Kırpma maskesini düzenleme

Kırpma maskeleri hakkında

Kırpma maskesi, şekli diğer resimleri maskeleyerek, sadece şeklin içinde kalan alanların görünmesini sağlayan bir nesnedir; bu şekilde resim, maskenin şekline uygun olarak kırpılır. Kırpma maskesi ve maskelenen nesneler kırpma kümesi olarak adlandırılır. İki veya daha çok nesnenin seçiminden ya da bir grup veya katmandaki bütün nesnelerden kırpma kümesi oluşturabilirsiniz.

Nesne düzeyinde kırpma kümeleri Katmanlar panelinde grup olarak birleşir. Nesne düzeyinde kırpma kümeleri oluşturursanız katmanın en üstündeki nesne altındaki tüm nesneleri kırpar. Nesne düzeyinde kırpma kümesinde dönüştürme veya hizalama gibi gerçekleştirdiğiniz tüm işlemler maskelenmemiş sınır değil, kırpma maskesi sınırı esasındadır. Nesne düzeyinde kırpma maskesi oluşturduktan sonra Katmanlar panelini, Doğrudan Seçim aracını kullanarak ya da kırpma kümesini ayırarak yalnızca kırpılan içeriği seçebilirsiniz.

Illustrator'da kırpma maskeleri
Maskelemeden önce (solda) ve maskelemeden sonra (sağda)

Kırpma maskesi oluştururken aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 • Maskelediğiniz nesneler, zaten orada değillerse, Katmanlar panelinde kırpma maskesinin grubuna taşınır.

 • Sadece vektör nesneleri kırpma maskesi olabilir; ancak, her türlü resim maskelenebilir.

 • Kırpma maskesi oluşturmak için bir katman veya grup kullanırsanız, katmandaki veya gruptaki ilk nesne, o katmanın veya grubun alt kümesi olan her şeyi maskeler.

 • Daha önceki nitelikleri ne olursa olsun, kırpma maskesi, dolgusuz veya kontursuz bir nesneye dönüşür.

  İpucu: Yarı saydam bir maske oluşturmak için Saydamlık panelini kullanarak bir opaklık maskesi oluşturun.

Kırpma maskesiyle nesnelerin bazı bölümlerini gizleme

 1. Maske olarak kullanmak istediğiniz nesneyi oluşturun.

  Nesneye, kırpma yolu adı verilir. Sadece vektör nesneleri kırpma yolu olabilir.

 2. Kırpma yolunu, yığın sıralamasında, maskelemek istediğiniz nesnelerin üzerine taşıyın.
 3. Kırpma yolunu ve maskelemek istediğiniz nesneleri seçin.
 4. Nesne > Kırpma Maskesi > Oluştur'u seçin.
  Not:

  İki veya daha fazla nesnenin çakıştığı bir alandan kırpma maskesi oluşturmak için, önce nesneleri gruplayın.

Grup veya katmandan kırpma maskesi oluşturma

 1. Maske olarak kullanmak istediğiniz nesneyi oluşturun.

  Nesneye, kırpma yolu adı verilir. Sadece vektör nesneleri kırpma yolu olabilir.

 2. Kırpma yolunu ve maskelemek istediğiniz nesneleri bir katmana veya gruba taşıyın.
 3. Katmanlar panelinde, maskeleyen nesnenin grubun veya katmanın en üstünde olduğundan emin olun, sonra katmanın veya grubun adını tıklatın.
 4. Katmanlar panelinin alt tarafındaki Kırpma Maskesi Oluştur /Serbest Bırak düğmesini tıklatın veya Katmanlar paneli menüsünde Kırpma Maskesi Oluştur'u seçin.

Kırpma maskesini düzenleme

 1. Katmanlar panelinde hedefi ve kırpma yolunu seçin. Bunun yerine, kırpma kümesini seçip Nesne > Kırpma Maskesi > Maske Düzenle'yi de seçebilirsiniz.
 2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  • Doğrudan Seçim aracıyla nesnenin orta referans noktasını sürükleyerek, kırpma yolunu taşıyın.
  • Doğrudan Seçim aracını kullanarak kırpma yolunu yeniden şekillendirin.
  • Kırpma yoluna dolgu veya kontur uygulayın.
  Not:

  Belgedeki bütün kırpma yollarını seçmek için, bütün resimlerin seçimini kaldırın. Sonra Seç > Nesne > Kırpma Maskeleri'ni seçin.

Kırpma kümesi içinde yol düzenleme

Kırpma maskesi dışında kalan yol parçalarını düzenlemek için önce kırpma maskesi içindeki belirli yolu seçmeniz, yolu sonra düzenlemeniz gerekir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Katmanlar panelinde yolu hedefleyin.
  • Maskede görüntülenen yolun bir kısmı üzerinde Doğrudan Seçim aracını yerleştirin. Yolun anahatları görüntülendiğinde tıklatın.
  Not:

  Kırpılmış bir yolu tıklatarak seçmek için maske içinde görüntülenen kısmını tıklatmanız gerekir.

 2. Yolu düzenleyin.

Maskelenen resme nesne ekleme veya maskelenen resimden nesne kaldırma

 1. Katmanlar panelinde, nesneyi kırpma yolunu içeren grubun veya katmanın içine veya dışına taşıyın.

Nesneleri kırpma maskesinden serbest bırakma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Kırpma maskesini içeren grubu seçin ve Nesne > Kırpma Maskesi > Serbest Bırak'ı seçin.
  • Katmanlar panelinde, kırpma yolunu içeren grubun veya katmanın adını tıklatın. Katmanlar panelinin alt tarafındaki Kırpma Maskesi Oluştur /Serbest Bırak düğmesini tıklatın veya Katmanlar paneli menüsünde Kırpma Maskesi Serbest Bırak'ı seçin.

  Kırpma maskesine Yok dolgu ve kontur değeri atandığından, yeni boyama nitelikleri atamadıkça artık görünmez durumdadır.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın