Düz çizgi çizme

Birer birer düz çizgi parçaları çizmek istediğinizde Çizgi Parçası aracını kullanın. Çizgi parçası aracını kullanmayı öğrenmenize yardımcı olacak eğitici bir oyun için bkz. Çizgi aracını kullanma.

 1. Çizgi Parçası aracını seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Fare işaretçisini çizginin başlamasını istediğiniz yere götürün ve çizginin bitmesini istediğiniz yere sürükleyin.

  • Çizginin başlamasını istediğiniz yeri tıklatın. İletişim kutusunda çizginin Uzunluk ve Açı değerlerini belirleyin. Çizgiyi geçerli dolgu rengiyle doldurmak istiyorsanız Çizgiyi Doldur öğesini işaretleyin. Ardından Tamam düğmesini tıklatın.

  Çizgi Parçası aracı seçenekleri

Yay çizme

 1. Çizgi Parçası aracını () tıklatıp basılı tutun. Yay aracını seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Fare işaretçisini, yayın başlamasını istediğiniz yere getirin ve yayın bitmesini istediğiniz yere sürükleyin.

  Yayın başlamasını istediğiniz yeri tıklatın. İletişim kutusunda, yayın çizilmeye başlanacağı noktayı belirlemek için, referans noktası konumlandırıcıdaki bir kareyi tıklatın. Ardından aşağıdaki seçeneklerden istediklerinizi ayarlayıp Tamam düğmesini tıklatın.

  X Ekseni Uzunluk: Yayın genişliğini belirler.

  Y Ekseni Uzunluk: Yayın yüksekliğini belirler.

  Tür: Nesnenin açık bir yol mu yoksa kapalı bir yol mu olmasını istediğinizi belirler.

  Taban Boyunca: Yayın yönünü belirler. Yayı yatay (x) eksene paralel mi yoksa dikey (y) eksene paralel mi çizmek istediğinize bağlı olarak X Ekseni veya Y Ekseni'ni seçin.

  Eğim: Yayın eğiminin yönünü belirler. İçbükey eğri için negatif bir değer girin. Dışbükey eğri için pozitif bir değer girin. 0 değerindeki eğri, düz bir çizgi çizer.

  Yayı Doldur: Yayı, geçerli dolgu rengiyle doldurur.

  Not: Seçenekleri ayarlarken yayın dinamik önizlemesini görmek için Araçlar panelinde yay aracını çift tıklatın.

  Yay Parçası aracı seçenekleri

Şekil araçlarını kullanma hakkında bir video için bkz. Temel şekilleri çizme.

Spiral çizme

 1. Çizgi Parçası aracını () tıklatıp basılı tutun. Spiral aracını  seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Spiral istediğiniz boyuta gelinceye kadar sürükleyin. Spirali döndürmek için, işaretçiyi bir yay çizecek şekilde sürükleyin.

  • Spiralin başlamasını istediğiniz yeri tıklatın. İletişim kutusunda, aşağıdaki seçeneklerden istediklerinizi ayarlayıp Tamam düğmesini tıklatın.

   Yarıçap: Spiralin ortasından en dıştaki noktasına kadar olan mesafeyi belirler.

   Bozulma: Spiralin her dönüşünün eğrisinin, önceki dönüşe göre ne kadar azalacağını belirler.

   Parçalar: Spiralin kaç parçalı olacağını belirler. Spiralin her tam dönüşü dört parçadan oluşur.

   Stil: Spiralin yönünü belirler.

  Spiral aracı seçenekleri

Şekil araçlarını kullanma hakkında bir video için bkz. Temel şekilleri çizme.

Izgara çizme

Izgara araçları, hızlı bir şekilde dikdörtgen ve yuvarlak ızgaralar çizmenize yardımcı olur. Belirli bir bölücü sayısıyla belirli bir boyutta dikdörtgen ızgaralar çizmek için Dikdörtgen Izgara aracını kullanın. Belirli bir bölücü sayısıyla belirli bir boyutta eşmerkezli daireler çizmek için Yuvarlak Izgara aracını kullanın.

Dikdörtgen ızgaralar çizme

 1. Çizgi Parçası aracını () tıklatıp basılı tutun. Dikdörtgen Izgara aracını seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Izgara istediğiniz boyuta gelinceye kadar sürükleyin.

  • Tıklatarak ızgaranın referans noktasını belirleyin. İletişim kutusunda, ızgaranın çizilmeye başlanacağı noktayı belirlemek için, referans noktası konumlandırıcıdaki bir kareyi tıklatın. Ardından aşağıdaki seçeneklerden istediklerinizi ayarlayıp Tamam düğmesini tıklatın.

   Varsayılan Boyut: Izgaranın tamamının genişliğini ve yüksekliğini belirler.

   Yatay Bölücüler: Izgaranın en üstüyle en altı arasında görüntülenmesini istediğiniz yatay bölücülerin sayısını belirler. Eğrilt değeri, yatay bölücülerin, ızgaranın üst veya alt kısmına doğru nasıl birbirine yaklaşacağını veya birbirinden uzaklaşacağını belirler.

   Dikey Bölücüler: Izgaranın sol kenarıyla sağ kenarı arasında görüntülenmesini istediğiniz bölücülerin sayısını belirler. Eğrilt değeri, dikey bölücülerin, ızgaranın sol veya sağ tarafına doğru nasıl birbirine yaklaşacağını veya birbirinden uzaklaşacağını belirler.

   Dış Dikdörtgeni Çerçeve Olarak Kullan: En üst, en alt, sol ve sağ parçaların yerine ayrı bir dikdörtgen nesne koyar.

   Izgarayı Doldur: Izgarayı geçerli dolgu rengiyle doldurur (yoksa dolgu yok olarak ayarlanır).

  Dikdörtgen Izgaralar aracı seçenekleri

Dairesel (yuvarlak) ızgaralar çizme

 1. Çizgi Parçası aracını () tıklatıp basılı tutun. Yuvarlak Izgara aracını seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Izgara istediğiniz boyuta gelinceye kadar sürükleyin.

  • Tıklatarak ızgaranın referans noktasını belirleyin. İletişim kutusunda, ızgaranın çizilmeye başlanacağı noktayı belirlemek için, referans noktası konumlandırıcıdaki bir kareyi tıklatın. Ardından aşağıdaki seçeneklerden istediklerinizi ayarlayıp Tamam düğmesini tıklatın.

   Varsayılan Boyut: Izgaranın tamamının genişliğini ve yüksekliğini belirler.

   Eşmerkezli Bölücüler: Izgarada görüntülenmesini istediğiniz dairesel eşmerkezli bölücülerin sayısını belirler. Eğrilt değeri, eşmerkezli bölücülerin, ızgaranın iç veya dış kısmına doğru nasıl birbirine yaklaşacağını veya birbirinden uzaklaşacağını belirler.

   Radyal Bölücüler: Izgaranın merkeziyle çevresi arasında görüntülenmesini istediğiniz radyal bölücülerin sayısını belirler. Eğrilt değeri, radyal bölücülerin, ızgarada saat yönünde veya saat yönünün tersine nasıl birbirine yaklaşacağını veya birbirinden uzaklaşacağını belirler.

   Üç Noktalardan Bileşik Yol Oluştur: Eşmerkezli daireleri, ayrı ayrı bileşik yollara dönüştürür ve her daireyi doldurur.

   Izgarayı Doldur: Izgarayı geçerli dolgu rengiyle doldurur (yoksa dolgu yok olarak ayarlanır).

  Yuvarlak Izgara aracı seçenekleri

Dikdörtgenler ve kareler çizme

 1. Dikdörtgen aracını  veya Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen aracını  seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dikdörtgen çizmek için, dikdörtgen istediğiniz boyuta gelinceye kadar diyagonal olarak sürükleyin.

  • Kare çizmek için kare istediğiniz boyuta gelinceye kadar Shift tuşunu basılı tutarak diyagonal olarak sürükleyin.

  • Değerler kullanarak bir kare veya dikdörtgen oluşturmak için sol üst köşesinin olmasını istediğiniz yeri tıklatın. Genişlik ve yükseklik değeri (ve yuvarlak köşeli dikdörtgen için bir köşe yarıçapı) belirleyin ve Tamam düğmesini tıklatın.

  Dikdörtgen aracı seçenekleri

Şekil araçlarını kullanma hakkında bir video için bkz. Temel şekilleri çizme.

Yuvarlak köşeli dikdörtgenin köşe yarıçapını belirleme

Köşe yarıçapı, dikdörtgenin köşelerinin yuvarlaklığını belirler. Yeni dikdörtgenlerle ilgili varsayılan yarıçapı ve çizdiğinizde tek tek dikdörtgenlerle ilgili yarıçapı değiştirebilirsiniz.

 • Varsayılan köşe yarıçapını değiştirmek için Düzenle > Tercihler > Genel (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Genel'i (macOS) seçin ve Köşe Yarıçapı için yeni bir değer girin. Bunun yerine, Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen aracını seçip belge penceresini tıklatabilir ve Köşe Yarıçapı için yeni bir değer girebilirsiniz. Varsayılan yarıçap sadece varolan yuvarlak köşeli dikdörtgenler için değil yeni çizdikleriniz için geçerlidir.

 • Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen aracıyla sürüklediğiniz sırada köşe yarıçapını değiştirmek için, Yukarı Ok tuşuna veya Aşağı Ok tuşuna basın. Köşeler istediğiniz yuvarlaklığa geldiğinde tuşu bırakın.

 • Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen aracıyla sürüklediğiniz sırada dik köşeler oluşturmak isterseniz, Sol Ok tuşuna basın.

 • Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen aracıyla sürüklediğiniz sırada en yuvarlak köşeleri oluşturmak isterseniz, Sağ Ok tuşuna basın.

Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen aracı seçenekleri

Not:

Yuvarlak köşeli bir dikdörtgen çizdikten sonra köşe yarıçapını değiştiremezsiniz. Köşe yarıçapını değiştirmeniz gerektiğini düşünüyorsanız normal bir dikdörtgen çizin ve Efekt > Şekle Dönüştür > Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen seçeneklerini belirleyerek yuvarlatılmış dikdörtgenin parametrelerini belirtin. Köşe yarıçapını veya diğer parametreleri değiştirmek için Görünüm panelinden efekt parametrelerini değiştirin.

Elips çizme

 1. Dikdörtgen aracını () tıklatıp basılı tutun. Elips aracını  seçin.

  Araç seçimiyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Araç seçme.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Elips istediğiniz boyuta gelinceye kadar diyagonal olarak sürükleyin.

  • Elipsin sınırlayıcı kutusunun sol üst köşesinin olmasını istediğiniz yeri tıklatın. Elipsin genişliğini ve yüksekliğini belirleyip Tamam düğmesini tıklatın.

   Not: Daire çizmek için sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun. Boyutları belirlemek için genişlik değerini girdikten sonra, aynı değeri Yükseklik kutusuna kopyalamak için Yükseklik sözcüğünü tıklatın.

  Elips aracı seçenekleri

Şekil araçlarını kullanma hakkında bir video için bkz. Temel şekilleri çizme.

Çokgen çizme

 1. Dikdörtgen aracını () tıklatıp basılı tutun. Çokgen aracını  seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çokgen istediğiniz boyuta gelinceye kadar sürükleyin. Çokgeni döndürmek için, işaretçiyi bir yay çizecek şekilde sürükleyin. Çokgene kenar eklemek veya çokgenden kenar kaldırmak için, Yukarı Ok veya Aşağı Ok tuşlarına basın.

  • Çokgenin merkezinin olmasını istediğiniz yeri tıklatın. Yarıçap ve poligonun kenar sayısını belirleyip Tamam düğmesini tıklatın.

  Çokgen aracı seçenekleri

Not:

Üçgenler de çokgendir! Başka herhangi bir poligon gibi üçgen de çizebilirsiniz.

Şekil araçlarını kullanma hakkında bir video için bkz. Temel şekilleri çizme.

Yıldız çizme

 1. Dikdörtgen aracını () tıklatıp basılı tutun. Yıldız aracını  seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yıldız istediğiniz boyuta gelinceye kadar sürükleyin. Yıldızı döndürmek için, işaretçiyi bir yay çizecek şekilde sürükleyin. Yıldıza köşe eklemek veya yıldızdan köşe kaldırmak için, Yukarı Ok veya Aşağı Ok tuşlarına basın.

  • Yıldızın merkezinin olmasını istediğiniz yeri tıklatın. Yarıçap 1 için, yıldızın ortasından yıldızın en içteki iç köşelerine kadar olan mesafeyi belirleyin. Yarıçap 2 için, yıldızın ortasından yıldızın en dıştaki dış köşelerine kadar olan mesafeyi belirleyin. Punto (köşeler) alanında, yıldızın kaç köşeli olmasını istediğinizi belirtin. Ardından Tamam düğmesini tıklatın. Yıldızdaki punto sayısını artırmak veya azaltmak için yıldızı çizerken yukarı veya aşağı ok tuşlarını da kullanabilirsiniz.

  Yıldız aracı seçenekleri

  Şekil araçlarını kullanma hakkında bir video için bkz. Temel şekilleri çizme.

Mercek parlaması çizme

Mercek Parlaması aracı, parlak bir merkez, bir hale ve ışınlarla halkalardan oluşan mercek parlaması nesneleri oluşturur. Fotoğraftaki mercek parlamasına benzer bir efekt yaratmak için bu aracı kullanın.

Mercek parlamaları, bir orta tutamaç ve bir de uç tutamaç içerir. Mercek parlamasının ve halkalarının konumlarını ayarlamak için tutamaçları kullanın. Orta tutamaç, mercek parlamasının aydınlık merkezindedir; mercek parlaması yolu bu noktadan başlar.

Mercek parlamasının bileşenleri

A. Orta tutamaç B. Uç tutamaç C. Işınlar (belirginlik sağlamak için siyah gösterilmiştir) D. Hale E. Halkalar 

Mercek parlaması oluşturma

Varsayılan mercek parlaması oluşturma

 1. Dikdörtgen aracını () tıklatıp basılı tutun. Mercek Parlaması aracını  seçin.

 2. Alt (Windows) veya Option (macOS) tuşunu basılı tutun ve mercek parlamasının orta tutamacının olmasını istediğiniz yeri tıklatın.

  İpucu: Mercek parlamaları çoğunlukla, varolan nesnelerin üzerine çizildiğinde en iyi görünüme sahip olur.

Mercek parlaması çizme

 1. Mercek Parlaması aracını seçin.

 2. Farenin düğmesine basarak, mercek parlamasının orta tutamacını yerleştirin, sonra merkezin boyutunu ve halenin boyutunu belirlemek ve ışınların açısını döndürmek için sürükleyin.

  Işınları ayarlanmış bir açıyla sınırlamak için farenin düğmesini bırakmadan önce Shift tuşuna basın. Işın eklemek veya çıkartmak için Yukarı Ok veya Aşağı Ok tuşuna basın. Mercek parlamasının merkezini sabit tutmak için Ctrl (Windows) veya Command (macOS) tuşuna basın.

 3. Merkez, hale ve ışınlar istediğiniz gibi olduğunda fare düğmesini bırakın.

 4. Mercek parlamasına halka eklemek ve uç tutamacı yerleştirmek için tekrar tıklatın ve sürükleyin.

  Halka eklemek veya çıkartmak için, fare düğmesini bırakmadan önce Yukarı Ok veya Aşağı Ok tuşuna basın. Halkaları rastgele yerleştirmek için, dalga (~) tuşuna basın.

 5. Uç tutamaç istediğiniz konuma geldiğinde fare düğmesini bırakın.

  Mercek parlamasının her öğesi (merkez, hale, halkalar ve ışınlar), farklı opaklık ayarındaki renklerle doldurulur.

Mercek Parlaması Aracı Seçenekleri iletişim kutusunu kullanarak mercek parlaması oluşturma

 1. Mercek Parlaması aracını seçin ve mercek parlamasının orta tutamacını yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Mercek Parlaması Aracı Seçenekleri iletişim kutusunda, aşağıdaki seçeneklerden istediklerinizi ayarlayıp Tamam düğmesini tıklatın:

  • Mercek parlamasının ortasının genel çapını, opaklığını ve parlaklığını belirleyin.
  • Halenin Büyüme oranını, genel boyutun yüzdesi cinsinden belirleyin ve halenin belirsizliğini (0 net, 100 bulanıktır) belirleyin.
  • Mercek parlamasının ışın içermesini istiyorsanız, Işınlar'ı işaretleyin ve ışın sayısını, en uzun ışını (ortalama ışının yüzdesi cinsinden) ve ışınların belirsizliğini (0 net, 100 bulanıktır) belirleyin.
  • Mercek parlamasının halkalar içermesini istiyorsanız, Halkalar'ı işaretleyin ve halenin orta noktasıyla (orta tutamaç) en uzaktaki halkanın orta noktası (uç tutamacı) arasındaki yolun mesafesini, halka sayısını, en büyük halkayı (ortalama halkanın yüzdesi cinsinden) ve halkaların yönünü veya açısını belirleyin.
  Mercek parlaması aracı seçenekleri

Mercek parlamasını düzenleme

Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

 • Mercek parlamasını seçin, Mercek Parlaması Aracı Seçenekleri iletişim kutusunu açmak için Mercek Parlaması aracı simgesini çift tıklatın. İletişim kutusundaki ayarları değiştirin.

İpucu: Mercek parlamasını varsayılan değerlere sıfırlamak için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve Sıfırla düğmesini tıklatın.

 • Mercek parlamasını ve Mercek Parlaması aracını seçin. Uç noktalardan birini (ister orta tutamacı ister uç tutamacı) sürükleyerek, mercek parlamasının uzunluğunu veya yönünü değiştirin.
 • Mercek parlamasını seçin ve Nesne > Genişlet seçeneğini belirleyin. Böylece mercek parlamasının öğeleri, tıpkı karışımların öğeleri gibi düzenlenebilir hale gelir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi