Nesneleri döndürme

Nesne döndürüldüğünde, sizin belirlediğiniz sabit bir nokta çevresinde döner. Varsayılan referans noktası, nesnenin orta noktasıdır. Seçimde birden çok nesne varsa nesneler, varsayılan değer olarak seçimin orta noktası olan tek bir referans noktası çevresinde döner. Her nesneyi kendi orta noktası çevresinde döndürmek için Her Birini Dönüştür komutunu kullanın.

Nesneleri döndürme
Döndürme aracıyla (solda) Her Birini Dönüştür komutunun (sağda) sonuçları

Nesneyi sınırlayıcı kutuyu kullanarak döndürme

 1. Bir veya birden çok nesne seçin.

 2. İşaretçi şeklini almasını için fare işaretçisini, Seçim aracıyla sınırlayıcı kutunun dışına ve bir sınırlayıcı kutu tutamacının yakınına götürün ve sürükleyin.

Nesneyi Serbest Dönüştürme aracıyla döndürme

 1. Bir veya birden çok nesne seçin.

 2. Serbest Dönüştürme aracını  seçin.

 3. İşaretçi şeklini alması için fare işaretçisini, sınırlayıcı kutunun dışında bir yere götürün ve sürükleyin.

Nesneyi Döndürme aracıyla döndürme

 1. Bir veya birden çok nesne seçin.

 2. Döndürme aracını  seçin.

 3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

  • Nesneyi orta noktasının çevresinde döndürmek için belge penceresinde herhangi bir yerde dairesel bir hareketle sürükleyin.

  • Nesneyi farklı bir referans noktasının çevresinde döndürmek için belgenin içinde herhangi bir yeri bir kez tıklatıp referans noktasının yerini değiştirin. Sonra fare işaretçisini referans noktasından uzaklaştırıp dairesel bir hareketle sürükleyin.

  • Nesnenin kendisi yerine bir kopyasını döndürmek için sürüklemeye başladıktan sonra Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

Daha hassas kontrol sağlamak için sürükleme hareketini nesnenin referans noktasından daha uzakta yapın.

Nesneyi belirli bir açıyla döndürme

Döndür komutuyla, döndürmenin kesin açısını denetleyebilirsiniz.

 1. Bir veya birden çok nesne seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Farklı bir referans noktasının çevresinde döndürmek için Döndürme aracını seçin. Sonra, belge penceresinde referans noktasının nerede olmasını istiyorsanız o noktayı Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın.

  • Orta noktanın çevresinde döndürmek için Nesne > Dönüştür > Döndür'ü seçin veya Döndürme aracını çift tıklatın.

 3. Açı metin kutusuna döndürme açısını girin. Nesneyi saat yönünün tersine döndürmek için negatif bir açı girin; nesneyi saat yönünde döndürmek için pozitif bir açı girin.

 4. Nesne, desen dolgusu içeriyorsa desenleri döndürmek için Desenler'i seçin. Deseni döndürüp nesneleri döndürmek istemiyorsanız Nesneler'deki işareti kaldırın.

 5. Tamam düğmesini tıklatın veya nesnelerin kopyasını ölçeklendirmek için Kopyala'yı tıklatın.

  Not:

  Referans noktasının çevresine dairesel bir düzende nesnenin birden çok kopyasını yerleştirmek için referans noktasını nesnenin ortasından uzağa taşıyın, Kopyala'yı tıklatın, sonra tekrar tekrar Nesne > Dönüştür > Tekrar Dönüştür'ü seçin.

Nesneyi Dönüştür paneliyle döndürme

 1. Bir veya birden çok nesne seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Nesneyi orta noktasının çevresinde döndürmek için panelde Açı seçeneğine bir değer girin.

  • Nesneyi farklı bir referans noktasının çevresinde döndürmek için paneldeki referans noktası bulucuda beyaz bir kareyi tıklatın ve Açı seçeneğine bir değer girin.

   İpucu: Dönüştür panelini, Kontrol panelinde X, Y, W veya H'yi tıklatarak da açabilirsiniz.

 3. Dönüştür panelini kullanarak bir sembolü kayıt noktası etrafında döndürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Sembol kayıt noktası.

Birden çok nesneyi ayrı ayrı döndürme

 1. Döndürülecek nesneleri seçin.

 2. Nesne > Dönüştür > Her Birini Dönüştür'ü seçin.

 3. İletişim kutusunun Döndür bölümünde şunlardan birini yapın:

  • Açı simgesini tıklatın veya açı çizgisini simgenin çevresinde sürükleyin.

  • Açı metin kutusuna –360° ile 360° arasında bir açı girin.

 4. Tamam düğmesini tıklatın veya her nesnenin kopyasını döndürmek için Kopyala'yı tıklatın.

Belgenin x ve y eksenlerini döndürme

Varsayılan olarak, x ve y eksenleri belge penceresinin yatay ve dikey kenarlarına paraleldir.

 1. Düzenle > Tercihler > Genel (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Genel (Mac OS) seçeneğini belirleyin.

 2. Açıyı Koru metin kutusunda bir açı belirleyin. Pozitif açılar eksenleri saat yönünün tersine döndürür; negatif açılar eksenleri saat yönünde döndürür.

  Resminiz aynı açıyla döndürülmüş öğelerden oluşuyorsa örneğin 20 derecelik açıda görüntülenen bir logo ve metin içeriyorsa eksenleri döndürmek yararlı olur. Logoya ekleyeceğiniz her öğeyi ayrı ayrı döndürmek yerine, eksenleri 20° döndürmeniz yeter. Çizeceğiniz her şey yeni eksenlere göre oluşturulur.

  Varsayılan eksenler - 20° döndürülmüş eksenler
  Varsayılan eksenlere hizalı nesne (solda) 20° döndürülmüş eksenlere hizalı nesne (sağda)

  Aşağıdaki nesneler ve eylemler, yeni eksenlerden etkilenmez:

  • Zaten varolan nesneler

  • Döndürme ve karıştırma

  • Kurşun Kalem veya Canlı İzleme aracıyla çizim yapma

Nesneleri yansıtma veya çevirme

Nesnenin yansıtılması o nesneyi, belirlediğiniz, görünmez bir eksen üzerinden çevirir. Serbest Dönüştürme aracını, Yansıtma aracını veya Yansıt komutunu kullanarak nesneleri yansıtabilirsiniz. Yansıtmanın yapılacağı ekseni belirtmek isterseniz Yansıtma aracını kullanın.

Not:

Nesnenin aynadaki görüntüsünü oluşturmak için yansıtma sırasında kopyalama yapabilirsiniz.

Nesneyi Serbest Dönüştürme aracıyla yansıtma

 1. Yansıtılacak nesneyi seçin.

 2. Serbest Dönüştürme aracını  seçin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Nesne istenen yansıtma düzeyine ulaşana kadar sınırlayıcı kutunun bir tutamacını, karşı kenarı veya tutamacı geçecek şekilde sürükleyin.

  • Nesnenin oranlarını korumak için bir köşe tutamacını karşı tutamacı geçecek şekilde sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

Nesneyi Yansıtma aracıyla yansıtma

 1. Nesneyi seçin.

 2. Yansıtma aracını  seçin.

 3. Nesnenin, üzerinden yansıtılmasını istediğiniz görünmez ekseni çizmek için belge penceresinde herhangi bir yeri tıklatıp eksenin bir noktasını belirleyin. Fare işaretçisi ok başına dönüşür.

 4. Görünmez ekseni tanımlamak için fare işaretçisini başka bir noktaya götürün veya şunlardan birini yapın:

  • Görünmez eksenin ikinci noktasını belirlemek için tıklatın. Tıklattığınızda, seçilen nesne, tanımlanan eksenin üzerinden çevrilir.

  Eksenin bir noktasını belirlemek için tıklatın
  Eksenin bir noktasını belirlemek için tıklatın (solda), sonra tekrar tıklatarak eksenin diğer noktasını belirleyip nesnenin eksen üzerinden yansıtılmasını sağlayın (sağda).

  • Nesnenin bir kopyasını döndürmek için görünmez eksenin ikinci noktasını belirlemek için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın.

  • Yansıtma eksenini, tıklatmak yerine sürükleyerek ayarlayın. Açıyı 45 dereceyle sınırlandırmak için sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun. Sürüklediğiniz sırada, görünmez eksen, 3. adımda tıklattığınız noktanın çevresinde döner ve nesnenin yansıtılmış görüntüsünün anahatları görüntülenir. Anahatlar istediğiniz konuma geldiğinde, fare düğmesini bırakın.

  Ekseni döndürmek için sürükleme
  Yansıtma eksenini döndürmek için eksenin ikinci noktasını sürükleme

Daha hassas kontrol sağlamak için sürükleme hareketini nesnenin referans noktasından daha uzakta yapın.

Eksen belirleyerek yansıtma

 1. Yansıtılacak nesneyi seçin.

  • Nesneyi, nesnenin orta noktasının çevresinde yansıtmak için, Nesne > Dönüştür > Yansıt'ı seçin veya Yansıtma aracını çift tıklatın .

  • Nesneyi farklı bir referans noktasının çevresinde yansıtmak için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak belge penceresi içinde herhangi bir yeri tıklatın.

 2. Yansıt iletişim kutusunda, nesnenin hangi eksen üzerinden yansıtılacağını seçin. Nesneyi, yatay, dikey veya açılı bir eksen üzerinden yansıtabilirsiniz.

 3. Nesne desenler içeriyorsa ve desenlerin yansıtılmasını istiyorsanız Desenler'i seçin. (Sadece desenleri yansıtmak için Nesneler'deki işareti kaldırın.)

 4. Uygulamadan önce efektin önizlemesini görüntülemek için Önizleme'yi seçin.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Nesneyi yansıtmak için Tamam düğmesini tıklatın.

  • Nesnenin bir kopyasını yansıtmak için Kopyala düğmesini tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi