıklatarak Format Ayarları'nı seçin.
Format Ayarları iletişim kutusunda formata özel ayarları girin.
Format Ayarları iletişim kutusunda formata özel ayarları girin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi