Nesneleri ölçekleme

Nesneyi ölçekleme, onu yatay (x ekseni doğrultusunda), dikey (y ekseni doğrultusunda) veya her ikisinde birden büyütür veya küçültür. Nesneler, seçtiğiniz ölçekleme yöntemine göre değişen bir referans noktasına göreli olarak ölçeklenir. Çoğu ölçekleme yöntemleri için varsayılan referans noktasını değiştirebilir, ayrıca bir nesnenin boyut oranını kilitleyebilirsiniz.

Not:

Illustrator bir nesne ölçeklendikten sonra nesnenin orijinal boyutunu bellekte korumaz. Bu yüzden nesnenin orijinal boyutuna dönemezsiniz. Ancak Belge Bilgileri Panelinde nesnenin çözünürlüğünü görebilir ve çözünürlüğü koruyarak nesneyi yeniden boyutlandırmak istediğiniz ölçeği belirleyebilirsiniz.

Varsayılan değer olarak, konturlar ve efektler, nesnelerle birlikte ölçeklenmez. Konturları ve efektleri ölçeklendirmek için, Düzenle > Tercihler > Genel'i (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Genel'i (Mac OS) seçin ve Konturları Ve Efektleri Ölçekle'yi işaretleyin. Konturları ve efektleri sadece bazı durumlarda değiştirmek istiyorsanız, nesneleri ölçeklemek için Dönüştür panelini veya Ölçekle komutunu kullanın.

Nesneleri ölçekleme
Konturları Ve Efektleri Ölçekle seçeneği nesneyi, alt gölgeyi ve konturu ölçekler (solda); bu seçenek kapalıyken sadece nesne ölçeklenir (sağda).

Ölçek aracıyla nesneleri ölçekleme

 1. Bir veya birden çok nesne seçin.
 2. Ölçek aracını seçin.
 3. Aşağıdakilerden istediğinizi yapın:
  • Nesnenin orta noktasına göreli olarak ölçeklemek için, nesne istediğiniz boyuta gelene kadar belge penceresi içinde sürükleyin.

  • Farklı bir referans noktasına  göreli olarak ölçeklemek için belge penceresinde referans noktasının olmasını istediğiniz yeri tıklatın, fare işaretçisini referans noktasından uzaklaştırıp ardından nesne istediğiniz boyuta gelene kadar sürükleyin.

  • Ölçeklenirken nesnenin boyut oranını korumak için diyagonal olarak sürükleme sırasında Shift tuşunu basılı tutun.

   İpucu: Ölçek aracını Shift tuşuyla kullanırken 45° açıyla yatay ya da dikey olarak açılı bir şekilde sürüklemeye başlayın.

  • Nesneyi tek bir eksen üzerinde ölçeklemek için, dikey veya yatay sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

  Not:

  Ölçekleme üzerinde daha hassas bir denetime sahip olmak için, sürüklemeye referans noktasından daha uzakta bir yerden başlayın.

Sınırlayıcı kutuyla nesneleri ölçekleme

 1. Bir veya birden çok nesne seçin.
 2. Seçim aracını veya Serbest Dönüştürme aracını  seçin.
 3. Sınırlayıcı kutu tutamacını, nesne istediğiniz boyuta gelene kadar sürükleyin.

  Nesneler, sınırlayıcı kutunun karşı tutamacına göreli olarak ölçeklenir.

 4. Ölçekleme davranışını denetlemek için aşağıdakilerden istediğinizi yapın:
  • Nesnenin boyut oranını korumak için, sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

  • Nesnenin orta noktasına göreli olarak ölçeklemek için, sürüklerken Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

Ölçekleri belirli bir genişliğe ve yüksekliğe ölçekleme

 1. Bir veya birden çok nesne seçin.
 2. Dönüştür panelinde, Genişlik (G) veya Yükseklik (YK) kutusuna ya da her ikisine birden yeni bir değer girin.

  Ölçekleme davranışını denetlemek için, değer girmeden önce aşağıdakilerden istediğinizi yapabilirsiniz:

  • Nesnenin boyut oranını korumak için Genişlik Ve Yükseklik Oranlarını Koru düğmesini  tıklatın.

  • Ölçeklemenin referans noktasını değiştirmek için referans noktası saptayıcıdaki  bir beyaz kareyi tıklatın.

  • Konturlu yolları ve boyutla ilgili efektleri de nesneyle birlikte ölçeklemek için, panel menüsünde Konturları Ve Efektleri Ölçekle seçeneğini işaretleyin.

Not:

G veya YK kutusuna bir değer girip sonra Enter tuşuna basarken Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak da boyut oranını koruyabilirsiniz.

Nesneleri belirli bir yüzdeye ölçekleme

 1. Bir veya birden çok nesne seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ortadan itibaren ölçeklemek için Nesne > Dönüştür > Ölçek'i seçin veya Ölçek aracını  çift tıklatın.

  • Farklı bir referans noktasına göreli olarak ölçeklemek için, Ölçek aracını seçin ve Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak belge penceresinde referans noktasının olmasını istediğiniz yeri tıklatın.

 3. Ölçek iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ölçeklenirken nesnenin boyut oranını korumak için, Birörnek'i seçin, sonra Ölçek metin kutusuna bir yüzde değeri girin.

  • Yüksekliği ve genişliği ayrı ayrı ölçeklemek için, Birörnek Değil'i seçin, sonra Yatay ve Dikey metin kutularına birer yüzde girin.

   Ölçekleme faktörleri, referans noktasına görelidir ve negatif veya pozitif olabilir.

 4. Konturlu yolları ve boyutla ilgili efektleri de nesneyle birlikte ölçeklemek için, Konturları Ve Efektleri Ölçekle seçeneğini işaretleyin.
 5. Nesne, desen dolgusu içeriyorsa, desenleri ölçeklemek için Desenler'i seçin. Deseni ölçekleyip nesneleri ölçeklemek istemiyorsanız, Nesneler'deki işareti kaldırın.
 6. Tamam düğmesini tıklatın veya nesnelerin kopyasını ölçeklendirmek için Kopyala'yı tıklatın.

Birden çok nesneyi ölçekleme

 1. Nesneleri seçin.
 2. Nesne > Dönüştür > Her Birini Dönüştür'ü seçin.

  Not:

  Birden fazla nesne ölçeklemek için belirli bir genişlik giremezsiniz. Illustrator'da nesneleri yalnızca yüzde olarak ölçekleyebilirsiniz.

 3. İletişim kutusunun Ölçekle bölümünde, yatay ve dikey ölçekleme yüzdelerini ayarlayın.
 4. Referans noktasını değiştirmek için referans noktası saptayıcıdaki  bir beyaz kareyi tıklatın.
 5. Tamam düğmesini tıklatın veya her nesnenin kopyasını ölçeklemek için Kopyala'yı tıklatın.

Nesneleri yamultma

Nesnenin yamultulması, nesneyi yatay veya dikey eksende ya da belirlenen eksene göreli, belirtilen bir açıyla eğer veya eğriltir. Nesneler, seçtiğiniz yamultma yöntemine göre değişen ve yamultma yöntemlerinin çoğunda değiştirilebilen bir referans noktasına göreli olarak yamultulur. Yamulturken nesnenin bir boyutunu kilitleyebilir ve bir nesneyi veya birden çok nesneyi bir arada yamultabilirsiniz.

Not:

Yamultma, alt gölge atarken yararlıdır.

Nesneleri yamultma
Ortaya göreli yamultma (solda) ve kullanıcı tarafından tanımlanan bir referans noktasına göreli yamultma (sağda)

Nesneleri Yamultma aracıyla yamultma

 1. Bir veya birden çok nesne seçin.
 2. Yamultma aracını  seçin.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Nesnenin orta noktasına göreli olarak yamultmak için, belge penceresi içinde istediğiniz yere sürükleyin.

  • Farklı bir referans noktasına  göreli olarak yamultmak için belge penceresinde istediğiniz noktayı tıklatın, fare işaretçisini referans noktasından uzaklaştırıp nesne istediğiniz eğime gelene kadar sürükleyin.

  • Nesnenin dikey eksenine göreli olarak yamultmak için, belge penceresi içinde yukarı veya aşağı doğru istediğiniz yere sürükleyin. Nesneyi orijinal genişliğiyle sınırlamak için, Shift tuşunu basılı tutun.

  • Nesnenin yatay eksenine göreli olarak yamultmak için, belge penceresi içinde sola veya sağa doğru istediğiniz yere sürükleyin. Nesneyi orijinal yüksekliğiyle sınırlamak için, Shift tuşunu basılı tutun.

Nesneleri Yamult komutuyla yamultma

 1. Bir veya birden çok nesne seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ortadan itibaren yamultmak için Nesne > Dönüştür > Yamult'u seçin veya Yamultma aracını  çift tıklatın.

  • Farklı bir referans noktasından itibaren yamultmak için, Yamultma aracını seçin ve Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak belge penceresinde referans noktasının olmasını istediğiniz yeri tıklatın.

 3. Yamult iletişim kutusunda, ‑359 ile 359 arasında bir yamultma açısı girin. Yamultma açısı, nesneye saat yönünde uygulanan eğim miktarıdır ve yamultma eksenine dikey bir çizgiye görelidir.
 4. Nesnenin üzerinde yamultulacağı ekseni seçin.

  Açılı bir eksen seçerseniz, yatay eksene göreli olarak –359 ile 359 arasında bir değer girin.

 5. Nesne, desen dolgusu içeriyorsa, desenleri taşımak için Desenler'i seçin. Deseni taşıyıp nesneleri taşımak istemiyorsanız, Nesneler'deki işareti kaldırın.
 6. Tamam düğmesini tıklatın veya nesnelerin kopyasını yamultmak için Kopyala'yı tıklatın.

Nesneleri Serbest Dönüştürme aracıyla yamultma

 1. Bir veya birden çok nesne seçin.
 2. Serbest Dönüştürme aracını  seçin.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Nesnenin dikey eksenine göreli olarak yamultmak için, sınırlayıcı kutunun sol orta veya sağ orta tutamacını sürüklemeye başlayın, sonra aşağı veya yukarı doğru sürüklemeye devam ederken Ctrl+Alt (Windows) veya Option+Command (Mac OS) tuşlarını basılı tutun. Nesneyi orijinal genişliğiyle sınırlamak için, Shift tuşunu da basılı tutabilirsiniz.

  • Nesnenin yatay eksenine göreli olarak yamultmak için, sınırlayıcı kutunun üst orta veya alt orta tutamacını sürüklemeye başlayın, sonra sola veya sağa doğru sürüklemeye devam ederken Ctrl+Alt (Windows) veya Option+Command (Mac OS) tuşlarını basılı tutun. Nesneyi orijinal yüksekliğiyle sınırlamak için, Shift tuşunu da basılı tutabilirsiniz.

Nesneleri Dönüştür paneliyle yamultma

 1. Bir veya birden çok nesne seçin.
 2. Dönüştür panelinde, Yamult metin kutusuna bir değer girin.

  Referans noktasını değiştirmek için, değer girmeden önce, referans noktası saptayıcıda bir beyaz kareyi tıklatın.

  Not:

  Dönüştür panelini, Kontrol panelinde X, Y, G veya Y'yi tıklatarak da açabilirsiniz.

Nesneleri deforme etme

Nesneleri, Serbest Dönüştürme aracını veya bir sıvılaştırma aracını kullanarak deforme edebilirsiniz. Serbest olarak deforme etmek istediğinizde Serbest Dönüştürme aracını kullanın; burgular, büzmeler veya kırışıklıklar gibi belirli hazır deformasyonlardan yararlanmak isterseniz, bir sıvılaştırma aracı kullanın.

Nesneleri Serbest Dönüştürme aracıyla deforme etme

 1. Bir veya birden çok nesne seçin.
 2. Serbest Dönüştürme aracını  seçin.
 3. Sınırlayıcı kutuda (bir yan tutamacı değil) bir köşe tutamacını sürüklemeye başlayın, sonra aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçim, istediğiniz deformasyon düzeyine ulaşana kadar Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

  • Perspektifli olarak deforme etmek için, Shift+Alt+Ctrl (Windows) veya Shift+Option+Command (Mac OS) tuşlarını basılı tutun.

    

  Perspektifli olarak deforme etme
  Perspektifli olarak deforme etme

Nesneleri bir sıvılaştırma aracını kullanarak deforme etme

Sıvılaştırma araçlarını, bağlantılı dosyalar üzerinde veya metin, grafik veya semboller içeren nesneler üzerinde kullanamazsınız.

Araçlar panelinde sıvılaştırma araçlarını bulmak için bkz. Araçlar paneline genel bakış ve Yeniden Şekillendir aracı galerisi.

 1. Sıvılaştırma aracı seçin ve deforme etmek istediğiniz nesneler üzerinde tıklatın veya sürükleyin.
 2. (İsteğe bağlı) Deformasyonu belirli nesnelerle sınırlamak için, aracı kullanmadan önce nesneleri seçin.
 3. (İsteğe bağlı) araç imlecinin boyutunu değiştirmek ve başka araç seçeneklerini ayarlamak için, sıvılaştırma aracını çift tıklatın ve aşağıdakilerden istediklerinizi belirleyin:

  Yükseklik ve Genişlik

  Araç imlecinin boyutunu denetler.

  Açı

  Araç imlecinin başlangıç noktasını denetler.

  Yoğunluk

  Deformasyonun değişim oranını belirler. Daha yüksek değerler daha hızlı değişim anlamına gelir.

  Basınç Kalemi Kullan

  Yoğunluk yerine, tablet veya kalem girdisini kullanır. Basınca duyarlı bir tablet bağlı değilse, bu seçenek soluktur.

  Karmaşıklık (Tarak, Kristalleştir ve Kırışıklık araçları)

  Belirli bir fırçanın sonuçlarının nesnenin anahatlarına ne kadar yakın yerleştirileceğini belirler. Bu, Ayrıntı değerine sıkı sıkıya bağlıdır.

  Ayrıntı

  Nesnenin anahatlarına eklenen noktalar arasındaki aralığı belirler (daha yüksek değerlerde noktalar birbirine daha yakın olarak yerleştirilir).

  Basitleştir (Çarpıtma, Burgu, Büzme ve Şişirme araçları)

  Şeklin genel görünümünü ölçülebilir miktarda etkilemeyen gereksiz noktaları ne kadar azaltmak istediğinizi belirler.

  Burgu Hızı (sadece Burgu aracı)

  Burgunun uygulanma oranını belirler. –180° ile 180° arasında bir değer girin. Negatif değerler nesneyi saat yönünde, pozitif değerler saat yönünün tersine burar. –180° veya 180° değerlerine yaklaşıldıkça nesneler daha fazla burulur. Daha az burmak için, 0° değerine yakın bir hız belirleyin.

  Yatay ve Dikey (sadece Kırışıklık aracı)

  Denetim noktalarının birbirinden ne kadar uzak yerleştirileceğini belirler.

  Fırça Etkileri Bağlantı Noktaları, Teğet Tutamacında Fırça Etkileri veya Teğet Tutamacının Dışında Fırça Etkileri (Tarak, Kristalleştir, Kırışıklık araçları)

  Araç fırçasının bu özellikler üzerinde değişiklik yapabilmesine izin verir.

Kukla Çarpıtma aracını kullanarak nesneleri deforme etme

Kukla Çarpıtma aracı, çalışma yüzeyinizin bölümlerini, deforme edilen alanlar doğal görünecek şekilde bükmenizi ve deforme etmenizi sağlar. Illustrator'da Kukla Çarpıtma aracının yardımıyla raptiyeler ekleyerek, raptiyeleri taşıyıp döndürerek çalışma yüzeyinizde kolaylıkla çeşitlemeler oluşturabilirsiniz.

puppet_warp_02
Araçlar panelinden Kukla Çarpıtma aracını seçin ve çalışma yüzeyinize raptiyeler ekleyin.
puppet_warp_03
Seçilen raptiyeleri taşıyarak ya da döndürerek resminizi dönüştürün.

Kukla Çarpıtma aracını kullanarak çalışma yüzeyinizi nasıl deforme edeceğinizi öğrenmek için bkz. Kukla Çarpıtma.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi