Not:

3B araçları Perspektif Izgarası araçlarından bağımsızdır ve 3B nesneler perspektifteki diğer nesneler gibi değerlendirilir.

3B nesneler oluşturma

3B efektleri, iki boyutlu (2B) resimlerden, üç boyutlu (3B) nesneler oluşturmanıza olanak verir. 3B nesnelerin görünümünü aydınlatma, gölgeleme, döndürme ve diğer özelliklerle denetleyebilirsiniz. Ayrıca, bir 3B nesnenin her yüzeyiyle birer resim eşleyebilirsiniz.

3B nesne oluşturmanın iki yolu vardır: yükseltme veya uzayda döndürme. Ayrıca, 2B veya 3B nesneleri üç boyutta döndürebilirsiniz. Varolan bir 3B nesneye 3B efektler uygulamak veya mevcut efektleri değiştirmek için, nesneyi seçin, sonra Görünüm panelinde efekti çift tıklatın.

Not:

3B nesnelerde, ekranda kenar yumuşatma hataları görünebilir, ama yazdırıldığında bu hatalar çıkmaz veya Web için en iyileştirildiğinde görünmez.

Illustrator'da 3B nesnelerle çalışma hakkında bir video için bkz. 3B dünyasına giriş.

Yükseltmeyle 3B nesne oluşturma

Yükseltme, 2B nesneyi nesnenin z ekseninin üzerine taşırarak, nesneye derinlik kazandırır. Örneğin, 2B bir elipsi yükseltirseniz, silindir haline gelir.

Not:

Nesnenin ekseni daima nesnenin ön yüzeyine dikeydir ve 3B Seçenekleri iletişim kutusunda nesne döndürülürse nesneye göreli olarak hareket eder.

Nesneyi yükseltme
Nesneyi yükseltme

 1. Nesneyi seçin.
 2. Efekt > 3B > Yükselt Ve Eğim Ver'i seçin.
 3. Bütün seçenekleri görmek için Daha Fazla Seçenek düğmesini tıklatın, ekstra seçenekleri gizlemek için Daha Az Seçenek düğmesini tıklatın.
 4. Belge penceresinde efektin önizlemesini görmek için, Önizleme'yi işaretleyin.
 5. Seçenekleri belirleyin:

  Konum

  Nesnenin nasıl döneceğini ve hangi perspektiften görüntüleneceğini belirler. (Bkz. 3B dönüş pozisyonu seçeneklerini ayarlama.)

  Yükselt Ve Eğim Ver

  Nesnenin derinliğini ve nesneye eklenen veya nesneden kesilen eğimin miktarını belirler. (Bkz. Yükselt Ve Eğim Ver seçenekleri.)

  Yüzey

  Soluk ve gölgesiz mat yüzeylerden, plastik görünümünde parlak ve aydınlık yüzeylere kadar, çeşitli yüzeyler oluşturur. (Bkz. Yüzey gölgeleme seçenekleri.)

  Aydınlatma

  Bir veya birden çok ışık ekler, ışık yoğunluğunu değiştirir, nesnenin gölgeleme rengini değiştirir ve dramatik efektler vermek için ışıkları nesnenin çevresinde hareket ettirir. (Bkz. Aydınlatma seçenekleri.)

  Eşlem Resmi

  3B nesnenin yüzeyleriyle resim eşler. (Bkz. 3B nesneyle resim eşleme.)

 6. Tamam düğmesini tıklatın.
  Nesneyi yükseltme
  Eğimli kenarı olmayan yükseltilmiş nesne (solda), İç Eğiklik Kapsamı uygulanmış nesne (ortada) ve Dış Eğiklik Kapsamı uygulanmış nesne (sağda)

Uzayda döndürmeyle 3B nesne oluşturma

Uzayda döndürme, bir yolu veya profili, global y ekseni (uzayda döndürme ekseni) çevresinde dairesel yönde döndürerek, bir 3B nesne oluşturur. Uzayda döndürme ekseni dikey olarak sabit olduğundan, uzayda döndürdüğünüz açık veya kapalı yolun normalde, istenen 3B nesnenin profilinin, dikey ve öne bakan pozisyonda yarısını oluşturması gerekir; sonra efektin iletişim kutusunda 3B nesnenin konumunu döndürebilirsiniz.

Nesneyi uzayda döndürme
Nesneyi uzayda döndürme

 1. Nesneyi seçin.

  Not:

  3B Uzayda Döndür efekti bir veya birden çok nesneye aynı anda uygulandığında, her nesne kendi ekseni çevresinde döner. Her nesne kendi 3B uzayında yer alır ve başka 3B nesnelerle kesişemez. Uzayda Döndür efekti hedeflenen bir gruba veya katmana uygulandığındaysa, nesneler tek bir eksen çevresinde döner.

  Not:

  Kontursuz, dolgulu bir yolu uzayda döndürmek, konturlu bir yolu uzayda döndürmekten çok daha hızlıdır.

 2. Efekt > 3B > Uzayda Döndür'ü seçin.
 3. Belge penceresinde efektin önizlemesini görmek için, Önizleme'yi işaretleyin.
 4. Bütün seçenekleri görmek için Daha Fazla Seçenek düğmesini tıklatın, ekstra seçenekleri gizlemek için Daha Az Seçenek düğmesini tıklatın.

  Konum

  Nesnenin nasıl döneceğini ve hangi perspektiften görüntüleneceğini belirler. (Bkz. 3B dönüş pozisyonu seçeneklerini ayarlama.)

  Uzayda Döndür

  Üç boyutlu nesneye dönüştürmek için yolun nesnenin çevresinde nasıl çevrileceğini belirler. (Bkz. Uzayda Döndürme seçenekleri.)

  Yüzey

  Soluk ve gölgesiz mat yüzeylerden, plastik görünümünde parlak ve aydınlık yüzeylere kadar, çeşitli yüzeyler oluşturur. (Bkz. Yüzey gölgeleme seçenekleri.)

  Aydınlatma

  Bir veya birden çok ışık ekler, ışık yoğunluğunu değiştirir, nesnenin gölgeleme rengini değiştirir ve dramatik efektler vermek için ışıkları nesnenin çevresinde hareket ettirir. (Bkz. Aydınlatma seçenekleri.)

  Eşlem Resmi

  3B nesnenin yüzeyleriyle resim eşler. (Bkz. 3B nesneyle resim eşleme.)

 5. Tamam düğmesini tıklatın.

Seçenekleri belirleme

3B dönüş pozisyonu seçeneklerini ayarlama

 1. Aşağıdakilerden istediğinizi yapın:
  • Konum menüsünde bir hazır ayar seçin.

  • Sınırlanmamış döndürme için, izleme küpünün bir yüzeyini sürükleyin. Nesnenin ön tarafı, izleme küpünün mavi yüzeyiyle temsil edilir; nesnenin üst ve alt yüzeyleri açık gri, yanları orta gri ve arka yüzü koyu gridir.

  • Dönüşü global eksenle sınırlamak için, yatay olarak (global y ekseninde) veya dikey olarak (global x ekseninde) sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun. Nesneyi global z ekseni çevresinde döndürmek için, izleme küpünü çevreleyen mavi halkayı sürükleyin.

  • Dönüşü bir nesnenin ekseniyle sınırlamak için, izleme küpünün bir kenarını sürükleyin. Fare işaretçisi çift taraflı bir oka  dönüşür ve küpün kenarı, nesnenin hangi eksen çevresinde döndürüleceğini belli etmek için renk değiştirir. Kırmızı kenarlar nesnenin x eksenini, yeşil kenarlar nesnenin y eksenini, mavi kenarlarsa nesnenin z eksenini temsil eder.

  • Yatay (x) eksen , dikey (y) eksen ve derinlik (z) ekseni metin kutularına –180 ile 180 arasında değerler girin.

  • Perspektifi ayarlamak için, Perspektif metin kutusuna 0 ile 160 arasında bir değer girin. Daha küçük bir açı, teleobjektif görüntüsüne, daha büyük mercek açısıysa geniş açılı objektif görüntüsüne benzer.

Not:

150'den büyük bir mercek açısı, nesnelerin görüş açınızın dışına çıkmasına ve deforme olmuş gibi görünmesine neden olabilir. Ayrıca, nesnenin x, y ve z açılarının ve global x, y ve z açılarının olduğunu unutmayın. Nesne eksenleri, nesnenin 3B uzayındaki konumuna göreli kalır. Global eksenler, bilgisayar ekranına göreli olarak sabit kalır; x ekseni yatay, y ekseni dikey ve z ekseni bilgisayar ekranına dikey olarak yer alır.

Nesne eksenleri
Nesne eksenleri (siyah) nesneyle birlikte hareket eder; global eksenler (gri) sabittir.

Yükselt Ve Eğim Ver seçenekleri

Yükseltme Derinliği

0 ile 2000 arasında bir değer kullanarak nesnenin derinliğini ayarlar.

Nesnenin dolu mu (Başlık Açık ) yoksa boş mu (Başlık Kapalı ) görüneceğini belirler.

Eğim Ver

Nesnenin derinliği (z ekseni) boyunca, seçeceğiniz eğimli kenar türünü uygular.

Yükseklik

1 ile 100 arasında derinliği ayarlar. Nesne için fazla büyük eğim yükseklikleri, nesnenin kendi kendisiyle kesişmesine neden olup beklenmedik sonuçlar doğurabilir.

Dış Eğiklik Kapsamı 

Eğimi, nesnenin orijinal şekline ekler.

İç Eğiklik Kapsamı 

Eğimi, nesnenin orijinal şeklinden yontar.

Başlıklı yükseltilmiş nesne
Yükseltilmiş nesne, başlıklı (sol üst), başlıksız (sağ üst); eğimli kenarı olmayan nesne (sol alt), eğimli kenarı olan nesne (sağ alt)

Uzayda Döndürme seçenekleri

Açı

0 ile 360 arasında bir değerle, yolun kaç derece döndürüleceğini ayarlar.

Nesnenin dolu mu (Başlık Açık ) yoksa boş mu (Başlık Kapalı ) görüneceğini belirler.

Kaydırma

Sözgelimi halka şeklinde bir nesne oluşturmak için, uzayda döndürme ekseniyle döndürülen yol arasına bir mesafe koyar. 0 ile 1000 arasında bir değer girebilirsiniz.

Başlangıç

Nesnenin, hangi eksen (Sol Kenar veya Sağ Kenar) çevresinde döndürüleceğini belirler.

Yüzey gölgeleme seçenekleri

Yüzey

Yüzey gölgeleme için seçenekleri belirlemenizi sağlar:

Telkafes

Nesnenin geometrisinin konturlarını çizer ve her yüzeyi saydam yapar.

Gölgelendirmesiz

Nesneye yeni yüzey özellikleri eklemez. 3B nesne, orijinal 2B nesneyle aynı renkte olur.

Gölgelendirmeyi Dağıt

Nesnenin, ışığı yumuşak ve difüzyonlu olarak yansıtmasını sağlar.

Plastik Gölgeleme

Nesnenin, ışığı sanki parlak bir malzemeden yapılmış gibi yansıtmasını sağlar.

Not: Belirlediğiniz seçeneğe bağlı olarak farklı aydınlatma seçenekleri bulunur. Nesnede sadece 3B Döndürme efekti kullanılırsa Yüzey seçeneği olarak sadece Gölgelendirmeyi Dağıt ve Gölgelendirmesiz seçenekleri kullanılabilir.

Işık Yoğunluğu

%0 ile %100 arasında ışık yoğunluğunu denetler.

Ortam Işığı

Nesnenin bütün yüzeylerindeki aydınlık düzeyini dengeli şekilde değiştiren genel aydınlatmayı denetler. 0%ile 100%arasında bir değer girin.

Yoğunluğu Vurgula

%0 ile %100 arasında değerlerle, nesnenin ışığı nasıl yansıtacağını denetler. Daha düşük değerler mat bir yüzey verir, daha yüksek değerler daha parlak görünümlü bir yüzey verir.

Boyutu Vurgula

Büyük (%100) ile küçük (%0) arasında vurgulamanın boyutunu denetler.

Karışım Adımları

Gölgeleme geçişlerinin, nesnenin yüzeyi boyunca hangi yumuşaklıkta görüneceğini denetler. 1 ile 256 arasında bir değer girin. Büyük sayılar, küçük sayılara göre daha yumuşak gölgeler ve daha fazla sayıda yol üretir.

Gizli Yüzleri Çiz

Nesnenin gizli arka yüzlerini görüntüler. Arka yüzler, nesne saydamsa veya nesne genişletilip birbirinden ayrıldıysa görünür olur.

Not: Nesneniz saydamlık içeriyorsa ve gizli arka yüzlerin saydam ön yüzlerin içinden görünmesini istiyorsanız 3B efektini uygulamadan önce nesneye Nesne > Grupla komutunu uygulayın.

Spot Renkleri Koru (Yükselt Ve Eğim Ver efekti, Uzayda Döndür efekti ve Döndür efekti)

Nesnedeki spot renkleri korumanızı sağlar. Gölgeleme Rengi seçeneğinde Özel seçerseniz, spot renkler korunamaz.

Farklı yüzey gölgeleme seçeneklerine örnekler
Farklı yüzey gölgeleme seçeneklerine örnekler

A. Telkafes B. Gölgelendirmesiz C. Gölgelendirmeyi Dağıt D. Plastik gölgeleme 

Aydınlatma seçenekleri

Işık 

Işığın nerede olacağını tanımlar. Işığı, kürenin üzerinde, olmasını istediğiniz yere sürükleyin.

Işığı Arkaya Taşı düğmesi 

Seçili ışığı nesnenin arkasına taşır.

Işığı Öne Taşı düğmesi 

Seçili ışığı nesnenin önüne taşır.

Yeni Işık düğmesi 

Işık ekler. Varsayılan değer olarak, yeni ışık, kürenin ön ortasında yer alır.

Işığı Sil düğmesi

Seçilen ışığı siler.

Not: Varsayılan değer olarak 3B Efektleri, nesneye tek ışık atar. Işık ekleyebilir ve silebilirsiniz; ancak nesnenin her zaman en az bir ışığı olmalıdır.

Işık Yoğunluğu

Seçilen ışığın ışık yoğunluğunu %0 ile %100 arasında denetler.

Gölgeleme Rengi

Seçtiğiniz komuta bağlı olarak nesnenin gölgeleme rengini denetler:

Yok

Gölgelemeye renk eklemez.

Özel

Özel bir renk seçmenize olanak verir. Bu seçeneği belirlerseniz, Gölgeleme Rengi kutusunu tıklatıp Renk Seçici'den bir renk seçin. Spot renkler, proses renklere dönüştürülür.

Siyah Üst Baskı

Spot renkli bir iş akışı kullanıyorsanız, proses renkleri önler. Nesne, nesnenin dolgu renginin üstüne, siyah üst baskı tonlarıyla gölgelendirilir. Gölgelemeyi görüntülemek için, Görünüm > Üst Baskı Önizleme'yi seçin.

Spot Renkleri Koru

Nesnedeki spot renkleri korumanızı sağlar. Gölgeleme Rengi seçeneğinde Özel seçerseniz, spot renkler korunamaz.

Aydınlatma Küresi
Aydınlatma Küresi

A. Öndeki seçili renk B. Seçili ışığı arkaya veya öne taşıma düğmesi C. Yeni ışık düğmesi D. Işığı sil düğmesi 

Özel eğimli yol ekleme

 1. Adobe Illustrator [sürüm]\Support Files\Required\Resources\en_US\ klasöründe (Windows) ya da Adobe Illustrator [sürüm]\Required\Resources\en_US klasöründe ((Mac OS) bulunan Bevels.ai dosyasını açın.

 2. Bevels.ai dosyasında tek bir açık yol oluşturun.
 3. Pencere > Semboller'i seçin ve yolu sembole dönüştürmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yolu Semboller paneline sürükleyin.

  • Yol seçiliyken, Semboller panelindeki Yeni Sembol düğmesini tıklatın veya panel menüsünde Yeni Sembol'ü seçin.

 4. Sembolü yeniden adlandırmak için, Semboller panelinde sembolü çift tıklatın, Sembol Seçenekleri iletişim kutusunda bir ad girin ve Tamam düğmesini tıklatın.
 5. Dosya > Kaydet'i seçin.
 6. Illustrator uygulamasından çıkın ve Illustrator uygulamasını yeniden başlatın.

  Eğim, 3B Yükseltme Ve Eğim Verme Seçenekleri iletişim kutusundaki Eğim Ver menüsünde listelenir.

 7. Özel eğimi uygulamak için, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Eğimi, yükseltilmiş bir 3B nesneye uygulamak için, 3B nesneyi seçin, sonra Görünüm panelinde 3B Yükselt Ve Eğim Ver efektini çift tıklatın. 3B Yükseltme Ve Eğim Verme Seçenekleri iletişim kutusunda Eğim Ver menüsünde eğimi seçin.

  • Özel eğimi 2B resme uygulamak için, 2B nesneyi seçin, sonra Efekt > 3B > Yükselt Ve Eğim Ver'i seçin. 3B Yükseltme Ve Eğim Verme Seçenekleri iletişim kutusunda Eğim Ver menüsünde özel eğimi seçin.

Nesneyi üç boyutta döndürme

 1. Nesneyi seçin.
 2. Efekt > 3B > Döndür'ü seçin.
 3. Belge penceresinde efektin önizlemesini görmek için, Önizleme'yi işaretleyin.
 4. Bütün seçenekleri görmek için Daha Fazla Seçenek düğmesini tıklatın, ekstra seçenekleri gizlemek için Daha Az Seçenek düğmesini tıklatın.
 5. Seçenekleri belirleyin:

  Konum

  Nesnenin nasıl döneceğini ve hangi perspektiften görüntüleneceğini belirler. (Bkz. 3B dönüş pozisyonu seçeneklerini ayarlama.)

  Yüzey

  Soluk ve gölgesiz mat yüzeylerden, plastik görünümünde parlak ve aydınlık yüzeylere kadar, çeşitli yüzeyler oluşturur. (Bkz. Yüzey gölgeleme seçenekleri.)

 6. Tamam düğmesini tıklatın.

3B nesneyle resim eşleme

Her 3B nesne birden çok yüzeyden oluşur. Örneğin, yükseltilmiş bir kare, altı yüzeyden oluşan bir küpe dönüşür: ön ve arka yüzler ve dört yan yüz. 3B nesnenin her yüzeyiyle birer 2B resmi eşleyebilirsiniz. Örneğin, Şişe şeklindeki bir nesnenin üzerine bir etiket veya metin eşlemek ya da bir nesnenin her tarafına farklı dokular eklemek isteyebilirsiniz.

Her yüzeyiyle birer resim eşlenmiş bir 3B nesne
Her yüzeyiyle birer resim eşlenmiş bir 3B nesne

A. Sembol resmi B. Sembol resmi C. A ve B 3B nesneyle eşlenmiş halde 

3B nesneyle, sadece Semboller panelinde kayıtlı 2B resimleri eşleyebilirsiniz. Yollar, bileşik yollar, metin, raster görüntüler, kafes nesneleri ve nesne grupları dahil olmak üzere, herhangi bir Illustrator resim nesnesi sembol olabilir.

3B nesneleri eşlerken, aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Eşlem Resmi özelliği eşleme için sembolleri kullandığından, bir sembol örneğini düzenleyip, sonra o sembolle eşlenmiş bütün yüzeyleri güncelleştirebilirsiniz.

 • Sembolle, nesneyi taşımaya, ölçeklemeye veya döndürmeye yarayan normal sınırlayıcı kutu kontrollerine sahip Eşlem Resmi iletişim kutusunda etkileşim kurabilirsiniz.

 • 3B efekt, bir nesne üzerindeki eşlenmiş her yüzeyi birer sayı olarak hatırlar. 3B nesneyi düzenler veya aynı efekti yeni bir nesneye uygularsanız, orijinaldekinden daha az veya daha çok yüzeyi olabilir. Orijinal eşlemede tanımlanmış olan yüzey sayısından daha az yüzey varsa, artan resimler göz ardı edilir.

 • Sembolün konumu, nesne yüzeyinin ortasına göreli olduğundan, yüzeyin geometrisi değiştiğinde, sembol, nesnenin yeni merkezine göreli olarak yeniden eşlenir.

 • Yükselt Ve Eğim Ver veya Uzayda Döndür efektlerini kullanan nesnelerle resim eşleyebilirsiniz ama sadece Döndür efektini kullanan nesnelerle resim eşleyemezsiniz.

 1. 3B nesneyi seçin.
 2. Görünüm panelinde, 3B Yükselt Ve Eğim Ver veya 3B Uzayda Döndür efektini çift tıklatın.
 3. Eşlem Resmi'ni tıklatın.
 4. Sembol açılır menüsünden, seçilen yüzeyle eşlenecek resmi seçin.
 5. Nesnenin hangi yüzeyiyle eşlemek istediğinizi seçmek için ilk , önceki , sonraki  ve son  yüzey ok düğmelerini tıklatın veya metin kutusuna bir yüzey numarası girin.

  Görünen yüzeylerin üzerinde açık gri bir işaret belirir. Nesnenin konumu nedeniyle gizlenmiş yüzeyler üzerinde koyu gri bir işaret belirir. İletişim kutusunda bir yüzey seçildiğinde, seçilen yüzey, belge penceresinde kırmızı konturla gösterilir.

 6. Aşağıdakilerden istediğinizi yapın:
  • Sembolü taşımak için, fare işaretçisini sınırlayıcı kutunun içine getirin ve sürükleyin; ölçeklemek için, bir yan veya köşe tutamacını sürükleyin; döndürmek için, bir sınırlayıcı kutu tutamacının dışından veya yakınından sürükleyin.

  • Eşlenen bir resmin, seçilen yüzeyin sınırlarına sığdırılması için, Sığacak Şekilde Ölçekle düğmesini tıklatın.

  • Resmi tek bir yüzeyden kaldırmak için, Yüzey seçeneklerini kullanarak yüzeyi seçin, sonra Sembol menüsünde Yok'u seçin veya Sil düğmesini tıklatın.

  • 3B nesnenin tüm yüzeylerindeki bütün eşlemleri kaldırmak için, Tümünü Sil düğmesini tıklatın.

  • Eşlenen resmi gölgelemek ve nesnenin aydınlatmasını resme uygulamak için, Resmi Gölgelendir'i işaretleyin.

  • 3B nesnenin geometrisinin değil sadece resim eşleminin görünmesi için, Görünmez Geometri'yi işaretleyin. Bu özellik, 3B eşleme özelliğini üç boyutlu bir çarpıtma aracı olarak kullanmak istediğinizde yararlı olur. Örneğin, bu seçeneği, metni, yükseltilmiş bir dalgalı çizginin yan yüzeyiyle eşleyerek metnin sanki dalgalanan bir bayrak üzerindeymişçesine çarpık görünmesini sağlayabilirsiniz.

  • Efektin önizlemesini görüntülemek için, Önizleme'yi seçin.

 7. Eşlem Resmi iletişim kutusunda Tamam düğmesini tıklatın.

  Not:

  3B araçları Illustrator’ın Perspektif Izgarası araçlarından bağımsızdır. 3B nesneleri Perspektif Izgarası'na yerleştirildiğinde herhangi bir resim gibi değerlendirilir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi