Paragraf paneline genel bakış

Paragraf panelini (Pencere > Yazım > Paragraf), sütunların ve paragrafların formatını değiştirmek için kullanırsınız. Yazı seçiliyken veya Yazım aracı etkinken, paragrafları formatlamak için Kontrol panelindeki seçenekleri de kullanabilirsiniz.

Karakter ve paragraf stilleriyle çalışma hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/vid0047_tr.

Tüm seçenekleri gösteren paragraf paneli
Paragraf paneli (bütün seçenekler görünür durumda)

A. Hizalama ve Bloklama B. Sol Girinti C. İlk Satırda Soldaki Girinti D. Paragraftan Önce Boşluk E. Tireleme F. Sağ Girinti G. Paragraftan Sonra Boşluk  
Font stili gibi paragraf formatlama seçenekleri
A. Font B. Font Stili C. Font Boyutu D. Sola hizala E. Ortala F. Sağa hizala 

Varsayılan değer olarak, Paragraf panelinde sadece en yaygın kullanılan seçenekler görünür durumdadır. Bütün seçenekleri göstermek için, panel menüsünde Seçenekleri Göster'i seçin. Bunun yerine, panelin sekmesindeki çift üçgeni tıklatarak, görünüm boyutları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Metni hizalama

Alan metni ve yol üzerindeki yazı, yazı yolunun bir kenarına veya her iki kenarına birden hizalanabilir.

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneyi seçin veya imleci, değiştirmek istediğiniz paragrafa yerleştirin.

  Yazım nesnesi seçmezseniz veya imleci bir paragrafa yerleştirmezseniz, hizalama, oluşturacağınız yeni metinlere uygulanır.

 2. Kontrol panelinde veya Paragraf panelinde, bir hizalama düğmesini tıklatın.

Metni bloklama

Metin, her iki kenara birden hizalandığında, bloklanmış olur. Paragraftaki bütün metni, son satırı dahil ederek veya hariç tutarak bloklayabilirsiniz.

 1. Bloklamak değiştirmek istediğiniz nesneyi seçin veya imleci, değiştirmek istediğiniz paragrafa yerleştirin.

  Yazım nesnesi seçmezseniz veya imleci bir paragrafa yerleştirmezseniz, bloklama, oluşturacağınız yeni metinlere uygulanır.

 2. Paragraf panelinde, bir bloklama düğmesini tıklatın.

Bloklanan metinde sözcük ve harf aralıklarını ayarlama

Adobe uygulamalarının harfler ve sözcükler arasındaki boşlukları nasıl ayarlayacağını ve karakterleri nasıl ölçeklendireceğini tam olarak denetleyebilirsiniz. Bloklanmamış yazıda da karakter aralıklarını ayarlayabilseniz de aralıkların ayarlanması, bloklanmış yazıda özellikle yararlıdır.

 1. İmleci değiştirmek istediğiniz paragrafa getirin ya da tüm paragraflarını değiştirmek istediğiniz bir yazı nesnesi ya da çerçeve seçin.
 2. Paragraf paneli menüsünden Yaslama'yı seçin.
 3. Sözcük Aralığı, Harf Aralığı ve Glif Aralığı değerlerini girin. En Düşük ve En Yüksek değerler, sadece bloklanan paragraflar için kabul edilebilir karakter aralık sınırlarını tanımlar. İstenen değer, hem bloklanan hem bloklanmayan paragraflar için istenen aralığı tanımlar:

  Sözcük Aralığı

  Sözcükler arasında, boşluk çubuğuna basılarak oluşturulan aralık. Sözcük Aralığı değerleri, % 0 ile % 1000 arasında değişir; % 100 değerinde sözcükler arasına ek boşluk eklenmez.

  Harf Aralığı

  Karakter aralığı veya izleme değerleri dahil, harfler arasındaki mesafe. Harf Aralığı değerleri % –100 ile % 500 arasında değişir: % 0 değerinde harfler arasına boşluk eklenmez, % 100 harf aralığında harfler arasına tam bir boşluk eklenir.

  Glif Ölçekleme

  Karakterlerin genişliği (glif herhangi bir font karakteridir). Glif Aralığı değerleri %50 - %200 arasındadır

  İpucu: Aralık seçenekleri her zaman paragrafın tamamına uygulanır. Paragrafın tamamında değil birkaç karakterdeki aralığı ayarlamak için İzleme seçeneğini kullanın.

 4. Tek sözcüklü paragrafları nasıl yaslamak istediğinizi belirlemek için Tek Sözcük Yaslama seçeneğini belirleyin.

  Dar sütunlarda bazen tek bir satırda tek bir sözcük yer alabilir. Paragraf tam yaslamaya ayarlanmışsa satırdaki tek sözcük çok fazla esnetilmiş görünebilir. Bu türdeki sözcükleri tam yaslanmış şekilde bırakmak yerine bunları ortalayabilir ya da sol ya da sağ kenar boşluklarıyla hizalayabilirsiniz.

Metne girinti ekleme

Girintileme, metinle yazı nesnesinin sınırları arasındaki boşluk miktarıdır. Girintileme, sadece seçili paragrafı veya paragrafları etkiler, dolayısıyla farklı paragraflar için kolaylıkla farklı girintiler belirleyebilirsiniz.

Girintileri, Sekmeler panelini, Kontrol panelini veya Paragraf panelini kullanarak ayarlayabilirsiniz. Alan metniyle çalışırken, girintileri sekmeleri kullanarak veya yazım nesnesinin iç metin boşluğunu değiştirerek de denetleyebilirsiniz.

Not:

Japonca yazıyla çalışırken, ilk satırın girintisini belirlemek için Paragraf paneli yerine mojikumi ayarını da kullanabilirsiniz. İlk satırın girintisini Paragraf panelinde belirlerseniz ve ilk satır girintisi için mojikumi ayarlarını belirlerseniz, metin, her iki girintinin toplamı kadar girintilenir.

Paragraf panelini kullanarak girintileri ayarlama

 1. Yazım aracını  kullanarak girinti eklemek istediğiniz paragrafı tıklatın.
 2. Paragraf panelinde uygun girinti değerlerini ayarlayın. Örneğin, aşağıdakileri yapın:
  • Paragrafın tamamına bir pika girinti eklemek için Sol Girinti kutusuna  bir değer (sözgelimi 1p) yazın.

  • Paragrafın sadece ilk satırına bir pika girinti eklemek için İlk Satırda Soldaki Girinti kutusuna  bir değer (sözgelimi 1p) yazın.

  • Bir pikalık bir asılı girinti oluşturmak için, Sol Girinti kutusuna pozitif bir değer (sözgelimi 1p) yazın ve İlk Satırda Soldaki Girinti kutusuna negatif bir değer (sözgelimi ‑1p) yazın.

Sekmeler panelini kullanarak girinti belirleme

 1. Yazım aracını  kullanarak girinti eklemek istediğiniz paragrafı tıklatın.
 2. Sekmeler panelindeki girinti işaretleyicilerine aşağıdakilerden birini yapın:
  • Metnin ilk satırına girinti eklemek için üstteki işaretçiyi sürükleyin. Metnin ilk satırı hariç geri kalanına girinti eklemek için alttaki işaretçiyi sürükleyin. Her iki işaretleyiciyi birden hareket ettirip paragrafın bütününe girinti eklemek için, alttaki işaretleyiciyi Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutup sürükleyin.

  İlk satır girintili (solda) ve girintisiz (sağda)
  İlk satır girintili (solda) ve girintisiz (sağda)

  • Metnin ilk satırına girinti eklemek için, üstteki işaretleyiciyi seçip X için bir değer yazın. İlk cümle hariç bütün metni kaydırmak için, alt işaretleyiciyi seçip X için bir değer yazın.

Asılı girinti oluşturma

Asılı bir girintide, bir paragrafta ilk satır dışındaki bütün satırlar girintilenir. Asılı girintiler, paragrafın başına satır içi grafikler eklemek istediğinizde veya madde işaretli liste oluşturmak istediğinizde özellikle yararlı olur.

Girintisiz (solda) ve asılı girinti (sağda)
Girintisiz (solda) ve asılı girinti (sağda)

 1. Yazım aracını  kullanarak girinti eklemek istediğiniz paragrafı tıklatın.
 2. Kontrol panelinde veya Sekmeler panelinde, sıfırdan büyük bir sol girinti değeri belirleyin.
 3. Negatif bir ilk satır sol girinti değeri belirlemek için, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Paragraf panelinde, ilk satır sol girintisi için negatif bir değer girin.

  • Sekmeler panelinde, üstteki işaretleyiciyi sola veya alttaki işaretleyiciyi sağa sürükleyin.

Paragraf aralığını ayarlama

 1. İmleci, değiştirmek istediğiniz paragrafın içine yerleştirin veya bütün paragraflarını değiştirmek için bir yazım nesnesi seçin. İmleci bir paragrafa yerleştirmezseniz veya bir yazım nesnesi seçmezseniz, ayar, oluşturacağınız yeni metinlere uygulanır.
 2. Paragraf panelinde, Paragraftan Önceki Boşluk'u ( veya ) ve Paragraftan Sonraki Boşluk'u ( veya ) ayarlayın.

  Not:

  Paragraf sütunun en üstünde başlıyorsa, paragraftan önce fazladan boşluk eklenmez. Bu durumda, paragrafın ilk satırının satır aralığını artırabilir veya yazım nesnesinin iç metin boşluğunu değiştirebilirsiniz.

Asılı noktalama

Asılı noktalama, noktalama işaretlerini paragraf kenarlarının dışına taşıyarak, metnin kenarlarının daha düzgün görünmesini sağlar.

Asılı noktalamasız paragraf (solda) ve asılı noktalamalı paragraf (sağda)
Asılı noktalamasız paragraf (solda) ve asılı noktalamalı paragraf (sağda)

Illustrator uygulaması, asılı noktalama için aşağıdaki seçenekleri sunar:

Latin Asılı noktalama

Belirli bir paragraf için noktalama işaretlerinin hizalamasını denetler. Latin Asılı Noktalama açıldığında, aşağıdaki karakterler kenarların %100 dışına çıkar: tek tırnaklar, çift tırnaklar, tireler, noktalar ve virgüller; aşağıdaki karakterlerse kenarların %50 dışına çıkar: yıldızlar, dalga karakterleri, üç noktalar, en tireler, em tireler, iki nokta üst üsteler, noktalı virgüller. Bu ayarı uygulamak için, imleci paragrafa yerleştirin ve Paragraf paneli menüsünde Latin Asılı Noktalama'yı seçin.

Görsel Kenar Boşluğu Hizalaması

Yazım nesnesi içindeki bütün paragrafların noktalama işaretlerinin hizalamasını denetler. Görsel Kenar Boşluğu Hizalaması açıldığında, hem latin noktalama işaretleri hem de (W ve A gibi) harflerin yan çıkıntıları metin kenarlarının dışına çıkartılarak, yazının hizalanmış gibi görünmesi sağlanır. Bu ayarı uygulamak için, yazım nesnesini seçin ve Yazım > Görsel Kenar Boşluğu Hizalaması'nı seçin.

Burasagari

Çift baytlık noktalama işaretlerinin (Çince, Japonca ve Korece fontlarda mevcuttur) hizalamasını denetler. Bu noktalama işaretleri Latin Asılı Noktalama seçeneğinden veya Görsel Kenar Boşluğu Hizalaması seçeneğinden etkilenmez.

Paragraf hizalamasının, noktalamaya hangi kenardan asılı hizalama uygulanacağını belirleyeceğini unutmayın. Sola hizalı veya sağa hizalı paragraflarda noktalama işaretleri, sırasıyla sol ve sağ kenardan dışarı taşar. Üste hizalı ve alta hizalı paragraflarda noktalama işaretleri, sırasıyla üst ve alt kenardan dışarı taşar. Ortalanmış ve bloklanmış paragraflarda noktalama, her iki kenardan dışarı taşar.

Not: Noktalama karakterini tırnak işareti izliyorsa iki karakter de asılı kalır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi