Yazdırma hakkında en uygun tercihleri yapmak için, yazdırma işleminin temel prensiplerini anlamanız, örneğin yazıcınızın çözünürlüğünün ya da monitörünüzün kalibrasyonunun veya çözünürlüğünün, resminizin yazdırıldığında nasıl görüneceğini ne şekilde etkilediğini bilmeniz gerekir. Illustrator uygulamasının Yazdır iletişim kutusu, yazdırma iş akışı boyunca size yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. İletişim kutusundaki her seçenekler kümesi, yazdırma işlemi boyunca size kılavuzluk yapacak şekilde düzenlenmiştir.

Bileşik resim, resminizin, illüstrasyon penceresinde gördüğünüz görüntüye karşılık gelen tek sayfalı versiyonudur; başka bir deyişle, tek aşamalı bir yazdırma işidir. Bileşik resimler ayrıca, genel sayfa tasarımının provasını yapmak, görüntü çözünürlüğünü kontrol etmek ve baskı öncesi hazırlama makinelerinde ortaya çıkabilecek sorunları (sözgelimi PostScript hatalarını) saptamakta da yararlı olur.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Yazıcı menüsünden bir yazıcı seçin. Yazıcı yerine dosyaya yazdırmak için Adobe PostScript® Dosyası veya Adobe PDF seçin.
 3. Aşağıdaki çalışma yüzeyi seçeneklerinden birini belirleyin:
  • Her şeyi tek sayfada yazdırmak için Çalışma Yüzeylerini Yoksay'ı seçin.

  • Her çalışma yüzeyini ayrı yazdırmak için, tüm çalışma yüzeylerini (Tümü) ya da 1-3 gibi belirli bir aralığı yazdırmak istiyorsanız Çalışma Yüzeylerini Yoksay seçimini kaldırın.

 4. Yazdır iletişim kutusunun sol tarafındaki listede Çıktı'yı seçin ve Mod alanında Bileşik'in seçili olduğundan emin olun.
 5. Diğer yazdırma seçeneklerini ayarlayın.
 6. Yazdır düğmesini tıklatın.

  Not:

  Belgenizde katmanlar kullanılıyorsa, hangilerinin yazdırılacağını belirleyebilirsiniz. Dosya > Yazdır'ı seçin ve Katmanları Yazdır menüsünde bir seçenek belirleyin: Görünür Ve Yazdırılabilir Katmanlar, Görünür Katmanlar veya Tüm Katmanlar. Yazdırma için kırpma alanları oluşturma hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/vid0213_tr.

Resmi yazdırılamaz yapma

Katmanlar paneli, resminizin farklı versiyonlarını yazdırmanızı kolaylaştırır. Örneğin, metin üzerinde düzeltme yapmak için, bir belgede sadece yazım nesnelerini yazdırmayı seçebilirsiniz. Önemli bilgileri kaydetmek için resminize yazdırılmayan öğeler de ekleyebilirsiniz.

 • Resmin belge penceresinde, yazdırma ve dışa aktarma sırasında görüntülenmesini engellemek için, Katmanlar panelinde ilgili öğeleri gizleyin.
 • Resmin, çalışma yüzeyinde veya dışa aktarma sırasında görüntülenmesini engellemeden, sadece yazdırılmasını önlemek için, Katmanlar panelinde bir katman adını çift tıklatın. Katman Seçenekleri iletişim kutusunda, Yazdır seçeneğindeki işareti kaldırıp Tamam düğmesini tıklatın. Katmanlar panelinde katman adı, italiğe döner.
 • Çalışma yüzeyinde görünür olsa bile yazdırılmayan veya dışa aktarılamayan resimler oluşturmak için, Katman Seçenekleri iletişim kutusunda Şablon'u işaretleyin.

Not:

Ayrıca belgenizde birden çok çalışma yüzeyi belirtebilir, sonra Yazdır iletişim kutusunda bunlardan sadece birinin yazdırılmasını seçebilirsiniz. Yalnızca çalışma yüzeyindeki resim yazdırılır. Kırpma çalışma yüzeylerini tanımlama hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4016_ai_tr.

Yazdır iletişim kutusundaki her seçenekler kategorisi (Genel seçeneklerden Özet seçeneklerine kadar), belgenizi yazdırma süreci boyunca size kılavuzluk edecek şekilde düzenlenmiştir. Seçenekler kümesini görüntülemek için, iletişim kutusunun sol tarafındaki listeden küme adını seçin. Bu seçeneklerden çoğu, belgenizi başlattığınızda seçmiş olduğunuz başlangıç profilinde hazır ayarlıdır.

Genel

Sayfa boyutunu ve yönlendirmesini ayarlayın, kaç sayfanın yazdırılacağını belirleyin, resmi ölçekleyin, döşeme seçeneklerini belirtin ve hangi katmanların yazdırılacağını seçin.

İşaretler Ve Taşma Payı

Yazıcı işaretlerini seçin ve taşma payı oluşturun.

Çıktı

Renk ayrımları oluşturun.

Grafikler

Yollar, fontlar, PostScript dosyaları, degradeler, kafesler ve karışımlar için yazdırma seçeneklerini ayarlayın.

Renk Yönetimi

Yazdırma için bir profil ve görüntü oluşturma hedefi seçin.

Gelişmiş

Yazdırma sırasında vektör resimlerde kullanılacak düzleştirmeyi (veya olası rasterleştirmeyi) denetleyin.

Özet

Yazdırma ayarlarının özetini görüntüleyin ve kaydedin.

Sayfada resmin konumunu değiştirme

Yazdır iletişim kutusundaki önizleme görüntüsü, resmin sayfanın neresine basılacağını gösterir.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • İletişim kutusunun sol alt köşesindeki önizleme görüntüsünde resmi sürükleyin.

  • Resmin sayfaya göreli olarak hizalanacağı başlangıç noktasını belirlemek için, Yerleştirme simgesindeki bir kareyi veya oku tıklatın. Resmin konumunun ince ayarlarını yapmak için, Başlangıç X ve Başlangıç Y için birer değer girin.

   İpucu: Yazılabilir alanı doğrudan çalışma yüzeyi üzerinde taşımak için Baskı Döşeme aracıyla illüstrasyon penceresini sürükleyin. Sürüklenirken, sol alt köşesinden yazdırılabilir alanını taşıdıysanız Baskı Döşemesi aracı tepki verir. Yazdırılabilir alanı çalışma yüzeyinin istediğiniz yerine taşıyabilirsiniz; ancak, sayfanın yazdırılabilir alanının dışına taşan kısımları yazdırılmaz.

Birden çok çalışma yüzeyine sahip belge oluşturduğunuzda belgeyi farklı yollardan yazdırabilirsiniz. Çalışma yüzeylerini yoksayıp her şeyi tek sayfada yazdırabilirsiniz (çalışma yüzeyleriniz sayfa sınırlarından taşıyorsa döşeme gerekebilir). İsterseniz, her çalışma yüzeyini tek tek sayfalar olarak da yazdırabilirsiniz. Çalışma yüzeylerini tek tek sayfalar olarak yazdırdığınızda tüm çalışma yüzeylerini veya çalışma yüzeyi aralığını seçebilirsiniz.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm çalışma yüzeylerini ayrı yazdırmak için Tümü'nü seçin. Yazdır iletişim kutusunun sol alt köşesindeki önizleme alanında listelenen tüm sayfaları görebilirsiniz.

  • Çalışma yüzeylerinin bir alt kümesini ayrı sayfalar olarak yazdırmak için Aralık'ı seçip yazdırılacak çalışma yüzeyleri aralığını belirtin.

  • Tüm çalışma yüzeylerindeki resmi tek sayfada birlikte yazdırmak için Çalışma Yüzeylerini Yoksay'ı seçin. Resim sayfa sınırlarından taşıyorsa, resmi ölçeklendirebilir veya döşeyebilirsiniz.

 3. Diğer yazdırma seçeneklerini istediğiniz gibi belirtip Yazdır'ı tıklatın.

Çalışma yüzeylerini baskı için otomatik döndürme

Illustrator'da bir belgedeki tüm çalışma yüzeyleri, seçilen ortam boyutunda baskı için otomatik olarak döndürülebilir. Illustrator belgelerinin otomatik döndürülmesini ayarlamak için¬Yazdır iletişim kutusundaki¬Otomatik Döndürme onay kutusunu işaretleyin. Illustrator'da oluşturulan bir belge için Otomatik Döndürme varsayılan olarak etkindir.

Örneğin, hem yatay (genişliği yüksekliğinden fazla) hem de dikey (yüksekliği genişliğinden fazla) ortam boyutu olan bir belge düşünün. Yazdır iletişim kutusunda ortam boyutu olarak¬dikey¬seçilirse tüm yatay çalışma yüzeyleri yazdırılırken otomatik olarak dikey ortama döndürülür.

Not:

Otomatik Döndür seçilirse, sayfa yönünü değiştiremezsiniz.

Resmi birden çok sayfaya döşeme

Resmi tek sayfaya sığmayan tek çalışma yüzeyinden (veya yoksayılan çalışma yüzeylerinden) yazdırıyorsanız resmi birden çok sayfaya döşeyebilirsiniz. Belgenizde birden çok resim varsa:

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Döşe seçeneğini belirleyin:

  Not:

  Belgenizde birden çok çalışma yüzeyi varsa önce Çalışma Yüzeylerini Yoksay'ı seçin ya da Aralık seçeneğinde 1 sayfayı belirtin ve Sayfaya Sığdır'ı seçin.

  Dolu Sayfalar

  Resmi çıktı için tam ortam boyunda sayfalara böler.

  Görüntülenebilir Alanlar

  Resmi, seçilen aygıtın görüntüleyebileceği alana dayalı olarak böler. Bu seçenek, aygıtınızın kabul edebileceğinden daha büyük olan resmi dışlamak için yararlıdır; çünkü döşenmiş parçaları yeniden daha büyük orijinal resme birleştirmeye olanak verir.

 3. (İsteğe bağlı) Dolu Sayfalar'ı seçtiyseniz sayfalar arasındaki çakışma miktarını belirlemek için Çakışma seçeneğini ayarlayın.

Belgeyi yazdırma için ölçekleme

Büyük boyutlu belgeyi, resmin gerçek boyutlarından daha küçük bir kağıda sığdırmak için, Yazdır iletişim kutusun kullanarak belgenin genişliğini ve yüksekliğini ister simetrik ister asimetrik olarak ölçekleyebilirsiniz. Asimetrik ölçekleme, sözgelimi fleksografik baskı için filme baskı yaptığınızda yararlıdır: kalıbın baskı silindirine hangi yönde takılacağını biliyorsanız, ölçekleme, çoğunlukla gerçekleşen %2 ila %3'lük esnemeyi dengeleyebilir. Ölçekleme, belgedeki sayfaların boyutunu etkilemez, sadece, belgenin yazdırıldığı ölçeği değiştirir.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ölçeklemeyi önlemek için, Ölçeklendirilmesin'i seçin.

  • Belgenin sayfaya sığacak şekilde otomatik olarak ölçeklenmesi için, Sayfaya Sığdır'ı seçin. Ölçekleme yüzdesi, seçilen PPD'de tanımlanan görüntülenebilir alana bağlıdır.

  • Genişlik ve Yükseklik metin kutularını etkinleştirmek için, Özel'i seçin. Genişlik ve yükseklik için, 1 ile 1000 arasında birer yüzde girin. Belgenin genişlik-yükseklik oranını değiştirmek için Oranları Koru düğmesinin  seçimini iptal edin.

Yazıcı çözünürlüğünü ve tram frekansını değiştirme

Adobe Illustrator uygulaması, varsayılan yazıcı çözünürlüğü ve tram frekansı kullanıldığında en hızlı ve en iyi baskıyı yapar. Ancak, bazı durumlarda, yazıcı çözünürlüğünü ve tram frekansını değiştirmek isteyebilirsiniz; örneğin, sınır kontrol hatası nedeniyle yazdırılamayan çok uzun, eğri bir yol çizdiğinizde, yazdırma yavaş olduğunda veya yazdırıldığında degradelerde ve kafeslerde bantlanma görülüyorsa.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Yazıcı için bir PostScript yazıcısı, Adobe PostScript® Dosyası veya Adobe PDF seçin.
 3. Yazdır iletişim kutusunun sol tarafındaki listeden Çıktı'yı seçin.
 4. Yazıcı Çözünürlüğü'nde bir tram frekansı (lpi) ve yazıcı çözünürlüğü (dpi) ikilisi seçin.

Yazıcı çözünürlüğü, inç başına üretilen mürekkep noktası sayısıyla ölçülür (dpi). Çoğu masaüstü lazer yazıcısı 600 dpi çözünürlüğe sahiptir, baskı öncesi hazırlama makineleriyse 1200 dpi veya daha yüksek çözünürlüğe sahiptir. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar, gerçek noktalar değil, mikroskobik bir mürekkep spreyi üretir; çoğu mürekkep püskürtmeli yazıcılar yaklaşık olarak 300 ile 720 dpi arasında çözünürlüğe sahiptir.

Masaüstü lazer yazıcısında, ama özellikle de baskı öncesi hazırlama makinelerinde yazdırırken, tram frekansını da göz önüne almanız gerekir. Tram frekansı, gri tonlamalı görüntüleri veya renk ayrımlarını basmakta kullanılan, inç başına yarı tonlu hücre sayısıdır. Tram satırı veya satır tramı olarak da bilinen tram frekansı, satır/inç (lpi) ile veya yarı tonlu tramda inç başına hücre satırıyla ölçülür.

Yüksek bir tram satırı (örneğin 150 lpi), baskı makinesinde yüksek kalitede görüntü oluşturmak için, görüntüyü oluşturmakta kullanılan noktaları birbirine çok yakın olarak yerleştirir; düşük bir tram satırıysa (60 lpi - 85 lpi) noktaları birbirinden daha uzağa koyarak, daha kaba bir görüntü oluşturur. Noktaların boyutu da satır tramı tarafından belirlenir. Yüksek tram satırında küçük noktalar kullanılır; düşük tram satırında büyük noktalar kullanılır. Satır tramının seçilmesinde en önemli faktör, işinizde kullanılan basım türüdür. Basımevinize, kullandıkları baskı makinelerinin hangi incelikte tram kullanabildiğini sorun ve seçimlerinizi buna göre yapın.

Yüksek çözünürlükteki baskı öncesi hazırlama makinelerinde kullanılan PPD dosyaları, çeşitli makine çözünürlükleriyle eşleştirilmiş çok çeşitli tram satırları sunar. Daha düşük çözünürlükteki yazıcılar için hazırlanan PPD dosyalarında sadece birkaç satır tram seçeneği vardır ve bunlar, 53 lpi ile 85 lpi arasındaki kaba tramlardır. Ancak, düşük çözünürlüklü yazıcılarda kaba tramlar daha iyi sonuç verir. Nihai çıktı için düşük çözünürlükte bir yazıcı kullanılacaksa, 100 lpi çözünürlüğünde ince tram kullanmak aslında görüntü kalitesini düşürür. Bunun nedeni, belirli bir çözünürlük için lpi değerinin artırılmasının, üretilebilen renk sayısını düşürmesidir.

Not:

Bazı baskı öncesi hazırlama makineleri ve masaüstü lazer yazıcıları, yarı tonlama dışında tramlama teknolojileri kullanır. Yarı ton kullanmayan bir yazıcıda bir görüntü yazdırıyorsanız, önerilen çözünürlükler için hizmet sağlayıcınıza danışın veya yazıcı belgelerinize bakın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi