Nesneleri bir araya getirme yöntemleri

Illustrator uygulamasında, vektör nesnelerini çeşitli yollardan bir araya getirerek şekiller oluşturabilirsiniz. Sonuçta ortaya çıkan yollar veya şekiller, nesneleri bir araya getirmekte kullandığınız yönteme göre değişir.

Yol Bulucu efektleri

Yol Bulucu efektleri, etkileşim modlarını kullanarak birden çok nesneyi bir araya getirmenize olanak tanır. Yol Bulucu efektlerini kullanırken nesneler arasındaki etkileşimleri düzenleyemezsiniz. Bkz. Yol Bulucu efektlerini kullanarak nesneleri bir araya getirme.

Bileşik şekiller

Bileşik şekiller, birden çok nesneyi bir araya getirmenize ve her nesnenin diğer nesnelerle nasıl etkileşeceğini belirlemenize olanak verir. Bileşik şekiller, dört tür etkileşim sunduklarından, bileşik yollardan daha çok yönlüdür: ekleme, çıkartma, kesiştirme ve dışlama. Ayrıca alttaki nesneler değişmez; dolayısıyla bir bileşik şekildeki her nesneyi seçip düzenleyebilir veya etkileşim modunu değiştirebilirsiniz. Bkz. Bileşik şekilleri kullanarak nesneleri bir araya getirme.

Bileşik yollar

Bileşik yollar, keserek bir nesneye delik açmak için başka bir nesneyi kullanmanıza olanak verir. Örneğin, iç içe iki daireden bir simit şekli oluşturabilirsiniz. Bileşik yolu oluşturduktan sonra, yollar gruplanmış nesneler olarak hareket eder. Doğrudan Seçim aracını veya Grup Seçimi aracını kullanarak nesneleri ayrı ayrı seçebilir ve değiştirebilir ya da bileşik yolu seçip düzenleyebilirsiniz. Bkz. Bileşik yolları kullanarak nesneleri bir araya getirme.

Not:

Kabarcık Fırçası aracını kullanarak nesneye de ekleyebilirsiniz. Bu fırçayı kullandığınızda boyadığınız yollar eş dolgu nitelikleri kullanan bitişik yollara eklenir. Bkz. Kabarcık Fırçası aracıyla yolları çizme ve birleştirme ve Şekil Oluşturucu aracını kullanarak yeni şekiller oluşturma.

Yol Bulucu efektlerini kullanarak nesneleri bir araya getirme

Yol Bulucu panelinde gezinme

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirmek için Yol Bulucu panelini (Pencere > Yol Bulucu) kullanabilirsiniz.

Yol Bulucu paneli genel bakış
Yol Bulucu paneli

Yol veya bileşik yollar yapmak için panelin üst sırasındaki düğmeleri kullanın. Bileşik şekiller yapmak için bu sıralardaki düğmeleri Alt veya Option tuşuna basarak kullanın. 

Aşağıdaki şekil modlarından seçim yapın:

Şekil Alanına Ekle

Bileşenin alanını, alttaki geometriye ekler.

Şekil Alanından Çıkar

Bileşenin alanını, alttaki geometriden kesip çıkarır.

Şekil Alanlarını Kesiştir

Bileşenin alanını kullanarak, maskelerde olduğu gibi, alttaki geometriyi kırpar.

Taşmalı Şekil Alanlarını Dışla

Dolgulu alanları deliklere, delikleri dolgulu alana dönüştürmek için bileşenin alanını kullanarak alttaki geometriyi ters çevirir.

İlk tıklatmada nihai şekil kombinasyonlarını oluşturmak için panelin alt sırasındaki Yol Bulucu efektleri adı verilen düğmeleri kullanın. (Bkz. Yol Bulucu efektlerini uygulama.)

Yol Bulucu efektleri
Şekil modları

A. Bütün bileşenler Ekleme modunda B. Karelere Çıkarma modu uygulandığında C. Karelere Kesiştirme modu uygulandığında D. Karelere Dışlama modu uygulandığında 

Yol Bulucu seçeneklerini belirleme

Yol Bulucu Seçeneklerini Yol Bulucu paneli menüsünden veya Görünüm panelinde bir Yol Bulucu efektini çift tıklatarak ayarlayın.

Hassasiyet

Yol Bulucu efektlerinin, nesnenin yolunu ne hassasiyette hesaplayacağını etkiler. Hesaplama ne kadar hassas olursa çizim de o kadar ayrıntılı olur ve ortaya çıkan yolu üretmek için daha çok zaman gerekir.

Gereksiz Noktaları Kaldır

Yol Bulucu düğmesini tıklattığınızda gereksiz noktaları kaldırır.

Bölme Ve Anahat Oluşturma İşlemi Boyanmamış Resmi Kaldırır

Böl veya Anahat düğmesini tıklattığınızda, seçili resimdeki dolgusuz nesneleri siler.

Yol Bulucu efektlerini uygulama

Yol Bulucu efektleri, çakışan nesnelerden yeni şekiller oluşturmanıza olanak verir. Efekt menüsünü veya Yol Bulucu panelini kullanarak Yol Bulucu efektlerini uygulayın.

 • Efektler menüsündeki Yol Bulucu efektleri sadece gruplara, katmanlara ve metin nesnelerine uygulanabilir. Efekti uyguladıktan sonra, orijinal nesneleri seçmeye ve düzenlemeye devam edebilirsiniz. Efekti değiştirmek veya kaldırmak için Görünüm panelini de kullanabilirsiniz. Bkz. Efektler menüsünü kullanarak bir Yol Bulucu efekti uygulama.

 • Yol Bulucu panelindeki Yol Bulucu efektleri her türlü nesne, grup ve katman kombinasyonuna uygulanabilir. Nihai şekil kombinasyonu bir yol bulucu düğmesini tıklattığınızda oluşturulur; bu işlemden sonra orijinal nesneleri düzenleyemezsiniz. Efekt birden çok nesneyle sonuçlanırsa bunlar otomatik olarak birbiriyle gruplanır. Bkz. Yol Bulucu panelini kullanarak bir Yol Bulucu efekti uygulama.

Efektler menüsünü kullanarak bir Yol Bulucu efekti uygulama

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Kullanmak istediğiniz nesneleri birlikte gruplayın ve grubu seçin.

   -veya-

  • Kullanmak istediğiniz nesneleri ayrı bir katmana taşıyın ve o katmanı hedefleyin.

 2. Efekt > Yol Bulucu'yu seçin ve bir Yol Bulucu efekti seçin.

  Not:

  Aynı Yol Bulucu efektini kolayca tekrar uygulamak için Efekt > [Efekt] Uygula'yı seçin.

Yol Bulucu panelini kullanarak bir Yol Bulucu efektini uygulama

 1. Efekti uygulamak istediğiniz nesneleri seçin.

  Yol Bulucu efektini bir gruba veya katmana uygulamak için grubu veya katmanı hedefleyin.

 2. Yol Bulucu panelinde (alt sırada) bir yol bulucu düğmesini tıklatın veya (üst sırada) bir Şekil Modu düğmesini Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutup tıklatın.

Yol Bulucu efektleri - özet

Ekle

Birleşik tek bir nesneymişler gibi bütün nesnelerin anahatlarını çizer. Sonuçta ortaya çıkan şekil en üstteki nesnenin boyama özelliklerini devralır.

Kesiştir

Bütün nesnelerde çakışan alanın anahatlarını çizer.

Dışla

Nesnelerin çakışmayan bütün alanlarını çizer ve çakışan alanları saydamlaştırır. Toplamı çift sayılı nesneler çakıştığında, çakışma saydam olur. Toplamı tek sayılı nesneler çakıştığında, çakışma dolgulu olur.

Çıkar

En öndeki nesneleri en arkadaki nesneden çıkarır. Bu komutu kullanarak, bir illüstrasyondaki yığın sıralamasını ayarlayıp illüstrasyonun bazı alanlarını silebilirsiniz.

Arkadakini Çıkar

Arkadaki nesneleri, en öndeki nesneden çıkarır. Bu komutu kullanarak, bir illüstrasyondaki yığın sıralamasını ayarlayıp illüstrasyonun bazı alanlarını silebilirsiniz.

Böl

Resim parçasını, dolgulu yüzey bileşenlerine ayırır (yüzey, bir doğru parçasıyla bölünmemiş bir alandır).

Not: Yol Bulucu panelindeki Böl düğmesini kullandığınızda, Doğrudan Seçim veya Grup Seçimi aracını kullanarak ortaya çıkan yüzeyleri birbirinden bağımsız olarak değiştirebilirsiniz. Böl komutunu uygularken dolgusuz nesneleri silmeyi veya korumayı da seçebilirsiniz.

Kesim

Dolgulu bir nesnenin gizli olan kısmını kaldırır. Konturları kaldırır ve aynı renkten olan nesneleri birleştirmez.

Birleştir

Dolgulu bir nesnenin gizli olan kısmını kaldırır. Konturları kaldırır ve aynı renkle dolgulu olan bitişik veya çakışan nesneleri birleştirir.

Kırp

Resmi bileşen dolgulu yüzeylerine böler ve ardından resimde en üstteki nesnenin sınırları dışında kalan bütün parçaları siler. Konturları da kaldırır.

Anahat

Nesneyi bileşen çizgi parçalarına veya kenarlara böler. Bu komut, üst baskı yapılan nesneler için bindirme gerektiren resimlerin hazırlanmasında yararlıdır. Bkz. Bindirme oluşturma.

Not: Yol Bulucu panelindeki Anahat düğmesini kullandığınızda, Doğrudan Seçim veya Grup Seçimi aracını kullanarak her kenarı birbirinden bağımsız olarak değiştirebilirsiniz. Anahat komutunu uygularken dolgusuz nesneleri silmeyi veya korumayı da seçebilirsiniz.

Katı Karışım

Renkleri, renk bileşenlerinin her biri için en yüksek değeri seçerek birleştirir. Örneğin, Renk 1 %20 siyan, %66 macenta, %40 sarı ve %0 siyahsa ve Renk 2 %40 siyan, %20 macenta, %30 sarı ve %10 siyahsa ortaya çıkan katı renk %40 siyan, %66 macenta, %40 sarı ve %10 siyah olacaktır.

Yumuşak Karışım

Alttaki renkleri, üstlerindeki resmin içinden görünür kılar, sonra görüntüyü bileşen yüzeylerine ayırır. Çakışan renklerde istediğiniz görünürlük yüzdesini belirleyebilirsiniz.

Bindirme

Bitişik iki renk arasında (bindirme adı verilen) küçük bir örtüşme alanı oluşturarak resimde renkler arasında boşluk kalması ihtimalini ortadan kaldırır.

Bileşik şekilleri kullanarak nesneleri bir araya getirme

Bileşik şekil, her birine birer şekil modu atanmış olan iki veya ikiden çok nesneden oluşan, düzenlenebilir bir resimdir. Bileşik şekiller karmaşık şekillerin oluşturulmasını kolaylaştırır, çünkü şekle dahil olan her yolun şekil modunu, yığın sıralamasını, şeklini, konumunu ve görünümünü kesin olarak değiştirebilirsiniz.

Bileşik şekiller gruplanmış nesneler olarak davranır ve Katmanlar panelinde <Bileşik Şekil> olarak listelenir. Katmanlar panelini kullanarak, bileşik bir şeklin içeriğini gösterebilir, seçebilir ve değiştirebilirsiniz; örneğin, bileşenlerinin yığın sıralamasını değiştirebilirsiniz. Bileşik bir şeklin bileşenlerini seçmek için Doğrudan Seçim aracını veya Grup Seçim aracını da kullanabilirsiniz.

Bileşik bir şekil oluşturduğunuzda, Ekle, Kesiştir veya Dışla modunda en üstteki bileşenin boyama ve saydamlık niteliklerini devralır. Sonradan, bileşik şeklin boyama, stil veya saydamlık niteliklerini değiştirebilirsiniz. Illustrator uygulaması, Katmanlar panelinde bir bileşeni tek başına hedeflemediğiniz sürece, bileşik şeklin herhangi bir parçasını seçtiğinizde, bileşik şeklin tamamını otomatik olarak hedefleyerek bu işlemi mümkün kılar.

Bileşik şekiller
Bileşik şekillerle çalışma

A. Orijinal nesneler B. Oluşturulan bileşik şekil C. Her bileşene ayrı ayrı uygulanan şekil modları D. Bileşik şeklin tamamına uygulanan stil 

Bileşik şekil oluşturma

 1. Bileşik şeklin parçası olmasını istediğiniz bütün nesneleri seçin.

  Bileşik şekle yolları, bileşik yolları, grupları, başka bileşik şekilleri, karışımları, metinleri, zarfları ve çarpıtmaları dahil edebilirsiniz. Seçtiğiniz açık yollar otomatik olarak kapatılır.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yol Bulucu panelinde, Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşu basılı olarak bir Şekil Modları düğmesini tıklatın. Bileşik şeklin her bileşenine, seçtiğiniz şekil modu atanır.

   -veya-

  • Yol Bulucu paneli menüsünde Bileşik Şekil Oluştur'u seçin. Bileşik şeklin her bileşenine, varsayılan değer olarak, Ekle modu atanır.

 3. İstediğiniz bileşeni Doğrudan Seçim aracıyla veya Katmanlar panelinde seçip bir Şekil Modu düğmesini tıklatarak bileşenin şekil modunu değiştirin.

  Not: En arkadaki bileşenin modunu değiştirmeniz gerekmediğini unutmayın; çünkü bu mod bileşik şekilde önemli değildir.

  Not:

  Maksimum performansı korumak için çok sayıda farklı bileşen kullanmak yerine (her biri en çok 10 bileşen içeren) bileşik şekilleri başka bileşik şekillerle birleştirerek karmaşık bileşik şekiller oluşturun.

Bileşik şekli değiştirme

 1. Doğrudan Seçim aracını veya Katmanlar panelini kullanarak bileşik şeklin tek bir bileşenini seçin.
 2. Seçili bileşene o sırada uygulanmış olan modu anlamak için Yol Bulucu panelinde hangi Şekil Modu düğmesinin vurgulu olduğuna bakın.

  Not:

  Farklı modlar kullanan iki veya daha fazla bileşen seçtiyseniz, Şekil Modu düğmelerinde soru işaretleri belirir.

 3. Yol Bulucu panelinde, farklı bir Şekil Modu düğmesini tıklatın.

Bileşik bir şekli serbest bırakma ve genişletme

Bileşik bir şekil serbest bırakıldığında, tekrar ayrı ayrı nesnelere ayrılır. Bileşik şekil genişletildiğinde, bileşik nesnenin şekli korunur, ama artık tek tek bileşenlerini seçemezsiniz.

 1. Seçim aracını veya Katmanlar panelini kullanarak bileşik şekli seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yol Bulucu panelinde Genişlet'i tıklatın.

   -veya-

  • Yol Bulucu paneli menüsünde Bileşik Şekil Genişlet'i seçin.

   Katmanlar panelinde bileşik şeklin adı, kullandığınız şekil moduna bağlı olarak <Yol> veya <Bileşik Yol> olarak değişir.

   -veya-

  • Yol Bulucu paneli menüsünde Bileşik Şekli Serbest Bırak'ı seçin.

Bileşik şekilleri Illustrator ile Photoshop arasında taşıma

Adobe Photoshop uygulamasındaki şekil katmanları ve katman kırpma yolları (vektör maskeleri), bileşik şekil türleridir. Şekil katmanlarını ve katman kırpma yollarını Illustrator uygulamasına aktarıp üzerlerinde değişiklik yapmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca, bileşik şekilleri Photoshop uygulamasına da aktarabilirsiniz. Bileşik şekilleri Photoshop uygulamasıyla kullanırken, aşağıdakileri aklınızda tutun:

 • Sadece katman hiyerarşisinin en üst düzeyinde yer alan bileşik şekiller Photoshop uygulamasına şekil katmanı olarak aktarılır.

 • Yuvarlaktan başka bir birleşim kullanan bir konturla veya tamsayı olmayan bir punto sayısında kalınlıkla konturla boyanmış olan bileşik şekiller, PSD dosya formatına aktarılırken rasterleştirilir.

Bileşik yolları kullanarak nesneleri bir araya getirme

Bileşik yol, yolların çakıştığı yerlerde delikler açılacak şekilde boyanmış iki veya daha fazla yol içerir. Nesneleri bileşik yol olarak tanımladığınızda, bileşik yoldaki bütün nesneler, yığın sıralamasında en arkada yer alan nesnenin boyama ve stil niteliklerini devralır.

Bileşik yollar gruplanmış nesneler olarak davranır ve Katmanlar panelinde <Bileşik Yol> olarak listelenir. Bileşik bir şeklin bir kısmını seçmek için Doğrudan Seçim aracını veya Grup Seçim aracını kullanın. Bileşik yolun tek tek bileşenlerinin şeklini değiştirebilirsiniz; ancak tek tek bileşenlerin görünüm niteliklerini, grafik stillerini veya efektlerini değiştiremezsiniz ve bileşenleri Katmanlar panelinde tek tek değiştiremezsiniz.

Not:

Bileşik yol oluştururken daha fazla esneklik istiyorsanız bir bileşik şekil oluşturup sonra genişletebilirsiniz.

Bileşik bir yol kullanarak bir nesneye delik açma

 1. Delik olarak kullanmak istediğiniz nesneyi seçin ve nesneyi, kesilecek nesneyle çakışacak şekilde konumlandırın. Delik olarak kullanmak istediğiniz başka nesneler için aynı işlemi tekrarlayın.
 2. Bileşik yola dahil etmek istediğiniz bütün nesneleri seçin.
 3. Nesne > Bileşik Yol > Oluştur'u seçin.

Bileşik yollara doldurma kuralları uygulama

Bileşik bir yolun sıfır harici sarma yol mu, yoksa çift-tek yol mu olduğunu belirleyebilirsiniz.

Sıfır harici sarma dolgu kuralı

Noktanın şeklin dışında mı içinde mi olduğunu belirlemek için matematik denklemleri kullanır. Illustrator, varsayılan kural olarak sıfır harici sarma kuralını kullanır.

Çift-tek dolgu kuralı

Noktanın şeklin dışında mı içinde mi olduğunu belirlemek için matematik denklemleri kullanır. Bu kural, sonuçlarını önceden tahmin etmenin daha kolay olduğu kuraldır, çünkü yolun yönü ne olursa olsun, çift-tek bileşik yol içindeki bölgeler birer atlayarak delik olur. Adobe Photoshop gibi bazı uygulamalar, varsayılan değer olarak çift-tek kuralını kullanır; dolayısıyla bu uygulamalardan içe aktarılan bileşik yollarda çift-tek kuralı kullanılacaktır.

Kendisiyle kesişen yollar, kendi kendileriyle kesişen yollardır. Bu yolların nasıl görünmesini istediğinize bağlı olarak, bunları sıfır harici sarma yol veya çift-tek yol yapabilirsiniz.

Bileşik yollar
Kendisiyle kesişen yola Sıfır Harici Sarma Dolgu Kuralı'nın uygulanması (solda) ve Çift-Tek Dolgu Kuralı'nın uygulanması (sağda)

Sıfır harici sarma bileşik yol oluşturduğunuzda, Nitelikler panelindeki bir Yolu Ters Çevir Yönü düğmesini tıklatarak çakışan yolların delikli olarak mı görüneceğini, yoksa dolgulu mu olacağını belirleyebilirsiniz.

Dairesel dört yol
Dolgu kuralları

A. Dairesel dört yol B. Seçili dairesel yolların bileşik yola dönüştürülmesi C. En içteki yola, Yol Yönünü Ters Çevirme uygulanıyor 

Bileşik yolun dolgu kuralını değiştirme

 1. Seçim aracını veya Katmanlar panelini kullanarak bileşik yolu seçin.
 2. Nitelikler panelinde, Sıfır Harici Sarma Dolgu Kuralı düğmesini  veya Çift-Tek Dolgu Kuralı düğmesini  tıklatın.

Bileşik yoldaki bir deliği, dolgulu bir alana çevirme

 1. Bileşik yolda sıfır harici sarma dolgu kuralının kullanıldığından emin olun.
 2. Doğrudan Seçim aracını kullanarak bileşik yolun ters çevrilecek parçasını seçin. Bileşik yolun tümünü seçmeyin.

 3. Nitelikler panelinde, Yolu Ters Çevir Yönü Kapalı düğmesini  veya Yolu Ters Çevir Yönü Açık düğmesini  tıklatın.

Bileşik yolu orijinal bileşenlerine geri döndürme

 1. Seçim aracını veya Katmanlar panelini kullanarak bileşik yolu seçin.
 2. Nesne > Bileşik Yol > Serbest Bırak'ı seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi