Efektler hızlı başvurusu

Efekt

Eylem

Efekt > 3B

Açık veya kapalı yolları veya bitmap nesneleri, döndürebileceğiniz, aydınlatabileceğiniz ve gölgelendirebileceğiniz üç boyutlu (3B) nesnelere dönüştürür.

Ayrıca bkz.: 3B nesneler oluşturma

Efekt > Sanatsal

Geleneksel ortam üzerindeki tablo görünümüne benzetir.

Ayrıca bkz. Sanatsal efektler

Efekt > Bulanıklaştır

Görüntüdeki belirgin çizgilerin ve gölgeli alanların keskin kenarlarının yanındaki piksellerin ortalama değerlerini uygulayarak, görüntüleri rötuşlar ve geçişleri yumuşatır.

Ayrıca bkz. Bulanıklaştırma efektleri

Efekt > Fırça Darbeleri

Farklı fırça ve mürekkep darbesi efektleri kullanarak, tablomsu veya grafik sanatlarındakine benzer bir görünüm oluşturur.

Ayrıca bkz. Fırça Darbesi efektleri

Efekt > Şekle Dönüştür

Vektör veya bitmap nesneyi yeniden şekillendirir.

Ayrıca bkz.: Nesneleri efektlerle yeniden şekillendirme

Efektler > Kırpma İşaretleri

Seçili nesneye kırpma işaretlerini uygular.

Ayrıca bkz. Kırpma veya hizalama için kırpma maskeleri belirleme

Efekt > Deforme Et ve Dönüştür

(menünün üst bölümünde)

Vektör nesnelerini yeniden şekillendirir veya efektleri Görünüm paneliyle, bir bitmap nesneye eklenen dolguya veya kontura uygular.

Ayrıca bkz.: Nesneleri efektlerle yeniden şekillendirme

Efekt > Deforme Et

(menünün alt bölümünde)

Görüntüyü geometrik olarak deforme eder ve yeniden şekillendirir.

Ayrıca bkz. Deforme Etme efektleri (menünün altı)

Efekt > Yol

Nesnenin yolunu orijinal konumuna göreli olarak kaydırır, yazıyı başka herhangi bir grafik nesnesinde olduğu gibi düzenleyebileceğiniz ve değiştirebileceğiniz bir dizi bileşik yola dönüştürür ve seçili nesnenin konturunu orijinal konturla aynı genişlikte dolgulu bir nesneye dönüştürür. Bu komutları aynı zamanda Görünüm paneliyle bir bitmap nesneye eklenen dolguya veya kontura da uygulayabilirsiniz.

Ayrıca bkz.: Çoğaltılmış nesneleri kaydırma, Yazımı anahatlara dönüştürme, Konturları bileşik yollara dönüştürme

Efekt > Yol Bulucu

Grupları, katmanları veya alt katmanları düzenlenebilir tek nesnelere dönüştürür.

Ayrıca bkz.: Yol Bulucu efektlerini uygulama

Efekt > Pikselleştir

Benzer renk değerlerine sahip pikselleri kümeleyerek seçime keskin bir belirginlik kazandırır.

Ayrıca bkz. Pikselleştirme efektleri

Efekt > Rasterleştir

Vektör nesnesini bitmap nesneye dönüştürür.

Ayrıca bkz.: Vektör nesnesini rasterleştirme

Efekt > Keskin

Bitişik piksellerin kontrastını artırarak, bulanık görüntüleri netleştirir.

Ayrıca bkz. Keskinleştirme efekti

Efekt > Taslak

Çoğunlukla üç boyutlu bir efekt için, görüntülere doku ekler. Bu efektler grafik sanatlarındakine benzer veya elle çizilmiş görünümü vermek için de yararlıdır.

Ayrıca bkz. Taslak efektleri

Efekt > Stilize Et

(menünün üst bölümünde)

Nesnelere ok uçları, alt gölgeler, yuvarlak köşeler, kenarlarında geçiş yumuşatmalı, ışımalı ve karalama stilinde görünümler ekler.

Ayrıca bkz.: Alt gölge oluşturma, İç veya dış ışıma uygulama, Ok uçları ekleme, Nesnenin kenarlarında geçiş yumuşatma, Karalama efektini kullanarak taslak oluşturma, Nesnelerin kenarlarını yuvarlatma

Efekt > Stilize Et

(menünün alt bölümünde)

Işıyan Kenarlar komutu, piksellerin yerini değiştirerek ve görüntünün kontrastını saptayıp artırarak, bir seçim üzerinde tablomsu veya empresyonist bir efekt ortaya çıkarır.

Ayrıca bkz. Stilize Etme efekti (menünün altı)

Efekt > SVG Filtreleri

Resminize, alt gölgeler gibi, XML tabanlı grafik özellikler ekler.

Ayrıca bkz.: SVG efektlerini uygulama

Efekt > Doku

Organik görünüm vermek için görüntüye derinlik veya içerik kazandırır.

Ayrıca bkz. Doku efektleri

Efekt > Video

Video veya resimden televizyon için yakalanmış görüntüleri en iyileştirir.

Ayrıca bkz. Video efektleri

Efekt > Çarpıt

Yollar, metin, kafesler, karışımlar ve raster görüntüler dahil olmak üzere nesneleri deforme eder.

Ayrıca bkz.: Nesneleri efektlerle yeniden şekillendirme

Sanatsal efektler

Sanatsal efektler raster tabanlıdır ve efekti bir vektör nesnesine uyguladığınızda belgenin rasterleştirme efekt ayarlarını kullanırlar.

Renkli Kurşun Kalem

Düz bir arka plan üzerine renkli kurşun kalemler kullanarak resim çizer. Önemli kenarlar korunur ve kaba bir çapraz tarama görünümü verilir; düz arka plan rengi, daha düz yerlerde arkadan görünür.

Kesme

Kabaca kesilmiş renkli kağıt parçalarından yapılmış gibi görünen bir resim yapar. Yüksek kontrastlı görüntüler siluet gibi görünür; renkli görüntüler renkli kağıttan birkaç katmandan yapılmış gibi görünür.

Kuru Fırça

Görüntünün kenarını, kuru fırça tekniği (yağlı boyayla sulu boya arasında) kullanarak boyar. Bu efekt renk aralığını azaltarak görüntüyü basitleştirir.

Film Greni

Görüntünün gölge tonlarına ve orta tonlarına düzgün bir desen uygular. Görüntünün daha açık renkli alanlarına daha doygun bir desen uygulanır. Bu efekt karışımlardaki şeritleşmeyi önlemek, farklı kaynaklardan gelen öğeleri görsel olarak bütünleştirmek için yararlıdır.

Fresk

Görüntüyü, hızlı hızlı uygulanmış gibi, kısa, yuvarlak darbelerle, kaba bir üslupta boyar.

Neon Işıması

Görüntüdeki nesnelere çeşitli türden ışımalar ekler. Bu efekt görüntünün görünümünü yumuşatarak renklendirmek için yararlıdır. Işıma rengi seçmek için, ışıma kutusunu tıklatın ve renk seçiciden bir renk seçin.

Boya Lekeleri

Çeşitli fırça boyutları (1 ile 50 arasında) ve türleri arasından seçim yaparak tablomsu bir efekt oluşturmanıza olanak verir. Fırça türler basit, açık kaba, açık koyu, geniş keskin, geniş bulanık ve pırıltı seçeneklerini içerir.

Palet Bıçağı

Görüntüdeki ayrıntıları azaltarak, altındaki dokuyu ortaya çıkaracak şekilde ince boyanmış tuval görünümü verir.

Plastik Sarma

Görüntüyü parlak plastikle kaplayarak, yüzey ayrıntılarını vurgular.

Poster Kenarları

Belirlediğiniz Posterleştirme değerine göre görüntüdeki renk sayısını azaltır, sonra görüntünün kenarlarını bulur ve siyah çizgilerle çizer. Görüntünün geniş alanları basit bir ton kazanır, görüntünün üstüne ince, koyu ayrıntılar saçılır.

Kaba Pastel

Görüntünün, dokulu bir arka plan üstüne, renkli pastel boyayla boyanmış gibi görünmesini sağlar. Canlı renklere sahip alanlarda boya, az dokulu ve kalın görünür; daha koyu alanlarda boya, alttaki dokuyu ortaya çıkaracak şekilde kazınmış gibi görünür.

Bulaştırma Sopası

Görüntünün daha koyu renkli alanlarını kısa, diyagonal darbelerle bulaştırarak görüntüyü yumuşatır. Daha açık renkteki alanlar daha parlak hale gelir ve ayrıntıları azalır.

Sünger

Süngerle boyanmış gibi, karşıt renklerde son derece güçlü dokulu alanlara sahip görüntüler oluşturur.

Alt Boya

Görüntüyü, dokulu bir arka plan üzerine boyar, sonra üzerine nihai görüntüyü boyar.

Sulu Boya

Ayrıntıları basitleştirip, sulu boyalı, orta kalınlıkta bir fırça kullanarak, görüntüyü sulu boya stilinde boyar. Kenarlarda önemli ton değişikliklerinin olduğu yerlerde bu efekt rengi doygunlaştırır.

Bulanıklaştırma efektleri

Efekt menüsündeki Bulanıklaştır alt menüsünde bulunan komutlar raster tabanlıdır ve efekti bir vektör nesnesine uyguladığınızda belgenin rasterleştirme efekt ayarlarını kullanırlar.

Gauss Bulanıklığı

Seçimi, hızlı şekilde, ayarlanabilir bir miktarda bulanıklaştırır. Bu efekt yüksek frekanslı ayrıntıları kaldırıp puslu bir görünüm oluşturabilir.

Radyal Bulanıklık

Kamerayla zumlama veya kameranın döndürülmesinde ortaya çıkan yumuşak bulanıklığı taklit eder. Eş merkezli dairesel çizgiler boyunca bulanıklaştırmak için Döndür'ü seçin ve bir dönme derecesi belirleyin. Sanki görüntü yakınlaştırılırken veya uzaklaştırılırken oluşmuş gibi radyal çizgiler boyunca bulanıklaştırmak için Yakınlaştır'ı seçin ve 1 ile 100 arasında bir miktar belirleyin. Bulanıklık kalitesi, en hızlı ama grenli sonuçlar veren Taslak ile daha yumuşak sonuçlar veren ve büyük seçimler dışında birbirinden farklı görünmeyen İyi ve En İyi arasında değişir. Merkezi Bulanıklaştır kutusundaki şekli sürükleyerek, bulanıklaştırmanın merkezini belirleyin.

Akıllı Bulanıklaştır

Görüntüyü ayrıntılı bir şekilde bulanıklaştırır. Yarıçap, eşik ve bulanıklaştırma kalitesini belirleyebilirsiniz. Yarıçap değeri, benzemez piksellerin aranacağı alanın boyutunu belirler. Eşik değeri, piksellerin etkilenmesi için ne kadar benzemez olması gerektiğini belirler. Seçimin tamamı için (Normal) veya renk geçişlerinin kenarları için (Yalnızca Kenar ve Kaplama) bir mod belirleyebilirsiniz. Belirgin karşıtlıkların olduğu yerlerde Yalnızca Kenar, siyah-beyaz kenarlar uygular, Kaplama Kenarı beyaz uygular.

Fırça Darbesi efektleri

Fırça Darbeleri efektleri raster tabanlıdır ve efekti bir vektör nesnesine uyguladığınızda belgenin rasterleştirme efekt ayarlarını kullanırlar.

Vurgulanmış Kenarlar

Görüntünün kenarlarını vurgular. Kenar Parlaklığı kontrolü yüksek bir değere ayarlandığında vurgular beyaz tebeşire benzer. Düksek bir değere ayarlandığında vurgular siyah mürekkebe benzer.

Açılı Konturlar

Görüntüyü, diyagonal darbeler kullanarak yeniden boyar. Görüntünün daha açık renkli alanları, bir yöndeki darbelerle boyanır, daha koyu alanlarsa karşıt yöne giden darbelerle boyanır.

Çapraz Tarama

Orijinal görüntünün ayrıntılarını ve özelliklerini korurken, kurşun kalem çizgilerini taklit ederek, görüntüdeki renkli alanlara doku ekler ve bu alanların kenarlarını kabalaştırır. Kuvvet seçeneği, tarama geçişlerinin sayısını (1 - 3) denetler.

Koyu Konturlar

Görüntünün koyu renkli alanlarını siyaha yakın, kısa darbelerle, daha açık renkli alanlarını ise uzun, beyaz darbelerle boyar.

Mürekkep Anahatları

Görüntüyü, orijinal ayrıntıların üzerinden geçerek, mürekkepli uç stilinde, ince, dar çizgilerle yeniden çizer.

Sıçrama

Sıçratmalı hava pistolesinin etkisini taklit eder. Seçeneklerin değerlerini artırma, genel efekti basitleştirir.

Püskürtülmüş Konturlar

Görüntüyü, baskın renkleri kullanarak, açılı, renkli sprey darbeleriyle yeniden boyar.

Sumi‑e

Görüntüyü, siyah mürekkebe batırılmış fırçayla pirinç kağıdı üzerine boyanmış gibi Japon stilinde boyar. Etkisi, zengin siyahlara sahip yumuşak, bulanık kenarlardır.

Deforme Etme efektleri (menünün altı)

Deforme Et komutlarının bellek kullanımı çok yoğun olabilir. Bunlar raster tabanlıdır ve efekti bir vektör nesnesine uyguladığınızda belgenin rasterleştirme efekt ayarlarını kullanırlar.

Işımayı Dağıt

Görüntüyü, yumuşak difüzyon (dağıtma) filtresinden görünüyormuş gibi yapar. Bu efekt görüntüye yarı saydam beyaz gürültü ekler; ışıma, seçimin ortasından başlayarak solar.

Cam

Görüntüyü, çeşitli cam türleri içinden görünüyormuş gibi yapar. Hazır cam efekti seçebilir veya bir Photoshop dosyası kullanarak kendi cam yüzeyinizi oluşturabilirsiniz. Ölçeklendirme, deformasyon ve düzgünlük seçeneklerini, ayrıca doku seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Okyanus Dalgaları

Resme rastgele yerleştirilmiş dalgalar ekleyerek, sanki su altındaymış görünümü verir.

Pikselleştirme efektleri

Pikselleştirme efektleri raster tabanlıdır ve efekti bir vektör nesnesine uyguladığınızda belgenin rasterleştirme efekt ayarlarını kullanırlar.

Renk Yarımtonu

Görüntünün her kanalında büyütülmüş bir yarı tonlu tram kullanılmasını taklit eder. Efekt her kanalda görüntüyü dikdörtgenlere ayırır, her dikdörtgeni de daireyle değiştirir. Daire boyutu, dikdörtgenin parlaklığıyla orantılıdır.

Bu efekti kullanmak için yarım tonlu noktanın piksel cinsinden maksimum değerini (4 - 127 arasında) girin ve bir veya birden çok kanal için tram açısı (noktanın gerçek yataya göre açısı) girin. Gri tonlamalı görüntülerde sadece kanal 1'i kullanın. RGB görüntülerde, kırmızı, yeşil ve mavi kanallara karşılık gelen kanal 1, 2 ve 3'ü kullanın. CMYK görüntülerde, siyan, macenta, sarı ve siyah kanallara karşılık gelen bütün kanalları kullanın.

Kristalleştir

Renkleri çokgen şekilleri içinde kümelendirir.

Bakır Klişe Baskı

Görüntüyü, siyah beyaz alanlardan oluşan rastgele bir desene veya renkli görüntülerde tam doygun renklere dönüştürür. Efekti kullanmak için Bakır Klişe Baskı iletişim kutusunda Yazım açılır menüsünde nokta deseni seçin.

Noktalaştır

Görüntüdeki renkleri, Puantilist bir resimdeki gibi, rastgele yerleştirilmiş noktalara ayırır ve arka plan rengini noktalar arasındaki tuval rengi olarak kullanır.

Keskinleştirme efekti

Efekt menüsündeki Keskin alt menüsünde bulunan Keskinliği Azaltma Maskesi komutu, bitişik piksellerin kontrastını artırarak, bulanık görüntüleri netleştirir. Bu efekt raster tabanlıdır ve efekti bir vektör grafiğine uyguladığınızda belgenin rasterleştirme efekt ayarlarını kullanır.

Keskinliği Azaltma Maskesi

Görüntüde önemli renk değişikliklerinin gerçekleştiği alanları bulur ve bunları keskinleştirir. Kenar ayrıntılarının kontrastını ayarlamak ve kenarın her iki tarafında daha açık ve daha koyu renkte bir çizgi oluşturmak için Keskinliği Azaltma Maskesi efektini kullanın. Bu efekt kenarı vurgular ve daha keskin bir görüntü yanılsaması yaratır.

Taslak efektleri

Taslak efektlerinin çoğu görüntüyü yeniden çizmek için siyah ve beyaz renkleri kullanır. Bu efektler raster tabanlıdır ve efekti bir vektör grafiğine uyguladığınızda belgenin rasterleştirme efekt ayarlarını kullanırlar.

Bas Rölyef

Görüntünün alçak kabartma şeklinde yontulmuş ve yüzeydeki şekil oynamalarını vurgulayacak şekilde aydınlatılmış gibi görünmesini sağlar. Görüntüdeki koyu renkli alanlar siyah renklendirilir; açık renkler beyaz renklendirilir.

Tebeşir ve Füzen

Görüntünün açık tonlarını ve orta tonlarını yeniden çizerek, orta tonda, düz bir gri arka plan üzerine kaba tebeşirle çizilmiş izlenimi yaratır. Gölgeli kısımlar diyagonal füzen çizgileriyle değiştirilir. Füzen siyah, tebeşirse beyaz olarak çizilir.

Füzen

Görüntüyü, posterleştirilmiş, bulaştırılmış bir efektle yeniden çizer. Ana kenarlar kalın çizilir, orta tonlarsa diyagonal darbelerle ince ince çizilir. Tebeşir siyah, kağıtsa beyaz renktedir.

Krom

Görüntüyü, cilalı krom bir yüzeymiş gibi gösterir. Yansıtıcı yüzeyde açık tonlar yüksek noktalar, gölgelerse alçak noktalar gibi görünür.

Conté Kreyon

Görüntüyü üzerinden sık, koyu ve saf beyaz Conté tebeşir dokusuyla yineler. Conté Kreyon efekti koyu renkli alanlarda siyah, açık renkli alanlarda beyaz kullanır.

Grafik Kalemi

Orijinal görüntüdeki ayrıntıları yakalayacak ince, çizgisel mürekkep darbeleri kullanır. Efekt orijinal görüntüdeki renkleri, mürekkep için siyah, kağıt için de beyaz kullanarak değiştirir. Bu komut, taranmış görüntülerde özellikle çarpıcı sonuçlar verir.

Yarı Ton Desen

Kesintisiz ton aralığını koruyarak yarı tonlu tram efektini taklit eder.

Not Kağıdı

El yapımı kağıda yapılmış gibi görünen bir görüntü elde eder. Efekt görüntüyü basitleştirir ve Gren komutunun (Doku alt menüsü) efektini kabartma görünümüyle birleştirir. Görüntünün koyu renkli alanları, üstteki kağıt katmanı üzerinde beyazla çevrili delikler gibi görünür.

Fotokopi

Görüntüde fotokopi etkisini taklit eder. Koyu renkli büyük alanlar sadece kenarları boyunca kopyalanma eğilimindedir; orta tonlar ya düz siyaha ya da beyaza dönüşür.

Plaster

Görüntüyü alçı sıvadan dökülmüş gibi gösterir, sonra sonucu, siyah ve beyaz kullanarak renklendirir. Koyu renkli alanlar yükseltilir, açık renkli alanlar çökertilir.

Şebekeleşme

Film emülsiyonunun kontrollü sıkıştırmasını ve deformasyonunu taklit ederek gölgeli alanlarda kümelenmiş gibi, açık tonlarda hafifçe grenli gibi görünmesini sağlar.

Damga

Görüntüyü, lastik veya tahta ıstampayla damgalanmış gibi yapar. Bu komut en iyi sonucu, siyah beyaz görüntülerde verir.

Yırtık Kenarlar

Görüntüyü buruşturulmuş ve yırtılmış kağıt parçaları gibi görünecek şekilde yeniden oluşturur, sonra siyah ve beyaz kullanarak renklendirir. Bu komut, metin veya yüksek kontrastlı nesnelerden oluşan görüntülerde yararlıdır.

Su Kağıdı

Lifli, nemli kağıda boyanmış gibi görünen bulaşık lekeler kullanarak renklerin dağılıp birbirine karışmasına neden olur.

Stilize Etme efekti (menünün altı)

Işıyan Kenarlar efekti raster tabanlıdır ve efekti bir vektör grafiğine uyguladığınızda belgenin rasterleştirme efekt ayarlarını kullanır.

Işıyan Kenarlar

Renk kenarlarını algılar ve bu bölgelere neonumsu bir ışıma ekler.

Doku efektleri

Doku efektleri raster tabanlıdır ve efekti bir vektör grafiğine uyguladığınızda belgenin rasterleştirme efekt ayarlarını kullanırlar.

Küçük Çatlak

Görüntüyü, yüksek kabartma bir alçı yüzeye boyayarak, görüntünün konturlarını izleyen çatlaklardan oluşan ince bir ağ oluşturur. Renk veya gri tonlama değerleri geniş bir aralığa yayılan görüntülerde kabartma efekti oluşturmak için bu efekti kullanın.

Gren

Çeşitli türden grenleri taklit ederek görüntüye doku ekler: normal, yumuşak, serpinti, yığılmış, kontrastlı, büyütülmüş, kakılmış, yatay, dikey veya leke. Bu doku seçeneklerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Doku ve cam yüzey denetimlerini kullanma.

Mozaik Döşemeler

Görüntüyü, küçük yongalardan veya döşeme parçalarından yapılmış gibi gösterir ve parçalar arasına derz sıvası ekler. (Buna karşılık, Pikselleştir > Mozaik komutu görüntüyü, farklı renkte piksellerden oluşan bloklara ayırır.)

Yamalı

Görüntüyü, görüntünün ağırlıklı renginin bulunduğu alanlarda o renkte dolgulu karelere ayırır. Efekt açık tonları ve gölgeleri yinelemek için parça derinliğini azaltır veya artırır.

Vitray

Görüntüyü, önplan renginde tek renkli bitişik hücreler halinde yeniden boyar.

Dokulaştırıcı

Görüntüye, seçtiğiniz veya oluşturduğunuz bir doku uygular.

Video efektleri

Video efektleri raster tabanlıdır ve efekti bir vektör grafiğine uyguladığınızda belgenin rasterleştirme efekt ayarlarını kullanırlar.

Taramasız Hale Getir

Videodaki hareketli görüntülerden yakalanmış resimleri, video görüntüsündeki tek veya çift sayılı tarama çizgilerini kaldırarak düzgünleştirir. Atılan çizgileri, çoğaltma veya enterpolasyon yoluyla yenileyebilirsiniz.

NTSC Renkleri

Aşırı doygun renklerin televizyon tarama çizgileri boyunca taşmalara neden olmasını önlemek için renk gamutunu, televizyon görüntülerine uygun gamutla sınırlar.

Doku ve cam yüzey denetimlerini kullanma

Illustrator uygulamasının içerdiği, Cam, Kaba Pastel, Gren ve Fresk efekti gibi bazı efektler doku seçeneklerine sahiptir. Doku seçenekleri, nesnenin tuval veya tuğla gibi çeşitli dokular üzerine boyanmış veya cam bloklarının içinden görünüyormuş gibi görünmesini sağlayabilir.

  1. Efektin iletişim kutusunda, (varsa) Doku açılır menüsünden bir doku türü seçin veya Doku Yükle'yi (sadece Kaba Pastel veya Cam komutlarında kullanılabilir) seçip bir dosya belirleyin.

  2. Varsa diğer seçenekleri ayarlayın:

    • Efekti bitmap görüntünün yüzeyinde büyütmek veya küçültmek için, Ölçekleniyor kaydırma çubuğunu sürükleyin.

    • Doku yüzeyinin derinliğini ayarlamak için, Rölyef kaydırma çubuğunu sürükleyin.

    • Işık Yönü açılır menüsünden, ışığın hangi yönden gelmesini istediğinizi belirtin.

    • Yüzeyin aydınlık ve karanlık renklerini ters çevirmek için, Ters Çevir'i işaretleyin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi