Kullanıcı Kılavuzu İptal

Belgeleri baskı için ayarlama

 1. Illustrator Kullanıcı Kılavuzu
 2. Illustrator’ı tanıyın
  1. Illustrator’a giriş
   1. Illustrator’daki yenilikler
   2. Yaygın sorular
   3. Illustrator sistem gereksinimleri
   4. Apple silicon için Illustrator
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. Illustrator'daki Keşfedin paneli ile daha hızlı öğrenin
   3. Belge oluşturma
   4. Araç çubuğu
   5. Varsayılan klavye kısayolları
   6. Klavye kısayollarını özelleştirme
   7. Çalışma yüzeylerine giriş
   8. Çalışma yüzeylerini yönetme
   9. Çalışma alanını özelleştirme
   10. Özellikler paneli
   11. Tercihleri ayarlama
   12. Dokunmatik Çalışma Alanı
   13. Illustrator’da Microsoft Surface Dial desteği
   14. Düzenlemeleri geri alma ve tasarım geçmişini yönetme
   15. Görünümü döndür
   16. Cetveller, ızgaralar ve kılavuzlar
   17. Illustrator’da erişilebilirlik
   18. Güvenli Mod
   19. Çizimi görüntüleme
   20. Illustrator’ı Touch Bar ile kullanma
   21. Dosyalar ve şablonlar
  3. Illustrator’da araçlar
   1. Bir bakışta araçlar
   2. Seçme araçları
    1. Seçim
    2. Doğrudan Seçim
    3. Grup Seçimi
    4. Sihirli Değnek
    5. Kement
    6. Çalışma Yüzeyi
   3. Gezinme araçları
    1. El
    2. Görünümü Döndür
    3. Yakınlaştır
   4. Boyama araçları
    1. Degrade
    2. Kafes
    3. Şekil Oluşturucu
   5. Metin araçları
    1. Yazım
    2. Yola Yazma
    3. Dikey Metin
   6. Çizim araçları
    1. Kalem
    2. Bağlantı Noktası Ekle
    3. Bağlantı Noktasını Sil
    4. Bağlantı Noktası
    5. Kavis
    6. Çizgi Parçası
    7. Dikdörtgen
    8. Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen
    9. Elips
    10. Çokgen
    11. Yıldız
    12. Boya Fırçası
    13. Kabarcık Fırçası
    14. Kurşun Kalem
    15. Şekillendirici
    16. Dilim
   7. Değiştirme araçları
    1. Döndür
    2. Yansıtma
    3. Ölçek
    4. Yamultma
    5. Genişlik
    6. Serbest Dönüştürme
    7. Damlalık
    8. Karışım
    9. Silgi
    10. Makas
    11. Boyut
  4. Üretken Yapay Zeka (Çin ana karasında kullanılamamaktadır)
   1. Metin istemleri kullanarak sahneler, nesneler ve simgeler oluşturma
   2. Metin istemleri kullanarak vektör desenleri oluşturma
   3. Metin istemleri kullanarak vektör şekil dolguları oluşturma
   4. Metin istemleri kullanarak resimleri yeniden renklendirme
  5. Hızlı eylemler
   1. Retro metni
   2. Neon ışıması metni
   3. Eski tip metin
   4. Yeniden Renklendir
   5. Taslağı vektöre dönüştür
 3. Web'de Illustrator (beta)
  1. Web'de Illustrator (beta) sürümüne genel bakış
  2. Web'de Illustrator (beta) hakkında SSS
  3. Sorun giderme hakkında SSS
  4. Web'de Illustrator (beta) için Klavye kısayolları
  5. Web'de şekil oluşturma ve şekilleri birleştirme
  6. Web'de sayfalara metin ekleme ve metinleri düzenleme
  7. Web'de renk ve degrade uygulama
  8. Web'de yol çizme ve yolları düzenleme
  9. Web'de bulut belgeleriyle çalışma
  10. Ortak çalışanları web'de düzenlemeye davet etme
 4. iPad'de Illustrator
  1. iPad’de Illustrator uygulamasına giriş
   1. iPad’de Illustrator’a genel bakış
   2. iPad’de Illustrator ile ilgili SSS
   3. Sistem gereksinimleri | iPad’de Illustrator
   4. iPad’de Illustrator uygulamasında yapabilecekleriniz veya yapamayacaklarınız
  2. Çalışma alanı
   1. iPad’de Illustrator çalışma alanı
   2. Dokunmatik kısayollar ve dokunma hareketleri
   3. iPad’de Illustrator için klavye kısayolları
   4. Uygulama ayarlarınızı yönetme
  3. Belgeler
   1. iPad’de Illustrator uygulamasında belgelerle çalışma
   2. Photoshop ve Fresco belgelerini içe aktarma
  4. Nesneleri seçme ve düzenleme
   1. Tekrar nesneleri oluşturma
   2. Nesneleri karıştırma
  5. Çizim yapma
   1. Yolları çizme ve düzenleme
   2. Şekil çizme ve düzenleme
  6. Yazım
   1. Yazım ve fontlarla çalışma
   2. Yol boyunca metin tasarımları oluşturma
   3. Kendi fontlarınızı ekleme
  7. Görüntülerle çalışma
   1. Raster görüntüleri vektörleştirme
  8. Renk
   1. Renkleri ve degradeleri uygulama
 5. Bulut belgeleri
  1. Temel bilgiler
   1. Illustrator bulut belgeleriyle çalışma
   2. Illustrator bulut belgelerini paylaşma ve bu belgelerde iş birliği yapma
   3. Belgeleri inceleme için paylaşma
   4. Adobe Illustrator için bulut depolama alanını yükseltme
   5. Illustrator bulut belgeleri | Yaygın sorular
  2. Sorun giderme
   1. Illustrator bulut belgelerinde oluşturma veya kaydetme sorunlarını giderme
   2. Illustrator bulut belgelerinde sorun giderme
 6. İçerik ekleme ve düzenleme
  1. Çizim ve boyutlandırma
   1. Çizim hakkında temel bilgiler
   2. Yolları düzenleme
   3. Piksel bakımından kusursuz resimler çizme
   4. Kalem, Kavis veya Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   5. Basit çizgiler ve şekiller çizme
   6. Dikdörtgen ve yuvarlak ızgaralar çizme
   7. Mercek parlamaları çizme ve düzenleme
   8. Görüntü İzleme
   9. Yolu basitleştirme
   10. Sembolizm araçları ve sembol kümeleri
   11. Yol parçalarını ayarlama
   12. 5 kolay adımda çiçek tasarlama
   13. Perspektif ızgarası oluşturma ve düzenleme
   14. Perspektif ızgarasında nesneler çizme ve değiştirme
   15. Nesneleri tekrar kullanmak üzere sembollere dönüştürme
   16. Web iş akışları için pikselle hizalanmış yollar çizme
   17. Boyutları ölçme ve çizme
  2. 3D nesneler ve malzemeler
   1. Illustrator’daki 3D efektler hakkında
   2. 3D grafikler oluşturma
   3. 3D nesneler üzerinde çizimi eşleme
   4. 3D metin oluşturma
   5. 3D nesneler oluşturma
  3. Renk
   1. Renk hakkında
   2. Renk seçme
   3. Renk örnekleri oluşturma ve kullanma
   4. Renkleri ayarlama
   5. Adobe Color Temaları panelini kullanma
   6. Renk grupları (renk uyumları)
   7. Renk Temaları paneli
   8. Resminizi yeniden renklendirme
  4. Boyama
   1. Boyama hakkında
   2. Dolgularla ve konturlarla boyama
   3. Canlı Boyama grupları
   4. Degradeler
   5. Fırçalar
   6. Saydamlık ve karıştırma modları
   7. Nesneye kontur uygulama
   8. Desen oluşturma ve düzenleme
   9. Kafesler
   10. Desenler
  5. Nesneleri seçme ve düzenleme
   1. Nesneleri seçme
   2. Katmanlar
   3. Nesneleri gruplama ve genişletme
   4. Nesneleri taşıma, hizalama ve dağıtma
   5. Nesneleri yığınlama    
   6. Nesneleri kilitleme, gizleme ve silme
   7. Nesneleri kopyalama ve çoğaltma
   8. Nesneleri döndürme ve yansıtma
   9. Nesnelere örgü uygulama
   10. Gerçekçi resim taslakları oluşturma
  6. Nesneleri yeniden şekillendirme
   1. Görüntüleri kırpma
   2. Nesneleri dönüştürme
   3. Nesneleri birleştirme
   4. Nesneleri kesme, bölme ve kırpma
   5. Kukla Çarpıt
   6. Nesneleri ölçekleme, yamultma ve deforme etme
   7. Nesneleri karıştırma
   8. Zarflar kullanarak yeniden şekillendirme
   9. Nesneleri efektlerle yeniden şekillendirme
   10. Şekillendirici ve Şekil Oluşturucu araçlarını kullanarak yeni şekiller oluşturma
   11. Canlı Köşeler ile çalışma
   12. Dokunma desteği ile geliştirilmiş yeniden şekillendirme iş akışları
   13. Kırpma maskelerini düzenleme
   14. Canlı şekiller
   15. Şekil Oluşturucu aracını kullanarak şekiller oluşturma
   16. Genel düzenleme
  7. Yazım
   1. Metin ekleme ve yazım nesneleriyle çalışma
   2. Madde işaretli ve numaralandırılmış listeler oluşturma
   3. Metin alanını yönetme
   4. Fontlar ve tipografi
   5. Görüntülerdeki metinleri düzenlenebilir metne dönüştürme
   6. Metne temel biçimlendirme ekleme
   7. Metne gelişmiş biçimlendirme ekleme
   8. Metni içe ve dışa aktarma
   9. Paragrafları formatlama
   10. Özel karakterler
   11. Yola yazma oluşturma
   12. Karakter ve paragraf stilleri
   13. Sekmeler
   14. Eksik fontları bulma (Typekit iş akışı)
   15. Arapça ve İbranice fontlar
   16. Fontlar | SSS ve sorun giderme ipuçları
   17. 3D metin efekti oluşturma
   18. Kreatif tipografi tasarımları
   19. Yazımı ölçekleme ve döndürme
   20. Satır ve karakter aralığı
   21. Tireleme ve satır sonları
   22. Yazım ve dil sözlükleri
   23. Asya dillerindeki karakterleri formatlama
   24. Asya dillerinde metinler için oluşturucular
   25. Karışım nesneleri ile metin tasarımları oluşturma
   26. Görüntü İzleme’yi kullanarak metin posteri oluşturma
  8. Özel efektler oluşturma
   1. Efektlerle çalışma
   2. Grafik stilleri
   3. Görünüm nitelikleri
   4. Taslaklar ve mozaikler oluşturma
   5. Alt gölgeler, ışımalar ve geçiş yumuşatma
   6. Efektler özeti
  9. Web grafikleri
   1. Web grafikleri oluşturmak için en iyi uygulamalar
   2. Grafikler
   3. SVG
   4. Dilimler ve görüntü eşlemeleri
 7. İçe aktarma, dışa aktarma ve kaydetme
  1. İçe aktarma
   1. Birden çok dosya yerleştirme
   2. Bağlantılı ve gömülü dosyaları yönetme
   3. Bağlantı bilgileri
   4. Gömülü görüntüleri çıkarma
   5. Photoshop’tan çizimleri içe aktarma
   6. Bitmap görüntüleri içe aktarma
   7. Adobe PDF dosyalarını içe aktarma
   8. EPS, DCS ve AutoCAD dosyalarını içe aktarma
  2. Illustrator’da Creative Cloud Libraries 
   1. Illustrator’da Creative Cloud Libraries
  3. Kaydetme ve dışa aktarma
   1. Çizimi kaydetme
   2. Çizimi dışa aktarma
   3. Adobe PDF dosyaları oluşturma
   4. Adobe PDF seçenekleri
   5. Illustrator çizimini Photoshop’ta kullanma
   6. Varlıkları toplama ve toplu hâlde dışa aktarma
   7. Dosyaları paketleme
   8. CSS dosyalarını ayıklama | Illustrator CC
   9. Belge bilgileri paneli
 8. Yazdırma
  1. Baskıya hazırlama
   1. Belgeleri baskı için ayarlama
   2. Sayfa boyutunu ve yönlendirmesini değiştirme
   3. Kırpma veya hizalama için kırpma işaretlerini belirleme
   4. Büyük tuval kullanmaya başlama
  2. Yazdırma
   1. Üst baskı
   2. Renk yönetimi ile yazdırma
   3. PostScript yazdırma
   4. Yazdırma hazır ayarları
   5. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   6. Saydam çizimleri yazdırma ve kaydetme
   7. Bindirme
   8. Renk ayrımlarını bastırma
   9. Degradeleri, kafesleri ve renk karışımlarını yazdırma
   10. Beyaz Üste Baskı
 9. Görevleri otomatikleştirme
  1. Değişkenler panelini kullanarak veri birleştirme
  2. Komut dosyaları ile otomasyon
  3. Eylemler ile otomasyon
 10. Sorun giderme 
  1. Bilinen sorunlar
  2. Çökme sorunları
  3. Çökmeden sonra dosyaları kurtarma
  4. Dosya sorunları
  5. Desteklenen dosya formatları
  6. GPU cihaz sürücüsü sorunları
  7. Wacom cihaz sorunları
  8. DLL dosyası sorunları
  9. Bellek sorunları
  10. Tercihler dosyası sorunları
  11. Font sorunları
  12. Yazıcı sorunları
  13. Kilitlenme raporunu Adobe ile paylaşma
  14. Illustrator performansını iyileştirme

Yazdırma hakkında en uygun tercihleri yapmak için yazdırma işleminin temel prensiplerini anlamanız, örneğin yazıcınızın çözünürlüğünün ya da monitörünüzün kalibrasyonunun veya çözünürlüğünün, çiziminizin yazdırıldığında nasıl görüneceğini ne şekilde etkilediğini bilmeniz gerekir. Illustrator'daki Yazdır iletişim kutusu, yazdırma iş akışı boyunca size yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. İletişim kutusundaki her seçenek kümesi, yazdırma işlemi boyunca size yol gösterecek şekilde düzenlenmiştir.

Bileşik çizim, çiziminizin illüstrasyon penceresinde gördüğünüz görüntüye karşılık gelen tek sayfalık bir halidir; başka bir deyişle, tek aşamalı bir yazdırma işidir. Bileşik çizimler ayrıca, genel sayfa tasarımının provasını yapmak, görüntü çözünürlüğünü kontrol etmek ve baskı öncesi hazırlama makinelerinde ortaya çıkabilecek sorunları (sözgelimi PostScript hatalarını) belirlemekte de kullanışlıdır.

 1. Dosya > Yazdır’ı seçin.
 2. Yazıcı menüsünden bir yazıcı seçin. Yazıcı yerine dosyaya yazdırmak için Adobe PostScript® Dosyası veya Adobe PDF seçeneğini belirleyin.
 3. Aşağıdaki çalışma yüzeyi seçeneklerinden birini belirleyin:
  • Tüm içeriği tek bir sayfa olarak yazdırmak için Çalışma Yüzeylerini Yoksay'ı seçin.

  • Her çalışma yüzeyini ayrı ayrı yazdırmak için, tüm çalışma yüzeylerini (Tümü) ya da 1-3 gibi belirli bir aralığı yazdırmak istiyorsanız Çalışma Yüzeylerini Yoksay seçimini kaldırın.

 4. Yazdır iletişim kutusunun sol tarafındaki listede Çıktı'yı seçin ve Mod alanında Bileşik'in seçili olduğundan emin olun.
 5. Diğer yazdırma seçeneklerini ayarlayın.
 6. Yazdır düğmesini tıklatın.
  Not:

  Belgenizde katmanlar kullanılıyorsa hangi katmanların yazdırılacağını belirleyebilirsiniz. Dosya > Yazdır'ı seçin ve Katmanları Yazdır menüsünde bir seçenek belirleyin: Görünür Ve Yazdırılabilir Katmanlar, Görünür Katmanlar veya Tüm Katmanlar. Yazdırma için kırpma alanları oluşturma ile ilgili bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/vid0213_tr.

Çizimi yazdırılamaz yapma

Katmanlar paneli, çiziminizin farklı versiyonlarını yazdırmanızı kolaylaştırır. Örneğin, metin üzerinde düzeltme yapmak için bir belgede sadece yazım nesnelerini yazdırmayı seçebilirsiniz. Önemli bilgileri kaydetmek için çiziminize yazdırılmayan öğeler de ekleyebilirsiniz.

 • Çizimin belge penceresinde, yazdırma ve dışa aktarma sırasında görüntülenmesini engellemek için Katmanlar panelinde ilgili öğeleri gizleyin.
 • Çizimin, çalışma yüzeyinde veya dışa aktarma sırasında görüntülenmesini engellemeden, sadece yazdırılmasını önlemek için Katmanlar panelinde bir katman adını çift tıklatın. Katman Seçenekleri iletişim kutusunda, Yazdır seçeneğinin işaretini kaldırın ve Tamam'ı tıklatın. Katmanlar panelinde katman adı eğik görünür.
 • Çalışma yüzeyinde görünür olsa bile yazdırılmayan veya dışa aktarılamayan çizimler oluşturmak için Katman Seçenekleri iletişim kutusunda Şablon'u işaretleyin.
Not:

Ayrıca belgenizde birden çok çalışma yüzeyi belirtebilir ve daha sonra Yazdır iletişim kutusunda bunlardan sadece birinin yazdırılmasını seçebilirsiniz. Yalnızca çalışma yüzeyindeki çizim yazdırılır. Kırpma çalışma yüzeylerini tanımlama ile ilgili bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4016_ai_tr.

Yazdır iletişim kutusundaki her seçenek kategorisi (Genel seçeneklerden Özet seçeneklerine kadar), belgenizi yazdırma süreci boyunca size yol gösterecek şekilde düzenlenmiştir. Seçenek kümesini görüntülemek için iletişim kutusunun sol tarafındaki listeden küme adını seçin. Bu seçeneklerden çoğu, belgenizi başlattığınızda seçmiş olduğunuz başlangıç profilinde hazır ayar olarak belirlenmiştir.

Genel

Sayfa boyutunu ve yönlendirmesini ayarlayın, kaç sayfanın yazdırılacağını belirleyin, çizimi ölçekleyin, döşeme seçeneklerini belirtin ve hangi katmanların yazdırılacağını seçin.

İşaretler Ve Taşma Payı

Yazıcı işaretlerini seçin ve taşma payı oluşturun.

Çıktı

Renk ayrımları oluşturun.

Grafikler

Yollar, fontlar, PostScript dosyaları, degradeler, kafesler ve karışımlar için yazdırma seçeneklerini ayarlayın.

Renk Yönetimi

Yazdırma için bir profil ve görüntü oluşturma hedefi seçin.

Gelişmiş

Yazdırma sırasında vektörel çizimlerde kullanılacak düzleştirmeyi (veya olası rasterleştirmeyi) denetleyin.

Özet

Yazdırma ayarlarının özetini görüntüleyin ve kaydedin.

Sayfada çizimin konumunu değiştirme

Yazdır iletişim kutusundaki önizleme görüntüsü, çizimin sayfanın neresine basılacağını gösterir.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • İletişim kutusunun sol alt köşesindeki önizleme görüntüsünde çizimi sürükleyin.

  • Çizimin sayfaya göreli olarak hizalanacağı başlangıç noktasını belirlemek için Yerleştirme simgesindeki bir kareyi veya oku tıklatın. Çizimin konumunun ince ayarlarını yapmak için Başlangıç X ve Başlangıç Y için birer değer girin.

   İpucu: Yazdırılabilir alanı doğrudan çalışma yüzeyi üzerinde taşımak için Baskı Döşeme aracıyla illüstrasyon penceresini sürükleyin. Sürüklenirken, yazdırılabilir alanı sol alt köşesinden taşıdıysanız Baskı Döşemesi aracı tepki verir. Yazdırılabilir alanı çalışma yüzeyinin istediğiniz yerine taşıyabilirsiniz ancak sayfanın yazdırılabilir alanının dışına taşan kısımları yazdırılmaz.

Birden çok çalışma yüzeyine sahip bir belge oluşturduğunuzda bu belgeyi farklı yollarla yazdırabilirsiniz. Çalışma yüzeylerini yoksayıp tüm içeriği tek sayfada yazdırabilirsiniz (çalışma yüzeyleriniz sayfa sınırlarından taşıyorsa döşeme gerekebilir). İsterseniz, her çalışma yüzeyini tek tek sayfalar olarak da yazdırabilirsiniz. Çalışma yüzeylerini tek tek sayfalar olarak yazdırdığınızda tüm çalışma yüzeylerini veya bir çalışma yüzeyi aralığını seçebilirsiniz.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm çalışma yüzeylerini ayrı ayrı yazdırmak için Tümü'nü seçin. Yazdır iletişim kutusunun sol alt köşesindeki önizleme alanında listelenen tüm sayfaları görebilirsiniz.

  • Çalışma yüzeylerinin bir alt kümesini ayrı sayfalar olarak yazdırmak için Aralık'ı seçin ve yazdırılacak çalışma yüzeyleri aralığını belirtin.

  • Tüm çalışma yüzeylerindeki çizimi tek bir sayfada birlikte yazdırmak için Çalışma Yüzeylerini Yoksay'ı seçin. Çizim sayfanın sınırlarından taşıyorsa çizimi ölçeklendirebilir veya döşeyebilirsiniz.

 3. Diğer yazdırma seçeneklerini istediğiniz gibi belirleyin ve Yazdır'ı tıklatın.

Çalışma yüzeylerini baskı için otomatik döndürme

Illustrator'da bir belgedeki tüm çalışma yüzeyleri, seçilen ortam boyutunda baskı için otomatik olarak döndürülebilir. Illustrator belgelerinin otomatik döndürülmesini ayarlamak için¬ Yazdır iletişim kutusundaki¬ Otomatik Döndürme onay kutusunu işaretleyin. Illustrator'da oluşturulan bir belge için Otomatik Döndürme varsayılan olarak etkindir.

Örneğin, hem yatay (genişliği yüksekliğinden fazla) hem de dikey (yüksekliği genişliğinden fazla) ortam boyutu olan bir belge düşünün. Yazdır iletişim kutusunda ortam boyutu olarak¬ dikey¬ seçilirse tüm yatay çalışma yüzeyleri yazdırılırken otomatik olarak dikey ortama döndürülür.

Not:

Otomatik Döndür seçilirse sayfa yönünü değiştiremezsiniz.

Çizimi birden çok sayfaya döşeme

Çizimi tek sayfaya sığmayan tek bir çalışma yüzeyinden (veya yoksayılan çalışma yüzeylerinden) yazdırıyorsanız birden çok sayfaya döşeyebilirsiniz. Belgenizde birden çok resim varsa:

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Döşe seçeneğini belirleyin:
  Not:

  Belgenizde birden çok çalışma yüzeyi varsa önce Çalışma Yüzeylerini Yoksay'ı seçin ya da Aralık seçeneğinde 1 sayfayı belirtin ve Sayfaya Sığdır'ı seçin.

  Dolu Sayfalar

  Çizimi çıktı için tam ortam boyunda sayfalara böler.

  Görüntülenebilir Alanlar

  Çizimi seçilen cihazın görüntüleyebileceği alana dayalı olarak böler. Bu seçenek, cihazınızın kabul edebileceğinden daha büyük olan çizimi dışarıda bırakmak için yararlıdır; çünkü döşenmiş parçaları yeniden daha büyük orijinal çizime birleştirmeye olanak verir.

 3. (İsteğe bağlı) Dolu Sayfalar'ı seçtiyseniz sayfalar arasındaki çakışma miktarını belirlemek için Çakışma seçeneğini ayarlayın.

Belgeyi yazdırma için ölçekleme

Büyük boyutlu belgeyi, çizimin gerçek boyutlarından daha küçük bir kağıda sığdırmak için Yazdır iletişim kutusunu kullanarak belgenin genişliğini ve yüksekliğini ister simetrik ister asimetrik olarak ölçekleyebilirsiniz. Asimetrik ölçekleme, sözgelimi fleksografik baskı için filme baskı yaptığınızda yararlıdır: kalıbın baskı silindirine hangi yönde takılacağını biliyorsanız ölçekleme, çoğunlukla gerçekleşen %2 ila %3'lük esnemeyi dengeleyebilir. Ölçekleme, belgedeki sayfaların boyutunu etkilemez, sadece belgenin yazdırıldığı ölçeği değiştirir.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ölçeklemeyi önlemek için, Ölçeklendirilmesin'i seçin.

  • Belgenin sayfaya sığacak şekilde otomatik olarak ölçeklenmesi için Sayfaya Sığdır'ı seçin. Ölçekleme yüzdesi, seçilen PPD'de tanımlanan görüntülenebilir alana bağlıdır.

  • Genişlik ve Yükseklik metin kutularını etkinleştirmek için Özel'i seçin. Genişlik ve yükseklik için 1 ile 1000 arasında bir oran girin. Belgenin genişlik-yükseklik oranını değiştirmek için Oranları Koru düğmesinin seçimini kaldırın.

Yazıcı çözünürlüğünü ve tram frekansını değiştirme

Adobe Illustrator, varsayılan yazıcı çözünürlüğü ve tram frekansı kullanıldığında en hızlı ve en iyi baskıyı yapar. Ancak bazı durumlarda, yazıcı çözünürlüğünü ve tram frekansını değiştirmek isteyebilirsiniz; örneğin, sınır kontrol hatası nedeniyle yazdırılamayan çok uzun, eğri bir yol çizdiğinizde, yazdırma yavaş olduğunda veya yazdırıldığında degradelerde ve kafeslerde bantlanma görülebilir.

 1. Dosya > Yazdır’ı seçin.
 2. Yazıcı için bir PostScript yazıcısı, Adobe PostScript® Dosyası veya Adobe PDF seçin.
 3. Yazdır iletişim kutusunun sol tarafındaki listeden Çıktı'yı seçin.
 4. Yazıcı Çözünürlüğü olarak bir tram frekansı (lpi) ve yazıcı çözünürlüğü (dpi) ikilisi seçin.

Yazıcı çözünürlüğü, inç başına üretilen mürekkep noktası sayısıyla ölçülür (dpi). Çoğu masaüstü lazer yazıcı 600 dpi çözünürlüğe sahiptir, baskı öncesi hazırlama makineleriyse 1200 dpi veya daha yüksek çözünürlüğe sahiptir. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar gerçek noktalar değil, mikroskobik bir mürekkep spreyi üretir; çoğu mürekkep püskürtmeli yazıcılar yaklaşık olarak 300 ile 720 dpi arasında çözünürlüğe sahiptir.

Masaüstü lazer yazıcıda ve özellikle de baskı öncesi hazırlama makinelerinde yazdırırken tram frekansını da göz önüne almanız gerekir. Tram frekansı, gri tonlamalı görüntüleri veya renk ayrımlarını basmakta kullanılan, inç başına yarı tonlu hücre sayısıdır. Tram satırı veya çizgi tram olarak da bilinen tram frekansı, satır/inç (lpi) ile veya yarı tonlu tramda inç başına hücre satırıyla ölçülür.

Yüksek bir tram satırı (örneğin 150 lpi), baskı makinesinde yüksek kalitede görüntü oluşturmak için, görüntüyü oluşturmakta kullanılan noktaları birbirine çok yakın olarak yerleştirir; düşük bir tram satırıysa (60 lpi - 85 lpi) noktaları birbirinden daha uzağa koyarak daha kaba bir görüntü oluşturur. Noktaların boyutu da çizgi tram tarafından belirlenir. Yüksek tram satırında küçük noktalar kullanılır; düşük tram satırında büyük noktalar kullanılır. Çizgi tramın seçilmesinde en önemli faktör, işinizde kullanılan basım türüdür. Baskı makinelerinin işleyebileceği en iyi çizgi tramı basımevinize sorun ve seçimlerinizi buna göre yapın.

Yüksek çözünürlükteki baskı öncesi hazırlama makinelerinde kullanılan PPD dosyaları, çeşitli makine çözünürlükleriyle eşleştirilmiş çok çeşitli tram satırları sunar. Daha düşük çözünürlüklü yazıcılar için PPD dosyaları genellikle az sayıda çizgi tram seçeneğine sahiptir; çoğunlukla 53 lpi ve 85 lpi arasında, nispeten kaba tramlardır. Bununla birlikte, kaba tramlar daha düşük çözünürlüklü yazıcılarda en iyi sonuçları sağlar. Nihai çıktı için düşük çözünürlükte bir yazıcı kullanılacaksa 100 lpi çözünürlüğünde ince tram kullanmak aslında görüntü kalitesini düşürür. Bunun nedeni, belirli bir çözünürlük için lpi değerinin artırılmasının, üretilebilen renk sayısını düşürmesidir.

Not:

Bazı baskı öncesi hazırlama makineleri ve masaüstü lazer yazıcılar, yarı tonlama dışında tramlama teknolojileri kullanır. Yarı ton kullanmayan bir yazıcıda bir görüntü yazdırıyorsanız önerilen çözünürlükler için hizmet sağlayıcınıza danışın veya yazıcı belgelerinize bakın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi