Tireleme ayarlarını otomatik olarak ayarlayarak ya da tireleme sözlüğü kullanarak sözcük ve satır kesmeyi belirtebilirsiniz.

Illustrator satır ve sözcük kesme için Adobe InDesign'da kullanılan birleşik yöntemlerin aynısını kullanır. Bu özelliklerini kullanılması hakkında daha fazla bilgi için bkz. web Yardım.

Tirelemeyi otomatik olarak ayarlama

Seçtiğiniz tireleme ayarları, satırların yatay aralıklarını ve yazının sayfadaki estetik görünümünü etkiler. Tireleme seçenekleri sözcüklerin tirelenip tirelenemeyeceğini ve tirelenirse kesmeye izin verilip verilmeyeceğini belirler.

 1. Otomatik tireleme kullanmak için, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Otomatik tirelemeyi açmak veya kapatmak için, Paragraf panelinde Tirele seçeneğini işaretleyin veya işaretini kaldırın.

  • Belirli paragraflara tireleme uygulamak için, önce sadece etkilenmesini istediğiniz paragrafları seçin.

  • Tireleme sözlüğü seçmek için, Karakter panelinin alt tarafındaki Dil menüsünden dil seçin.

 2. Seçenekleri belirlemek için Paragraf paneli menüsünden Tireleme'yi seçin ve aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

  _ Harften Uzun Sözcükler

  Tirelenecek sözcüklerin minimum karakter sayısını belirler.

  İlk _ Harften Sonra Ve Son _ Harften Önce

  Tireyle bölünebilecek sözcüğün başında ve sonunda (tireden önce ve sonra) olması gereken minimum karakter sayısını belirler. Örneğin, bu değerler için 4 belirlendiğinde, telepatik sözcüğü tele- patik olarak bölünür, te- lepatik veya telepa- tik olarak bölünmez.

  Tire Sınırı

  Tirelemenin arka arkaya en çok kaç satırda gerçekleştirilebileceğini belirler. Sıfır, satır sonlarında art arda sınırsız sayıda tireye izin verildiğini belirtir.

  Tireleme Alanı

  Paragrafın sağ kenarından başlayarak, satırın tirelemeye izin verilmeyen bölümünü belirleyen bir sınır koyar. 0 ayarı, tirelemeye tamamen izin verir. Bu seçenek, sadece Adobe Tek Satır Oluşturucusu kullandığınızda geçerlidir.

  Büyük Harfli Sözcükleri Hecelere Ayır

  Büyük harfli sözcüklerin tirelenmesini engellemek için bunu seçin.

Not:

Tireleme ayarları sadece Latince karakterlere uygulanır; Çince, Japonca ve Korece fontlardaki çift baytlık karakterler bu ayarlardan etkilenmez.

Tireleme sözlüğünü kullanma

Illustrator, sözcüklerin ne zaman tireleneceğini belirlemek için, Proximity dil sözlüklerini kullanır. Bu sözlükler, tek bir metin karakteri için bile farklı bir dil belirlemenize olanak verir. Tercihler iletişim kutusunda bir varsayılan sözlük seçebilir ve sözlüğü özelleştirebilirsiniz.

 1. Düzenle > Tercihler > Tireleme'yi (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Tireleme'yi (Mac OS) seçin.
 2. Aşağıdakilerden istediğinizi yapın:
  • Varsayılan bir tireleme sözlüğü seçmek için, bir Varsayılan Dil seçeneği belirleyip Tamam düğmesini tıklatın.

  • İstisnalar listesine bir sözcük eklemek için, Yeni Giriş kutusuna sözcüğü yazıp Ekle düğmesini tıklatın.

  • İstisnalar listesinden bir sözcüğü kaldırmak için, sözcüğü seçin ve Sil düğmesini tıklatın.

Sözcüklerin bölünmesini önleme

Bölündüklerinde yanlış okunabilecek özel ad ya da sözcük gibi belirli sözcüklerin satır sonlarında bölünmesini önleyebilirsiniz. Örneğin baş harflerden ve soyadından oluşan kümeler gibi birden fazla sözcüğün ya da sözcük gruplarının da bölünmesini önleyebilirsiniz.

 1. Bölünmesini önlemek istediğiniz karakterleri seçin.
 2. Karakter paneli menüsünden Kesme Yok'u seçin.

  Not:

  Kesme Yok seçeneğini çok fazla bitişik karaktere uygularsanız metin sözcüğün ortasında sarılabilir. Ancak, metnin tek satırından daha fazlasına Kesme Yok seçeneğini uygularsanız metnin hiçbiri görüntülenmez.

Kompozisyon yöntemleri

Sayfadaki yazının görünümü kompozisyon denilen karmaşık bir etkileşim sürecine bağlıdır. Adobe uygulamaları, seçtiğiniz sözcük aralığı, harf aralığı, glif aralığı ve tireleme seçeneklerini kullanarak olası satır kesmelerini değerlendirir ve belirlenen parametreleri en iyi destekleyecek olanı seçer.

İki kompozisyon yöntemi arasında seçim yapabilirsiniz: Adobe Tüm Satırlar Oluşturucusu ve Adobe Tek Satır Oluşturucusu. Her iki yöntem de olası kesmeleri değerlendirir ve belirli bir paragraf için belirlediğiniz tireleme ve bloklama seçeneklerini en iyi destekleyeni seçer. Kompozisyon yöntemi yalnızca seçilen paragrafı ya da paragrafları etkiler, böylece farklı paragraflar için kolayca farklı kompozisyon yöntemleri ayarlayabilirsiniz.

Tüm Satırlar Oluşturucusu

Tüm Satırlar Oluşturucusu bir satır aralığı dizisindeki kesme noktalarını göz önünde bulundurur ve böylece özellikle paragrafta daha sonra yer alacak uygun olmayan kesmeleri ortadan kaldırmak için daha önceki satırları en uygun duruma getirebilir.

Tüm Satırlar Oluşturucusu'nun kompozisyona yaklaşımı olası kesmeleri tanımlamak, bunları değerlendirmek ve aşağıdaki ilkeleri temel alarak ağırlıklı cezalar atamak şeklindedir:

 • Sola, sağa ya da ortaya hizalı metin için sağa daha yakın olan satırlar öncelikli kabul edilir ve daha düşük bir ceza verilir.

 • Yaslanmış metin için en yüksek önem harf ve sözcük aralığının eşitliğine verilir.

 • Mümkün olduğunda tirelemeden kaçınılır.

Tek Satır Oluşturucusu

Tek Satır oluşturucusu, bir defada bir satır yazı kompozisyonu şeklindeki geleneksel yaklaşımı sağlar. Satır kesmelerini elle kontrol etmek istiyorsanız bu seçenek kullanışlıdır. Tek Satır Oluşturucusu bir kesme noktasını değerlendirirken aşağıdaki ilkeleri kullanır:

 • Daha uzun satırlar daha kısa satırlara göre önceliklidir.

 • Yaslanmış metinde tireleme yerine sıkıştırılmış ya da genişletilmiş sözcük aralığı tercih edilir.

 • Yaslanmamış metinde sıkıştırılmış ya da genişletilmiş sözcük aralığı yerine tireleme tercih edilir.

 • Aralığın ayarlanması gerekiyorsa sıkıştırma genişletmeye göre daha iyidir.

  Bu yöntemlerden birini kullanmak için Paragraf paneli menüsünden seçin. Yöntemi tüm paragraflara uygulamak için önce yazım nesnesini seçin; yöntemi yalnızca mevcut paragrafa uygulamak için önce imleci o paragrafa yerleştirin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi