Nesneleri veya katmanları kilitleme veya kilidini açma

Nesnelerin kilitlenmesi, o nesnelerin seçilmesini ve düzenlenmesini engeller. Birden çok yolu, grubu ve alt katmanı, bunların ana katmanını kilitleyerek kolayca kilitleyebilirsiniz.

 • Nesneleri kilitlemek için, kilitlemek istediğiniz nesnenin Katmanlar panelindeki düzenleme sütunu düğmesini (göz simgesinin sağında) tıklatın. Birden çok öğeyi kilitlemek için, fare işaretçisini birden çok düzenleme sütunu düğmesi boyunca sürükleyin. Bunun yerine, kilitlemek istediğiniz nesneleri seçip Nesne > Kilitle > Seçim'i de seçebilirsiniz.

 • Nesnelerin kilidini açmak için kilidini açmak istediğiniz nesnenin veya katmanın Katmanlar panelindeki kilitleme simgesini  tıklatın.

Nesneleri kilitlemek ve kilidini açmak için, aşağıdaki komutları da kullanabilirsiniz:

 • Seçilen nesnenin alanıyla örtüşen ve aynı katmanda bulunan bütün nesneleri kilitlemek için, nesneyi seçin, sonra Nesne > Kilitle > Yukarıdaki Tüm Resimler'i seçin.

 • Seçili bir öğe veya grubu içeren katmandan başka bütün katmanları kilitlemek için, Nesne > Kilitle > Diğer Katmanlar'ı seçin veya Katmanlar paneli menüsünde Diğerlerini Kilitle'yi seçin.

 • Bütün katmanları kilitlemek için, Katmanlar panelinde bütün katmanları seçin, sonra panel menüsünde Tüm Katmanları Kilitle'yi seçin.

 • Belgedeki bütün nesnelerin kilidini açmak için, Nesne > Tümünün Kilidini Aç'ı seçin.

 • Grup içindeki bütün nesnelerin kilidini açmak için, grup içindeki, kilitli olmayan ve görünür durumdaki bir nesneyi seçin. Shift+Alt (Windows) veya Shift+Option (Mac OS) tuşlarını basılı tutun ve Nesne > Tümünün Kilidini Aç'ı seçin.

 • Bütün katmanları kilitlediyseniz, kilitlerini açmak için, Katmanlar paneli menüsünde Tüm Katmanların Kilidini Aç'ı seçin.

Not:

Ayırma modundaysanız, Kilitle menüleri seçilemez durumda olur.

Nesneleri veya katmanları gizleme veya gösterme

Aşağıdaki yöntemler arasından seçim yapın:

 • Katmanlar panelinde, gizlemek istediğiniz öğenin yanındaki göz simgesini  seçin. Öğeyi yeniden görüntülemek için, tekrar tıklatın. Katmanı veya grubu gizlerseniz, katmandaki veya gruptaki bütün öğeler gizlenir.

 • Birden çok öğeyi gizlemek için, fare işaretçisini birden çok göz simgesi boyunca sürükleyin.

 • Gizlemek istediğiniz nesneyi seçip Nesne > Gizle > Seçim'i seçin.

 • Nesne katmanının üstündeki bütün nesneleri gizlemek için, nesneyi seçin ve Nesne > Gizle > Yukarıdaki Tüm Resimler'i seçin.

 • Seçili olmayan tüm katmanları gizlemek için, Katmanlar paneli menüsünden Diğerlerini Gizle'yi seçin ya da göstermek istediğiniz katmanın göz simgesini Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın. Bunun yerine, seçili nesne veya gruptan başka bütün katmanları gizlemek için, Nesne > Gizle > Diğer Katmanlar'ı seçebilirsiniz.

 • Bütün nesneleri göstermek için, Nesne > Tümünü Göster'i seçin. Daha önce gizlenmiş olan bütün nesneler gösterilir. Daha önce seçili olan bütün nesneler seçilir.

 • Bütün katmanları ve alt katmanları göstermek için, Katmanlar paneli menüsünde Tüm Katmanları Göster'i seçin. Bu komutla, gizli olan nesneler değil sadece gizli katmanlar görüntülenir.

 • Grup içindeki bütün nesneleri göstermek için, gruptaki, kilitli olmayan ve görünür durumdaki bir nesneyi seçin. Shift+Alt (Windows) veya Shift+Option (Mac OS) tuşlarını basılı tutun ve Nesne > Tümünü Göster'i seçin.

Not:

Ayırma modundayken, Tümünü Göster ve Gizle menüleri seçilemez durumda olur.

Nesneleri silme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Nesneleri seçin, sonra Geri (Windows) veya Sil tuşuna basın.

  • Nesneleri seçin, sonra Düzenle > Sil veya Düzenle > Kes'i seçin.

  • Katmanlar panelinde, silmek istediğiniz öğeleri seçin, sonra Sil simgesini  tıklatın. Bunun yerine, Katmanlar panelindeki öğe adını paneldeki Sil simgesine sürükleyebilir veya Katmanlar paneli menüsünde Sil “Katman adı” seçeneğini kullanabilirsiniz.

  Katman silindiğinde, o katmandaki bütün resimler de birlikte silinir. Örneğin, alt katmanlar, gruplar, yollar ve kırpma kümeleri içeren bir katmanı silerseniz, bütün bu öğeler katmanla birlikte silinir.

  Not:

  Belgede en az bir katman olmalıdır. Belgede sadece bir katman varsa, Sil simgesi ve Sil komutu kullanılamaz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi