Adobe Asya Oluşturucular

Adobe Asya oluşturucular, Orta Doğu ve Güney Asya dillerinde içerik oluşturmanıza olanak tanır. Arapça, İbranice, İngilizce ve diğer dillerde yazabilir ve bu dilleri karma şekilde kullanabilirsiniz.

Paragraf paneli menüsünden (Pencereler > Paragraf > panel menüsü) kullanılabilir oluşturucular arasından seçim yapabilirsiniz. Örneğin, Orta Doğu ve Güney Asya Tek Satır Oluşturucusu'nu veya Orta Doğu ve Güney Asya Tüm Satırlar Oluşturucusu'nu kullanabilirsiniz.

Illustrator'da desteklenen diğer Asya dilleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Asya metinleri için oluşturucu.

Not:

Illustrator arayüzünde Orta Doğu yazı tipi seçeneklerini göstermek için Tercihler > Yazı Tipi > Hint Dilleri Seçeneklerini Göster öğesini seçin.

Adobe Orta Doğu ve Güney Asya Oluşturucular
Adobe Orta Doğu ve Güney Asya Oluşturucular

Dosyalarınızı Arapça ve İbranice adlarla da kaydedebilirsiniz.

Metin yönü

Arapça ve İbranice içerik oluşturmak için sağdan sola (RTL) metin yönünü varsayılan metin yönü olarak belirleyebilirsiniz. Bununla birlikte, soldan sağa (LTR) metinler içeren belgeler için artık bu iki yön arasında sorunsuzca geçiş yapabilirsiniz.

Paragraf panelinden paragraf yönünü seçin.

Paragraf yönü seçimi
Paragraf yönü seçimi

Aynı paragrafta karışık diller bulunuyorsa, karakter düzeyinde metin yönünü belirtebilirsiniz. Ayrıca tarihler veya sayılar eklemek için, karakter düzeyinde metin yönünü belirleyebilirsiniz.

Karakter paneli menüsünden istediğiniz karakter yönünü seçin.

Karakter yönü
Karakter yönü

Rakam türleri

Arapça veya İbranice dilinde çalışırken, kullanmak istediğiniz rakam türünü seçebilirsiniz. Ayrıca Arapça, Hintçe ve Farsça arasından seçim yapabilirsiniz.

Varsayılan olarak Arapçada Hintçe sürüm otomatik olarak seçilidir; İbranicede ise Arapça rakam türü seçilidir. Ancak gerekirse Arapça rakamlara geçiş yapabilirsiniz:

  1. Yazılan metinde rakamları seçin.
  2. Karakter panelinde (Ctrl + T), rakamların görüntüleneceği fontu seçmek için Rakamlar listesini kullanın.
Rakam türü seçimi
Rakam türü seçimi

Eski font desteği

Geleneksel olarak kullanılan fontlar (örneğin, AXT fontları), bu yazılım sürümünde kullanılmaya devam edebilir. Ancak metin tabanlı öğeler için daha yeni Open Type fontların kullanılması önerilir.

Eksik glif koruması, Illustrator'da varsayılan olarak etkindir. Kullandığınız fontta gliflerin mevcut olmaması durumunda metin otomatik olarak işlenir. Bu işlevi devre dışı bırakmak için Tercihler > Tür öğesini seçin ve Eksik Glif Korumasını Etkinleştir öğesinin seçimini kaldırın.

Varsayılan fontlar

Orta Doğu veya Kuzey Afrika sürümünü yüklediğinizde, varsayılan yazım fontu, varsayılan olarak yüklemeye özgü dile ayarlanır. Örneğin, İngilizce/Arapça etkin sürümü yüklediyseniz, varsayılan yazım fontu Adobe Arapça olarak ayarlanır. Örneğin, İngilizce/İbranice etkin sürümü yüklediyseniz varsayılan yazım fontu Adobe İbranice olarak ayarlanır.

Otomatik Keşide ekleme

Arapça'da metin, Keşideler eklenerek yaslanır. Keşideler, karakterlerin uzatılması için ilgili karakterlere eklenir. Beyaz boşluk değiştirilmez. Arapça metnin paragraflarını yaslamak için otomatik Keşide ekleme özelliğini kullanın.

Paragrafı seçin ve Paragraf panelinden (Pencere > Tür > Paragraf), Keşide Ekle açılır listesinden bir ayar seçin. Mevcut seçenekler şunlardır:Yok, Kısa, Orta, Uzun veya Biçimsel. Keşideler yalnızca paragraflar yaslandıysa eklenir. Bu ayar, hizalama ayarları olan paragraflar için geçerli değildir.

Keşideleri bir karakter grubuna uygulamak için karakterleri seçin ve Karakter paneli menüsünden Keşideler seçeneğini belirleyin.

Otomatik Keşideler
Otomatik Keşideler

Bitişik Harfler

Arapça karakter çiftlerine otomatik olarak bitişik harfler uygulayabilirsiniz. Bitişik harfler, belirli bir Open Type fontunda mevcutsa belirli harf çiftleri için tipografik değişim karakterleridir.

Karakter paneli menüsünden veya Kontrol paneli menüsünden Bitişik Harfler'i seçtiğinizde, fontta tanımlanan bir standart bitişik harf üretilir.

  1. Metni seçin.
  2. Pencere > OpenType öğesini seçin ve panel menüsünden Standart Bitişik Harfler seçeneğini belirleyin.

Ancak bazı Open Type fontlar, İsteğe Bağlı Bitişik Harfler'i seçtiğinizde üretilebilecek daha süslü, isteğe bağlı bitişik harfler içerir. Bu bitişik harfleri uygulamak için OpenType panel menüsünden İsteğe Bağlı Bitişik Harfler öğesini seçin.

Otomatik bitişik harfleri etkinleştir
Otomatik bitişik harfleri etkinleştir

Microsoft Word'den kopyalayıp yapıştırma

Microsoft Word'den metin kopyalayıp doğrudan bir belgeye yapıştırabilirsiniz. Yapıştırılan metnin hizalaması ve yönü, otomatik olarak Arapça veya İbranice metnin hizalama ve yönüne ayarlanır.

Tireleme

Tek bir metin satırına sığamayacak kadar fazla kelime içeren cümleler otomatik olarak sonraki satıra kaydırılır. Kaydırma sırasında oluşan metin yaslaması türü bazen satırda estetik olarak güzel veya dilsel olarak doğru olmayan gereksizboşlukların görünmesineneden olur. Tireleme, bir satırın sonundaki sözcüğü tire kullanarak bölmenize olanak sağlar. Bu bölme, cümlenin sonraki satıra daha düzgün şekilde kaydırılmasını sağlar.

Karışık metin: Keşide ekleme özelliği, karışık metinde tirelemenin nasıl oluştuğunu etkiler. Bu özellik etkinleştirildiğinde, gerekli yerlere Keşideler eklenir ve Arapça olmayan metin de tirelenir. Keşide özelliği devre dışı bırakıldığında,tireleme için sadeceArapça olmayan metin dikkate alınır.

Not: Karakter panelinde Dil olarak Arapça seçeneğini belirlediğinizde bu işlev devre dışı bırakılır.

İbranice metin: Tirelemeye izin verilir. Tireleme özelliğini etkinleştirmek ve ayarları özelleştirmek için Pencere > Tür > Paragraf > panel menüsü > Tireleme seçeneğini belirleyin.

Tireleme seçenekleri
Tireleme seçenekleri

Bulma ve değiştirme

Arapça ve İbranice kullanıcıları,tam metinbulma ve değiştirme işlemi gerçekleştirebilir. Basit metni arama ve değiştirme işlemlerine ek olarak, belirli özellikler içeren metni de arayabilir ve değiştirebilirsiniz. Bu özellikler arasında aksan işaretleri, Keşideler, özel karakterler (Elif gibi), farklı dillerdeki rakamlar (Hint rakamları gibi) yer alır.

Metin bulma ve değiştirme işlemi gerçekleştirmek için Düzenle > Bul Ve Değiştir öğesini seçin.

Aksan işaretleri

Arapça komut dosyasında aksan veya aksan işareti, sessiz harf uzunluğunu veya kısa sesli harfleri belirtmek için kullanılan bir gliftir. Aksan işareti, komut dosyasının yukarısına veya aşağısına yerleştirilir. Daha iyi metin stili veya belirli fontların daha iyi okunabilirliği için, aksan işaretlerinin dikey ya da yatay konumunu kontrol edebilirsiniz:

  1. Aksan işaretleri olan metni seçin
  2. Karakter panelinde, komut dosyasıyla göreli aksan işaretlerinin konumunu değiştirin. Değiştirebileceğiniz değerler şunlardır: Yatay Aksan Konumunu Ayarla ve Dikey Aksan Konumunu Ayarla.
Aksan işaretlerinin konumunu değiştirme
Aksan işaretlerinin konumunu değiştirme

Glifler

Arapça ve İbranice kullanıcıları varsayılan karakter setindeki glifleri uygulayabilirler. Ancak, varsayılan bir karakter setindeki ya da farklı bir dil grubundaki bir glifi aramak, seçmek ve uygulamak için Glifler panelini (Tür > Glifler) kullanın

Glifleri arama, seçme ve uygulama
Glifleri arama, seçme ve uygulama

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi